Sunteți pe pagina 1din 5

Banu Lenuta

Stiinte politice si administrative


Anul III

SITUATIA FEMEILOR SI A BARBATILOR IN POZITII DE DECIZIE IN


ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA

1.Introducere
Egalitatea de gen este un concept care sta la baza oricarei societati
democratice;cand vorbim despre egalitate vorbim despre sanse egale de
participare,reprezentare si acces la functiile de conducere.
In societatile democratice,termeni precum egalitatea de sansa,egalitatea de gen
sau discriminarea de gen au intrat deja in limbajul comun si constituie probleme
esentiale in ordinea de zi a legislativului.Asigurarea unor tratamente si oportunitati egale
pentru femei si barbati este extrem de importanta intrucat reprezinta unul dintre aspectele
esentiale ale exercitarii drepturilor fundamentale ale omului,dar si pentru ca functionarea
eficienta a sistemelor socio economice moderne este conditionata de rezolvarea
problemelor la acest nivel.
Actiunile autoritatilor publice de remediere a inegalitatilor care apar intre indivizi
in raport cu apartenenta la gen s-au concentrat pe mai multe dimensiuni ale vietii
sociale,insa domeniul muncii a fost unul prioritar.Ca urmare a globalizarii,s-a impus
negocierea unor reglementari comune privind relatiile economice si piata comuna,ceea
ce a facut ca in domeniul muncii sa fie necesara o serie de legiferari legate de
prevenirea,combaterea si sanctionarea practicilor discriminatorii.
Participarea echilibrata pe piata muncii atat a femeilor cat si a barbatilor-in termeni
de ocupare,salarizare,promovare si participare la formare continua-este strans legata de
contextul familial (de aici politicile pentru concilierea vietii profesionale cu cea familiala
si cea privata),contextul socio-cultural (in cadrul careia sunt perpetuate stereotipuri
sexiste care cel mai adesea limiteaza accesul femeilor la sfere ale vietii sociale,spre
exemplu anumite arii profesionale considerate a fi ,,natural masculine) precum si de
modul in care puterea economica si politica este distribuita in societate.
Accesul la resursele materiale si financiare,la educatie,pe piata muncii si la decizie
sunt strans legate intre ele si se influenteaza reciproc,traducand implicit gradul de
democratizare a distribuirii puterii intre femei si barbati,la un moment dat.
O analiza de gen asupra actorilor decizionali care influenteaza situatia
economica,sociala sau culturala a unei comunitati reflecta,la ora actuala,persistenta unor
raporturi inegale,de cele mai multe ori defavorabile femeilor. Factori culturali,religiosi
sau biologici au fost deseori invocati pentru a perpetua discriminarea de gen si la nivel

de decizie,aceasta conducand la irosirea potentialului de munca si creativitate a multor


femei.
2.Egalitate de gen in pozitii de decizie:situatia la nivel comunitar si national
Documente legislative si non-legislative asumate de Uniunea Europeana1 consacra
egalitatea de gen ca un principiu fundamental al uniunii Europene,subliniind ca o
participare echilibrata pe criterii de gen la deciziile majore adoptate in domeniile politic
si social este vitala pentru dezvoltarea unei reale democratii si contribuie la cresterea
economica.
Mai mult,abordarea problematicii egalitatii de gen in materie de ocupare a fortei de
munca evidentiaza necesitatea promovarii in mod egal a barbatilor si femeilor pe piata
muncii precum si in ocuparea posturilor de conducere,ca si garantie a asigurarii echitatii
sociale si performantei economice care sa conduca la cresterea participarii sociale a
femeilor la toate nivelurile
Conform unui recent2 raport al Comisiei Europene,in ciuda progreselor
inregistrate,fewmeile din Europa sunt in continuare sureprezentate in posturile de
conducere,atat in politica cat si in afaceri.La nivelul UE,24% dintre parlamentari sunt
femei-ceea ce reprezinta o crestere cu 16% fata de situatia inregistrata cu 10 ani in urmasi aceeasi proportie detine posturi ministeriale.
In cadrul administratiilor centrale ale statelor membre ale UE,femeile ocupa in
prezent aproape 33% din posturi la primele doua niveluri ale ierarhiei,in comparatie cu
aproximativ 17% in 1999.Proprtia femeilor in posturi similare in cadrul institutiilor UE
s-a imbunatatit,de asemenea,trecand de la 14% la aproape 20% in cursul aceleiasi
perioade,cu toate ca se pot aduce inca imbunatatiri semnificative.

Decizia Consiliului European de la Madrid din 1995 cu privire la monitorizarea anuala


a implementarii Platformei de Actiune Beijing adoptate n cadrul celei de-a 4 Conferinte
ONU privind Femeile desfasurata la Beijing n 1995, Pactul european pentru egalitatea
de gen adoptat de Consiliul European n 2006 si reinnoit n 2010, Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene,Strategia UE 2020 pentru dezvoltare inteligenta,
sustenabila si incluziva, Strategia Europeana pentru egalitatea intre femei si barbati
2010-2015, Pactul European pentru Egalitate de Gen 2011 2020, Concluziile
Consiliului EPSCO i comunicrile Comisiei Europene invitnd la promovarea
si consolidarea egalitatii dintre femei si barbati in diverse domenii sau Rapoartele anuale
ale Comisiei Europene privind progresele nregistrate n domeniul egalitatii intre femeii
si barbati, etc
2

Raportul anual al Comisiei Europene privind progresele inregistrate n domeniul


egalitatii de gen -2010

In analizele care au fost efectuate la nivel european cu privire la participarea


femeilor si a barbatilor la procesul decizional,se scot in evidenta mai multe cauze care
pot justifica sub-reprezentarea femeilor in pozitii decizionale:intai de toate,stereotipurile
de gen si discriminarea precum si segregarea in educatie si pe piata muncii.Urmeaza apoi
lipsa politicilor care sa faciliteze accesul femeilor la pozitii decizionale,sa evidentieze si
promoveze echilibrul corect dintre viata profesionala si viata familiala.La final,urmeaza
mediul socio-cultural neprietenos,cultura corporatista si atitudinea media ce sunt inca
nefavorabile femeilor.
Incepand cu anul 2003,Comisia Europeana a dezvoltat o baza de date on-line cu
privire la situatia femeilor si a barbatilor in pozitii de decizie,aceasta reprezentand un
instrument important pentru diseminarea de informatii comparabile referitoare la femeile
si barbatii aflati in posturi de conducere,pentru urmatoarele domenii:politic,administratie
publica,judiciar,afaceri si finante,parteneri sociali si ONG-uri
Metodologic,pozitia de decizie este definita ca o ,,pozitie din care este posibila luarea
unei decizii sau influentarea unei decizii.
Actualizarea bazei de date europene,solicitata de Comisia Europeana,are o
metodologie de aplicare si un format standard.Ministerul Muncii,Familiei si Protectiei
Sociale,prin Directia Egalitate de Sanse intre femei si barbati este responsabil de
comunicarea catre Comisia Europeana a informatiilor referitoare la domeniul
administratie publica.
Din punct de vedere metodologic,baza de date europeana intelege prin administratia
publica la nivel national, departamentele guvernului national conduse de un ministru
iar pozitiile de decizie acoperite sunt primul (dupa ministru) si al doilea inalt nivel
administrativ(aflat sub primul nivel),asa cum sunt ele definite in fiecare stat.
Romania,in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,si-a asumat garantarea
si promovarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati prin
transpunerea lui in Constitutie dar si in legislatia nationala.
Concret legat de problema accesului echilibrat la pozitii decizionale, Legea nr.
202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata,
precizeaza:
Art. 21.(1) Autoritatile publice, centrale si locale, unitatile economice si sociale,
precum si partidele politice si alte entitati nonprofit, care isi desfasoar activitatea in
baza unor statute proprii, promoveaza si sustin participarea echilibrataa femeilor si
barbatilor la conducere si la decizie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si la nominalizarea membrilor si/sau
participantilor in orice consiliu, grup de experti si alte structuri lucrative
manageriale si/sau de consultanta
Art. 22. Pentru a accelera realizarea in fapt a egalitatii de sanse intre femei si
barbati autoritatile publice centrale si locale vor adopta masuri stimulative de
reprezentare echitabila si echilibrata a femeilor si barbatilor in cadrul autoritatilor
decizionale ale partenerilor sociali, cu respectarea criteriilor de competenta.
De asemenea, prin Programul de Guvernare 2009-2012, Cap. 9 - Familia, protectia
copilului si egalitatea de sanse, Guvernul Romaniei s-a angajat sa contribuie la:

Promovarea participarii active a femeii la luarea deciziei si in structurile de


reprezentare publica
si
Eliminarea conditiei discriminatorii a femeii pe piata muncii, in viata social economica,
culturala i politica, prin consolidarea reprezentarii femeilor in Parlament si in primele
doua linii ierarhice ale guvernului.
Problematica participarii femeilor si barbatilor la procesul de decizie si a distributiei de
gen in structurile de reprezentare publica a constituit si in Romania un domeniu de
studiu.
In acest sens, pot fi semnalate urmatoarele 2 analize realizate in cadrul fostei Agentii
Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati ANES care, desi nu au urmarit
exclusiv problema ocuparii de catre femei i barbatii a posturilor de conducere in
administratia publica, au oferit o serie de informatii importante:
- Participarea femeilor in viata politica din Romania. Datele au fost colectate n urma
alegerilor generale din anul 2004, atat la nivel central, cat si la nivelul administratiei
publice locale.
Concluzii ale analizei:
Feminizarea nivelurilor decizionale de mijloc al administratiei publice (n special
nivelul central). Piramida puterii politice este dominata, atat la varf cat si
la baza, de catre barbati.
Feminizarea unor domenii precum justitia,,sanatatea, integrarea europeana si
domeniul muncii.
(fostul) Minister al Integrarii Europene este singurul minister in care peste 75%
din pozitiile de conducere sunt detinute de femei, urmand Ministerul Culturii
(61,02%), Ministerul Sanatatii (60,24%) si Ministerul Mediului (58,72%).
In ceea ce priveste administratia publica locala, femeile sunt sub-reprezentate,
din moment ce, in general, peste 80% din posturile de decizie sunt ocupate de
barbati.
- Analiza privind gradul de participare a femeilor si barbatilor in procesul decizional
de la nivelul administratiei publice centrale si locale. Analiza s-a realizat n anul 2009,
datele fiind colectate in urma alegerilor generale din anul 2008, atat la nivel central cat
si la nivelul administratiei locale dar si a alegerilor europarlamentare din 2009.
Concluzii in urma analizei:
In ceea ce priveste situatia participarii femeilor la primul si al doilea nivel de
luare a deciziei in cadrul ministerelor, se observa ca procentul functiilor ocupate
de femei creste odata cu scaderea nivelului de decizie.
In comparatie cu media parlamentelor statelor UE (24%) si cu procentul din
Parlamentul European n legislatura 2004-2009 (31%), Romania detine o
reprezentare a femeilor parlamentar de doar 9,76%, conform rezultatelor alegerilor
parlamentare din 2008.
Prin comparaie cu perioada 2004-2008, se poate observa o scadere a gradului
de participare a femeilor la procesul decizional din administratia locala, atat in

ceea ce priveste prezenta acestora in consiliile judetene si in cele locale, dar si la nivelul
institutiei Prefectului.
3.Ordonarea instiutiilor administratiei publice dupa criteriul ocuparii de gen a
nivelelor de decizie
Institutii cu pondere feminina:
1. Ministerul Sanatatii,in care femeile detin 61,75% pozitii de decizie
2. Secretariatul General al Guvernului,cu 59,93% femei in posturi de decizie
3. Ministerul Apararii Nationale,cu 59,77% femei la nivel decizionale
4. Ministerul Muncii,Familiei si Protectiei Sociale,avand 58,80% femei in pozitii de
decizie
5. Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de afaceri,cu 57,14% femei in pozitii de
decizie.
Institutii cu pondere masculina:
1. Ministerul Culturii si patrimoniului National:67,21%
2. Ministerul Justitiei:63,38%
3. Ministerul Afacerilor Externe:57,14%
4. Ministerul Mediului si Padurilor:56,73%
5. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale:56,36%
4.Concluzii
La nivel national,peste jumatate din posturile de decizie in administratia publica
centrala sunt ocupate de femei.Ponderea femeilor care ocupa pozitii de decizie este mai
mare in ministere decat in unitatile deconcentrate ale acestora de la nivel local..In
general,daca un post decizional este mai inalt,atunci probabilitatea ca el sa revina unui
barbat este mai mare.Analog,daca gradul de subordonare a unui post decizional este mai
mare,atunci probabilitatea ca acesta sa fie ocupat de catre o femeie,este mai mare.
Daca la nivelul ministerelor gradul de ocupare a pozitiilor de decizie de catre barbati
este cel mai mare in Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului,
Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Afacerilor Externe, la nivel local si in
institutii aflate in subordinea/autoritatea acestora,ponderea barbatilor in ocuparea
pozitiilor de decizie este cea mai mare in Ministerul Culturii si Patrimoniului National,
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Justitiei.
Bibliografie:
www.constitutiaromaniei.ro
www.mmuncii.ro
www.cdep.ro