Sunteți pe pagina 1din 9

Ordin nr.

286 din 06/07/2006


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 28/07/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea Planului de servicii i a Normelor
metodologice privind ntocmirea Planului individualizat de protecie

-------------------------------------------------------------------------------n temeiul prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 12/2001 privind nfiinarea
Autoritii Naionale pentru Protecia Drepturilor Copilului, aprobat i modificat prin Legea nr.
252/2001, cu modificrile ulterioare, i ale art. 5 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 1.432/2004
privind atribuiile, organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Protecia Drepturilor
Copilului, cu modificrile ulterioare,
secretarul de stat al Autoritii Naionale pentru Protecia Drepturilor Copilului emite prezentul
ordin.
Art. 1. - Se aprob Normele metodologice privind ntocmirea Planului de servicii i Normele
metodologice privind ntocmirea Planului individualizat de protecie, prevzute n anexele nr. 1 i 2
care fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul secretarului de stat al
Autoritii Naionale pentru Protecia Copilului i Adopie nr. 80/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea planului de servicii i a Normelor metodologice privind ntocmirea
planului individualizat de protecie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.008 din
2 noiembrie 2004.
Secretarul de stat al Autoritii Naionale pentru
Protecia Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait
Bucureti, 6 iulie 2006.
Nr. 286.
ANEXA Nr. 1
NORME METODOLOGICE
privind ntocmirea Planului de servicii

Planul de servicii, denumit n continuare PS, se ntocmete n scopul prevenirii separrii


copilului de prini n urmtoarele situaii:
a) pentru copiii aflai la risc de prsire de ctre prini;
b) pentru copiii reintegrai n familie dup ncetarea msurii de protecie;
c) n orice situaie care impune acordarea de prestaii i/sau de servicii n vederea respectrii
drepturilor copilului.
Serviciul public de asisten social, denumit n continuare SPAS, i, dup caz, direcia general
de asisten social i protecia copilului de sector, denumit n continuare DGASPC de sector,
desemneaz ca responsabili de caz prevenire cu precdere pe aceia care au nceput instrumentarea
cazului.
Responsabilii de caz prevenire au obligaia ntocmirii PS.
Persoanele desemnate ca responsabili de caz trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de
standardele minime obligatorii privind managementul de caz n domeniile asistenei sociale i
proteciei copilului.
ntocmirea, implementarea i monitorizarea PS vor respecta prevederile standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz n domeniul proteciei drepturilor copilului. Responsabilul
de caz prevenire are obligaia de a completa Fia de monitorizare a situaiei copilului, conform
modelului prevzut n anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, care se centralizeaz trimestrial
de ctre serviciul eviden intrri-ieiri din cadrul DGASPC de la nivel de jude/sector, n sistemul
Child Welfare Monitoring and Tracking Information System, denumit n continuare CWMTIS.
Cerinele minime referitoare la coninutul PS sunt menionate n anexa nr. 2 la prezentele norme
metodologice.
Prestaiile i serviciile cuprinse n PS se adreseaz copilului, familiei/reprezentantului legal,
precum i persoanelor fa de care copilul a dezvoltat legturi de ataament (persoane importante
pentru copil).
Instruciunile pentru completarea PS sunt cuprinse n anexa nr. 3 la prezentele norme
metodologice.
DGASPC are obligaia de a aduce la cunotin autoritilor locale i organizaiilor private
acreditate, denumite n continuare OPA, de pe raza unitii administrativ-teritoriale corespunztoare,
coninutul documentului prezent.
ANEXA Nr. 1
la Normele metodologice privind ntocmirea Planului de servicii

Judeul ..........................................................
Serviciul public de asisten social al Primriei ...............
FIA DE MONITORIZARE A SITUAIEI COPILULUI
Numele copilului ..............................................................................
Prenumele copilului ...........................................................................
CNP ...........................................................................................
Sexul .........................................................................................
Numele mamei ..................................................................................
Prenumele mamei ...............................................................................
Numele tatlui ................................................................................
Prenumele tatlui .............................................................................
Reprezentantul legal ..........................................................................
Domiciliul ....................................................................................
Reedina .....................................................................................
Este nscris la medic de familie

[] Da

[] Nu

Forma de nvmnt frecventat ...............................................................


Data lurii n evidena Primariei ..................................................................
Data realizrii Planului de servicii ..........................................................
Responsabilul de caz prevenire ................................................................ Prestaii
Nr.

Tipul prestaiei (copil/familie)

1. Alocaia de stat pentru copii


2. Alocaia complementar
3. Alocaia de susinere pentru familia monoparental
4. Alocaia pentru nou-nscui

Bifai crt.

5. Indemnizaia lunar de hran cuvenit adulilor i copiilor infectai


SIDA

cu HIV i bolnavi de

6. Ajutorul pentru nclzirea locuinei


7. Venitul minim garantat
8. Alte tipuri (precizai)
Servicii Servicii de prevenire a separrii copilului de familia sa
Nr.

Tipuri de servicii de prevenire

Bifai crt.

1. Centru de zi
2. Centru de zi i recuperare a copilului cu handicap
3. Centru de consiliere i sprijin pentru prini
4. Centru de asisten i sprijin pentru readaptarea copilului cu
5. Serviciile de monitorizare, asisten i sprijin al femeii gravide
copiii

probleme psihosociale
predispuse s i abandoneze

6. Altele (precizai)

Servicii de
sntate ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............. Servicii de
educaie................................................................................................................................ ...................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. Servicii
de
reabilitare............................................................................................................................. ...................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. Altele
(precizai) ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................

Judeul .................................................................
Serviciul public de asisten social al Primriei ......................

PLANUL DE SERVICII
Numele i prenumele copilului ..............................................................
CNP ........................................................................................
Mama .......................................................................................
Tata .......................................................................................
Reprezentantul legal al copilului ..........................................................
Domiciliul .................................................................................
Data realizrii/revizuirii Planului de servicii ............................................
Dosar nr./data .............................................................................
Motivul ntocmirii/revizuirii Planului de servicii .........................................
Responsabilul de caz prevenire .............................................................
Managerul de caz care asigur coordonarea metodologic a responsabilului de caz prevenire.......
.................................................................................................................................................................
Membrii echipei i instituia din care
provin ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............
Prestaii
Tipul

Cuantumul/cantitatea Autoritatea
responsabila

Data nceperii

- Perioada de
acordare

Alocatie
complementara
Alocatie
monoparentala
Ajutor social
Ajutor de
incalzire
Servicii pentru familieTipul
Prevenirea

Autoritatea
responsabila

Obiective
generale

Data de
incepere

Perioada de
desfasurare

Responsabil
de caz

separrii copilului de
prini
Educaie formal
i nonformal/informal
Sntate
Altele
Servicii pentru persoana fa de care copilul a dezvoltat legturi de ataament
Tipul

Autoritatea
responsabila

Obiective
generale

Data de
incepere

Perioada de
desfasurare

Responsabil
de caz

Prevenirea
separrii copilului de
prini
Educaie formal
i nonformal/informal
Sntate
Altele
Interventii
Tipul

Institutia
responsabila

Consiliere

Primarie

Obiective
generale
Imbunatatirea
relatiilor parinti
copii
Contientizarea
responsabilitatilor
parentale

Vizite la
domiciliu

Primarie

Reevaluarea
periodica a
comportamentului

Data de
incepere

Perioada de
desfasurare

Responsabil
de caz

minorului si a
situatiei socio +
economice
Responsabil de caz prevenire,
.............................................
Membrii echipei,
..............................................
..............................................

INSTRUCIUNI
pentru completarea Planului de servicii
Rubrica "Reprezentantul legal al copilului" se completeaz cu numele i prenumele persoanei care
ndeplinete drepturile i obligaiile printeti. Acesta poate fi, conform legii, tutorele copilului.
Rubrica "Membrii echipei i instituia din care provin" se completeaz cu numele i prenumele
tuturor profesionitilor care au contribuit la elaborarea Planului de servicii, care pot fi din aceeai
instituie cu responsabilul de caz prevenire sau nu. Pentru profesionitii care lucreaz n alte instituii
i care au participat la elaborarea Planului de servicii se va nscrie denumirea instituiei la care sunt
angajai. Pentru profesionitii care lucreaz cu contract de munc parial sau cu detaare n aceeai
instituie cu responsabilul de caz prevenire se vor nscrie ambele instituii.
Prestaiile pot fi n bani sau n natur i cuprind alocaiile pentru copii, alocaiile familiale
(complementar i monoparental), venitul minim garantat, alte ajutoare speciale (de exemplu,
asigurarea transportului la coal, centru de zi sau tratament) i altele. Acestea sunt acordate de
primrii, direciile de dialog i solidaritate social, alte instituii publice centrale i locale, OPA etc.,
pe care responsabilul de caz prevenire trebuie s le contacteze pentru a constata eligibilitatea
copilului i familiei i pentru a verifica modul de furnizare a acestora. n situaia n care
responsabilul de caz prevenire constat c familia i/sau copilul n cauz au dreptul la o anume
prestaie, el trebuie s sprijine familia n demersurile sale de obinere a dreptului respectiv (de
exemplu, s contacteze autoritatea sau organizaia care furnizeaz prestaia n cauz, s sprijine
familia la ntocmirea documentaiei necesare, s nsoeasc familia atunci cnd consider c acest
lucru este necesar etc.).
La "Tipul prestaiei" se va nscrie denumirea exact a prestaiei.
La "Cuantum/cantitate" se va nscrie suma corespunztoare prestaiilor n bani, respectiv

cantitatea produselor corespunztoare prestaiilor n natur.


Responsabilul de intervenie este profesionistul care ndeplinete condiiile prevzute de
standardele minime obligatorii privind managementul de caz n domeniul proteciei drepturilor
copilului; persoana responsabil este profesionistul care rspunde de realizarea serviciilor furnizate
de alte sisteme (sntate, educaie etc.).
La rubrica "Observaii" se vor nscrie motivele pentru care nu s-au ndeplinit obiectivele.

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA_____________
DISPOZITIA NR._________/2007
Din data de____________/2007
Privind aprobarea Planului de Servicii intocmit pentru copilul
_______________________din oras/comuna_____________________
Str._____________________nr.__________Jud.__________________
Avand in vedere ancheta sociala si actele din dosarul copilului____________
__________din orasul/comuna___________________,str_________________nr.___
jud.______________prin care s-a constatat situatia sociala in care se afla copilul mai
sus mentionat, pe baza caruia a fost intocmit Planul de Servicii supus aprobarii prin
prezenta
Vizand prevederile art.35 , alin.3 din Legea nr 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului ;
In temeiul dispozitiilor art.68 , alin. 1 si ale art.63 , pc.5 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicate
D I S PU N E :

Art.1. Se aproba Planul de Servicii intocmit pentru copilul________________


_________,fiul lui_________si_________,nascut la data de ___________________
CNP____________________domiciliat in ______________str._________________
nr.______,jud._______________ ;
Art.2. Serviciul Resurse Umane si Biroul Asistenta Sociala din cadrul
Primariei_____________,jud.______________va duce la indeplinire prevederile
prezentei dispozitii ;
Art.3. Prezenta dispoxitie se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Maramures ;
- Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului MM
- Serviciului Resurse Umane si Biroului Asistenta Sociala
PRIMAR

AVIZAT LEGALITATEA