Sunteți pe pagina 1din 5

LIST A CARTILOR

Nr.
crt

Autor
1

***

Titlu
Facultatea de Geografie in anul
2003

Alexandrescu Valeria
Balteanu Dan; Serban
Mihaela

Cartografie in turism
Modificarile globale ale
mediului

2005

Meteorologie si climatologie

2008

Ciulache Sterie
Comanescu Laura;
Ielenicz Mihai

2005

Demeter Traian

Bazele geografiei fizice


Degradarea invelisului de sol Factori - Procese - Efecte
Metodologia cercetarii si
cartografierii pedologice

3
4

Demeter Traian

Demeter Traian
Diaconu Daniel
Constantin
Diaconu Daniel
Constantin
Ene Marian; Folea
Florina

9
10
11
12
13

Erdeli George
Erdeli George;
Gheorghilas Aurel

14

Gheorghilas Aurel

Nr.

Numar de
inventar

Valoare de inventar

2003

Ed. Universitara

Calimanesti 1

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Credis

Calimanesti 2

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Credis

Calimanesti 3

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Credis

Calimanesti 4

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Credis

Calimanesti 5

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2009

Credis

Calimanesti 6

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Credis

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2007

Credis

5
2

Calimanesti 7

Pedologie ameliorativa

Calimanesti 8

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Limnologie

2009

Credis

Calimanesti 9

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Limnologie
Terra, regiuni geografice si
turistice
Geografia populatiei si a
asezarilor umane

2007

Credis

Calimanesti 10

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2006

Credis

Calimanesti 11

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2006

Credis

Calimanesti 12

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Amenajari turistice

2006

Ed. Universitara

Calimanesti 13

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Geografia turismului
Hazarde si riscuri naturale,
Geologice si geomorfologice
Hazarde si riscuri naturale
Romania - Compendiu de
Geografie Fizica

2008

Credis

Calimanesti 14

10 RON per bucata

donatie CREDIS

15

Grecu Florina
Grecu Florina

17

20

Ielenicz Mihai
Ielenicz Mihai;
Alexandru Nedelea
Ielenicz Mihai;
Comanescu Laura
Ielenicz Mihai; Patru
Ileana

Romania - Geografie fizica

21

Ion Ionescu

Tehnici promotionale

22

Ion Ionescu

23

Ion Nicolae

Marketing turistic
Geografie general a (Geografie
umana si economica)

19

Editura

CALIMANESTI

2005

16

18

Anul

Anexa
DIN BIBLIOTECA

Dictionar de geomorfologie
Geografie fizica general a cu
elemente de cosmologie

2009

Credis

Calimanesti 15

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2006

Ed. Universitara

Calimanesti 16

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2008

Credis

Calimanesti 17

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Ed. Universitara

Calimanesti 18

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2009

Ed. Universitara

Calimanesti 19

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2005
20052006

Ed. Universitara

Calimanesti 20

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Credis

Calimanesti 21

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Credis

Calimanesti 22

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Credis

Calimanesti 23

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2005

Nr.
crt

Autor
lonescu Ion;
Gheorghilas Aurel
Marin Marian; Marin
Ion

Titlu

28

Matei Elena
Mihai Bogdan-Andrei
Nastase Anton; Visan
Gheorghe

29

Nitu Constantin

30
31

24

Editura

Nr.

Numarde
inventar

Valoare de inventar

2009

Credis

10

Calimanesti 24

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Geografie regionala

2005

Credis

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2005

Credis

5
2

Calimanesti 25

Mediul si turismul

Calimanesti 26

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2009

Credis

Calimanesti 27

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2008

Credis

Calimanesti 28

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2004

Credis

Calimanesti 29

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Olaru Octavian Liviu

Teledetectie. Notiuni generale


Cartogtafie cu elemente de
topografie
Sisteme Informationale
Geografice
Tehnica negocierii in turismmanual de studiu individual editie revazuta si adaugita

2006

Credis

Calimanesti 30

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Oprea Razvan

Solurile pe glob

2007

Credis

Calimanesti 31

10 RON per bucata

donatie CREDIS

32

Oprea Razvan

2009

Credis

Calimanesti 32

10 RON per bucata

donatie CREDIS

33

2008

Ed. Universitara

Calimanesti 33

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2006

Ed. Universitara

Calimanesti 34

10 RON per bucata

donatie CREDIS

35

Osaci Gabriela
Patru Ileana; Zagaria
Liliana; Oprea Razvan
Pisota Ion; Zaharia
Liliana

Geografia solurilor Romaniei


Topografie, Cartografie.
Metodolgie, exemple rezolvate
si 355 de aplicatii
Geografia fizica a Romaniei.
Clima, ape, vegetatie, soluri

2003

Credis

Calimanesti 35

10 RON per bucata

donatie CREDIS

36

Rondelli Viorica;
Cojocariu Steliana

2004

THR-CG

Calimanesti 36

10 RON per bucata

donatie CREDIS

37

Sandulache lulian

2009

Ed. Universitara

Calimanesti 37

10 RON per bucata

donatie CREDIS

38
39

Stefanescu Aurelia

Hidrologia uscatului
Managementul calitatii
serviciilor din turism si
industria ospitalitatii
Tehnica fotografierii - aplicatii
in domeniul geografiei
Performanta financiara a
intreprinderii intre realitate si
creativitate
Economie generala

2005

Economica

Calimanesti 38

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2009

Transversal

Calimanesti 39

10 RON per bucata

donatie CREDIS

25
26
27

34

40

Teodorescu Camelia
Ticleanu Nicolae;
Pauliuc Simon

41

Uscatu Teodor

42
43

Vespremeanu Emil
Negut Silviu, Nicolae
Ion

44

Nicolae Ion

45

Nicolae Ion
Negut Silviu, Nicolae
Ion

46

Marketing turistic

Anul

Geologie general a
Organizarea si conducerea
activitatilor de turism

2008

Credis

Calimanesti 40

10 RON per bucata

donatie CREDIS

2006

Credis

Calimanesti 41

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Geografia Marii Negre

2005

Ed. Universitara

Calimanesti 42

10 RON per bucata

donatie CREDIS

Cartea recordurilor in geografie


Suburbanismul - ca fenomen
geografic in Romania
Antropogeografie - geografie
umana si economic a generala
Patrimoniu mondial cultural si
natural UNESCO

1999

Editura Meronia

Calimanesti 43

10 RON per bucata

donatie Ion Nicolae

2002

Calimanesti 45

10 RON per bucata

donatie Ion Nicolae

2005

Editura Meronia
Editura
Universitara

Calimanesti 47

10 RON per bucata

donatie Ion Nicolae

2005

Editura Meronia

Calimanesti 49

10 RON per bucata

donatie Ion Nicolae

Nr.
crt

Autor

Tittu

Anut

Mocanu Nicolae

Degradarea solurilor
Interferente geopolitice si
geoculturale in bazinul Marii
Negre

2005

Demeter Traian;
Geanana Mihai

Cartografie pedologica

2001

Valea Argesului. Sectoml


mijlociu si inferior

1999

Pedogeografie. Lucrari practice

2001

Turism cultural
Geologia depozitelor neogen
superioare dintre Dambovita si
Prahova. Interpretari
geochimice

2009

Editura
Editura Credis
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitara
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Transversal

2003

Editura
Universitatii din
Bucuresti

47

Nicolae Ion

Etnografie si toponimie

2005

48

Platis Magdalena

Elemente de micro si
macroeconomie

2003

49

Chelcea Ion

Etnografie si sociologie

2001

50

Manea Gabriela

51

Vespremeanu Emil

52

Marin Marian

53

Naturalitate si antropizare in
Parcul Natural Portile de Fier
Lucrarile statiunii de cercetari
marine si fJuviale Sfantu
Gheorghe

2003

2003

Tirziman Elena

Procese actuale si impactul


antropic in Valea Carasu
Stiintele informarii si
comunicarii. Studii si aplicatii
practice

2004

54

lelenicz Mihai

Geomortblogie

2004

55

Stanciu Sica

Introducere in marketingul
organizatiilor non-profit

1999

56

Demeter Traian

57

58

59

60

Demeter Traian
Geanana Mihai;
Demeter Traian; Ochiu
Iosif

61

Teodorescu Camelia

62

Damian Rasvan

2005

2004

Vatoare de inventar

Numarde
invcntar
Calimanesti 51

lORaN per bucata

donatie Ion Nicolae

Calimanesti 52

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 53

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 54

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 55

lORaN per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 56

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 57

10 RON per bucata

Calimanesti 58

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii
donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 59

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 60

lORaN per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 61

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 62

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 63

lORaN per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 64

10 RON per bucata

Calimanesti 65

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii
donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 66

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

N,.

Nr.
crt

Autor

Titlu

63

Centrul de Antropologie
si Etnologie

Cercetari antropologice.
Perspective contemporane I

2006

64

***

Comunicari de Geografie, vol.


III

1999

65

***

Comunicari de Geografie, vol.


VI

2002

Am predat,
Cristian Ioja
20.02.2011

Anul

Editura
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti

Numarde
inventar

Valoare de inventar

Calimanesti 67

lO RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 68

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 69

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Nr.

Am primit,
Gheorghe Lazar

Nr.
crt

Autor

Titlu

Centrul de Antropologie
si Etnologie

Cercetari antropologice.
Perspective contemporane I

2006

64

***

Comunicari de Geografie, vol.


III

1999

65

***

Comunicari de Geografie, vol.


VI

2002

63

Anul

Editura
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti
Editura
Universitatii din
Bucuresti

Numarde
inventar

Valoare de inventar

Calimanesti 67

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 68

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Calimanesti 69

10 RON per bucata

donatie Editura
Universitatii

Nr.