Sunteți pe pagina 1din 1

CALUCLULPLCILOR

AnulII,FCCIA
Seria20142015

Subiecteteorie

1. IpotezeleTeorieiElasticitii.Ipotezefundamentale.Ipotezesimplificatoare
2. Problemaplanateorieielasticitiincoordonatecarteziene.Ecuaiilestriiplanedetensiune
3. Problema plan a teoriei elasticitii n coordonate carteziene. Rezolvarea n tensiuni a
problemelordestareplandetensiune.EcuaiaLvy
4. Problemaplanateorieielasticitiincoordonatecarteziene.FunciadetensiuneAiry
5. Problemaplanateorieielasticitiincoordonatecarteziene.Interpretareastaticaderivatelor
funcieitensiunilorpecontur
6. Plciplanecirculare.Clasificareaplcilor.Ipotezesimplificatoare
7. Plciplanecircularesubiri,ncrcateirezematesimetric.Ipoteze.Relaiideechivalenstatic.
8. Plci plane circulare subiri, ncrcate i rezemate simetric. Determinarea eforturilor (aspect
static,aspectgeometric,aspectfizic)
9. Determinareaecuaieifundamentaleaplcilorplanecircularencrcateirezematesimetriccu
exprimarenrotiriindeplasri
10. Plci plane n coordonate carteziene. Ipoteze simplificatoare. Relaii de echivalen static.
(eforturidemembran,eforturideplacncovoiat)
11. Plciplanencoordonatecarteziene.Determinareaeforturilor(aspectstatic,aspectgeometric,
aspectfizic)
12. Plciplanencoordonatecarteziene.Determinareaecuaieifundamentale.
13. Plcicurbesubiriderotaie,ncrcateirezemateaxialsimetric.Ipotezeiteoriidecalcul.
14. Plci curbe subiri de rotaie, ncrcate i rezemate axial simetric, n teoria de membran.
Caracterizareageometricaplcilorcurbesubiriderotaie.
15. Plci curbe subiri de rotaie, ncrcate i rezemate axial simetric, n teoria de membran.
Demonstrarea ecuaiei fundamentale a plcii (Ecuaia fundamental a plcilor = Ecuaia lui
Laplace)

S-ar putea să vă placă și