Sunteți pe pagina 1din 1

11.

Componentele controlului intern


A)Mediul de control auditorul trebuie sa obtina o intelegere va mediului de
control , include:functiile de guvernanta si conducere si actiunile pers.
Insarcinate cu guvernata si conducerea cu privire la controlul intern al entitatii si
importanta acestuia in cadrul entitatii.
B)Procesul de evaluare a riscului entitatii reprezinta baza pt modul in care
conducerea det riscurile care urmeaza a fi gestionate.
Auditorul trebuie sa obtina intelegerea masuri in care entitatea dispune de un
proces pt:
-indentificarea riscurilor relevante pt obiectivele de raportare financiara
-estimarea semnificatiei riscurilor.
-evaluarea probabilitati aparitiei acestora
-decizia cu privire la actiunea de abordare a acestor riscuri
C) Sistemul informational inclusiv procesele de afaceri aferente relevante pt
raportarea financiara si comunicare
D)Activitatile de control st politicile si procedurile care ajuta la oferirea unei
asigurari ca directivele conducerii st puse in aplicare.
E)Monitorizarea controalelor este un proces de evaluare a eficientei
performantelor controlului intern in timp.Aceasta implica evaluarea eficientei
controalelor la momentul oportun si luarea masurilor de remediere necesare.