CAIET DE SARCINI FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL

1

CUPRINS

CAP.I. GENERALITATI Art.1. Obiect si domeniu de aplicare Art.2. Prevederi generale CAP.II. MATERIALE Art.3. Agregate naturale Art.4. Apa Art.5. Controlul calitatii balastului sau a balastului optimal CAP.III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE Art.6. Caracteristicile optime de compactare Art.7. Caracteristicile efective de compactare CAP.IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI Art.8. Masuri preliminare Art.9. Experimentarea punerii in opera a balastului Art.10. Punerea in opera a balastului Art.11. Controlul calitatii compactarii balastului CAP.V. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE Art.12. Elemente geometrice Art.13. Conditii de compactare Art.14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundare CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR Art.15. Receptia pe faza de executie Art.16. Receptia preliminara, la terminarea lucrarii Art.17. Receptia finala ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA

2

CAPITOLUL I

GENERALITATI
Art.1. Obiect si domeniu de aplicare Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor din fundatie de balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in SR 662 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400. Art.2. Prevederi generale 2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intrunul sau mai multe straturi, in functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform preverilor STAS 6400, intre 15 si 30 cm. 2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea « Beneficiarului », verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, « Beneficiarul » va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL II

MATERIALE
Art.3. Agregate naturale 3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maxima de 63 mm. 3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. 3.3. In conformitate cu preverile SR 662, pct. 2.3.4.2. balastul si balastul amestec optimal, pentru a fi folosite in stratul de fundatie, trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.

3

Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal sunt aratate in tabelul 2. 8-16.. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel : • Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor . • Intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.. 3. Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8. fie direct din balast. in depozite intermediare.Tabel 1. daca indeplineste conditiile din tabelul 1. 4 . Domeniu de granulozitate Limita Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dim de . Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp.02 Inferioara 0-63 Superioara 3 10 22 38 50 75 100 0 0. 25-63.5.2 mm 0-1 mm 0-4 mm 0-8 mm 0-16 mm 0-25 mm 0-50 mm 0-63 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate (Un) minim Echivalent de nisip (EN) minim Uzura cu masina tip Los Angeles (LA)% maxim STAS 1913/5 max 3 4-10 12-22 26-38 35-50 48-65 60-75 85-92 100 30 30 max 3 3-18 4-38 16-57 25-70 37-82 50-90 80-98 100 Conform figurii 15 30 50 max 3 3-33 4-53 16-72 25-80 37-86 50-90 80-98 100 15 30 50 STAS 4606 STAS 730 3. 16-25. Caracteristici Conditii de admisibilitate Amestec Fundatii Completarea optim rutiere sistemului rutier la inghet-dezghet (strat de forma) 0-63 0-63 0-63 Metode de verificare conform Sort Continut de fractiuni Sub 0. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete. pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.7. 3.2 4 1 12 4 28 8 35 25 60 63 100 3. in mm 0.6.02 mm Sub 0. pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.4. Tabel 2.

In cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat.8. Apa Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse.4. Echivalentul de nisip. in conformitatea cu prevederile cuprinse in tabelul 3.10. Art. dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor. granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1. de 500 tone. Neomogenitatea balastului Frecventa minima La aprovizionare La fiecare lot aprovizionat O proba la fiecare lot aprovizonat. dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie. Art.9. prin laboratorul sau. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise. 3. procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifica 1 Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Determinarea granulometrica.3. Actiunea. 3. Controlul calitatii balastului sau a balastului amestec optimal inainte de realizarea stratului de fundatie Controlul calitatii se face de catre Antreprenor. aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute. Tabel 3. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse. aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.5. pentru fiecare sursa (daca este cazul pentru fiecare sort) La locul de punere in opera STAS 4606 STAS 730 Metoda de determinare conform - 2 3 Umiditate - O proba pe schimb (si sort) inainte de inceperea lucrarilor si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice STAS 4606 4 Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles (LA) O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursa (sort) la fiecare 5000 tone - STAS 730 5 .

exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare gc. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. Art.2. conform STAS 1913/13 se stabileste : du max.6.1. 8.7. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece dupa receptionarea lucrarilor de terasamente.M. exprimata in g/cm3 W ef = umiditatea efectiva de compactare. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume : du ef = greutatea volumica.1. gc. efectiva. in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.CAPITOLUL III STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE Art. Caracteristicile efective de compactare 7. 8. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii : drenuri transversale de acostament.u.13.3. maxima exprimata in g/cm3 Wopt P.P. PM 7. Masuri preliminare 8. f .2. CAPITOLUL IV PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI Art. = greutatea volumica in stare uscata.e. sau de strat de forma. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau balastului amestec optimal. Prin incercarea Proctor modificata. exprimata in %. × 100 du max .M. Caracteristicile optime de compactare Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie. drenuri 6 .8. = d . in stare uscata. = umiditatea optima de compactare.

se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele. a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia.5. precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect. exprimat in mc . Art. exprimat in m2. la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor desupra terenului.3.1. In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip. in tandem. Experimentarea are ca scop stabilirea. Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier.4. in conditii de executie curenta pe santier. 9.10. se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului.9. efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator. dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului e compactare folosit. 9. in functie de 7 . Intensitatea de compactare – Q/S Q = volumul de balast pus in opera. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului. S = suprafata compactata in intervalul de timp dat. 8. • Conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului). Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai multe straturi. Inainte de inceperea lucrarilor. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut. Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3. cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu. pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini. acestea fiind consemnate in registrul de santier.1. suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza. in unitatea de timp. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume : • Grosimea maxima a stratului de balast pus in opera . va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii. de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita. stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast. 9. Punerea in opera a balastului sau a balastului amestec optimal 10. Experimentarea punerii in opera a balastului sau a balastului amestec optimal.40 m (dublul latimii utilajului de compactare). pentrur realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta. 8. precum si reglarea utilajelor de raspandire. pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate. Art. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare.2.

8. 10. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. viteza utilajelor de compactare.000mp de strat Zilnic Zilnic in minim 3 puncte pentru suprafete<2. Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala. se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.4. dar cel putin un test la fiecare 250 m de banda de circulatie Minim 3 probe la o suprafata de 2. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. Nr. incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.000 mp de strat In cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pentru fiecare banda cu latime de 7. 10. respectandu-se componenta atelierului. se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.3. Crt. Este interzisa folosirea balastului inghetat. care se verifica Incercare Proctor modificata Determinarea umiditatii de compactare si corelatia umiditatii Determinarea grosimii stratului compactat Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice in stare uscata Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie Frecvente minime la locul de punere in opera Zilnic.000mp si minim 5 puncte pentru suprafete>2.11. Controlul calitatii compactarii balastului sau a balastului amestec optimal 11. conform pct. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie.grosimea prevazuta in proiect si de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental. 1 2 Determinarea. 10. 10. pentru verificarea compactarii. Asternerea si nivelarea se face la sablon. 10. sau care raman dupa compactare.6.3. Art. procedeul de verificare sau caracteristica.1.5 m Metode de verificare conform STAS 1913/13 STAS 4606 STAS 1913/15 STAS 12288 Normativ CD 31 3 4 5 6 8 .5. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor. 10. Tabel 4.2. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate. Elemente geometrice 12. capacitate portanta). fata de cotele din proiect pot fi de ±10 mm. densitate maxima uscata) .3. Abaterile limita la cotele fundatiei din balast. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. 12. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub care se executa. obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima.2. 12. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Art. la fiecare 200 m de strat executat. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea prevazuta in proiect.5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta. conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. densitate. CAPITOLUL V CONDITII TEHNICE.In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast. 12. aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. Art.1. minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 : . 11. indicativ CD 31. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat : • compozitia granulometrica a balastului utilizat . Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.II si III : 9 .4. Conditii de compactare Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare.pentru drumurile din clasele tehnice I. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta in proiect. Abaterea limita la latime va fi de ±5 cm. Denivelarile admisibile sunt cu ±0. cu care se strapunge stratul.13. • caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate. prevazuta in proiect.12. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ± 20mm.2. • caracteristicile optime de compactare.

a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) si a valorii coeficientului de variatie (CV). Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD31. Praf nisipos. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valorile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31). praf Argila prafoasa. STAS 12. Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie. (P3) argilos (P4) argila prafoasa nisipoasa(P5) 185 323 371 411 163 144 129 118 109 101 95 89 284 252 226 206 190 176 165 156 327 290 261 238 219 204 190 179 366 325 292 266 245 227 213 201 Nota : Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate din SR 662 si STAS 6400. in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III . Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3. in cel putin 95% din punctele de masurare . Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca. . Tabel 5.00 m lungime astfel : 10 . in toate punctele de masurare. praf argila nisipoasa. Art. valoarea coeficientului de variatie este sub 35%.14. la nivelul superior al stratului de fundatie. • 98%.• 100%. Grosimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal h(cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Valorile deflexiunii admisibile Stratul superior al terasamentelor alcatuit din: Strat de forma Pamanturi de tipul (conform STAS 1243) Conform Nisip prafos. • 95%.pentru drumurile din clasele tehnice IV si V : • 98%. in cel putin 93% din punctele de masurare .253 nisip argilos argilos – nisipos.

verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de ±1. CAPITOLUL VI RECEPTIA LUCRARILOR Art. atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4/1996.5. precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante.15. • In profil transversal. 17. masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de ±2. Art. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor) Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari de drum. aprobat cu HG 273/94. Receptia finala Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94. In urma acestei receptii se incheie « Proces verbal » in registrul de lucrari ascunse. Receptia pe faza determinanta Receptia pe faza determinanta stabilita in proiect se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii.0 cm. 12. 11 . Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si de caietul de sarcini. 16. 13 si 14. 11.• In profil longitudinal. Art. In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.0 cm . conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul de con si nisip STAS 1913/1 STAS 1913/5 STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 4606 STAS 6400 STAS 12288 12 . Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Teren de fundare.08. SR 662 STAS 730 STANDARDE Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Norme generale de protectia muncii. Agregate naturale de balastiera. Metode de incercare. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.2000 NGPM/1996 NSPM nr. 20. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. Conditii tehnice de calitate. Determinarea caracteristicilor de compactare. ACTE NORMATIVE Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. Teren de fundare. Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide Ordin comun MT/MI nr. Determinarea greutatii volumice pe teren. Metode de incercare. Straturi de baza si de fundatie.ANEXA DOCUMENTE DE REFERINTA I. Incercarea Proctor Teren de fundare. Lucrari de drumuri. Teren de fundare. Determinarea granulozitatii. Determinarea umiditatii. 775/1998 Ordin AND nr. Conditii tehnice generale de calitate. 79/1998 Ordin MI nr.CD 31 REGLEMENTARI TEHNICE III. 116/1999 II. Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri.

CAIET DE SARCINI FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 13 .

Fundatii din piatra sparta amestec optimal Art. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE Art. 17. Masuri preliminare Art.CUPRINS CAP. 9. Prevederi generale CAP. 6. Obiect si domeniu de aplicare Art. 12. GENERALITATI Art. 13. 15. III. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Art. RECEPTIA LUCRARILOR Art. Fundatii din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast b. 1.IV. 7. CONDITII TEHNICE. 5. Caracteristicile efective de compactare CAP. Receptia pe faze de executie Art. 3. Conditii de compactare Art. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE Art. 10. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie CAP. Experimentarea executiei straturilor de fundatie Art. Executia straturilor de fundatie a. Receptia finala. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatii CAP. 11. MATERIALE Art. 8. 2. Receptia finala ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA 14 .VI.II. la terminarea lucrarilor Art. 14. V. 16. Agregate naturale Art. Elemente geometrice Art.I. Apa Art. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie CAP. Caracteristicile optime de compactare Art. 4.

substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare. 2. 2. Prevederi generale 2. un strat inferior de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm. Art. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de imbunatatire a protectiei patului. iar acesta este constituit din pamanturi coezive. la cererea proiectantului.CAPITOLULI GENERALITI Art. 1. Fundatia din piatra sparta 40/80.1. conform prevederilor STAS 6400.2. asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea. stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0/63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi: substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare. calitatea de drenare si masurile de evacuare a apei. asa cum prevede la pct.3.4. acesta preia si functia de substrat drenant. El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662 care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite si in STAS 6400 de stratul de piatra executat.6. Obiect si domeniu de aplicare Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.. Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast. 2.2. verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. proiectantul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.5. 2. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul este obligat sa efectueze. Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0/63 se realizeaza intrun singur strat a carui grosime este stabilita prin proiect.2. 2. 15 . In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini. 2. se realizeaza in doua straturi.

adica nealterabile la aer. split 16/25 mm pentru impanarea stratului superior. carbune. 14 max .3. Agregate naturale 3. in cazul cand pamantul din patul drumului este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0/63 mm. lemn. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate: a) Pentru fundatie din piatra sparta mare. 2 si 3 si nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant. Tabelul 1.2. piatra sparta 40/80 mm in stratul superior. 3.continut de fractiuni sub 0.1 mm. CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU: STRAT IZOLANT 0/4 STRAT DE PROTECTIE 4/8 5 16 Sort (ochiuri patrate) Granulozitate: . Agregatele trebuie sa provina din roci stabile. 3. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.continut de fractiuni sub 0. 3.02 mm. apa sau inghet. NISIP – conditii de admisibilitate conform SR 662. nisip grauntos sau savura 0/8 mm ca material de protectie. resturi vegetale) sau elemente alterate. pentru substratul drenant. b) Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0/63 mm: nisip 0/4 mm pentru realizarea substratului. 5d15p<d15f<5d35p max .C A P I T O L U L II MATERIALE Art. 40/80: balast 0/63 mm in stratul inferior.1. %. Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior este de macadam sau de beton de ciment. piatra sparta amestec optimal 0/63 mm. %.

2 si 3 din SR 667 3 Nu este cazul Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri. cm/s. Coeficient de impuritati: . min. Tabelul 2. . max.. %. %. 5 - 5 10 10 5 10 10 5 10 - 1 - 35 1 3 3 30 35 1 35 1 Nu este cazul Corespunzator clasei rocii conform tab. %. min Echivalent de nisip (EN). poroase si vacuolare. friabile.fractiuni sub 0. Tabelul 3. max.trec prin ciurul inferior (dmin). SORT CARACTERISTICA SAVURA PIATRA SPARTA MARE CONDITII DE ADMISIBILITATE 8/16 16/25 25/40 40/63 63/80 PIATRA SPARTA 0/8 Continut de granule: . %. %. Continut de granule alterate.sub 0. - 6 17 .0…63 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate (Un). 6x10-3 - BALAST – conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662. max. %.1 mm. max.conditii de filtru invers Coeficient de permeabilitate (K).coeficient de forma. max Uzura cu masina Los Angeles. max. CARACTERISTICI Sort (ochiuri patrate) Continut de fractiuni.raman pe ciurul superior (dmax). max.corpuri straine. Uzura cu masina tip Los Angeles CONDITII DE ADMISIBILITATE 0/63 3 100 Conform figurii 1 15 30 50 PIATRA SPARTA – conditii de admisibilitate conform 667. min. . max.02 mm . %. max: . %. moi. Forma granulelor: . %.

80F ) 100. daca indeplineste conditiile din tabelul 4 si granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2. fie direct de la concasare.01 treceri % de masa 0.16…40 mm .Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.0…8 mm .sub 0. min.00 60. mm 10 100 Figura 1 . Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0/8.25…63 mm Granulozitate Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) (EN).00 0.00 50.2 mm . %.sub 0. PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL – Conditii de admisibilitate. 16/25. Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu patru compartimente. Tabelul 4.02 mm .00 30.00 0.00 90.Zona granulometrica prescrisa pentru balastul din stratul inferior de fundatie 3.00 80. 8/16. CONDITII DE ADMISIBILITATE 0/40 0/63 3 3 3…14 2…14 42…65 35…55 20…40 20…40 Sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si conform fig.00 20.00 40.4.00 70. CARACTERISTICI SORT Continut de fractiuni.1 1 Site cu ochiuri patrate.00 10. max: . 25/40 si 40/63.mm (d=0.2 30 18 .

3. impurificare sau amestecare. % max. 19 . Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului 6. 5 cicluri. 3.7. agregatele trebuie ferite de impurificari.5. acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute. Art. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec optimal aprovizionata. DOMENIU DE LIMITA GRANULOZITATE Inferior 0…40 Superior Inferior 0…63 Superior TRECERI IN % DIN GREUTATE PRIN SITELE SAU CIURURILE CU DIMENSIUNI DE …IN MM 0. Apa Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 6. Depozitarea se va face pe platforme amenajate.2 1 4 8 16 25 40 63 0 2 3 12 28 42 60 75 90 3 10 14 30 50 65 80 90 100 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90 3 10 14 27 42 55 70 80 90 100 Conditii de admisibilitate privind coeficientul de forma.6. max Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4). 5. 3 pentru piatra sparta mare 40/63 PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL – Granulozitate. Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare. 3.8. dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie. 3. continutul de granule alterate si continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 3 (pentru piatra sparta). Tabelul 5. 3.1 0. 30 6 pentru split. granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 5. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor. separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere.02 0. intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laboratorul santierului. 4.9. Art.Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %.

500 mc pentru fiecare sort de piatra sparta si sursa O proba la max. poroase si vacuolare Granulozitatea sorturilor Forma granulelor pentru piatra sparta Echivalentul de nisip (EN numai la produse de balastiera) Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4). ACTIUNEA. Caracteristicile optime de compactare Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra sparta se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie. 5 cicluri Rezistenta la sfaramare prin compresiune la piatra sparta in stare saturata la presiune normala Uzura cu masina tip Los Angeles FRECVENTA MINIMA LA APROVIZIONARE LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA Ori de cate ori apar factori de impurificare METODE DE DETERMINARE CONF.continut de carbune Continutul de granule alterate. moi. 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. La fiecare lot aprovizionat In cazul in care se observa prezenta lor O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort si sursa O proba la max. 500 to pentru fiecare sort si sursa O proba la max. PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Corpuri straine: . Prin incercarea Proctor modificata.argila bucati . 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max.argila aderenta . 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. conform STAS 1913/13 se stabileste: 20 . 6. friabile.Tabelul 6. 500 to pentru fiecare sort si sursa - STAS 4606 SR 667 - STAS 730 - STAS 730 - STAS 730 - STAS 4606 - STAS 730 - STAS 730 C A P I T O L U L III STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL Art.

exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare. P. de a se delimita tronsoanele de drum in lucru. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze experimentarea executarii straturilor de fundatie. M . exprimata in g/cm3 Wef – umiditatea efectiva de compactare. C A P I T O L U L IV REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE Art.2. 7. 8. 8. se va asigura inprealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara suprafetei de lucru. functie de sursa folosita. x100 7. 13. 8.5. Caracteristicile efective de compactare 7. – greutate volumica in stare uscata maxima exprimata in g/cm3 Wopt P. exprimata in % Art. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume: duef – greutatea volumica in stare uscata efectiva. cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu.1. Art. Masuri preliminare 8. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. – umiditatea optima de compactare. Experimentarea executiei straturilor de fundatie 9. in orice punct al traseului. acestea fiind consemnate in registrul de santier. drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea – precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatie – drenuri transversale de acostament.1. Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.3. 10 cm sau fundatie 21 .M. la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul rambleelor. 8. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau piatra sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului. gc = du ef du max P . 9. gc.M.4.du max. 8.1. Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie – strat de fundatie din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast de min. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente sau de strat de forma.2. in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini. iar alte pietre cu dimensiunea de cca.2. 9. In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip. S – suprafata compactata in intervalul de timp dat. Conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului). In toate cazurile. in unitatea de timp (ore. Partea din tronsonul executat. Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta proiectantului. zi. efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren. exprimat in mc. 40 mm aruncate in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate. cu cele mai bune rezultate. 9. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63/80. 9. Experimentarea are ca scop stabilirea. Intensitatea de compactare = Q/S Q – volumul materialului pus in opera. Fundatii din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast a. experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de min. stabilite de comun acord. a numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la fixarea pietrei sparte 63/80 si in continuare a numarului minim de treceri.4. dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63/80 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatra sparta mare. in conditii de executie curenta pe santier. dupa cum este cazul. compus din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii. fara ca stratul de fundatie sa sufere dislocari sau deformari. pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta. daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua si reglarea utilajelor de raspandire. pana la obtinerea inclestarii optime. 30 m cu latimea de cel putin 3. se mai urmareste stabilirea corecta a atelierului de compactare. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut. suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza. exprimata in mp. 10. va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarilor. Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare. Art. a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia. Executia stratului inferior din balast 22 .5. 9.50 m (dublul latimii utilajului de compactare). schimb). cu sau fara substrat de nisip in functie de solutia prevazuta in proiect.din piatra sparta amestec optimal 0/63. Executia straturilor de fundatie A. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: Grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier. dupa asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16/25.3.

avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se obtina 10 cm. In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment. se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura). piatra sparta se impaneaza cu split 16/25. Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental. 10. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize.6. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care raman dupa compactare. stratul de fundatie din piatra sparta mare astfel executat.5. evitandu-se supraumezirea locala.3.12. Pana la inclestarea pietrei sparte. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tanand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. 10.4.10. 23 . tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. numai dupa receptia stratului inferior de balast. 10. 10. B. 10.10. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor. se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma. viteza de compactare.9. Dupa terminarea cilindarii. se va executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. Executia stratului superior din piatra sparta mare 63/80 10. Pana la asternerea stratului imediat superior. 10. 10. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect pentru stratul de fundatie. b. Pe terasamentele receptionate. 10. conform pct.2. Piatra sparta mare se asterne. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza. care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare. Este interzisa de asemenea asternerea balastului. Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon.11. nu se mai face umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare. astfel ca stratul de fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente. prealabil asternerii.7.3.1. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul. Este interzisa executia stratului de fundatie cu balast inghetat. intr-un singur strat. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 10. va fi umezit. Stropirea va fi uniforma. 8.8. se niveleaza si apoi se compacteaza din nou. respectandu-se componenta atelierului. compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 to dupa care operatiunea se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. care . cu savura 0/8 sau cu nisip. 10. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima. 10. densitate maxima uscata). pe toata grosimea stratului. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. 24 . In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. densitate. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie.13. 10. 8. 11.1. cu o eventuala completare a cantitatii de apa.17. viteza de deplasare a utilajelor de compactare.2.caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate.Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza. Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: . Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal inghetata. cu frecventa mentionata in acelasi tabel. Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal. 11. Art.19.compozitia granulometrica a agregatelor.14. In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparta mare 63/80.16.3.15. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. piatra sparta amestec optimal se asterne cu un repartizor-finisor de asfalt. . . 10. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor conform pct. 10. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactarea straturilor de fundatie din piatra sparta mare sau din piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. 10. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabilieste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate.18. corespunzatoare umiditatii optime de compactare. se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou. capacitate portanta). se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7. respectandu-se componenta atelierului. se completeaza cu acelasi tip de material. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie 11. sau din piatra sparta amestec optimal. 10. Pe substratul de nisip realizat. indicativ CD 31. 10. astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente.

strat balast .toate tipurile de straturi Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice pe teren: . PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA Incercarea Proctor modificata: . Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate. CAPITOLUL V CONDITII TEHNICE. cu care se strapunge stratul.s. Elemente geometrice 12. in fata compresorului FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE IN LUCRU METODE DE VERIFICAR E CONFORM STAS 1913/13 STAS 1913/1 1 2 3 Minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat Minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat Zilnic - 4 - 5 6 7 Minim 3 pct.strat de piatra amestec optimal Verificarea compactarii prin incercarea cu p. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. 12. DETERMINAREA. la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum.5 m.CR T. Pt.strat de piatra sparta amestec optimal Determinarea grosimii stratului compactat: . 25 . Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ±20 mm.toate tipurile de straturi de fundatie profiluri transversale la Normativ CD distante de 10 m 31 unul de altul pt. NR.toate tipurile de straturi Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S: . REGULI SI METODE DE VERIFICARE Art. suprafete STAs 12288 >2000 mp de strat Minim 3 incercari la o suprafata de STAS 6400 2000 mp Determinarea capacitatii portante la In cate doua nivelul superior al stratului de fundatie: puncte situate in .1. Suprafete <2000 STAS mp si minim 5 1913/15 pct.Tabelul 7.strat balast . Ptr.strat de piatra sparta amestec optimal Determinarea umiditatii de compactare: .strat balast . fiecare banda cu latime de 7.

0 cm. Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.2. Abaterile limita la cotele fundatiei. 13. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice masurate. II si III . in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III. In profil transversal. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se executa. prevazuta in proiect.Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63/80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii maxime a agregatelor.2. nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile. in cel putin 95% din punctele de masurare. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata. in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3.0 cm. 13.98%. fata de cotele proiectate. 13. conform STAS 1913/13: Pentru drumurile din clasele tehnice I. care este de 250 sutimi de mm. . in toate punctele de masurare. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se executa.95%.98%. aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea.Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.3. se va face corectarea suprafetei.100%. in cel putin 93% din punctele de masurare. 12. fata de cotele proiectate. Conditii de compactare 13.1. 14. 12. fata de cotele din proiect pot fi ±10 mm. 26 . Art. ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm. Abaterea limita la panta este ±4%. Pentru drumurile din clasele tehnice IV si V: .4. 12.3. . In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.00 m lungime astfel: In profil logitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si denivelarile admise pot fi de maximum ±2. Art. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect. care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura petrografica. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. Abaterile limita la latime pot fi ±5 cm. verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si denivelarile admise pot fi de maximum ±1.

Art. precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. la terminarea lucrarilor Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini. 11. atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. pentru intreaga lucrare. Receptia pe faza determinanta Receptia pe faza determinanta. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996. Receptia preliminara. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lucrari ascunse.C A P I T O L U L VI RECEPTIA LUCRARILOR Art. 27 . 5. 12. aprobat cu HG 273/94. 13 si 14. se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii. 17. 15. Receptia finala Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94. stabilita in proiect. Art. 16. conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

08. 775/1998 . Conditii tehnice de calitate. 116/1999 II. III. Ordin AND nr. .Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. ACTE NORMATIVE Ordin comun MT/MI nr.Norme privind exploatarea drumurilor si podurilor. Agregate naturale de balastiera. REGLEMENTARI TEHNICE CD 31 .Norme generale de protectia muncii.Lucrari de drumuri. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. . 79/1998 Ordin MI nr. si intretinerea NGPM/1996 NSPM nr.Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. STANDARDE SR 662 .2000 .Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 28 . . 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.ANEXA DOCUMENTE DE REFERINTA I.

SR 667 .Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. . Metode de incercare. . Metode de incercare.Teren de fundare.Teren de fundare. . Determinarea caracteristicilor de compactare. Determinarea umiditatii. Incercarea Proctor.Teren de fundare. .Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Determinarea greutatii volumice pe teren.Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. . STAS 730 STAS 1913/1 STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 4606 29 . Conditii tehnice de calitate.

EXECUTATE LA CALD CUPRINS 30 .CAIET DE SARCINI IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE.

11. Lianti Art. Utilizarea materialelor geotextile combinate (geogrile si materiale geotextile) la imbracamintile rutiere bituminoase CAPITOLUL I . 12.II. 25. Obiect si domeniu de aplicare 31 . SI PREPARAREA MATERIALELOR Art. Receptia pe faze determinante Art. 2. 25. Autorizarea statiei de asfalt Art. Fabricarea mixturilor asfaltice Art. 16. Aditivi Art.CAP. 1. 5. GENERALITATI Art. Utilizarea geogrilelor la imbracamintile rutiere bituminoase Nr. 5. Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre – Testul Schellenberg Nr. Caracteristicile suprafetei imbracamintei Art. Tratarea suprafetei imbracamintei Art. Controlul fabricatiei CAP. 21. Elemente geometrice si abateri limita CAP. Asternerea Art. 24.I. Receptia finala ANEXA Nr. 20. Filer Art. Statia de asfalt Art. 9. 14. Controlul punerii in opera CAP. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE Art. Compozitia mixturilor Art. 23. 10. 19. Obiect si domeniu de aplicare Art. Transportul mixturilor asfaltice Art. 18. Reglarea instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice Art. 17. 3. NATURA. 1.VI. IV. Fibre Art. 8. 3. Controlul calitatii materialelor inainte de anrobare CAP. Receptia preliminara Art. V. Utilizarea bitumului modificat la stratul de uzura din beton asfaltic Nr. Compactarea Art. GENERALITATI Art. Agregate Art. 22. III. 4. 4. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR Art. CALITATEA. MODUL DE PUNERE IN OPERA Art. 13. 2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice CAP. 7. 15. RECEPTIA LUCRARILOR Art. 1. Lucrari pregatitoare Art. Documente de referinta ANEXE OPTIONALE (CONFORM PREVEDERILOR PROIECTULUI) Nr. Caracteristici fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice Art. 6.

1. 2. . modernizarea si reabilitarea drumurilor publice si a strazilor. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se vor executa conform STAS 174-2. care trebuie sa fie indeplinite la prepararea. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu alte tipuri de mixturi. de uzura. beton asfaltic cu pietris concasat. punerea in opera si controlul calitatii materialelor si straturilor executate. 32 . din doua straturi si anume: . Imbracamintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald. se vor executa conform urmatoarelor normative: AND 539 – stabilizate cu fibre de celuloza AND 549 – realizate cu bitum modificat cu polimeri AND 553 – realizate cu bitum aditivat. BAPC 16.3. beton asfaltic rugos.1. Tipul de imbracaminte bituminoasa cilindrata la cald se stabileste in proiect de catre Proiectant. in general. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice 2. beton asfaltic deschis. filer si bitum neparafinos si cuprinde conditiile tehnice de calitate prevazute in SR 174-1 si SR 174. 2. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate. 1.3. precum si la constructia drumurilor de exploatare.2. BA 8.stratul inferior. mixturi asfaltice stabilizate cu fibre. la care se utilizeaza urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice: BAD 25. cu criblura. la care se utilizeaza tipuri de mixturi asfaltice: MASF 8 si MASF 16. In cazurile in care imbracamintea bituminoasa cilindrata se executa intr-un singur strat. BADPC 25. Bar 16. 1. acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute pentru stratul de uzura. transportul. cu pietris concasat. Art. fiind alcatuite.stratul superior.1.2. BA 16 si BA 25. cu pietris sortat. beton asfaltic deschis. beton asfaltic deschis. Caietul de sarcini se aplica la constructia. din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale. de legatura. executate la cald.4. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind imbracamintile bituminoase rutiere cilindrate. 1. betoane asfaltice bogate in criblura. 2. BADPS 25.

Agregate 3. Art.C A P I T O L U L II NATURA. 16/25(31). tabelul 2. 8/16 sau 16/25.02 mm sa fie de 20%. avand pante de scurgere. 3. Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeaza un maestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineasca.bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip 80/100. max. Lianti 5. filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539 si conditiei suplimentare ca minimum de particule sub 0. conform SR 667. 33 . 5. . . care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: finetea (continutul in parti fine 0.. Art. conform SR 662. a apei si pereti despartitori. conform STAs 539. coeficient de hidrofilie ……………………………… max.1 mm) ………….bitum modificat cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari.2. . pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor.pietris si pietris concasat. prevazute cu platforme betonate. trebuie sa fie spalate in totalitate. conform SR 667. 2%. . conform SR 662. inainte de a fi introduse in instalatia de preparare. ferite de umezeala sau in silozuri cu incarcare pneumatica. tabelul 10. Clasa minima a rocii din care s obtin agregatele naturale de cariera. tabelul 3. 4. 80%.nisip de concasare 0/4. tabelul 5. Toate agregatele folosite la realizarea mixturilor asfaltice. conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum urmeaza: . 3. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre.bitum aditivat. Acestia se aplica in conformitate cu indicatiile din tabelul 1.cribluri sort 4/8. tabelul 8.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt: . Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor naturale de cariera trebuie sa fie conform SR 667. in functie de clasa tehnica a drumului sau categoria strazii trebuie sa fie conform SR 667. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri. Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dupa verificarea certificatelor de conformitate care atesta calitatea acestora. min. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR Art. 8/16. .nisip natural sort 0/4. Filer Filerul care se utilizeaza la imbracamintile rutiere bituminoase este de calcar sau de creta. umiditatea ………………………………………….1. tabelul 10. sorturi 4/8. 1%.

tip D 80/100 – zona climaterica rece. pe drumuri de clasa tehnica I…III si pe strazi de categorie tehnica I si II.strat de legatura Imbracaminte bituminoasa cu bitum aditivat . 5. 1 la prezentul caiet de sarcini. 34 . In caz contrar se utilizeaza bitumaditivat. pct. . Bitumul de baza folosit la prepararea bitumului aditivat tip D 60/80a si tip D 80/100a este bitumul D 60/80 si respectiv D 80/100. si 1. care trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537. conform SR 754. conform SR 754. 1. .. la care se foloseste. conform SR+ 754.strat de uzura si strat de legatura Imbracaminte bituminoasa cu bitum neparafinos pentru drumuri . . . .3.TIPUL IMBRACAMINTII BITUMINOASE Imbracaminte bituminoasa din mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: .1.tip D 60/80 – zona climaterica calda.strat de legatura (fara fibre) . in scopul cresterii rezistentei la deformatii permanente la temperaturi ridicate si a rezistentei la fisurare la temperaturi scazute imbracamintile bituminoase. 5. conform SR 754: .) se vor executa cu bitum modificat cu polimeri. etc. In cazul utilizarii bitumului modificat se vor respecta prevederile Normativului AND 549 si cele din ANEXA nr. TIPUL LIANTULUI Bitum neparafinos pentru drumuri.3. zone cu accelerari si decelelrari frecvente. cu trafic greu si foarte greu si la alte lucrari speciale (locurile de parcare. .tip D 60/80a – zona climaterica calda.tip D 60/80 sau Bitum modificat cu polimeri Bitum neparafinos pentru drumuri.1.tip D 60/80 Bitum modificat Bitum modificat cu polimeri sau Bitum neparafinos pentru drumuri. Se va folosi numai bitum aditivat.strat de uzura (cu adaos de fibre) Tabelul 1.tip D 80/100a – zona climaterica rece Bitum neparafinos pentru drumuri.tip D 60/80 Bitum aditivat: .strat de uzura si strat de legatura Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip D 80/100 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de SR 754 si Normativul AND 537 si o adezivitate de minimum 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In functie de calitatea bitumului si natura agregatelor. in cadrul testelor preliminare se va stabili utilitatea aditivarii bitumului. Conform Normativului AND 549.2.2.strat de uzura Imbracaminte bituminoasa cu bitum cu polimeri . in cazul in care adezivitatea bitumului pur fata de agregate naturale este mai mica de 80% indiferent de clasa tehnica a drumului sau de categoria tehnica a strazii.

140oC. Emulsia bituminoasa cationica se va depozita in rezervoare metalice verticale. Aditivi Aditivii utilizati pentru prepararea bitumului aditivat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt produse tensioactive. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice impuse. sunt fibre sau granule din 35 . pentru evitarea separarii componentelor si sistem de inregistrare a temperaturii. sistem de recirculare sau agitare permanenta. 5. fara a afecta celelalte caracteristici ale acestuia. 2 zile iar temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie sa fie de min. pentru executia imbracamintilor bituminoase. sa fie stabili termic pana la min. cu respectarea prevederilor STAS 8877. vor fi supusi aprobarii Beneficiarului. Pentru fiecare aditiv la care se cere aprobarea. 6. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca max. pompe de recirculare. Art. sa nu fie toxici. corozivi sau inflamabili. prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire. sistem de inregistrare a temperaturilor (pentru ulei si bitum). Fibre Fibrele care pot fi folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre. prevazuti su sistem de incalzire cu ulei. 7.4. bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat. iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare sa fie de (120…140)oC. Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii. conform celor prevazute in declaratia de conformitate a calitatii emisa de producator. Aditivii care se intentioneaza a se utiliza. 5. gura de aerisire.5. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca 3 zile. pe tipuri de bitum. astfel: bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei. Aditivii trebuie sa fie agrementati tehnic reglementarilor in vigoare. Aditivii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza: sa fie compatibili cu bitumul.Prepararea bitumului aditivat se efectueaza conform Normativului AND 553. bitumul modificat cu polimeri se depoziteaza in recipienti metalici verticali. bitumul aditivat se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei. pompe de recirculare. sistem de inregistrare a temperaturii (pentru ulei si bitum). Bitumul. gura de aerisire. cu compozitie si structura specifica polar-apolara. Art. Pentru amorsari si badijonari se va folosi emulsie bituminoasa cu rupere rapida sau bitum taiat. sa amelioreze adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale. 200oC. Tipul de aditiv si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat. curatate in prealabil.

nisip natural sort 0/4 .1. Art.filer Beton asfaltic deschis cu pietris . Controlul calitatii materialelor inainte de anrobare Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase. C A P I T O L U L III MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR Art. functie de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 2.nisip de concasare sort 0/4 .nisip natural sort 0/4*) .. se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele in vigoare ale materialelor respective si SR 174-2 pct.filer Betoane asfaltice bogate cu . 8/16. 8. TIPUL MIXTURII ASFALTICE AGREGATE NATURALE UTILIZATE Mixturi asfaltice stabilizate cu .filer 36 . 8/16 si 16/25 .filer Beton asfaltic cu pietris concasat . la temperatura de 135÷5oC.filer Beton asfaltic deschis cu criblura . 5 si 6 din prezentul caiet de sarcini. Tabelul 2.celuloza.nisip de concasare sort 0/4 . Mixturile asfaltice atat pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura.criblura sort 4/8 si 8/16 fibre . 8/16.epruvetele cilindrice tip Marshall se vor confectiona. Compozitia mixturilor 9. pentru asigurarea conditiilor aratate la art. 16/25 .3. conform reglementarilor in vigoare. iar incercarile pe epruvete cilindrice tip Marshall se vor face conform STAS 1338-2.nisip de concasare sort 0/4 .criblura sort 4/8 si 8/16 criblura . 16/25 concasat .nisip de concasare sort 0/4 .pietris concasat sort 4/8.filer Beton asfaltic rugos . 3.pietris concasat sort 4/8. cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice: . Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat. in functie de intensitatea de trafic.criblura sort 4/8 si 8/16 . 9. pot fi realizate integral din agregate naturale de cariera sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera.nisip de concasare sort 0/4 . trebuie sa fie agrementate tehnic conform reglementarilor in vigoare.nisip natural sort 0/4*) .1.nisip natural sort 0/4*) . 4. bitumate sau nebitumate.criblura sort 4/8.

5. Formula de compozitie. Aceste studii comporta cel putin incercarea Marshall (stabilitate la 60oC.filer *) Conform notei de la tabelul 4. indicele de curgere-fluaj la 60oC. absorbtia de apa).pietris sort 4/8.nisip natural sort 0/4*) . 9. III (respectiv strazi de categoria I. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini. 9.7…7. 9.nisip de concasare sort 0/4 .0…7. TIPUL STRATULUI TIPUL MIXTURII ASFALTICE CONTINUTUL DE LIANT DIN MASA MIXTURII ASFALTICE % CLASA TEHNICA A DRUMULUI CATEGORIA TEHNICA A STRAZII MASF 8 MASF 16 BAR 16m. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1. stabilita pentru fiecare categorie de mixtura. accepta formula propusa de Antreprenor. daca nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare.7…6.7…6.3 6.2 6.Beton asfaltic deschis cu pietris . inclusiv partile fine. Beneficiarul. 6. 3 si trebuie sa se incadreze intre limitele recomandate in tabelul 5. 3. 9.3…7.0…7. Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat.3…7.5 6. sustinuta de studiile si incercarile efectuate impreuna cu rezultatele obtinute se supune aprobarii Beneficiarului. Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa. Granulozitatea agregatelor naturale care trebuie sa fie asigurata pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este indicata in tabelul 4 si in figurile 1. 5.6. dozajul de bitum se stabileste la masa totala a mixturii. 7 si 8. La confectionarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1. Studiul in face Antreprenorul in cadrul laboratorului sau autorizat sau il comanda la un laborator autorizat. Toate dozajele privind agregatele si filerul. III) si 50 lovituri pentru straturile de imbracaminte pentru celelalte clase si categorii.5…7.4. 4. 2. sau unele adaosuri. 16a 6.0 6.5 I…V I…V I…III II…III I…II III II III IV…V I…IV I…IV I…III II…III I…II III II III IV 37 . numarul de lovituri va fi de 75 pentru straturile de imbracaminte la drumuri de clasa tehnica I. BAR 16a BAR 16 Strat de uzura BA 16m BA 16.2 5.0 6. sunt stabilite in functie de greutatea totala a materialului granular in stare uscata.7…7. pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a continutului de liant prestabilit. 9. 8/16. densitatea aparenta.3 6.5 5. 16/25 sortat .2.3. Tabelul 5. 2. II. II. Limitele procentelor sorturilor componente din agregate sunt date in tabelul 3.

5 4.0…5.cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm.5…1.4 Strat de uzura Strat de legatura 9.8 0.3…1.0…5. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute. Continutul de fibre active in mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF si MASF 16 va fi in limitele (0.0…5. in functie de tipul fibrei utilizate. .0 IV…V IV…V IV…V I…III I…V III…V IV…V IV IV IV I…III I…IV III…IV IV 9. BADPS 25a 6.8 1.Strat de legatura BA 8.0 4. FRACTIUN STRAT DE UZURA STRAT DE LEGATURA I DE TIPUL MIXTURII ASFALTICE AGREGAT BA1 BAR1 BAD E 6 BA2 6 25 BADPC BADPS NATURAL BA8 BA1 5 BAR1 MA MAS BAP BAD 25 25 BA8 E DIN 6m BA2 6m SF8 F16 C16 25m BADPC BADPS a AMESTEC BA1 5a BAR1 BAD 25a 25a UL TOTAL 6a 6a 25a Filer si 11109-13 9-13 6-13 9-11 9-13 2-7 2-7 2-7 fractiuni 14 14 38 . BA 8a BA 25.0)% din masa mixturii asfaltice.1…1.7.8. TIPUL STRATULUI TIPUL MIXTURII ASFALTICE Betoane asfaltice rugoase Betoane asfaltice bogate in criblura: .0 6. BAD 25a BADPC 25.5…7.0 4.6…1.0…7. BAPC 16a BAD 25m BAD 25. Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator.0 4. Raportul filer-liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice este conform tabelului 6.0…5.cu dimensiunea maxima a granulei de 25 mm Beton asfaltic cu pietris concasat Betoane asfaltice deschise Tabelul 6.6…1. BADPC 25a BADPS 25. RAPORT FILER:LIANT (RECOMANDAT ) 1. de catre un laborator de specialitate autorizat.5…7.8 1. Tabelul 3.3…1.8 1. BA 25a BAPC 16.5 5.

% Pietris concasat cu dimensiu nea peste 8mm.% Pietris sortat cu dimensiu nea peste 8mm. BADPS25a TRECERI PRIN SITE CU OCHIURI PATRATE – SR EN 933-2 9090-100 100 7290909573-90 90 100 100 100 90549566-85 61-74 44-59 66-82 42-61 100 80 100 56-78 42-66 40.39-53 40-55 25-37 42-66 28-45 BAR1 BA2 6 5 BAR1 BA25 6m a BAR1 6a 39 25 mm 16 mm 8 mm 4 mm .1 mm.% DIFERENTA PANA LA 100% 2245 3458 3960 47-61 4560 6375 - 5572 - - - - - - - - 1834 - 39-58 - - - - - - - - - - 39-58 NOTA: continutul de filer pentru betoanele asfaltice deschise este de minimum 2%. Tabelul 4. BADPS25. CONFORM SR EN 9332 BAD25. BA16 BAD25a.% Filer si nisip fractiune a (0.% Cribluri cu dimensiu nea peste 4mm.1…4) mm. TIPUL MIXTURII ASFALTICE MARIMEA OCHIULUI SITEI.BAD25 m.BADP BA8 MASF MASF BAPC1 C25 BA16m BA8a 8 16 6 BA16a BADPC25a.din nisipuri sub 0.

0 7. din care nisipul natural este in proportie de maximum: 25% pentru BA8 si BA16 30% pentru BA25.3…4.20 mm 0. 0 1.0 1.10 mm Zona de granulozitat ea amestecului de agregate naturale 30-55 22-42 18-35 11-25 9-13 30-55 22-42 18-35 11-25 9-13 61 3050 2040 1535 8-25 6-13 30-42 21-31 18-25 11-15 9-11 19-28 16-22 13-20 12-16 11-14 20-25 19-22 13-20 11-15 10-14 30-55 21-42 18-35 11-25 9-13 20-35 14-32 10-30 5-20 2-7 Figura 1 Figura 2 Figur Figura Figura Figura Figura a3 4 5 6 7 Figura 8 NOTA: La betoanele asfaltice bogate in criblura destinate stratului de uzura si la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasaj sau un amestec de nisip de concasaj cu nisip natural. 3 2.5…4.5 1.5…4. APARENTA APA.5…4. A-TEA (S) E DE T EA DE LA CURGER S/I.5 1.KN.0 1.KN. 3 1. 6 1.5…4.5…4.8…5.2 mm 1 mm 0.4…4.5…4. E(I).5 1.5 6.5 1.5…3.5 1. 6 2.63 mm 0.0…5. 50% pentru BAD25. Tabelul 7. 0 2300 IV 5. TIPUL TIPUL MIXTURII BITUMUL ASFALTICUI E CATEGOR IA TEHNICA A STRAZII CARACTERISTICILE PE EPRUVETE CILINDRICE TIP MARSHALL STABILIT INDICEL RAPOR DENSITAT ABS.5 8.min %VOL MIN 6.0 1.2…3.0 1.7…4.4…5. 60OC. 6 2300 2…5 2…5 BA8 BA25 BA8 Ba25a BA16 BA16a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a IV II III IV II III 8.0 40 .5 7.mm mm kg/m3.

9…2.5…4. 0 2300 3…5 BAPC16 BAPC16a 2300 IV 5.5…4.5…4.5 2…5 41 .5 7.5…4. 6 1.0…3. 0 2250 IV 4.2…3.1…5.0 1.0 1.5 1.8…5.5 BAD25 BAD25a 2…5 BADPC2 5 BADPC2 5a III…IV 4.5 1.5…4.0 9. 0 1. 0 3.5 0.6…5.5…4.0 1.5…4.5 2…5 BADPS2 5 BADPS2 5a IV 4.IV…V I D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D60/80 D60/80 a II III I…II III IV 6.0 1. 5 2250 III…IV 4.5 1.5 1. 0 2.9…2.5 1.0 1.0 1.5 8.5…4.0 1.0…3.5 1.0 1. 6 1.5 0.5 1.5…3. 3 2. 0 1. 6 2.1…3.5 6.5…3.3…4.0 1.5…4.5…3.0…6.5 BAR16 BAR16a 1.0 8.0 8.5…4. 3 2250 I…IV 4.3…4. 6 2…5 I…IV 5.8…5.5…4.5…4. 6 1.

Zona granulometrica prescrisa pentru mixturile asfaltice BA 8 si BA 8a 42 .100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.1 1 Site cu ochiuri patrate.01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2. mm 10 100 Figura 1 .mm treceri % de masa 0.

BA 16m si BA 16a Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.mm 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.1 1 Site cu ochiuri patrate.Zona granulometrica prescrisa pentru mixturile asfaltice BA 16.01 treceri % de masa 0.100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0. mm 10 100 Figura 2 .1 1 10 100 Site cu ochiuri patrate.Zona granulometrica prescrisa pentru mixturile asfaltice BA 25 si BA 25a 43 .mm treceri % de masa 0. mm Figura 3 .01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.

mm 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0. mm Figura 4 .01 treceri % de masa 0.Zona granulometrica prescrisa pentru mixturile asfaltice BAR 16.1 1 Site cu ochiuri patrate.01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.mm treceri % de masa 0.1 1 10 100 Site cu ochiuri patrate. mm 10 100 Figura 5 .100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0. BAR 16m si BAR 16a Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.Zona granulometrica prescrisa pentru mixtura asfaltica tip MASF 8 44 .

BAPC 16a 45 .mm treceri % de masa 0.01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2. mm Figura 7 .Zona granulometrica prescrisa pentru mixtura asfaltica tip MASF 16 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.1 1 10 100 Site cu ochiuri patrate.100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0. mm 10 100 Figura 6 .mm treceri % de masa 0.Zona granulometrica prescrisa pentru mixtura asfaltica tip BAPC 16.01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.1 1 Site cu ochiuri patrate.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturior asfaltice se determina pe corpuri de proba tip Marshall si confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate de la malaxor sau de la asternerea pe parcursul executiei. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 10. precum si din stratul gata executat. 10. In lipsa unor dispozitii contrare prevederilor caietului de sarcini speciale.1 1 10 treceri % de masa 100 Site cu ochiuri patrate. BADPS 25a Art. in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor. conditiile aratate in tabelele 7 si 8.Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2. mm Figura 8 . 10. BADPC 25a.Zona granulometrica prescrisa pentru mixtura asfaltica tip BAD 25. caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu bitum aditivat. 46 .2.1. se efectueaza conform SR EN 12697-27. BAD 25m.01 0. trebuie sa indeplineasca. precum si din straturile imbracamintii gata executate.mm 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.

5 2350 3…5 8. 10-4 mm. Rezistenta la deformatii permanente: . . MPa.0 - 5.0…3.densitate aparenta. min .3. BA 16. BADPS 25a 5.0 2. max Rezistenta la deformatii permanente: .fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri.5 7600 - 4200 3600 - 3600 3000 4 x 10-3 10. BAD 25a.0 - 9.0…3.absorbtie de apa. mm .volum de goluri la 80 de giratii. BA 16a. CARACTERISTICA Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: . %. min TIPUL MIXTURII ASFALTICE BA 16m BAR 16m BAD 25m 10.0 - - 9. min TIPUL MIXTURII ASFALTICE BAR 16.Tabelul 8.volum de goluri la 120 de giratii.0 2.indice de curgere (I) la 60oC.stabilitate (S) la 60oC.fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. kg/m3. BAR 16a. BA 8a.5 2300 3…6 5. max Modulul de elasticitate la 15oC. max.5 2900 4500 - 2800 4500 - 4000 4 x 103 47 .0 2. BA BADPC 25. CARACTERISTICA Caracteristici pe cilindri confectionati la presa de compactare giratorie: . min. 25. Modulul de elasticitate la 15oC. 10-4 mm. BA 8. %. min Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 9. la 15oC.zona climaterica rece Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare la 15oC. %. KN. MPa.0…3.5 2350 2…5 10. BAD 25. % vol. Caracteristici pe cilindri confectionati cu presa de compactare giratorie: . max. Tabelul 9. max .volum de goluri la 120 de giratii. min: . BA 25a BADPS 25.volum de goluri la 80 de giratii. BADPC 25a. %.zona climaterica calda . max .

3000…6000. max . min . max. 2 – Zona climaterica rece. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 10.0 <4. 3 – Zona climaterica calda. max .5 2300 3…4 10.000 Temperatura 10. min Deformatia permanenta la oboseala (3600 impulsuri) la 15oC.0 5.indice de curgere (I) la 60oC.000 Temperatura 45oC2) 6.0 60oC3) 8.1500…3000. max . MPa. .0 4000 1000 NOTA: 1.0 4.>6000 Modulul de elasticitate la 15oC. CARACTERISTICA Test Schellenberg.0 3. % Rezistenta la deformatii permanente: . 10. mm/h: Numarul mediu de vehicule1): . Viteza de deformatie la ornnieraj (VDOP). calculat pentru traficul de perspectiva. max TIPUL MIXTURII ASFALTICE MASF 8 MASF 16 0.0 <2. kg/m3.0 8.densitate aparenta.0 2.0 7.0 <7. Caracteristicile prevazute in tabelele 8.4. bitum modificat si bitum aditivat se face conform STAS 1338-1 si STAS 1338-2.fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. max . max.>6000 Adancimea fagasului. max .stabilitate (S) la 60oC.5 <3.5 45oC2) 6.0 4.<1500.0 <7. %.2 7 1.0 4.0 6.0 <4. min. mm: Numarul mediu de vehicule1): .10. 10-4 mm.0 60oC3) 8. Testul Schellenberg se efectueaza conform anexei 2.0 5.2 0. in 24 h.<1500.0 3600 1200 6. max . Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: .5 2300 3…4 7 1.Vehicule de transport marfa si autobuze.5 6. KN.0 8. mm .5…3.0 8.5…3.0 3.0 6.0 4.1500…3000. 10-4.5.6.0 7. 10.0 <2.0 2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall.0 9.3000…6000.5 <3.volum de goluri. ale mixturilor asfaltice cu bitum. Tabelul 10.9 si 10 se determina conform metodologiilor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare. 48 .

2. Indiferent de tipul instalatiei.1. 11.1. precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Fiecare dintre rezervoare trebuie sa aiba un indicator de nivel gradat si un dispoztiv de incalzire a liantului pana la temperatura necesara. iar pregatirea probelor de mixtura asfaltica in vederea extragerii bitumului din mixtura asfaltica se face conform SR EN 12697-28. Bitumul continut in mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor. in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului. Pentru controlul temperaturii. Statia de asfalt trebuie sa aiba rezervoare pentru depozitarea unei cantitati de bitum mai mare sau cel putin egala cu media zilnica de consum. recuperarea bitumului se face conform STAS 1338-2.2. Resortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontinuu. In cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia. dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului. respectiv corelarea cantitatii de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat. corectia de umiditate.7. se face conform SR EN 12697-1. incalzirea si dozarea bitumului. Determinarea punctului de inmuiere IB se face conform STAS 60. 11. 11. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste 190oC. 11. recipientele de bitum si echipamentul de uscare trebuie sa fie dotate cu 49 . Extragerea si recuperarea bitumului din mixtura. evitandu-se supraincalzirea acestuia. Statia de asfalt Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi prevazute de Caietul de sarcini.2. a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa sigure o precizie a dozarii de +3% pentru agregatele naturale si de +2% pentru bitum si filer. 11. Stocarea.3. SR EN 12697-3 si SR EN 12697-4. In cazul instalatiilor in flux continuu. pe computer.1. rezervoarele calde. 1 kg de bitum rutier are un volum de (1. Art. de la malaxor sau de la asternere. pentru determinarea acestuia. uscare. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27. variaza cu temperatura astfel incat la 150oC…180oC. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice 11. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa aiba capacitatea de fabricatie de minimum 80 t/h la o umiditate de 5%.09…1. in procesul tehnologic.2. Centralele de preparare trebuie sa fie automatizate si dotate cu dispozitive de predozare. 11. resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale. Se excepteaza verificarea bitumului din mixturile asfaltice tip MASF.10.11) l. 11. trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu maximum 9oC mai mare decat bitumul initial utilizat pa prepararea mixturii asfaltice respective. aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului. In cazul in care nu se dispune de aparatura prevazuta de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4.1.2.1.1.

in silozuri de tip descoperit. % ±5 ±5 ±5 ±5 ±4 ±3 ±2 ±1. cu abaterile admise fata de granulozitatea prescrisa din tabelul 11 (conform SR 174-2. 11.4.2.1 ABATERI ADMISE FATA DE DOZAJ.termometre. 11. Stocarea si dozarea filerului.2 0…0. avand in vedere ca depozitele nu trebuie sa fie mai inalte de 6 m si cu un raport de lungime /latime de 3 m. filerul trebuie sa fie depozitat in silozuri prevazute cu dispozitive de alimentare si extragere corespunzatoare (pneumatica).20…0. si suficient de late. mm 25…31. 11. La statia de asfalt. astfel incat sa permita depozitarea volumului de agregate necesar lucrarilor. tabel 4).4. uscarea si incalzirea agregatelor.3.5 11. Datele privind verificarile trebuie trecute intr-un registru specific. pe platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea contaminarii sorturilor. Malaxarea Instalatia de preparare a mixturilor trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. etichetate.63 0. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.1. cu toleranta (pe volum) de 1.3. FRACTIUNEA .1…0. Depozitarea se va face pe sorturi. Daca.4. cuva malaxorului nu 50 . 11. a caror functionare trebuie verificata frecvent. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice va fi dotata si cu echipamentul mecanic necesar pentru uscarea si incalzirea agregatelor.2. Abaterea pentru continutul de bitum fata de dozajul stabilit prin reteta aprobata de proiectant privind compozitia mixturii asfaltice este de +0. care sa permita dozarea filerului. 11.3%.5% fata de dozajul din reteta aprobata de proiectant. Tabelul 11.3. Stocarea. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa fie dotata cu un sistem automat de alimentare si dozare a bitumului.4. Antreprenorul va trebui sa asigure stocarea a cel putin o treime din agregatele necesare lucrarii pentru un an de lucru. Agregatele trebuie sa fie dozate gravimetric iar instalatia de dozare trebuie sa permita alimentarea agregatelor conform retetei aprobata de proiectant privind compozitia mixturii asfaltice. Platformele trebuie sa fie pavate (cu beton de ciment sau asfalt. 11.5 16…25 8…16 4…8 1…4 0. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru alimentarea uniforma a agregatelor astfel incat sa se mentina o productie constanta. dozarea. Zona in care sunt depozitate agregatele trebuie sa fie usor accesibila si cu scurgerea apelor asigurata.5.

2. fara pierderi de materiale. 13.este inchisa. 9). amenajarea corespunzatoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor. 13. existenta peretilor despartitori intre sorturile de agregate. Art. . si tabel 1. Daca amenajarile nu sunt terminate sau prezinta deficiente. statia de asfalt care va fi utilizata la realizarea lucrarilor. Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi fig. La iesirea din lamaxor trebuie amenajate dispozitive si luate masuri speciale pentru evitarea segregarii mixturii asfaltice in timpul stocarii si/sau la incarcarea in mijloace de transport.). 51 . Conform SR 174-2. etc. temperaturile diferitelor tipuri de bitumuri la prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie cuprinse intre urmatoarele valori: . a cailor de acces la depozite si la instalatia de preparare a mixturilor.160oC la 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100. Toleranta admisa a temperaturii bitumului este de +3oC. Durata de malaxare va fi functie de tipul de instalatii de preparare si tipul de mixturi si se va stabili in cadrul operatiunii de reglare a statiei de asfalt inaintea inceperii fabricatiei. a depozitelor la statie si a celor intermediare.2. 11. Daca se foloseste buncar de stocare. in limitele tolerantelor admise. suprafete suficiente de depozitare. Beneficiarul va verifica punerea ei in functiune dupa ce va constata ca debitele materialelor constituiente permit obtinerea amestecului prescris. Stocarea si incarcarea mixturilor. observatii vizuale. O atentie deosebita se va da in special respectarii prevederilor privind continutul de liant si se va urmari prin. Autorizarea statiei de asfalt.2. ca dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt etalonate si ca malaxorul functioneaza corespunzator. asigurarea scurgerii si indepartarii apelor. 13.1. Antreprenorul trebuie sa supuna acceptarii Beneficiarului lucrarii. ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata intr-un mod corespunzator. ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare pentru impiedicarea golirii malaxorului inainte de terminarea duratei de malaxare.165oC la 175oC pentru mixturi cu bitum D 60/80. 12. Conditia pentru autorizare o constituie si existenta tuturor dotarilor si amenajarilor la statie. Fabricarea mixturilor asfaltice Fabricarea mixturilor asfaltice pentru imbracamintile rutiere bituminoase va trebui realizata numai in statii automate de asfalt. acestea se vor completa sau se vor reface inainate de autorizarea statiei de asfalt de catre proiectant. Art. Inaintea inceperii executiei. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceluiasi bitum de mai multe ori. acesta va trebui sa fie incalzit.6. pct.

Durata de amestecare este in functie de tipul instalatiei si trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.2. si tabel 1. 13. pct. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui.2. 13. acestea se resorteaza pe ciururile instalatiei apoi se cantaresc. sa corespunda celei calculate in laborator. 52 .165oC…180oC pentru mixturi cu bitum D 80/100 Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climaterice reci (vezi figura 9). temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie sa fie intre urmatoarele valori: . 9). Conform SR 174-2 pct. dozat separat. Se interzice incalzirea agregatelor peste 190oC pentru a evita arderea liantului. tinand seama de racirea care are loc in timpul transportului si a asteptarilor in conditiile climatice concrete. Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi fig.2.4.160oC…180oC pentru mixturi cu bitum D 60/80. Incalzirea agregatelor naturale se va face in uscatorul instalatiei de preparare a mixturilor afaltice. Antreprenorul trece la operatiuni de reglare si etalonare: calibrarea dozatoarelor calde si reci pentru agregate. trebuie sa nu depaseasca 0.Nu se vede Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor va fi stabilita astfel ca. 13. Continutul de apa al agregatelor dupa uscare.155oC…170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100.1. verificarea functionarii malaxorului. 14. astfel incat curba de granulozitate a a mestecului de agregate naturale obtinuta. atunci este necesara determinarea penrtratiei acestuia. predozatoarele instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate prin incercari. sa se asigure temperatura ceruta la asternerea si compactarea mixturii. calibrarea dozatorului pentru filer.2. Art. verificarea ecranului dozatorului.Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reancalzirea bitumului. dozat in prealabil si se continua amestecarea.5% si trebuie verificat cel putin o data pe zi. cu filerul rece. a dispozitivelor de masurare a temperaturilor. Dupa incalzirea agregatelor naturale in uscator. Dupa autorizarea statiei de asfalt de catre Beneficiarul lucrarii.2. 2. Conform SR 174-2. conform dozajelor stabilite si se introduc in malaxor unde se amesteca.2. . 14.2. Inainte de autorizarea statiei de asfalt. calibrarea dozatorului pentru liant.170oC…190oC pentru mixturi cu bitum D 60/80 .3. si tabel 1. in limitele de toleranta din tabelul 11. Se introduce bitumul incalzit. temperatura agregatelor naturale in uscator trebuie sa fie intre urmatoarele valori: . Reglarea instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice 14.

14. Antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca. cu frecventa mentionata in tabelul 12. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului si/sau a personalului care-l deserveste. inclusiv abaterile admisibile la continutul de liant) X X X X 53 . Controlul fabricatiei Controlul calitatii mixturilor asfaltice trebuie facut prin verificari preliminare. Daca. in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de punere in exploatare. urmare reglajelor. sa efectueze din nou reglajul. anumite aparate sau dispozitive ale instalatiei se dovedesc defectuoase. dupa care sa supuna din nou aprobarii Beneficiarului autorizatia de punere in exploatare. Art. inclusiv e stabilirea duratei de malaxare Incadrarea agregatelor in zona de granulozitate indicata in caietul de sarcini pentru tipul de mixtura asfaltica proiectat.Controlul reglajului instalatiei de cuti preparare a mixturii.4.3. FAZA NATURA CONTROLULUI SAU VERIFICARII CATEGORIA CONTROLULUI * A B C X X X FRECVENTA CONTROLULUI SAU A VERIFICARII Pentru fiecare tip de produs Inaintea inceperii fabricatiei fiecarui tip de mixtura La inceputul campaniei de lucru sau ori de cate ori se utilizeaza alte agregate Permanent Permanent X La inceputul fiecarei zile de lucru Zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoar e a mixturilor asfaltice StuStudiul compozitiei mixturii diu Exe.14. inclusiv starea de curatenie (continutul de impuritati) a agregatelor Temperatura liantului la introducerea in malaxor Temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din toba de uscare Functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare Granulozitatea amestecului de agregate naturale la iesirea din malaxor.5. inainte de adaugarea liantului (aceasta trebuie corelata cu dozajul de bitum stabilit pentru mixtura. Tabelul 12. Autorizatia de punere in exploatare va fi data de proiectant dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituient permit sa se obtina amestecul prescris in limitele tolerantelor admise. 15. 14. cu atat mai mult in caz de anulare a autorizatiei. verificari de rutina in timpul executiei si verificari in cadrul receptiei la terminarea lucrarilor.

1. astfel incat sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii.2. 17. Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorina. praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si imbracamintea bituminoasa trebuie indepartata. Volumul mijloacelor de transport. care trebuie sa fie conform proiectului de executie.2. Materialele neaderente. Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate.din caietul de sarcini. este determinat de productivitatea instalatiei de preparare a mixturii asfaltice si de punerea in opera. Dupa curatare se vor verifica. imediat dupa incarcare.2. Inainte de astenerea mixturii. Lucrari pregatitoare 17. indiferent de anotimp. se efectueaza cu autocamioanele cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura. cotele stratului suport. In cazul stratului suport din macadam. care trebuie sa fie curatate de orice corp strain si uscate inainte de incarcare. Art.10.1. 17.) este interzisa. 54 . 16. prin extractii Zilnic X X Cate o proba de 20 kg la fiecare 200-400 to de mixtura. 11 si la pct.1.1. 16. acesta se curata si se matura. stratul suport trebuie bine curatat. Caracteristicile fizico-mecanice: Stabilitatea la 60oC Indicele de curgere.1. Transportul mixturilor asfaltice 16. care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite de laborator. cu tolerantele admise indicate in tab. etc. in functie de productivitatea statiei C A P I T O L U L IV MODUL DE PUNERE IN OPERA Art. urmarindu-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare. pacura. Fluaj Densitatea aparenta Marshall Absorbtia de apa Marshall X X In fiecare ora a programului de lucru Zilnic.2. precum si pe vreme rece (+10oC…+15oC). autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale. La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute. Pregatirea stratului suport 17.Temperatura mixturilor asfaltice la preparare Incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit in laborator Verificarea compozitiei mixturii asfaltice: granulozitatea agregatelor si dozajul de bitum.

cand grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm.1. care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport. 17.1. La executarea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu o emulsie de bitum cationica cu rupere rapida. 17. in conditiile unui timp uscat. ramasa dupa aplicarea amorsajului. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.3…0. 5. aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza. Asternerea 18. Art.2.5) kg/mp. Amorsarea 17. In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi se recomanda acoperirea totala a zonei respective cu straturi bituminoase. Amorsarea stratului suport se va face cu un dispozitiv special. fie prin frezare.1. Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie la temperaturi atmosferice de peste 10oC. La imbracamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat. dupa caz.2.2.3. 4 si Anexa nr.2.4. 17. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru punerea si uscarea emulsiei bituminoase. Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice.3.1. 17. Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incat ruperea sa fie efectiva inaintea asternerii mixturii bituminoase. Materialele geosintetice se aplica pe un strat nou de mixtura asfaltica in grosime de minimum 2 cm. In functie de natura stratului suport.2. pentru strat de uzura pe strat de legatura cand stratul de uzura se executa la interval mai mare de trei zile de la executia stratului de legatura. cantitatea de bitum pur. 55 .5. La utilizarea bitumului tip D 60/80 asternerea se face pana la 15 septembrie. Punerea in lucru a geogrilelor si/sau a materialelor geotextile combinate se va face conform prevederilor din Anexa nr. Amorsarea se va face in fata finisorului la o distanta maxima de 100 m. 18. Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele cazuri: pentru strat de legatura pe stratul de baza din mixtura asfaltica sau pe stratul suport din imbracaminti asfaltice existente. fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica.2. trebuie sa fie de (0. 17. Compactarea si umiditatea trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata stratului suport.4. armate cu geosintetice. 17. 17. rosturile se acopera pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. conform prevederilor din proiectul de executie.In cazul in care stratul suport este constituit din imbracaminti existente.2.

II si III si care asigura o precompactare. In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual.10. dupa realizarea unui sector experimental. In acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul finisorului. cu ajutorul unui aport de material proaspat depus inainte de compactare. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa necompactata in amplasamentul repartitorului. se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu. ramase in capatul benzii. temperaturile prevazute in tabelul 13. latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza sa fie executate.18. 18. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva. ca urmare a unei intreruperi accidentale. Mixturile asfaltice a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 13 vor fi refuzate si evacuate urgent din santier. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal. 18. Antreprenorul supune aprobarii Beneficiarului. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare.7. conform prevederilor de la pct. cu repartizatoare-finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica I. 18. Grosimea maximala a mixturii raspandite printr-o singura trecere este cea fixata de caietul de prescriptii speciale sau de proiectant. atat din punct de vedere al grosimii cat si cel al afanarii.2. in functie de tipul liantului. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat. TIPUL LIANTULUI D 60/80 D 80/100 TEMPERATURA MIXTURII ASFALTICE LA ASTERNERE oC min. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total intreruperile. Concomitent se efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului. in buncarul finisorului. la propunerea Antreprenorului. se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere. in mod uniform. 18. 56 .5. 18.4. mm Inceput 140 135 Sfarsit 110 100 Masurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare. 145 140 TEMPERATURA MIXTURII ASFALTICE LA COMPACTARE oC. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica.6. Antreprenorul trebuie sa dispuna de un personal calificat pentru a corecta eventualele denivelari. 18.3.8. Atunci cand acest lucru nu este posibil. Tabelul 13. 18. pana la 120oC. imediat dupa asternere.

impingandu-se inapoi cu o racleta. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu rulouri netede. In plan liniile de decapare. care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte. pana la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent).10. zonele aferente rostului de lucru. In cazul rostului longitudinal. 57 . astfel incat sa se obtina un grad de compactare conform tabelului 15. 18.2. La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare. astfel incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia. Beneficiarul poate cere interventia unui laborator autorizat. longitudinale si transversale. Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic. 19. La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta.5%. Art. urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice. cu alternarea. care trebuie sa fie foarte regulate si etanse. suficienta mixtura necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului. iar mixtura pentru banda adiacenta se asterne. in functie de performantele acestora. taierea nu mai este necesara. depasind rostul cu 5…10 cm. pe o lungime variabila in functie de grosimea noului strat. la 45o. 18. cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi. Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legatura. Aceasta experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva. astfel incat sa apara rostul. longitudinal si/sau transversal. lor. de tipul si grosimea stratului de imbracaminte. operatie dupa care se efectueaza compactarea pe noua banda.18. utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.1. Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei. Suprafata nou creata prin taiere va fi amorsata. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determina. acest surplus de mixtura repartizata. In buncarul utilajului de asternere. rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut. se taie pe toata grosimea stratului. La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru.11. Compactarea 19. cu panta de 0. pe un sector experimental. se recomanda sa fie in forma de V. prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate. Incercarile de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului. 19. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi. numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate. astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala.9. trebuie sa existe in permanenta.

58 . temperatura de asternere. 19. 18. Compactarea se executa in lungul benzii.6. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata astfel incat sa se obtina valori optime pentru caracteristicile fizicomecanice de deformabilitate si suprafatare.4. apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata. 19. Pe sectoarele in rampa. iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii. Suprafata stratului se controleaza in permanenta. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri. in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare. Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la pct. Locurile inaccesibile compactorului. prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. planul de lucru al fiecarui utilaj. se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual.4.7. primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi. viteza de mers a fiecarui utilaj. Antreprenorul propune Beneficiarului: sarcina si alte specificatii tehnice ale fiecarui utilaj. in fiecare punct al stratului. presiunea de umflare a pneurilor si incarcatura compactorului. pe cheltuiala Antreprenorului.4. in tandem. 2. etc. Urmare acestor incercari. Conform pct.3. 19. Tabelul 14. in special in lungul bordurilor. fara ca aceasta sa fie inferioara celei minime fixata in articolul precedent. Compactarea se executa pentru fiecare strat in parte.1. 19.5. Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele. TIPUL STRATULUI ATELIERE DE COMPACTARE A B Compactor cu Compactor cu Compactor cu pneuri de 160 KN rulouri netede de rulouri netede de 120 KN 120 KN Numar de treceri minime 10 4 12 12 4 14 Strat de uzura Strat de legatura Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. din SR 174-2. cu o viteza mai redusa la inceput pentru a evita valurirea imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil constant.) si de numarul punctelor de asternere-compactare.care sa efectueze testele de compactare necesare. 19. pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 14.

in functie de productivitatea instalatiei. Verificarea caracterisiticilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se face pe epruvete Marshall prelevate de la malaxor sau de la asternere. 21.8. sub 0. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. Art.8-1) kg/mp. %. . modul de compactare: zilnic. GRAD DE COMPACTAR E. 21.1. cu rupere rapida cu 60% bitum diluat cu apa (o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apa curata nealcalina) si raspandire de nisip 0…4 mm cu un continut cat mai redus de praf. TIPUL MIXTURII ASFALTICE DENSITATEA APARENTA. Protejarea se va face prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica. Verificarea calitatii stratului bituminos executat se va face pe o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7000 m2 suprafata executata (conform SR 174-2: 1997/C1:1998) pe care se vor determina urmatoarele caracteristici: .19.raspandire de nisip (de preferinta de concasaj) 3…5 kg/mp. 21.stropire cu bitum 0. pentru stratul de uzura si stratul de legatura: densitatea aparenta absorbtia de apa gradul de compactare Aceste caracteristici trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul 15. trebuie sa se verifice cu frecventa mentionata mai jos urmatoarele: pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarilor pe sectorul respectiv. Tabelul 15.5 kg/mp. indiferent de tipul mixturii. in urmatoarele cantitati: a.raspandire de nisip 3…5 kg/mp. . 59 .stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum diluat cu apa (0. min ABSORBT IA DE APA. inainte de compactare: cate o proba de 20 kg pentru fiecare 200…400 to de mixtura asfaltica.2. temperaturile mixturilor asfaltice la sternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi. pe baza constatarilor pe teren.1 mm. suprafata imbracamintei va fi protejata. modul de executie a rosturilor: zilnic. min. kg/m3. Controlul punerii in opera 21. Art. aceasta realizandu-se numai cu aprobarea Beneficiarului. 20. In cursul executiei imbaracamintilor rutiere bituminoase. Tratarea suprafetei imbracamintei Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie sau executate inainte de aceasta data in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic redus.3. .La toate tipurile de mixturi asfaltice. .

4.0 7. BAPC 16 Beton asfaltic deschis: BAD 25m BAD 25a. Valorile admisibile. mm. la temperatura de 45oC pentru zona climaterica rece si respectiv de 60oC pentru zona climaterica calda. NUMARUL MEDIU DE VEHICULE 1) < 1500 1500…1300 3000…6000 >6000 VITEZA DE DEFORMATIE LA ORNIERAJ (VDOP). 60 . TEMPERATURA 45oC 60oC 6. II: Rezistenta la deformatii permanente. BA 16a. 21.0 5. In cursul executiei compactarii.0 8. Rezistenta la deformatii permanente se masoara prin determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si/sau adancimea fagasului. BA 25a.0 NOTA: Vehicule de transport marfa si autobuze. BADPS 25 2300 2…6 97 2300 4…7 2250 2300 2…6 2250 2250 3…8 2200 96 96 96 . BADPC 25a. max TEMPERATURA 45oC 60oC 6. MASF 16 si mixturile asfaltice destinate stratului de uzura.0 3.0 9. II si categoria tehnica a strazii I.0 <7. BAD 25. Antreprenorul trebuie sa vegheze in permanenta la: etapele executiei sa fie cele stabilite la incercari. BAPC 16a.0 4.4. Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: MASF 8 MASF 16 Beton asfaltic rugos: BAR 16 m BAR 16a BAR 16 Beton asfaltic bogat in criblura: BA 16m BA 8a.0 8.La MASF 8 .5 ADANCIMEA FAGASULUI.0 <4. BA 8. mm/h. conform metodologiei stabilite de reglementarile tehnice in vigoare. utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua si regulata.% vol.0 6.1. BA 25a. Controlul compactarii 21. BA 16.0 4. BADPC 25.0 <3. Tabelul 16. in 24 h calculate. pentru clasa tehnica a drumului I. pentru traficul de perspectiva. BADPS 25a.5 <2. max. in functie de trafic sunt prezentate in tabelul 16.0 2.

stabilite de proiectant sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare. prin analize de laborator sau in situ. pe tot parcursul executiei. Reglarea nivelmentului Atunci cand caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a nivelmentului in raport cu repere independente soselei. absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturilor asfaltice din care sunt realizate imbracamintile.elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj. se iau in prezenta delegatului Antreprenorului si Beneficiarului. verificarea cotelor este facuta in contradictoriu. 61 . In cazul analizelor de laborator se determina densitatea aparenta. Toleranta pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise pentru ambele straturi (de legatura si/sau de uzura) este +/. Pentru caracterizarea unor sectoare. incheindu-se un proces verbal.2. planul de mers. in ax si la margine (intre 0. Probele intacte.3 m de la marginea stratului) ca si in fiecare dintre profilele transversale ale proiectului si eventual in toate celelalte puncte fixate de proiectant.4. care vor purta o mentiune speciala. distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor cu pneuri) sa fie respectate cu strictete.5 cm. pe suprafete corespunzatoare a fiecarei zi de lucru.1. Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din probe intacte.5.2 si 0. limitate si izolate cu defectiuni vizibile. Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate. prelevate din imbracaminte (pe fiecare strat in parte). reglarea este considerata convenabila. la aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii. Conditiile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 15. 21. se va determina de Antreprenor. Determinarile se vor face conform STAS 1338-1 si STAS 1338-2. presiunea in pneuri. din aceeasi mixtura asfaltica. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa prezinte cat mai mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate. Calitatea compactarii straturilor imbracamintilor bituminoase. in cazul unui autocontrol insuficient din partea Antreprenorului. Beneficiarul lucrarii isi rezerva dreptul ca. sa opreasca lucrarile pe santier pana cand Antreprenorul va lua masurile necesare de remediere. Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti in laborator. prin determinarea densitatii aparente pe placute sau carote si raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere (inainte de compactare). 21. viteza.

drumuri de clasa tehnica V CONDITII DE ADMISIBILITA TE METODA DE INCERCARE Reglementari tehnice in vigoare privind masuratori cu analizorul de profil longitudinal (APL) ≤ 2.drumuri de clasa tehnica II si strazi de categoria IV in alte zone decat cele din zona rigolelor .55 ≥0.5 Uniformitatea in profil longitudinal. 22.7 ≥0.95 ≥0. Aspectul suprafetei 62 . mm: drumuri de clasa tehnica I…II drumuri de clasa tehnica III drumuri de clasa tehnica IV…V . 1) Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de 3 m. Tabelul 17.drumuri de clasa tehnica III .5 ≤ 4.0 ≤ 5.0 ≥80 ≥70 ≥60 ≥0.5 ≤ 5. Caracteristicile suprafetei imbracamintei Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 17.Rugozitatea geometrica.drumuri de clasa tehnica I si strazi de categoria tehnica I…III .rugozitatea cu pendulul SRT.CAPITOLUL V CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE Art. CARACTERISTICA Planeitatea in profil longitudinal.drumuri de clasa tehnica IV .drumuri de clasa tehnica III…V Rugozitatea 2) . m/km: .0 ≤ 4. mm . HS. unitati SRT: drumuri de clasa tehnica I…II drumuri de clasa tehnica III drumuri de clasa tehnica IV…V . IRI.6 ≥0. 1) Indice de planeitate.5 ≤ 3.drumuri de clasa tehnica I…II .Coeficient de frecare (µGT): drumuri de clasa tehnica I…II drumuri de clasa tehnica III…V ≤ 3.7 Aspect fara degradari sub forma de execes de SR 174-2 STAS 8849 STAS 8849 Reglementari tehnice in vigoare cu aparatul de masura Gip Tester Vizual Omogenitate.

23.bitum. zone poroase. 23. 23. slefuite NOTE: 1. fie prin masurarea rugozitatii geometrice HS. fata de cotele profilului proiectat si cu conditia respectarii pasului de proiectare prevazut. 23. C A P I T O L U L VI RECEPTIA LUCRARILOR 63 . Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata. 2. In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT. efectuate la 1 m de marginea imbracamintii. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta in proiect. Rugozitatea se determina fie prin masurari cu pendulul SRT. inainte de asternerea mixturilor asfaltice.1. Art. Abaterile limita locale la cotele profilului longitudinal sunt de +5 mm. Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea inidcelui de planeitate IRI. Uniformitatea suprafetei de rulare in profil longitudinal se verifica in axa la drumuri si in axa si la rigole la strazi. 23. atat pentru stratul de legatura cat si pentru stratul de uzura la drumuri si in intevalul +2. Elemente geometrice si abateri limita Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie.2. inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor. pentru fiecare strat in parte. Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maximum +50 mm. in conformitate cu prevederile STAS 6400. Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii. fisuri.5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens. deschise. iar la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km. Determinarea caracteristicilor suprafetei imbracamintei se efectueaza in termen de o luna de la executia acestora. Latimile straturilor vor fi cele prevazute in proiect. fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.4.3. pot fi de maximum 10%. Abaterile limite admise la pantele profielelor transversale pot fi cuprinse in intervalul +5 mm/m. Pantele profilului transversal si ale celui longitudinal sunt indicate in proiect. Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect.

care este de un an de la data receptiei preliminare a imbracamintii. aprobat cu HG 273/94.5. 26. Date generale Cerintele suplimentare din aceasta anexa se refera numai la acele materiale (adaosuri) care sunt incorporate in compozitia bitumului si in orice alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca agentul modificator (polimeri) sau amestecul care contine bitum modificat. stabilite in proiectul tehnic. 24. 21. 4 din 1996. toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de catre Antreprenor. iar cotele rigolelor. pe toata lungimea traseului in punctele de schimbare ale declivitatilor. Receptia finala Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive. 25. Art. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10% din lungimea traseului. 64 . In perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive. si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii. 20. Verificarea grosimii se face ca la pct. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor) Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform Regulamenului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora.1. La strazi cota in axa se verifica in proportie de 20% din lungimea traseului. Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform pct. Evidenta tuturor verificarilor in timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei preliminare. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de documentatia de control intocmita in timpul executiei. privind straturile de legatura si de uzura. Receptia pe faze determinante Receptia pe faze determinante. Art. Anexa nr.Art. 1 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 1. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor vol. se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante.

min. astfel incat dupa modificare. oC. Caracteristicile materialelor Aditivul utilizat se va obtine dintr-un agent modificator corespunzator. se regasesc in paragrafele respective din Caietul de sarcini generale. max. • penetratie reziduala (Pf/Pi. bitumul modificat rezultat sa respecte cerintele mentionate in tabelul de mai jos. (ii) bitumul gata modificat in fabrica si transportat apoi pe amplasament.Alte cerinte privind asternerea materialului. Revenire elastica la 13oC. Antreprenorul va specifica termenele la care urmeaza sa se faca toate incercarile necesare pe probe de bitum. Stabilitate la incalzire in film subtire a bitumului la 163oC (metoda TFOT sau RTFOT): • pierdere de masa. min.100). 2. cm/min. bitum modificat si mixtura asfaltica. %. min. Punct de rupere Fraas. adica a bitumului modificat. In programul sau de executie a lucrarilor. %. %. %. Aditivul va fi introdus in ordine dupa agregatele concasate si inainte de bitum precum si in cantitatea indicata de fabricant. realizat pe baza de polimeri. cu metodologia pe baza aplicata in vederea verificarii procesului de amestecare a aditivului cu bitum si cu tehnologia de preparare. etc. In ambele cazuri. • 25oC. oC. • revenire elastica la 13oC. cm/min. Omogenitate (microscop cu lumina fluorescenta): • particule sub 5 µ. CARACTERISTICA Penetratie la 25oC.%. precum si perioada de timp necesara considerata rezonabila pentru aprobarea produsului de catre Beneficiar. Ductilitatea la: • 13oC. • cresterea punctului de inmuiere. 1/10 mm Punctul de inmuiere.8 50 9 40 60 Reglementari tehnice in vigoare 80 65 . max. Antreprenorul va furniza toate detaliile necesare in legatura cu agentul modificator propus a fi utilizat. cm/min. min. depozitare si transport a produsului final obtinut. Vor fi analizate urmatoarele doua metode de modificare a compozitiei bitumului: (i) agentul modificator este adus pe amplasament si apoi in statia de asfalt si anume in malaxor. oC. min CONDITII DE ADMISIBILITA TE 55…70 55 40 100 -15 60 METODA DE VERIFICARE STAS 42 STAS 60 SR 61 STAS 113 0. dar supusa mai intai aprobarii Beneficiarului. max • ductilitate reziduala la 13oC.

in vederea obtinerii unor rezultate cat mai exacte in ceea ce priveste calitatea bitumului modificat propus. utilizand propriile sale echipamente.Indicele de instabilitate coloidala: maximum 0. Tipul de polimer si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminat efectuat de un laborator autorizat. min 5 85 STAS 10969/3 Bitumul de baza folosit la preparea bitumului modificat cu polimeri este de tip D 80/100 si trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537 si conditiei suplimentare: .0 2. min • Densitate aparenta. min TIPUL MIXTURII ASFALTICE BA 16 BA 16m BAD 25m 10. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute in tabel.0 2. kg/m3. care-si rezerva dreptul de a executa si alte incercari pe care le considera necesare. %. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele tabelului de mai jos. min • Absorbtie de apa.0…3. Aprobarea finala intra in sarcina Beneficiarului. la temperatura de 163oC: • diferenta intre punctele de inmuiere. 10-4 mm. vor fi propuse de Antreprenor si apoi aprobate de proiectant care va supraveghea efectuarea probelor de laborator necesare. Polimerii utilizati pentru prepararea bitumului modificat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt de tipul elastomerilor termoplastici liniari.5 2350 2…5 10. %.0 - 9.Stabilitate la stocare. max Rezistenta la deformatii permanente: • Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri.0…3. %. CARACTERISTICA Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: • Stabilitate (S) la 60oC. MPa. min Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare. min • Indice de curgere (I) la 60oC.0 2. 72 h.5. max. cat si procentul necesar. Atat tipul de agent modificator. max • Volum de goluri la 120 de giratii.5 2350 3…6 5. Indicele de instabilitate coloidala se determina conform reglementarilor in vigoare.5 2900 4500 - 2800 4500 - 4000 4 x 103 66 .0 - 5. max Adezivitate pe agregatul natural utilizat.5 2350 3…5 8. Modulul de elasticitate la 15oC. oC. la 15oC. Polimerii trebuie sa fie reglementati conform reglementarilor in vigoare. KN. % vol Caracteristici pe cilindrii confectionati cu presa de compactare giratorie: • Volum de goluri la 80 de giratii.0…3. exprimat in greutate.

temperatura va fi de minimum 160oC. care trebuie sa fie intre 170oC si 180oC. 25 Hz. Bitumul modificat va fi transportat in conditii corespunzatoare de la fabrica pana pe amplasament. prin intermediul unor dispozitive speciale care pot fi verificate in orice moment de personalul angajat de Beneficiar. E6 (10-6) LIMITE ADMISIBILE max. . Incercarile ce pot fi executate de Beneficiar sunt urmatoarele: CARACTERISTICILE TEHNICE Incercarea “ORNIERAGE” (privind rezistenta la formarea fagaselor) la 60oC. 3. efectuate atat in Romania. 4.Beneficiarul isi rezerva dreptul de a executa cu propriile sale echipamente si alte incercari in vederea stabilirii efectelor utilizarii materialului pe termen lung.Nota: .000 cicluri (%) Rezistenta la oboseala la 10oC. rezultatele incercarilor efectuate de Beneficiar. conform conditiilor contractului. Cantitatea de bitum modificat depozitat trebuie sa fie egala cel putin cu cantitatea medie prevazuta a fi consumata zilnic. pentru a impiedica aparitia separarii materialelor componente. Bitumul modificat pe baza de polimeri va fi depozitat in containere speciale. Mijloacele de transport vor fi containere izolate termic. Temperatura de depozitare va fi de 140oC. Operatiunile de transport. Totusi. depozitare si amestecare Operatiunile de transport si depozitare se refera la bitumul modificat produs in fabrica. dar pot sa contribuie la adoptarea unor modificari fata de solutiile mentionate in Caietele de sarcini. 8 METODA DE TESTARE Proiect de norme frantuzesti NF 98 141 Metoda LPcPC min. asezate pe verticala si care se rotesc cu o viteza adecvata. Controlul calitatii operatiunilor de obtinere a bitumului modificat pe amplasament 67 Depozitarea . cat si in Laboratoarele aflate in strainatate. Transportul La inceputul perioadei de transport. modificari ce pot fi aplicate ulterior (prin emiterea unor Ordine de modificare).Epruvetele de laborator necesare incercarilor vor fi realizate in conformitate cu cerintele din STAS 1338-1 si STAS 1338-2. Temperatura va fi urmarita permanent. va fi suportat de Antreprenor. . la 30.Incercarile se vor executa in conformitate cu cerintele din STAS 13382. nu vor fi utilizate in scopul luarii deciziei de acceptare sau nu a materialelor si a calitatii executiei lucrarilor. 100 Costul tuturor incercarilor. cu exceptia cerintelor privind temperatura amestecului si temperatura formelor de turnare.

4. (ii) Dozajul aditivului pe baza de polimeri. Capsula de portelan. cantitatea de material fixat pe peretii paharului Berzelius. se introduce in etuva. Se cantareste capsula de portelan cu mixtura asfaltica si se determina prin diferenta. (iii) Omogenitatea bitumului modificat obtinut.1 g si se introduce intr-un pahar Berzelius. Pregatirea probei de mixtura asfaltica tip MASF Se prepara in laborator o cantitate de aproximativ 1 kg mixtura asfaltica tip MASF. Principiul metodei Se determina procentul de material (p) pe care il pierde mixtura asfaltica stabilizata cu fibre. Mod de lucru Proba de mixtura asfaltica se cantareste cu exactitate de 0. 3. in prezenta temperaturilor ridicate. Se calculeaza procentul (p) de material fixat pe peretii paharului Berzelius. 2 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 1. vor fi verificate urmatoarele: (i) Temperatura de amestecare. Acesta va fi eliberat dupa efectuarea analizelor si incercarilor de catre un laborator aprobat. va fi atestata prin eliberarea unui certificat de calitate. tip MASF 8 si tip MASF 16. Balanta cu exactitatea de 0. Pahar Berzelius.1.1 g. Apoi. paharul Berzelius se scoate din etuva si mixtura asfaltica se rastoarna in capsula de portelan. 2. ANEXA NR. Aparatura Etuva care asigura temperatura de 170o±2oC. cu relatia: − p = m m m × 100 (%) 1 2 1 in care: 68 . la temperatura de 150oC. Calitatea bitumului modificat astfel realizat. cantarita in prealabil.In timpul perioadei de preparare a bitumului modificat pe amplasament. Exprimarea rezultatelor 5. Sticla de ceas. incalzita in prealabil la temperatura de 170o±2oC. incalzit in prealabil la temperatura de 170oC. si se mentine la aceasta temperatura timp de 1h (±1 min). Paharul Berzelius cu proba de mixtura asfaltica se acopera cu o sticla de ceas. 5.

Se poate folosi si procedeul alternativ.3. Rezultatul este media a doua determinari. Interpretarea rezultatelor In functie de valoarea procentului (p) de material ramas pe peretii paharului Berzelius.2. 69 . in grame.m1 – masa mixturii asfaltice introdusa in paharul Berzelius.2%.2%. 6. calitatea mixturii asfaltice se apreciaza astfel: P<0. in grame. buna. P=0. de cantarire a paharului Berzelius inainte de incalzire (m) si dupa rasturnarea mixturii asfaltice (m’) si a masei initiale a probei de mixtura asfaltica (m1). acceptabila. 5. Procentul de material aderent la peretii paharului Berzelius se calculeaza cu relatia: ' p = mm− m × 100 (%) 1 5. m2 – masa mixturii asfaltice din capsula de portelan.

116/1999 II. Ordin AND nr. 3 DOCUMENTE DE REFERINTA I.Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. . . . construirea si modernizarea drumurilor.08.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. .Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza. 43/1998 .Norme tehnice privind proiectarea.Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. 45/1998 Ordinul MT nr.Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. REGLEMENTARI TEHNICE AND 539 . 46/1998 Ordinul MT/MI nr. Norme privind exploatarea intretinerea drumurilor si podurilor. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. ACTE NORMATIVE Ordinul MT nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.2000 NGPM/1996 NSPM nr. 775/1998 .ANEXA NR. 70 .Norme generale de protectia muncii. si Ordinul MT nr. destinate executarii imbracamintilor bituminoase rutiere.Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national. 79/1998 Ordin MI nr. .

Conditii tehnice de calitate. Conditii tehnice de calitate. Determinarea punctului de inmuiere. . .Bitumuri. Metoda cu inel si bila. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate. AND 533 AND 559 III.Filer de calcar. executate la cald. .Lucrari de drumuri. Determinarea penetratiei.Lucrari de drumuri. . STANDARDE STAS 42 STAS 60 . Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate din mixtura asfaltica. filer de creta si filer de var stins in pulbere.Lucrari de drumuri. . realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat.AND 549 Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald. SR 61 STAS 113 SR 174-1 SR 174-2 si SR 174-2/C1 STAS 539 SR 662 SR 667 71 .Bitumuri.Bitumuri. realizate cu bitum modificat cu polimeri. Agregate naturale de balastiera.Bitumuri. .Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Determinarea ductilitatii. cu bitum aditivat. . Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald. Imbracaminti bituminoase cilindrate. Determinarea punctului de rupere Fraass. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. .

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Metode de determinare si incercare. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald.Lucrari de drumuri. Partea 1: continutul de bitum solubil. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. .Lucrari de drumuri.Lucrari de drumuri. Site de control.SR 754 STAS 863 . Adezivitatea btumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Elemente geometrice ale traseelor. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor. . Rugozitatea suprafetelor de rulare.Bitum neparafinos pentru drumuri. .Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. . Partea 2: Analiza granulometrica. . Prepararea mixturilor. Prescriptii de proiectare. Conditii tehnice generale de calitate. Metoda de determinare cantitativa.Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri.Lucrari de drumuri. . Straturi de baza si de fundatie. . . Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. SR EN 933-2 STAs 1338-1 STAS 1338-2 STAS 1338-3 STAS 6400 STAS 8849 STAS 8877 STAS 10969/3 SR EN 12697-1 si SR EN 12697-1/AC SR EN 12697-4 72 .Lucrari de drumuri. Metode de masurare.Lucrari de drumuri. pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor. dimensiuni nominale ale ochiurilor. .

si SR EN 12697-4/AC

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului; coloana de fractionare. - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: recuperarea bitumului: Coloana de fractionare. - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor. - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de apa si a compozitiei granulometrice.

SR EN 12697-27

SR EN 12697-27

SR EN 12697-28

73

UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 1. Date generale Inainte de asternerea geogrilelor, trebuie luate masuri speciale de pregatire a suprafetelor pe care urmeaza sa se aplice geogrilele. Nu va fi permisa circulatia nici unui tip de vehicule direct pe suprafata geogrilelor. 2. Metode de asternere 2.1. Pregatirea suprafetei Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularitati. Neregularitatile suprafetei mai mari de 10 mm atat pe directie transversala cat si pe directie longitudinala, constatate in urma masuratorilor efectuate cu un dreptar standard cu lungimea de 3 m, ca si crapaturile cu o latime mai mare de 6 mm, vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin. O alta metoda, care se aplica in special in cazul suprafetelor asfaltice pe care degradarile sunt raspandite, sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect, consta in asternerea unui strat asfaltic de egalizare, cu grosimea minima de 20 mm si care va fi asternut inainte de amplasarea geogrilei. Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata. Acest lucru se realizeaza prin indepartarea materialelor straine, cum ar fi particulele de praf sau altele. 2.2. Asternerea geogrilelor Pe suprafata pe care urmeaza sa se astearna geogrilele, se va pulveriza un strat de bitum pur, incalzit la maximum 150oC, sau o emulsie bituminoasa cu concentratia de 0,8-1,2 l/m2, incalzita tot la o temperatura maxima de 150oC. Cantitatea de bitum se va corecta in functie de tipul materialului aprovizionat.
74

Latimea de aplicare este conform proiectului. Suprapunerea fasiilor de geogrile se va realiza pe minimum 0,20 m. Asternerea geogrilelor se va face conform agrementului tehnic pentru fiecare tip de material geosintetic, existand anumite particularitati de asternere. Se va asterne apoi stratul urmator de binder asfaltic, sau stratul de baza, cu interzicerea totala a circulatiei directa pe materialul geosintetic. 3. Caracteristicile materialului Materialul din care se executa geogrilele va fi rezistent la temperaturi de peste 180oC. Rezistenta la tractiune va fi de 30 KN/m +1%, masurata atat pe directie longitudinala cat si pe directie transversala. Alungirea maxima a materialului la 60% din efortul de rupere va fi max. 3%. Grosimea materialului nu va depasi 3,5 mm. 4. Aprobarea materialului utilizat Antreprenorul va aduce la cunostinta Beneficiarului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogrile. In acest scop, Antreprenorul va supune aprobarii Beneficiarului rezultatele probelor efectuate pe materialul respectiv precum si caracteristicile tehnice ale materialului propus si va solicita de la proiectant aprobarea in scris a materialului, inainte de procurarea si aducerea acestuia pe amplasament. In cazul in care crede de cuviinta, Beneficiarul poate solicita efectuarea unor incercari suplimentare realizate intr-un laborator specializat, aprobat de Beneficiar. Costul aferent acestor incercari va fi suportat de Antreprenor. Antreprenorul raspunde de inaintarea, foarte din timp, a propunerilor sale privind materialul utilizat, astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu turnarea suprafetei imbracamintii rutiere.

75

Denivelarile longitudinale sau transversale mai mari de 10 mm. fara a 2. Pregatirea suprafetei Vor trebui luate masuri ca marginile drumului existent sa fie drepte si paralele cu axul drumului. cum ar fi particulele de praf sau altele. Numai utilajele prevazute cu pneuri vor neprotejata a materialului geotextil combinat. care se aplica in special in cazul suprafetelor mai degradate. O alta metoda. Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularitati. Asternerea materialului geotextil combinat 76 . vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin sau altor materiale corespunzatoare. In asternerea stratului urmator de binder asfaltic sau mai fi nevoie de nici un alt strat protector. combinat vor trebui luate fi admise pe suprafata consecinta. constatate in urma masuratorii acestora cu un dreptar standard de 3 m lungime. 2. Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata in urma indepartarii materialelor straine. sau crapaturile mai largi de 6 mm. care trebuie sa aiba o grosime minima de 20 mm si care va fi turnat inainte de aplicarea materialului geotextil combinat. 5 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 1.2.1. este permisa a stratului de baza. consta in asternerea unui strat de asfalt de egalizare.ANEXA NR. sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect. Date generale Inainte de asternerea materialului geotextil masuri speciale de pregatire a suprafetei suport. Metode de asternere 2.

Suprapunerea straturilor succesive de material geotextil se va realiza pe minimum 0. Costul aferent acestor incercari suplimentare va fi suportat de Antreprenor. Tratamentul se aplica succesiv.140 kg/m2 iar greutatea maxima de 0.2 l/m2.8 – 1. in vederea utilizarii acestuia pe amplasament. solicitand aprobarea in scris a Beneficiarului inainte de procurarea materialului respectiv.30 m.160 kg/m2. (iv) Ochiurile de material vor fi dreptunghiulare si vor avea aceeasi grosime ca si materialul pe ambele directii (grosime nominala de 3. 77 . trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice: (i) Rezistenta maxima la tractiune a geogrilei pe directie longitudinala si transversala va fi de minimum 30 KN/m. se va pulveriza un strat de bitum pur. aceasta va fi indepartata prin periere. se va asterne reducand numarul de accelerari si franari ca si numarul operatiilor de schimbare a directiei de deplasare a utilajelor care actioneaza direct pe suprafata neprotejata de material geotextil. Caracteristicile materialelor Geogrilele sau materialul geotextil vor fi realizate din polipropilena 100%. (ii) Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0. Aprobarea materialului utilizat Antreprenorul va aduce la cunostinta Beneficiarului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogril si va supune aprobarii Beneficiarului rezultatele incercarilor si caracteristicile tehnice ale materialului propus.5 mm). Temperatura maxima de asternere va fi de 150oC.20 m.Pe suprafata suport obtinuta asa cum s-a mentionat. pe cate o fasie cu o latime de 0. iar daca apare o cantitate de bitum in exces. aprobate de Beneficiar. stratul de asfalt de deasupra nu trebuie sa acopere in intregime materialul geotextil pentru a permite derularea in continuare a sulurilor de material si pentru a asigura suprafata minima de suprapunere a straturilor de material. (ii) Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0. trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice: (i) Materialul realizat din polipropilena va avea o structura netesuta si perforata. In cazul geogrilelor. 4. Beneficiarul poate solicita in cazul in care crede ca este necesar. (iii) Rezistenta la rupere va fi de minimum 7 KN/m. incalzit la o temperatura de 150oC (sau o emulsie bituminoasa) cu concentratia de 0. (iii) Alungirea maxima la curgere a materialului va fi de 11%. Materialul geotextil va trebui saturat cu bitum. efectuarea unor incercari suplimentare in laboratoare specializate. sau stratul de baza. materialul geotextil fiind asezat cu fata in jos. Stratul urmator de binder asfaltic. 3. In cazul materialului geotextil.400 kg/m2.

astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu operatiile de turnare a suprafetei imbracamintii rutiere.Antreprenorul raspunde de inaintarea la timp a propunerilor sale. 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful