P. 1
Caiet de sarcini balast sau balast - amestec optimal

Caiet de sarcini balast sau balast - amestec optimal

|Views: 1,169|Likes:
Published by claudellll

More info:

Published by: claudellll on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

CAIET DE SARCINI FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL

1

CUPRINS

CAP.I. GENERALITATI Art.1. Obiect si domeniu de aplicare Art.2. Prevederi generale CAP.II. MATERIALE Art.3. Agregate naturale Art.4. Apa Art.5. Controlul calitatii balastului sau a balastului optimal CAP.III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE Art.6. Caracteristicile optime de compactare Art.7. Caracteristicile efective de compactare CAP.IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI Art.8. Masuri preliminare Art.9. Experimentarea punerii in opera a balastului Art.10. Punerea in opera a balastului Art.11. Controlul calitatii compactarii balastului CAP.V. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE Art.12. Elemente geometrice Art.13. Conditii de compactare Art.14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundare CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR Art.15. Receptia pe faza de executie Art.16. Receptia preliminara, la terminarea lucrarii Art.17. Receptia finala ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA

2

CAPITOLUL I

GENERALITATI
Art.1. Obiect si domeniu de aplicare Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor din fundatie de balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in SR 662 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400. Art.2. Prevederi generale 2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intrunul sau mai multe straturi, in functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform preverilor STAS 6400, intre 15 si 30 cm. 2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea « Beneficiarului », verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, « Beneficiarul » va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL II

MATERIALE
Art.3. Agregate naturale 3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maxima de 63 mm. 3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. 3.3. In conformitate cu preverile SR 662, pct. 2.3.4.2. balastul si balastul amestec optimal, pentru a fi folosite in stratul de fundatie, trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.

3

pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului. in mm 0.4. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal sunt aratate in tabelul 2. • Intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator. in depozite intermediare. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel : • Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor . fie direct din balast. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete..02 Inferioara 0-63 Superioara 3 10 22 38 50 75 100 0 0. pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8.Tabel 1. 3. 25-63..5. 8-16.2 mm 0-1 mm 0-4 mm 0-8 mm 0-16 mm 0-25 mm 0-50 mm 0-63 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate (Un) minim Echivalent de nisip (EN) minim Uzura cu masina tip Los Angeles (LA)% maxim STAS 1913/5 max 3 4-10 12-22 26-38 35-50 48-65 60-75 85-92 100 30 30 max 3 3-18 4-38 16-57 25-70 37-82 50-90 80-98 100 Conform figurii 15 30 50 max 3 3-33 4-53 16-72 25-80 37-86 50-90 80-98 100 15 30 50 STAS 4606 STAS 730 3. 4 . 16-25. daca indeplineste conditiile din tabelul 1.7. 3. Caracteristici Conditii de admisibilitate Amestec Fundatii Completarea optim rutiere sistemului rutier la inghet-dezghet (strat de forma) 0-63 0-63 0-63 Metode de verificare conform Sort Continut de fractiuni Sub 0.6. Domeniu de granulozitate Limita Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dim de .02 mm Sub 0. Tabel 2.2 4 1 12 4 28 8 35 25 60 63 100 3. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp.

8. Neomogenitatea balastului Frecventa minima La aprovizionare La fiecare lot aprovizionat O proba la fiecare lot aprovizonat. Echivalentul de nisip.5. aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute. Controlul calitatii balastului sau a balastului amestec optimal inainte de realizarea stratului de fundatie Controlul calitatii se face de catre Antreprenor. aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. in conformitatea cu prevederile cuprinse in tabelul 3.3. Tabel 3. prin laboratorul sau.4.10. de 500 tone. Actiunea. procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifica 1 Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Determinarea granulometrica. pentru fiecare sursa (daca este cazul pentru fiecare sort) La locul de punere in opera STAS 4606 STAS 730 Metoda de determinare conform - 2 3 Umiditate - O proba pe schimb (si sort) inainte de inceperea lucrarilor si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice STAS 4606 4 Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles (LA) O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursa (sort) la fiecare 5000 tone - STAS 730 5 . Apa Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse. granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise. 3. Art. 3. In cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat. dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie. Art. dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.9.

8. in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.2.1.8. sau de strat de forma. efectiva. exprimata in %. CAPITOLUL IV PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI Art. exprimata in g/cm3 W ef = umiditatea efectiva de compactare.u.e.M. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii : drenuri transversale de acostament.M.6. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece dupa receptionarea lucrarilor de terasamente. conform STAS 1913/13 se stabileste : du max. maxima exprimata in g/cm3 Wopt P.2. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume : du ef = greutatea volumica. = d .7. Prin incercarea Proctor modificata. f . Caracteristicile efective de compactare 7. in stare uscata. = greutatea volumica in stare uscata. Art.3. gc. PM 7.CAPITOLUL III STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE Art. exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare gc. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau balastului amestec optimal. drenuri 6 . 8.13. Masuri preliminare 8.P. = umiditatea optima de compactare. × 100 du max . La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. Caracteristicile optime de compactare Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.1.

se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele.2. Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier.5.40 m (dublul latimii utilajului de compactare). Intensitatea de compactare – Q/S Q = volumul de balast pus in opera. pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini. precum si reglarea utilajelor de raspandire. • Conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului). Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate. Art.4.9. la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor desupra terenului.longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea. 9. Experimentarea are ca scop stabilirea. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast. In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai multe straturi. pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa. pentrur realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut. in tandem. se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului. in unitatea de timp. va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume : • Grosimea maxima a stratului de balast pus in opera . in conditii de executie curenta pe santier. Inainte de inceperea lucrarilor. Punerea in opera a balastului sau a balastului amestec optimal 10. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului.1. 8. dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului e compactare folosit. in functie de 7 . 8. de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita. a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia. exprimat in m2. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare. acestea fiind consemnate in registrul de santier. S = suprafata compactata in intervalul de timp dat. Experimentarea punerii in opera a balastului sau a balastului amestec optimal.10. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului. precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect. 9. efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator. Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3. stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate. Art. exprimat in mc .3. 9. cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu. suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. dar cel putin un test la fiecare 250 m de banda de circulatie Minim 3 probe la o suprafata de 2.3. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. Asternerea si nivelarea se face la sablon. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. 10. 10. Controlul calitatii compactarii balastului sau a balastului amestec optimal 11. 10. Tabel 4. respectandu-se componenta atelierului. 10. Crt. pentru verificarea compactarii. procedeul de verificare sau caracteristica.6. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face. Nr. sau care raman dupa compactare.1. Art. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor. viteza utilajelor de compactare. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie. astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente.7. 8. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. care se verifica Incercare Proctor modificata Determinarea umiditatii de compactare si corelatia umiditatii Determinarea grosimii stratului compactat Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice in stare uscata Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie Frecvente minime la locul de punere in opera Zilnic.2.5 m Metode de verificare conform STAS 1913/13 STAS 4606 STAS 1913/15 STAS 12288 Normativ CD 31 3 4 5 6 8 .11.grosimea prevazuta in proiect si de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental. 10. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental.3. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei.5.000mp si minim 5 puncte pentru suprafete>2.4.000mp de strat Zilnic Zilnic in minim 3 puncte pentru suprafete<2. 1 2 Determinarea.000 mp de strat In cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pentru fiecare banda cu latime de 7. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza. se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou. conform pct. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Este interzisa folosirea balastului inghetat. 10. incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.

conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.13. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ± 20mm.4. minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 : .2.12.5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta. 12. Elemente geometrice 12. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului. la fiecare 200 m de strat executat. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea prevazuta in proiect.1. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta in proiect. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat : • compozitia granulometrica a balastului utilizat . capacitate portanta). 11. Denivelarile admisibile sunt cu ±0. indicativ CD 31.II si III : 9 . prevazuta in proiect. Abaterile limita la cotele fundatiei din balast. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub care se executa. Abaterea limita la latime va fi de ±5 cm. fata de cotele din proiect pot fi de ±10 mm. CAPITOLUL V CONDITII TEHNICE. 12. aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Art.In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. cu care se strapunge stratul.2. densitate maxima uscata) . Conditii de compactare Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare.3. 12. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate. densitate. • caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate. Art. • caracteristicile optime de compactare. obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima.pentru drumurile din clasele tehnice I. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

STAS 12. . Art. Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD31.00 m lungime astfel : 10 . Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca. in cel putin 95% din punctele de masurare . Tabel 5. in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III . Praf nisipos. in cel putin 93% din punctele de masurare . praf Argila prafoasa. Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie. valoarea coeficientului de variatie este sub 35%. praf argila nisipoasa. • 95%. Grosimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal h(cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Valorile deflexiunii admisibile Stratul superior al terasamentelor alcatuit din: Strat de forma Pamanturi de tipul (conform STAS 1243) Conform Nisip prafos.pentru drumurile din clasele tehnice IV si V : • 98%.253 nisip argilos argilos – nisipos. • 98%.• 100%. (P3) argilos (P4) argila prafoasa nisipoasa(P5) 185 323 371 411 163 144 129 118 109 101 95 89 284 252 226 206 190 176 165 156 327 290 261 238 219 204 190 179 366 325 292 266 245 227 213 201 Nota : Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate din SR 662 si STAS 6400.14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3. in toate punctele de masurare. la nivelul superior al stratului de fundatie. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valorile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31). a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) si a valorii coeficientului de variatie (CV).

16.• In profil longitudinal. Receptia pe faza determinanta Receptia pe faza determinanta stabilita in proiect se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii.0 cm. Art. 12.0 cm .5. 17. masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de ±2. 13 si 14. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor) Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari de drum. • In profil transversal. Art. Receptia finala Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94. In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei. atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art. 11. aprobat cu HG 273/94. precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. CAPITOLUL VI RECEPTIA LUCRARILOR Art. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si de caietul de sarcini. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4/1996. 11 . verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de ±1. aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. In urma acestei receptii se incheie « Proces verbal » in registrul de lucrari ascunse.15.

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. 79/1998 Ordin MI nr.08. Incercarea Proctor Teren de fundare.ANEXA DOCUMENTE DE REFERINTA I. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. Norme generale de protectia muncii. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. Agregate naturale de balastiera. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul de con si nisip STAS 1913/1 STAS 1913/5 STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 4606 STAS 6400 STAS 12288 12 . Metode de incercare. Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. 116/1999 II. Conditii tehnice generale de calitate.CD 31 REGLEMENTARI TEHNICE III. Determinarea greutatii volumice pe teren. Teren de fundare. SR 662 STAS 730 STANDARDE Lucrari de drumuri. 775/1998 Ordin AND nr. Determinarea caracteristicilor de compactare. Determinarea granulozitatii.2000 NGPM/1996 NSPM nr. 20. Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide Ordin comun MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. Straturi de baza si de fundatie. Teren de fundare. Determinarea umiditatii. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. ACTE NORMATIVE Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Metode de incercare. Lucrari de drumuri. Teren de fundare. Conditii tehnice de calitate. Lucrari de drumuri.

CAIET DE SARCINI FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 13 .

VI. Conditii de compactare Art. Prevederi generale CAP. 3. 11. Caracteristicile efective de compactare CAP. 10. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie CAP. CONDITII TEHNICE.IV. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie CAP. 15. Receptia finala. 7. Agregate naturale Art. Receptia pe faze de executie Art. MATERIALE Art. Elemente geometrice Art. Executia straturilor de fundatie a. Apa Art. 14. Fundatii din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast b.II. III.CUPRINS CAP. Receptia finala ANEXA – DOCUMENTE DE REFERINTA 14 . Fundatii din piatra sparta amestec optimal Art. Caracteristicile optime de compactare Art. V. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatii CAP. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE Art. la terminarea lucrarilor Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare Art. 8. GENERALITATI Art. Masuri preliminare Art. 16. 4. 13. 12. Experimentarea executiei straturilor de fundatie Art. RECEPTIA LUCRARILOR Art. 9. 6.I. 17. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Art. 2. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE Art. 5.

stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0/63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi: substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare. se realizeaza in doua straturi. proiectantul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun. Obiect si domeniu de aplicare Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.2. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de imbunatatire a protectiei patului. 2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze. 1. un strat inferior de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm. Fundatia din piatra sparta 40/80.. Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast. Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0/63 se realizeaza intrun singur strat a carui grosime este stabilita prin proiect. asa cum prevede la pct. 2. 2. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. iar acesta este constituit din pamanturi coezive. 2. 2.2. Art.1. El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662 care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite si in STAS 6400 de stratul de piatra executat.5. acesta preia si functia de substrat drenant. 15 . asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea. Prevederi generale 2.2. verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare.6.CAPITOLULI GENERALITI Art. conform prevederilor STAS 6400. calitatea de drenare si masurile de evacuare a apei.3. la cererea proiectantului. 2.

b) Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0/63 mm: nisip 0/4 mm pentru realizarea substratului.continut de fractiuni sub 0. lemn. 2 si 3 si nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant.2. piatra sparta 40/80 mm in stratul superior. pentru substratul drenant. in cazul cand pamantul din patul drumului este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0/63 mm.3. adica nealterabile la aer.C A P I T O L U L II MATERIALE Art. split 16/25 mm pentru impanarea stratului superior. piatra sparta amestec optimal 0/63 mm. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate: a) Pentru fundatie din piatra sparta mare. Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior este de macadam sau de beton de ciment. 3. 40/80: balast 0/63 mm in stratul inferior.1 mm. apa sau inghet. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1. 3.1. %. 3. %. resturi vegetale) sau elemente alterate.02 mm. carbune. 5d15p<d15f<5d35p max . nisip grauntos sau savura 0/8 mm ca material de protectie. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.continut de fractiuni sub 0. 14 max . NISIP – conditii de admisibilitate conform SR 662. Agregate naturale 3. CARACTERISTICI CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU: STRAT IZOLANT 0/4 STRAT DE PROTECTIE 4/8 5 16 Sort (ochiuri patrate) Granulozitate: . Agregatele trebuie sa provina din roci stabile. Tabelul 1.

cm/s. moi.fractiuni sub 0. %. %. %.sub 0. max. min. max. Tabelul 3. Coeficient de impuritati: . SORT CARACTERISTICA SAVURA PIATRA SPARTA MARE CONDITII DE ADMISIBILITATE 8/16 16/25 25/40 40/63 63/80 PIATRA SPARTA 0/8 Continut de granule: . friabile. Forma granulelor: . max. %.0…63 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate (Un). 5 - 5 10 10 5 10 10 5 10 - 1 - 35 1 3 3 30 35 1 35 1 Nu este cazul Corespunzator clasei rocii conform tab.corpuri straine. Tabelul 2. max: . - 6 17 . %.02 mm . min Echivalent de nisip (EN). %. %.. max. %. Uzura cu masina tip Los Angeles CONDITII DE ADMISIBILITATE 0/63 3 100 Conform figurii 1 15 30 50 PIATRA SPARTA – conditii de admisibilitate conform 667. %.conditii de filtru invers Coeficient de permeabilitate (K). max. . CARACTERISTICI Sort (ochiuri patrate) Continut de fractiuni. max Uzura cu masina Los Angeles. . 2 si 3 din SR 667 3 Nu este cazul Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri.raman pe ciurul superior (dmax). Continut de granule alterate. 6x10-3 - BALAST – conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662. max. max. poroase si vacuolare.1 mm.trec prin ciurul inferior (dmin). min.coeficient de forma.

Tabelul 4.00 40.00 0.Zona granulometrica prescrisa pentru balastul din stratul inferior de fundatie 3. mm 10 100 Figura 1 . Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0/8.sub 0.25…63 mm Granulozitate Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) (EN).0…8 mm . 25/40 si 40/63. Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu patru compartimente.00 70.00 90. daca indeplineste conditiile din tabelul 4 si granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2.02 mm .00 50.00 80.00 60.sub 0.00 30.2 30 18 .1 1 Site cu ochiuri patrate.00 10. 8/16.00 20.00 0. CONDITII DE ADMISIBILITATE 0/40 0/63 3 3 3…14 2…14 42…65 35…55 20…40 20…40 Sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si conform fig.Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2. %. CARACTERISTICI SORT Continut de fractiuni.80F ) 100.2 mm . PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL – Conditii de admisibilitate. 16/25.16…40 mm . max: .4.01 treceri % de masa 0. min. fie direct de la concasare.mm (d=0.

2 1 4 8 16 25 40 63 0 2 3 12 28 42 60 75 90 3 10 14 30 50 65 80 90 100 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90 3 10 14 27 42 55 70 80 90 100 Conditii de admisibilitate privind coeficientul de forma. 5. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec optimal aprovizionata. acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.1 0. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 6. 5 cicluri.8. 3. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora. Depozitarea se va face pe platforme amenajate. DOMENIU DE LIMITA GRANULOZITATE Inferior 0…40 Superior Inferior 0…63 Superior TRECERI IN % DIN GREUTATE PRIN SITELE SAU CIURURILE CU DIMENSIUNI DE …IN MM 0. Art. Tabelul 5. max Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4). 3. Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare. % max.Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %. 3 pentru piatra sparta mare 40/63 PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL – Granulozitate.5. 3. Art.6.02 0. agregatele trebuie ferite de impurificari. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului 6. continutul de granule alterate si continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 3 (pentru piatra sparta). Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor.9. dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie. separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere. 3. Apa Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse. 30 6 pentru split. 3. granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 5.7. 4. intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laboratorul santierului. 19 . impurificare sau amestecare.

friabile. 500 mc pentru fiecare sort si sursa O proba la max. Caracteristicile optime de compactare Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra sparta se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie. 500 mc pentru fiecare sort de piatra sparta si sursa O proba la max. 6.argila bucati .continut de carbune Continutul de granule alterate. 500 to pentru fiecare sort si sursa O proba la max. 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. ACTIUNEA. poroase si vacuolare Granulozitatea sorturilor Forma granulelor pentru piatra sparta Echivalentul de nisip (EN numai la produse de balastiera) Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4). 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. 5 cicluri Rezistenta la sfaramare prin compresiune la piatra sparta in stare saturata la presiune normala Uzura cu masina tip Los Angeles FRECVENTA MINIMA LA APROVIZIONARE LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA Ori de cate ori apar factori de impurificare METODE DE DETERMINARE CONF.Tabelul 6. Prin incercarea Proctor modificata. La fiecare lot aprovizionat In cazul in care se observa prezenta lor O proba la max. PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Corpuri straine: .argila aderenta . moi. 500 to pentru fiecare sort si sursa - STAS 4606 SR 667 - STAS 730 - STAS 730 - STAS 730 - STAS 4606 - STAS 730 - STAS 730 C A P I T O L U L III STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL Art. conform STAS 1913/13 se stabileste: 20 .

7.1.M. 8. 8. gc = du ef du max P . cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu. – umiditatea optima de compactare. Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie. Caracteristicile efective de compactare 7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. functie de sursa folosita. Experimentarea executiei straturilor de fundatie 9. P.1. M . Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie – strat de fundatie din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast de min. Art. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente sau de strat de forma. 13. gc.4.5. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze experimentarea executarii straturilor de fundatie. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatie – drenuri transversale de acostament. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau piatra sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele. acestea fiind consemnate in registrul de santier. in orice punct al traseului.3. C A P I T O L U L IV REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE Art. – greutate volumica in stare uscata maxima exprimata in g/cm3 Wopt P. 8. 9. x100 7. 8. drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea – precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect. se va asigura inprealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara suprafetei de lucru. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului.1.M. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume: duef – greutatea volumica in stare uscata efectiva. in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari. exprimata in % Art. exprimata in g/cm3 Wef – umiditatea efectiva de compactare. Masuri preliminare 8.2. la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul rambleelor. exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare. 10 cm sau fundatie 21 .du max. 8. de a se delimita tronsoanele de drum in lucru.

3. Partea din tronsonul executat. 9. In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip. suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza. 9.din piatra sparta amestec optimal 0/63. Fundatii din piatra sparta mare 63/80 pe un strat de balast a. daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua si reglarea utilajelor de raspandire. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut. exprimata in mp. 10. Experimentarea are ca scop stabilirea. a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia. Art. pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini. Conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului). schimb). pana la obtinerea inclestarii optime. iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 30 m cu latimea de cel putin 3. Executia straturilor de fundatie A. Executia stratului inferior din balast 22 . dupa cum este cazul. Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta. Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa. Intensitatea de compactare = Q/S Q – volumul materialului pus in opera. exprimat in mc. 9. experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de min. in conditii de executie curenta pe santier. in unitatea de timp (ore. dupa asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16/25.50 m (dublul latimii utilajului de compactare). In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63/80.5. se mai urmareste stabilirea corecta a atelierului de compactare. a numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la fixarea pietrei sparte 63/80 si in continuare a numarului minim de treceri. va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarilor. stabilite de comun acord. compus din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii.2. zi. dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit.4. efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare. cu sau fara substrat de nisip in functie de solutia prevazuta in proiect. S – suprafata compactata in intervalul de timp dat. 9. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63/80 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatra sparta mare. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta proiectantului. cu cele mai bune rezultate. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: Grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier. 40 mm aruncate in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate. pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta. fara ca stratul de fundatie sa sufere dislocari sau deformari. In toate cazurile.

evitandu-se supraumezirea locala. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 to dupa care operatiunea se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. care . 10. care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare. Stropirea va fi uniforma.3. 10. Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental. b. se va executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm. se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.6. Dupa terminarea cilindarii. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor. 8.8. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect pentru stratul de fundatie. B. Este interzisa executia stratului de fundatie cu balast inghetat.9. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. 23 . astfel ca stratul de fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente. prealabil asternerii.2. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 10. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. Este interzisa de asemenea asternerea balastului. realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma. 10. avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se obtina 10 cm. nu se mai face umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare. piatra sparta se impaneaza cu split 16/25. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care raman dupa compactare. 10. stratul de fundatie din piatra sparta mare astfel executat. viteza de compactare. 10. Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon. Piatra sparta mare se asterne.11. respectandu-se componenta atelierului.1. Pana la asternerea stratului imediat superior.5. pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. 10. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. cu savura 0/8 sau cu nisip. 10. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei.7. se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura). In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment. numai dupa receptia stratului inferior de balast. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tanand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.10. Pana la inclestarea pietrei sparte.12. Executia stratului superior din piatra sparta mare 63/80 10. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize.10. intr-un singur strat. se niveleaza si apoi se compacteaza din nou. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza. va fi umezit. conform pct.4. 10.3. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul. 10. Pe terasamentele receptionate. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon.

se completeaza cu acelasi tip de material. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental.1. 10. .caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate.16. se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7. 11. 10.caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima. 11. cu o eventuala completare a cantitatii de apa. 8. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactarea straturilor de fundatie din piatra sparta mare sau din piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabilieste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala. pe toata grosimea stratului. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie 11. cu frecventa mentionata in acelasi tabel. Pe substratul de nisip realizat. Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal. indicativ CD 31. sau din piatra sparta amestec optimal. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor conform pct.14. In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparta mare 63/80. .compozitia granulometrica a agregatelor. astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente.18. densitate maxima uscata). 10. densitate. 10.17.2. respectandu-se componenta atelierului. 10. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. 24 . Art. viteza de deplasare a utilajelor de compactare. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou. capacitate portanta). Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: . corespunzatoare umiditatii optime de compactare. 10.Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.3.13.19. Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal inghetata.15. 10. piatra sparta amestec optimal se asterne cu un repartizor-finisor de asfalt. pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

strat balast .toate tipurile de straturi de fundatie profiluri transversale la Normativ CD distante de 10 m 31 unul de altul pt. cu care se strapunge stratul. Elemente geometrice 12. DETERMINAREA. 25 . in fata compresorului FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE IN LUCRU METODE DE VERIFICAR E CONFORM STAS 1913/13 STAS 1913/1 1 2 3 Minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat Minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat Zilnic - 4 - 5 6 7 Minim 3 pct. 12. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Art. CAPITOLUL V CONDITII TEHNICE. fiecare banda cu latime de 7. PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA Incercarea Proctor modificata: .Tabelul 7.strat balast .CR T. NR. Pt.toate tipurile de straturi Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice pe teren: . Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.strat de piatra sparta amestec optimal Determinarea umiditatii de compactare: .strat de piatra amestec optimal Verificarea compactarii prin incercarea cu p.strat de piatra sparta amestec optimal Determinarea grosimii stratului compactat: .5 m.1. suprafete STAs 12288 >2000 mp de strat Minim 3 incercari la o suprafata de STAS 6400 2000 mp Determinarea capacitatii portante la In cate doua nivelul superior al stratului de fundatie: puncte situate in .strat balast . Ptr.toate tipurile de straturi Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S: .s. Suprafete <2000 STAS mp si minim 5 1913/15 pct. la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ±20 mm.

13. aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea. 13. in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III.95%. prevazuta in proiect. fata de cotele din proiect pot fi ±10 mm. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3. Art. in cel putin 93% din punctele de masurare.1.4. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. II si III . Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se executa. in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m. Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari. care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura petrografica. 26 .3. 12. Pentru drumurile din clasele tehnice IV si V: . Abaterea limita la panta este ±4%. .2. conform STAS 1913/13: Pentru drumurile din clasele tehnice I. nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile. In profil transversal. 14. In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63/80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii maxime a agregatelor. se va face corectarea suprafetei. in cel putin 95% din punctele de masurare.98%.100%. . Abaterile limita la cotele fundatiei.98%.00 m lungime astfel: In profil logitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si denivelarile admise pot fi de maximum ±2. care este de 250 sutimi de mm. Abaterile limita la latime pot fi ±5 cm. Art.Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. 12. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata.0 cm. Conditii de compactare 13.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se executa. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice masurate.2.0 cm. verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si denivelarile admise pot fi de maximum ±1. fata de cotele proiectate. in toate punctele de masurare. ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect. fata de cotele proiectate. 13. 12.

Art. 11. 12. conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 13 si 14.C A P I T O L U L VI RECEPTIA LUCRARILOR Art. 5. se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii. aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. Receptia pe faza determinanta Receptia pe faza determinanta. pentru intreaga lucrare. Art. 17. Receptia finala Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94. stabilita in proiect. la terminarea lucrarilor Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor. precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. 15. 27 . atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lucrari ascunse. Receptia preliminara. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996. 16. aprobat cu HG 273/94.

2000 . 79/1998 Ordin MI nr. . 28 .Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Agregate naturale de balastiera. 775/1998 . III.Norme generale de protectia muncii.Lucrari de drumuri. . reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. . Conditii tehnice de calitate. 116/1999 II. REGLEMENTARI TEHNICE CD 31 . STANDARDE SR 662 . 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. si intretinerea NGPM/1996 NSPM nr.ANEXA DOCUMENTE DE REFERINTA I.Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere.Norme privind exploatarea drumurilor si podurilor. Ordin AND nr. ACTE NORMATIVE Ordin comun MT/MI nr.08.

. . Determinarea greutatii volumice pe teren. Determinarea umiditatii.Teren de fundare.Teren de fundare. . Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor. STAS 730 STAS 1913/1 STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 4606 29 . Metode de incercare. . Conditii tehnice de calitate.Teren de fundare. Metode de incercare.Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri.Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. .SR 667 .

EXECUTATE LA CALD CUPRINS 30 .CAIET DE SARCINI IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE.

Fabricarea mixturilor asfaltice Art. 17. Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre – Testul Schellenberg Nr. Utilizarea bitumului modificat la stratul de uzura din beton asfaltic Nr. RECEPTIA LUCRARILOR Art. 15. GENERALITATI Art. Obiect si domeniu de aplicare Art. 5. 4. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice CAP. 6. Filer Art. Caracteristicile suprafetei imbracamintei Art. Fibre Art. 20. Receptia preliminara Art. NATURA. Caracteristici fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice Art. Compactarea Art. Receptia finala ANEXA Nr. GENERALITATI Art.VI. 22. Lucrari pregatitoare Art. 19. 1. Transportul mixturilor asfaltice Art. 11. 18. 4. 12. Lianti Art. Tratarea suprafetei imbracamintei Art. 21.CAP. V. CALITATEA. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR Art. 16. 24. 7. 9. 25. Obiect si domeniu de aplicare 31 . CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE Art.II. Compozitia mixturilor Art. Documente de referinta ANEXE OPTIONALE (CONFORM PREVEDERILOR PROIECTULUI) Nr. 10. III. Aditivi Art. IV. Statia de asfalt Art. Controlul calitatii materialelor inainte de anrobare CAP. Autorizarea statiei de asfalt Art. 5.I. Utilizarea materialelor geotextile combinate (geogrile si materiale geotextile) la imbracamintile rutiere bituminoase CAPITOLUL I . 25. 8. SI PREPARAREA MATERIALELOR Art. 2. 1. 1. Elemente geometrice si abateri limita CAP. Agregate Art. Reglarea instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice Art. 14. Utilizarea geogrilelor la imbracamintile rutiere bituminoase Nr. Controlul punerii in opera CAP. 2. 23. Controlul fabricatiei CAP. Receptia pe faze determinante Art. MODUL DE PUNERE IN OPERA Art. 3. Asternerea Art. 13. 3.

beton asfaltic deschis. Bar 16.3. beton asfaltic cu pietris concasat. beton asfaltic deschis.3.1. 1. beton asfaltic rugos.2. BA 16 si BA 25. betoane asfaltice bogate in criblura. cu criblura. la care se utilizeaza urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice: BAD 25. 2. 1. BAPC 16. Caietul de sarcini se aplica la constructia. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu alte tipuri de mixturi. de uzura. filer si bitum neparafinos si cuprinde conditiile tehnice de calitate prevazute in SR 174-1 si SR 174. mixturi asfaltice stabilizate cu fibre. executate la cald. . 2. BADPC 25. beton asfaltic deschis. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice 2.1. din doua straturi si anume: . cu pietris concasat. in general. la care se utilizeaza tipuri de mixturi asfaltice: MASF 8 si MASF 16. 2.1. 32 . Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate. fiind alcatuite. se vor executa conform urmatoarelor normative: AND 539 – stabilizate cu fibre de celuloza AND 549 – realizate cu bitum modificat cu polimeri AND 553 – realizate cu bitum aditivat. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se vor executa conform STAS 174-2. BADPS 25. transportul.stratul superior. de legatura. care trebuie sa fie indeplinite la prepararea. Tipul de imbracaminte bituminoasa cilindrata la cald se stabileste in proiect de catre Proiectant. din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale. Imbracamintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald.stratul inferior. 1. punerea in opera si controlul calitatii materialelor si straturilor executate. acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute pentru stratul de uzura. cu pietris sortat. In cazurile in care imbracamintea bituminoasa cilindrata se executa intr-un singur strat. modernizarea si reabilitarea drumurilor publice si a strazilor.4. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind imbracamintile bituminoase rutiere cilindrate. BA 8. precum si la constructia drumurilor de exploatare. Art.2.

4.C A P I T O L U L II NATURA. Clasa minima a rocii din care s obtin agregatele naturale de cariera. Lianti 5. trebuie sa fie spalate in totalitate. tabelul 10. conform SR 667. 8/16 sau 16/25. ferite de umezeala sau in silozuri cu incarcare pneumatica.1 mm) …………. 3. umiditatea …………………………………………. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. 5. coeficient de hidrofilie ……………………………… max.pietris si pietris concasat. Art. 80%. conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum urmeaza: . a apei si pereti despartitori. Agregate 3.bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip 80/100. Art. sorturi 4/8. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri.bitum aditivat. 1%. Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor naturale de cariera trebuie sa fie conform SR 667.02 mm sa fie de 20%. in functie de clasa tehnica a drumului sau categoria strazii trebuie sa fie conform SR 667. Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite. conform SR 667.1. max. tabelul 8. care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: finetea (continutul in parti fine 0. pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. . conform SR 662. filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539 si conditiei suplimentare ca minimum de particule sub 0. prevazute cu platforme betonate. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR Art. 16/25(31). . Acestia se aplica in conformitate cu indicatiile din tabelul 1.cribluri sort 4/8.2. Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeaza un maestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineasca.bitum modificat cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari.nisip de concasare 0/4.1. tabelul 10. 33 . tabelul 3. Filer Filerul care se utilizeaza la imbracamintile rutiere bituminoase este de calcar sau de creta. 3. avand pante de scurgere. 2%.. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dupa verificarea certificatelor de conformitate care atesta calitatea acestora. inainte de a fi introduse in instalatia de preparare. 8/16. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt: . conform SR 662. Toate agregatele folosite la realizarea mixturilor asfaltice. . tabelul 2. tabelul 5. . conform STAs 539. . min.nisip natural sort 0/4.

3. TIPUL LIANTULUI Bitum neparafinos pentru drumuri.tip D 60/80a – zona climaterica calda. 34 .tip D 60/80 – zona climaterica calda. zone cu accelerari si decelelrari frecvente. in scopul cresterii rezistentei la deformatii permanente la temperaturi ridicate si a rezistentei la fisurare la temperaturi scazute imbracamintile bituminoase.strat de uzura (cu adaos de fibre) Tabelul 1.strat de legatura Imbracaminte bituminoasa cu bitum aditivat .strat de uzura si strat de legatura Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip D 80/100 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de SR 754 si Normativul AND 537 si o adezivitate de minimum 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. care trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537.tip D 60/80 Bitum aditivat: . In cazul utilizarii bitumului modificat se vor respecta prevederile Normativului AND 549 si cele din ANEXA nr.tip D 80/100 – zona climaterica rece. pct.tip D 60/80 Bitum modificat Bitum modificat cu polimeri sau Bitum neparafinos pentru drumuri.2. Conform Normativului AND 549.strat de uzura Imbracaminte bituminoasa cu bitum cu polimeri . . . 5. cu trafic greu si foarte greu si la alte lucrari speciale (locurile de parcare.TIPUL IMBRACAMINTII BITUMINOASE Imbracaminte bituminoasa din mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: . conform SR 754.2.tip D 80/100a – zona climaterica rece Bitum neparafinos pentru drumuri. si 1.3. . la care se foloseste. In caz contrar se utilizeaza bitumaditivat. in cazul in care adezivitatea bitumului pur fata de agregate naturale este mai mica de 80% indiferent de clasa tehnica a drumului sau de categoria tehnica a strazii. 1 la prezentul caiet de sarcini. conform SR 754: .1.strat de uzura si strat de legatura Imbracaminte bituminoasa cu bitum neparafinos pentru drumuri .tip D 60/80 sau Bitum modificat cu polimeri Bitum neparafinos pentru drumuri. in cadrul testelor preliminare se va stabili utilitatea aditivarii bitumului.. 5. Se va folosi numai bitum aditivat.1. 1. etc. . In functie de calitatea bitumului si natura agregatelor. conform SR+ 754. Bitumul de baza folosit la prepararea bitumului aditivat tip D 60/80a si tip D 80/100a este bitumul D 60/80 si respectiv D 80/100.strat de legatura (fara fibre) . conform SR 754. pe drumuri de clasa tehnica I…III si pe strazi de categorie tehnica I si II. .) se vor executa cu bitum modificat cu polimeri. .

tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice impuse. sistem de inregistrare a temperaturilor (pentru ulei si bitum). pompe de recirculare. sa amelioreze adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale. conform celor prevazute in declaratia de conformitate a calitatii emisa de producator. 2 zile iar temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie sa fie de min. Emulsia bituminoasa cationica se va depozita in rezervoare metalice verticale. bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat. Bitumul. astfel: bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei. pentru evitarea separarii componentelor si sistem de inregistrare a temperaturii. Art. sunt fibre sau granule din 35 . Pentru fiecare aditiv la care se cere aprobarea. 5. fara a afecta celelalte caracteristici ale acestuia. sa nu fie toxici. pentru executia imbracamintilor bituminoase. 7. Aditivii trebuie sa fie agrementati tehnic reglementarilor in vigoare. prevazuti su sistem de incalzire cu ulei. prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire. cu compozitie si structura specifica polar-apolara. bitumul aditivat se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei. sistem de inregistrare a temperaturii (pentru ulei si bitum). Art.5. Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii. Aditivii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza: sa fie compatibili cu bitumul. Tipul de aditiv si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat. gura de aerisire. pe tipuri de bitum. Aditivi Aditivii utilizati pentru prepararea bitumului aditivat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt produse tensioactive. sistem de recirculare sau agitare permanenta. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca max. sa fie stabili termic pana la min. Pentru amorsari si badijonari se va folosi emulsie bituminoasa cu rupere rapida sau bitum taiat. curatate in prealabil.Prepararea bitumului aditivat se efectueaza conform Normativului AND 553. 200oC. 6. vor fi supusi aprobarii Beneficiarului. 140oC. 5. Aditivii care se intentioneaza a se utiliza. pompe de recirculare. Fibre Fibrele care pot fi folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre. bitumul modificat cu polimeri se depoziteaza in recipienti metalici verticali. cu respectarea prevederilor STAS 8877. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca 3 zile. corozivi sau inflamabili.4. gura de aerisire. iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare sa fie de (120…140)oC.

bitumate sau nebitumate.filer Beton asfaltic deschis cu pietris .epruvetele cilindrice tip Marshall se vor confectiona. in functie de intensitatea de trafic.nisip natural sort 0/4*) . Controlul calitatii materialelor inainte de anrobare Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase.nisip de concasare sort 0/4 . 8. 9.1. 8/16. C A P I T O L U L III MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR Art. 4. iar incercarile pe epruvete cilindrice tip Marshall se vor face conform STAS 1338-2.1.nisip de concasare sort 0/4 . functie de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 2.filer Beton asfaltic cu pietris concasat .filer Beton asfaltic rugos .nisip natural sort 0/4*) .3. trebuie sa fie agrementate tehnic conform reglementarilor in vigoare. Tabelul 2. Art.nisip de concasare sort 0/4 . conform reglementarilor in vigoare.filer Betoane asfaltice bogate cu .criblura sort 4/8.filer Beton asfaltic deschis cu criblura .criblura sort 4/8 si 8/16 criblura .nisip de concasare sort 0/4 . 16/25 . Compozitia mixturilor 9. 5 si 6 din prezentul caiet de sarcini. 3..nisip natural sort 0/4 . cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice: . 8/16 si 16/25 .pietris concasat sort 4/8. se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele in vigoare ale materialelor respective si SR 174-2 pct.nisip de concasare sort 0/4 . pentru asigurarea conditiilor aratate la art. TIPUL MIXTURII ASFALTICE AGREGATE NATURALE UTILIZATE Mixturi asfaltice stabilizate cu . pot fi realizate integral din agregate naturale de cariera sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera.pietris concasat sort 4/8.nisip natural sort 0/4*) .celuloza. la temperatura de 135÷5oC. Mixturile asfaltice atat pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura. 16/25 concasat . Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat.criblura sort 4/8 si 8/16 fibre .filer 36 . 8/16.criblura sort 4/8 si 8/16 .

2 5. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini. sau unele adaosuri.7…7.5 6. BAR 16a BAR 16 Strat de uzura BA 16m BA 16.2.5 5. numarul de lovituri va fi de 75 pentru straturile de imbracaminte la drumuri de clasa tehnica I. 9. 16a 6. Aceste studii comporta cel putin incercarea Marshall (stabilitate la 60oC. 9.0…7.Beton asfaltic deschis cu pietris . Formula de compozitie. 2. sustinuta de studiile si incercarile efectuate impreuna cu rezultatele obtinute se supune aprobarii Beneficiarului. 3.pietris sort 4/8. 3 si trebuie sa se incadreze intre limitele recomandate in tabelul 5. densitatea aparenta. TIPUL STRATULUI TIPUL MIXTURII ASFALTICE CONTINUTUL DE LIANT DIN MASA MIXTURII ASFALTICE % CLASA TEHNICA A DRUMULUI CATEGORIA TEHNICA A STRAZII MASF 8 MASF 16 BAR 16m. absorbtia de apa). Toate dozajele privind agregatele si filerul.nisip de concasare sort 0/4 .5 I…V I…V I…III II…III I…II III II III IV…V I…IV I…IV I…III II…III I…II III II III IV 37 . Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1.nisip natural sort 0/4*) . II.2 6. Studiul in face Antreprenorul in cadrul laboratorului sau autorizat sau il comanda la un laborator autorizat. indicele de curgere-fluaj la 60oC. dozajul de bitum se stabileste la masa totala a mixturii. 2.3 6.3 6.0…7.0 6.3…7. 16/25 sortat . stabilita pentru fiecare categorie de mixtura. III (respectiv strazi de categoria I. La confectionarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1. Tabelul 5.0 6. 5. III) si 50 lovituri pentru straturile de imbracaminte pentru celelalte clase si categorii. Limitele procentelor sorturilor componente din agregate sunt date in tabelul 3. pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a continutului de liant prestabilit. 9. Granulozitatea agregatelor naturale care trebuie sa fie asigurata pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este indicata in tabelul 4 si in figurile 1. Beneficiarul. sunt stabilite in functie de greutatea totala a materialului granular in stare uscata. 7 si 8. inclusiv partile fine.filer *) Conform notei de la tabelul 4. Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat. 6.4. 8/16.7…6. 4.5…7. 9. accepta formula propusa de Antreprenor. 9.7…7. II.3.3…7.5.6. daca nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare.7…6. Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa.

0 4.0…5. Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator.4 Strat de uzura Strat de legatura 9.5…1. BAPC 16a BAD 25m BAD 25. Raportul filer-liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice este conform tabelului 6. in functie de tipul fibrei utilizate. TIPUL STRATULUI TIPUL MIXTURII ASFALTICE Betoane asfaltice rugoase Betoane asfaltice bogate in criblura: .3…1.8 1.8 1.cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm.Strat de legatura BA 8.5 4. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute.5 5.5…7.0)% din masa mixturii asfaltice.0 6. Continutul de fibre active in mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF si MASF 16 va fi in limitele (0. BAD 25a BADPC 25.0 4. BADPS 25a 6.6…1. .0…7.8 0.0…5.cu dimensiunea maxima a granulei de 25 mm Beton asfaltic cu pietris concasat Betoane asfaltice deschise Tabelul 6. BADPC 25a BADPS 25. FRACTIUN STRAT DE UZURA STRAT DE LEGATURA I DE TIPUL MIXTURII ASFALTICE AGREGAT BA1 BAR1 BAD E 6 BA2 6 25 BADPC BADPS NATURAL BA8 BA1 5 BAR1 MA MAS BAP BAD 25 25 BA8 E DIN 6m BA2 6m SF8 F16 C16 25m BADPC BADPS a AMESTEC BA1 5a BAR1 BAD 25a 25a UL TOTAL 6a 6a 25a Filer si 11109-13 9-13 6-13 9-11 9-13 2-7 2-7 2-7 fractiuni 14 14 38 . BA 8a BA 25.8.0…5.1…1. RAPORT FILER:LIANT (RECOMANDAT ) 1.6…1.0 IV…V IV…V IV…V I…III I…V III…V IV…V IV IV IV I…III I…IV III…IV IV 9.5…7. Tabelul 3. de catre un laborator de specialitate autorizat.3…1.7.0 4.0…5. BA 25a BAPC 16.8 1.

BAD25 m. BADPS25. CONFORM SR EN 9332 BAD25.% Cribluri cu dimensiu nea peste 4mm.din nisipuri sub 0. Tabelul 4. BA16 BAD25a.BADP BA8 MASF MASF BAPC1 C25 BA16m BA8a 8 16 6 BA16a BADPC25a. TIPUL MIXTURII ASFALTICE MARIMEA OCHIULUI SITEI.% DIFERENTA PANA LA 100% 2245 3458 3960 47-61 4560 6375 - 5572 - - - - - - - - 1834 - 39-58 - - - - - - - - - - 39-58 NOTA: continutul de filer pentru betoanele asfaltice deschise este de minimum 2%.39-53 40-55 25-37 42-66 28-45 BAR1 BA2 6 5 BAR1 BA25 6m a BAR1 6a 39 25 mm 16 mm 8 mm 4 mm .% Filer si nisip fractiune a (0.1 mm.% Pietris concasat cu dimensiu nea peste 8mm.1…4) mm.% Pietris sortat cu dimensiu nea peste 8mm. BADPS25a TRECERI PRIN SITE CU OCHIURI PATRATE – SR EN 933-2 9090-100 100 7290909573-90 90 100 100 100 90549566-85 61-74 44-59 66-82 42-61 100 80 100 56-78 42-66 40.

8…5.2 mm 1 mm 0. 50% pentru BAD25.0 7.5 6.0 1. din care nisipul natural este in proportie de maximum: 25% pentru BA8 si BA16 30% pentru BA25. APARENTA APA.5…4. A-TEA (S) E DE T EA DE LA CURGER S/I.5 7. 3 2.4…5.5…4.63 mm 0.0…5.5 1. TIPUL TIPUL MIXTURII BITUMUL ASFALTICUI E CATEGOR IA TEHNICA A STRAZII CARACTERISTICILE PE EPRUVETE CILINDRICE TIP MARSHALL STABILIT INDICEL RAPOR DENSITAT ABS. Tabelul 7.5…4. 0 1.4…4.5 1. 6 2. 6 1.0 40 .5 8.7…4.2…3.5 1.5 1.5 1.5…4.KN. 6 2300 2…5 2…5 BA8 BA25 BA8 Ba25a BA16 BA16a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a IV II III IV II III 8.0 1.min %VOL MIN 6. 60OC.KN.3…4. 3 1.5…3.5…4.mm mm kg/m3.0 1.0 1. 0 2300 IV 5. E(I).5…4.10 mm Zona de granulozitat ea amestecului de agregate naturale 30-55 22-42 18-35 11-25 9-13 30-55 22-42 18-35 11-25 9-13 61 3050 2040 1535 8-25 6-13 30-42 21-31 18-25 11-15 9-11 19-28 16-22 13-20 12-16 11-14 20-25 19-22 13-20 11-15 10-14 30-55 21-42 18-35 11-25 9-13 20-35 14-32 10-30 5-20 2-7 Figura 1 Figura 2 Figur Figura Figura Figura Figura a3 4 5 6 7 Figura 8 NOTA: La betoanele asfaltice bogate in criblura destinate stratului de uzura si la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legatura se foloseste nisip de concasaj sau un amestec de nisip de concasaj cu nisip natural.20 mm 0.

6 1.0 1.0…3.0 1.5…4.0 1.5 1.5 0.9…2.5 2…5 41 .5…3.5…4.0 8.5…4.5 0.5…4.5…4.3…4.0…6.5…4.9…2.5 2…5 BADPS2 5 BADPS2 5a IV 4.1…3.5…3. 0 1.0 9.IV…V I D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D80/10 0 D80/10 0a D60/80 D60/80 a D60/80 D60/80 a II III I…II III IV 6.5 6. 6 2.0 1.5 1.5 BAD25 BAD25a 2…5 BADPC2 5 BADPC2 5a III…IV 4. 6 2…5 I…IV 5.5 1.5…4.5…3.0 1.1…5.5…4.5 BAR16 BAR16a 1. 0 2300 3…5 BAPC16 BAPC16a 2300 IV 5. 6 1.5…4.8…5.5 1. 3 2250 I…IV 4.8…5.0 1.2…3.0…3. 0 2. 0 2250 IV 4.5…4. 6 1.3…4.0 1.6…5. 0 3. 3 2.5 1.0 1.0 8.5 1.5…4.5 1.5…4.0 1. 0 1.5 7. 5 2250 III…IV 4.5 8.

Zona granulometrica prescrisa pentru mixturile asfaltice BA 8 si BA 8a 42 .01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.1 1 Site cu ochiuri patrate.100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.mm treceri % de masa 0. mm 10 100 Figura 1 .

01 treceri % de masa 0.100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.Zona granulometrica prescrisa pentru mixturile asfaltice BA 25 si BA 25a 43 .1 1 Site cu ochiuri patrate.mm 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.1 1 10 100 Site cu ochiuri patrate. mm 10 100 Figura 2 . BA 16m si BA 16a Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2. mm Figura 3 .Zona granulometrica prescrisa pentru mixturile asfaltice BA 16.01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.mm treceri % de masa 0.

mm 10 100 Figura 5 .1 1 Site cu ochiuri patrate.Zona granulometrica prescrisa pentru mixturile asfaltice BAR 16.01 treceri % de masa 0.mm 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.mm treceri % de masa 0.01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2. BAR 16m si BAR 16a Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.Zona granulometrica prescrisa pentru mixtura asfaltica tip MASF 8 44 .1 1 10 100 Site cu ochiuri patrate. mm Figura 4 .

BAPC 16a 45 .01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.mm treceri % de masa 0. mm 10 100 Figura 6 .mm treceri % de masa 0.1 1 10 100 Site cu ochiuri patrate.01 Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2.1 1 Site cu ochiuri patrate. mm Figura 7 .Zona granulometrica prescrisa pentru mixtura asfaltica tip MASF 16 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.Zona granulometrica prescrisa pentru mixtura asfaltica tip BAPC 16.100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.

precum si din straturile imbracamintii gata executate. BADPC 25a. caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu bitum aditivat. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturior asfaltice se determina pe corpuri de proba tip Marshall si confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate de la malaxor sau de la asternerea pe parcursul executiei. in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie. precum si din stratul gata executat. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 10. In lipsa unor dispozitii contrare prevederilor caietului de sarcini speciale.mm 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0. 10.1. conditiile aratate in tabelele 7 si 8. BAD 25m.Zona granulometrica prescrisa pentru mixtura asfaltica tip BAD 25. 46 .2.1 1 10 treceri % de masa 100 Site cu ochiuri patrate. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor.01 0. trebuie sa indeplineasca. BADPS 25a Art. mm Figura 8 .Site cu ochiuri patrate conform SR EN 933-2. se efectueaza conform SR EN 12697-27. 10.

CARACTERISTICA Caracteristici pe cilindri confectionati la presa de compactare giratorie: .5 2350 2…5 10.0…3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 9. max.0 - 9.0 - 5. max. min Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare.volum de goluri la 80 de giratii. min .volum de goluri la 80 de giratii. BA 8. %. Modulul de elasticitate la 15oC. min. %. Tabelul 9. BA BADPC 25.3. max .volum de goluri la 120 de giratii. BA 8a. CARACTERISTICA Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: .zona climaterica rece Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare la 15oC.Tabelul 8.5 7600 - 4200 3600 - 3600 3000 4 x 10-3 10.5 2300 3…6 5.indice de curgere (I) la 60oC. . BA 16.5 2350 3…5 8. Rezistenta la deformatii permanente: . min: . MPa. Caracteristici pe cilindri confectionati cu presa de compactare giratorie: . KN. la 15oC. BADPC 25a. % vol. %.stabilitate (S) la 60oC.0 2. mm . 10-4 mm.0 2. 10-4 mm.0 2. MPa.densitate aparenta. 25.5 2900 4500 - 2800 4500 - 4000 4 x 103 47 .fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. %.0…3.volum de goluri la 120 de giratii. max .absorbtie de apa. kg/m3. BAD 25. BAD 25a. BA 16a.0 - - 9. max Modulul de elasticitate la 15oC. BADPS 25a 5. BAR 16a.fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. min TIPUL MIXTURII ASFALTICE BAR 16.0…3. BA 25a BADPS 25. max Rezistenta la deformatii permanente: .zona climaterica calda . min TIPUL MIXTURII ASFALTICE BA 16m BAR 16m BAD 25m 10.

mm: Numarul mediu de vehicule1): .0 <4. Tabelul 10.Vehicule de transport marfa si autobuze.0 8.0 <2. 10-4.5 <3. max .<1500. .5 6.0 3.0 60oC3) 8. 3 – Zona climaterica calda.0 9.0 5.0 6. %. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall.0 7. min. Testul Schellenberg se efectueaza conform anexei 2. max . 10. 10.0 60oC3) 8.volum de goluri. Caracteristicile prevazute in tabelele 8. max . mm/h: Numarul mediu de vehicule1): .3000…6000.0 <2.0 <7.densitate aparenta.0 7. 2 – Zona climaterica rece. Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: .000 Temperatura 45oC2) 6.stabilitate (S) la 60oC.4. KN.indice de curgere (I) la 60oC.6.>6000 Modulul de elasticitate la 15oC.5.000 Temperatura 10. max. in 24 h.2 7 1.0 8. 10-4 mm.0 8.5…3.0 6.0 <4.0 3600 1200 6. ale mixturilor asfaltice cu bitum.0 4.0 4.0 <7. CARACTERISTICA Test Schellenberg.5 <3.0 5.0 2. max . max . min .1500…3000. % Rezistenta la deformatii permanente: . mm . Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 10.0 4.0 4000 1000 NOTA: 1.9 si 10 se determina conform metodologiilor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare. bitum modificat si bitum aditivat se face conform STAS 1338-1 si STAS 1338-2.0 3. max .<1500. calculat pentru traficul de perspectiva.0 2.0 4. min Deformatia permanenta la oboseala (3600 impulsuri) la 15oC.>6000 Adancimea fagasului. Viteza de deformatie la ornnieraj (VDOP). max.3000…6000.5 45oC2) 6. MPa.5…3.fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri.5 2300 3…4 10. 48 . max TIPUL MIXTURII ASFALTICE MASF 8 MASF 16 0. kg/m3.1500…3000.5 2300 3…4 7 1.2 0.10.

2.2. recipientele de bitum si echipamentul de uscare trebuie sa fie dotate cu 49 . 11. Statia de asfalt Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi prevazute de Caietul de sarcini. Se excepteaza verificarea bitumului din mixturile asfaltice tip MASF. SR EN 12697-3 si SR EN 12697-4. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice 11.11) l.2.7. Statia de asfalt trebuie sa aiba rezervoare pentru depozitarea unei cantitati de bitum mai mare sau cel putin egala cu media zilnica de consum. Fiecare dintre rezervoare trebuie sa aiba un indicator de nivel gradat si un dispoztiv de incalzire a liantului pana la temperatura necesara.2. variaza cu temperatura astfel incat la 150oC…180oC.1. In cazul instalatiilor in flux continuu.09…1. corectia de umiditate.3. in procesul tehnologic.10. de la malaxor sau de la asternere. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa aiba capacitatea de fabricatie de minimum 80 t/h la o umiditate de 5%. in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului. 11. Stocarea. precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos. 11. pe computer. 11. 11. uscare.1. 11. rezervoarele calde. In cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia.1. recuperarea bitumului se face conform STAS 1338-2. Indiferent de tipul instalatiei. Determinarea punctului de inmuiere IB se face conform STAS 60. 11. se face conform SR EN 12697-1. a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa sigure o precizie a dozarii de +3% pentru agregatele naturale si de +2% pentru bitum si filer. aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului. Centralele de preparare trebuie sa fie automatizate si dotate cu dispozitive de predozare. dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului. Extragerea si recuperarea bitumului din mixtura. In cazul in care nu se dispune de aparatura prevazuta de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27.1. Pentru controlul temperaturii. 1 kg de bitum rutier are un volum de (1. resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale. Art. Bitumul continut in mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor. evitandu-se supraincalzirea acestuia.1. iar pregatirea probelor de mixtura asfaltica in vederea extragerii bitumului din mixtura asfaltica se face conform SR EN 12697-28. pentru determinarea acestuia. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste 190oC. incalzirea si dozarea bitumului. respectiv corelarea cantitatii de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat. Resortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontinuu.1.2. trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu maximum 9oC mai mare decat bitumul initial utilizat pa prepararea mixturii asfaltice respective.

3.2. 11. mm 25…31.4. Datele privind verificarile trebuie trecute intr-un registru specific. care sa permita dozarea filerului. astfel incat sa permita depozitarea volumului de agregate necesar lucrarilor. 11.4.5 11.5. Daca.1…0.termometre. a caror functionare trebuie verificata frecvent. Zona in care sunt depozitate agregatele trebuie sa fie usor accesibila si cu scurgerea apelor asigurata. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru alimentarea uniforma a agregatelor astfel incat sa se mentina o productie constanta. Tabelul 11. 11. pe platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea contaminarii sorturilor. cu toleranta (pe volum) de 1.3.3%. avand in vedere ca depozitele nu trebuie sa fie mai inalte de 6 m si cu un raport de lungime /latime de 3 m.5% fata de dozajul din reteta aprobata de proiectant.3.63 0. filerul trebuie sa fie depozitat in silozuri prevazute cu dispozitive de alimentare si extragere corespunzatoare (pneumatica). Platformele trebuie sa fie pavate (cu beton de ciment sau asfalt. Agregatele trebuie sa fie dozate gravimetric iar instalatia de dozare trebuie sa permita alimentarea agregatelor conform retetei aprobata de proiectant privind compozitia mixturii asfaltice. cuva malaxorului nu 50 .1. Antreprenorul va trebui sa asigure stocarea a cel putin o treime din agregatele necesare lucrarii pentru un an de lucru.5 16…25 8…16 4…8 1…4 0.2. Depozitarea se va face pe sorturi. tabel 4). 11. Abaterea pentru continutul de bitum fata de dozajul stabilit prin reteta aprobata de proiectant privind compozitia mixturii asfaltice este de +0.4. 11. 11. La statia de asfalt. etichetate.1 ABATERI ADMISE FATA DE DOZAJ. Stocarea. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. cu abaterile admise fata de granulozitatea prescrisa din tabelul 11 (conform SR 174-2. uscarea si incalzirea agregatelor.4. Malaxarea Instalatia de preparare a mixturilor trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. in silozuri de tip descoperit. Stocarea si dozarea filerului. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice va fi dotata si cu echipamentul mecanic necesar pentru uscarea si incalzirea agregatelor. % ±5 ±5 ±5 ±5 ±4 ±3 ±2 ±1. dozarea. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa fie dotata cu un sistem automat de alimentare si dozare a bitumului. FRACTIUNEA .2 0…0.20…0. si suficient de late.

Conform SR 174-2.2. Art. 51 .2. amenajarea corespunzatoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor. ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata intr-un mod corespunzator. 12.160oC la 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100. a depozitelor la statie si a celor intermediare. Conditia pentru autorizare o constituie si existenta tuturor dotarilor si amenajarilor la statie.este inchisa. etc. si tabel 1. temperaturile diferitelor tipuri de bitumuri la prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie cuprinse intre urmatoarele valori: . 13. O atentie deosebita se va da in special respectarii prevederilor privind continutul de liant si se va urmari prin. Autorizarea statiei de asfalt. Daca se foloseste buncar de stocare.165oC la 175oC pentru mixturi cu bitum D 60/80. Art. La iesirea din lamaxor trebuie amenajate dispozitive si luate masuri speciale pentru evitarea segregarii mixturii asfaltice in timpul stocarii si/sau la incarcarea in mijloace de transport. fara pierderi de materiale. 13.2. Fabricarea mixturilor asfaltice Fabricarea mixturilor asfaltice pentru imbracamintile rutiere bituminoase va trebui realizata numai in statii automate de asfalt. pct. 11. Beneficiarul va verifica punerea ei in functiune dupa ce va constata ca debitele materialelor constituiente permit obtinerea amestecului prescris. Durata de malaxare va fi functie de tipul de instalatii de preparare si tipul de mixturi si se va stabili in cadrul operatiunii de reglare a statiei de asfalt inaintea inceperii fabricatiei. a cailor de acces la depozite si la instalatia de preparare a mixturilor. acestea se vor completa sau se vor reface inainate de autorizarea statiei de asfalt de catre proiectant. acesta va trebui sa fie incalzit. observatii vizuale. Antreprenorul trebuie sa supuna acceptarii Beneficiarului lucrarii. ca dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt etalonate si ca malaxorul functioneaza corespunzator. statia de asfalt care va fi utilizata la realizarea lucrarilor. suprafete suficiente de depozitare. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare pentru impiedicarea golirii malaxorului inainte de terminarea duratei de malaxare.1.). Inaintea inceperii executiei. 9).6. existenta peretilor despartitori intre sorturile de agregate. Stocarea si incarcarea mixturilor. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceluiasi bitum de mai multe ori. ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie. Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi fig. Toleranta admisa a temperaturii bitumului este de +3oC. Daca amenajarile nu sunt terminate sau prezinta deficiente. asigurarea scurgerii si indepartarii apelor. . 13. in limitele tolerantelor admise.

si tabel 1.2. in limitele de toleranta din tabelul 11. . predozatoarele instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate prin incercari. Inainte de autorizarea statiei de asfalt. Art. verificarea functionarii malaxorului. Continutul de apa al agregatelor dupa uscare. Conform SR 174-2. 2. 52 . Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi fig. verificarea ecranului dozatorului. atunci este necesara determinarea penrtratiei acestuia.2. 14. temperatura agregatelor naturale in uscator trebuie sa fie intre urmatoarele valori: . pct. Dupa incalzirea agregatelor naturale in uscator.3.2.2.2. Se introduce bitumul incalzit.160oC…180oC pentru mixturi cu bitum D 60/80.165oC…180oC pentru mixturi cu bitum D 80/100 Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climaterice reci (vezi figura 9). calibrarea dozatorului pentru liant. Incalzirea agregatelor naturale se va face in uscatorul instalatiei de preparare a mixturilor afaltice.5% si trebuie verificat cel putin o data pe zi. 9).1. Dupa autorizarea statiei de asfalt de catre Beneficiarul lucrarii. acestea se resorteaza pe ciururile instalatiei apoi se cantaresc.4. 14. temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie sa fie intre urmatoarele valori: . Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui. Conform SR 174-2 pct. 13.Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reancalzirea bitumului. 13. si tabel 1. trebuie sa nu depaseasca 0.2. astfel incat curba de granulozitate a a mestecului de agregate naturale obtinuta. Antreprenorul trece la operatiuni de reglare si etalonare: calibrarea dozatoarelor calde si reci pentru agregate.2. sa corespunda celei calculate in laborator. conform dozajelor stabilite si se introduc in malaxor unde se amesteca. dozat in prealabil si se continua amestecarea. cu filerul rece.155oC…170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100. dozat separat. Reglarea instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice 14. 13. Durata de amestecare este in functie de tipul instalatiei si trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos. a dispozitivelor de masurare a temperaturilor.Nu se vede Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor va fi stabilita astfel ca.170oC…190oC pentru mixturi cu bitum D 60/80 . Se interzice incalzirea agregatelor peste 190oC pentru a evita arderea liantului. tinand seama de racirea care are loc in timpul transportului si a asteptarilor in conditiile climatice concrete. calibrarea dozatorului pentru filer. sa se asigure temperatura ceruta la asternerea si compactarea mixturii.

Daca. inclusiv e stabilirea duratei de malaxare Incadrarea agregatelor in zona de granulozitate indicata in caietul de sarcini pentru tipul de mixtura asfaltica proiectat. cu atat mai mult in caz de anulare a autorizatiei. inclusiv abaterile admisibile la continutul de liant) X X X X 53 . Antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca.Controlul reglajului instalatiei de cuti preparare a mixturii. inclusiv starea de curatenie (continutul de impuritati) a agregatelor Temperatura liantului la introducerea in malaxor Temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din toba de uscare Functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare Granulozitatea amestecului de agregate naturale la iesirea din malaxor.5.3. 14. in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de punere in exploatare. dupa care sa supuna din nou aprobarii Beneficiarului autorizatia de punere in exploatare. 14. anumite aparate sau dispozitive ale instalatiei se dovedesc defectuoase. Tabelul 12. Controlul fabricatiei Controlul calitatii mixturilor asfaltice trebuie facut prin verificari preliminare. Art. 15. inainte de adaugarea liantului (aceasta trebuie corelata cu dozajul de bitum stabilit pentru mixtura. Autorizatia de punere in exploatare va fi data de proiectant dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituient permit sa se obtina amestecul prescris in limitele tolerantelor admise. urmare reglajelor.4. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului si/sau a personalului care-l deserveste. sa efectueze din nou reglajul. cu frecventa mentionata in tabelul 12.14. verificari de rutina in timpul executiei si verificari in cadrul receptiei la terminarea lucrarilor. FAZA NATURA CONTROLULUI SAU VERIFICARII CATEGORIA CONTROLULUI * A B C X X X FRECVENTA CONTROLULUI SAU A VERIFICARII Pentru fiecare tip de produs Inaintea inceperii fabricatiei fiecarui tip de mixtura La inceputul campaniei de lucru sau ori de cate ori se utilizeaza alte agregate Permanent Permanent X La inceputul fiecarei zile de lucru Zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoar e a mixturilor asfaltice StuStudiul compozitiei mixturii diu Exe.

La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute. se efectueaza cu autocamioanele cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura. Materialele neaderente. pacura. stratul suport trebuie bine curatat. in functie de productivitatea statiei C A P I T O L U L IV MODUL DE PUNERE IN OPERA Art.2. Fluaj Densitatea aparenta Marshall Absorbtia de apa Marshall X X In fiecare ora a programului de lucru Zilnic.1. 54 . Art. 16.10. Volumul mijloacelor de transport. 17. 11 si la pct. praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si imbracamintea bituminoasa trebuie indepartata.1. astfel incat sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii. precum si pe vreme rece (+10oC…+15oC). este determinat de productivitatea instalatiei de preparare a mixturii asfaltice si de punerea in opera. Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate. acesta se curata si se matura.2. Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorina. urmarindu-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare.din caietul de sarcini. imediat dupa incarcare. care trebuie sa fie conform proiectului de executie. etc. prin extractii Zilnic X X Cate o proba de 20 kg la fiecare 200-400 to de mixtura. care trebuie sa fie curatate de orice corp strain si uscate inainte de incarcare. Inainte de astenerea mixturii.2. autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale. care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite de laborator. indiferent de anotimp. Transportul mixturilor asfaltice 16. Pregatirea stratului suport 17.) este interzisa. 16.1.1. In cazul stratului suport din macadam. 17. cotele stratului suport. Dupa curatare se vor verifica.2. Lucrari pregatitoare 17.1.Temperatura mixturilor asfaltice la preparare Incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit in laborator Verificarea compozitiei mixturii asfaltice: granulozitatea agregatelor si dozajul de bitum. Caracteristicile fizico-mecanice: Stabilitatea la 60oC Indicele de curgere. cu tolerantele admise indicate in tab.

pentru strat de uzura pe strat de legatura cand stratul de uzura se executa la interval mai mare de trei zile de la executia stratului de legatura. Punerea in lucru a geogrilelor si/sau a materialelor geotextile combinate se va face conform prevederilor din Anexa nr. Amorsarea 17. La utilizarea bitumului tip D 60/80 asternerea se face pana la 15 septembrie.3. In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi se recomanda acoperirea totala a zonei respective cu straturi bituminoase. Compactarea si umiditatea trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata stratului suport. Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice. aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza. care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.3…0. 17.2. 4 si Anexa nr. 17.1. Art. Amorsarea stratului suport se va face cu un dispozitiv special.2. in conditiile unui timp uscat. Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie la temperaturi atmosferice de peste 10oC. ramasa dupa aplicarea amorsajului. dupa caz.1. fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica.1.In cazul in care stratul suport este constituit din imbracaminti existente. Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incat ruperea sa fie efectiva inaintea asternerii mixturii bituminoase. 55 . Amorsarea se va face in fata finisorului la o distanta maxima de 100 m. 5. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.2. conform prevederilor din proiectul de executie. Materialele geosintetice se aplica pe un strat nou de mixtura asfaltica in grosime de minimum 2 cm. 17. cand grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm. 17.2.2. La imbracamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru punerea si uscarea emulsiei bituminoase.2. La executarea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu o emulsie de bitum cationica cu rupere rapida. 18.3.5) kg/mp. In functie de natura stratului suport. 17.2. 17.1.5. armate cu geosintetice. 17.4. cantitatea de bitum pur.4. fie prin frezare. trebuie sa fie de (0. rosturile se acopera pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele cazuri: pentru strat de legatura pe stratul de baza din mixtura asfaltica sau pe stratul suport din imbracaminti asfaltice existente. Asternerea 18.

Grosimea maximala a mixturii raspandite printr-o singura trecere este cea fixata de caietul de prescriptii speciale sau de proiectant. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica.18. dupa realizarea unui sector experimental. cu repartizatoare-finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica I.5. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva. mm Inceput 140 135 Sfarsit 110 100 Masurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii. se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere.8. se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi. 18. imediat dupa asternere. Antreprenorul trebuie sa dispuna de un personal calificat pentru a corecta eventualele denivelari. In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual. 18.10.7. in buncarul finisorului. Atunci cand acest lucru nu este posibil. ramase in capatul benzii. pana la 120oC. cu ajutorul unui aport de material proaspat depus inainte de compactare. conform prevederilor de la pct. atat din punct de vedere al grosimii cat si cel al afanarii. in functie de tipul liantului. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. 18. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total intreruperile. Antreprenorul supune aprobarii Beneficiarului. 145 140 TEMPERATURA MIXTURII ASFALTICE LA COMPACTARE oC. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat. 18. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu. temperaturile prevazute in tabelul 13.2.3. latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza sa fie executate. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa necompactata in amplasamentul repartitorului. 18. TIPUL LIANTULUI D 60/80 D 80/100 TEMPERATURA MIXTURII ASFALTICE LA ASTERNERE oC min.6. In acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul finisorului. Concomitent se efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului. Mixturile asfaltice a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 13 vor fi refuzate si evacuate urgent din santier. 56 . in mod uniform. ca urmare a unei intreruperi accidentale. Tabelul 13. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal.4. 18. II si III si care asigura o precompactare. la propunerea Antreprenorului. 18.

operatie dupa care se efectueaza compactarea pe noua banda. lor. taierea nu mai este necesara. 19.2. zonele aferente rostului de lucru. depasind rostul cu 5…10 cm. Art. astfel incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia. se taie pe toata grosimea stratului. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu rulouri netede. numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate. pana la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent). urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice. care trebuie sa fie foarte regulate si etanse. Suprafata nou creata prin taiere va fi amorsata. impingandu-se inapoi cu o racleta.10. acest surplus de mixtura repartizata. Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legatura. 57 . Incercarile de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului. in functie de performantele acestora. cu panta de 0. prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate. In cazul rostului longitudinal. Compactarea 19. de tipul si grosimea stratului de imbracaminte. astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala. 18. La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determina. cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi. la 45o.9. longitudinale si transversale.5%. pe un sector experimental. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi. suficienta mixtura necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului. In plan liniile de decapare.18. 19. Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei. Aceasta experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva. 18. Beneficiarul poate cere interventia unui laborator autorizat. pe o lungime variabila in functie de grosimea noului strat. longitudinal si/sau transversal. care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte. astfel incat sa apara rostul.1. trebuie sa existe in permanenta. astfel incat sa se obtina un grad de compactare conform tabelului 15. La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru. rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut. utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.11. La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare. se recomanda sa fie in forma de V. cu alternarea. iar mixtura pentru banda adiacenta se asterne. Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic. In buncarul utilajului de asternere.

apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata. viteza de mers a fiecarui utilaj. 19. Conform pct. Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele. din SR 174-2. Pe sectoarele in rampa. 19.4. 19. etc. Tabelul 14. 2. Antreprenorul propune Beneficiarului: sarcina si alte specificatii tehnice ale fiecarui utilaj. in tandem. 19. fara ca aceasta sa fie inferioara celei minime fixata in articolul precedent. pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 14. 58 . Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri.4. se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual. Locurile inaccesibile compactorului. cu o viteza mai redusa la inceput pentru a evita valurirea imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului.7. 19. Suprafata stratului se controleaza in permanenta. TIPUL STRATULUI ATELIERE DE COMPACTARE A B Compactor cu Compactor cu Compactor cu pneuri de 160 KN rulouri netede de rulouri netede de 120 KN 120 KN Numar de treceri minime 10 4 12 12 4 14 Strat de uzura Strat de legatura Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. temperatura de asternere. Compactarea se executa in lungul benzii.5. in fiecare punct al stratului. iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii.6. presiunea de umflare a pneurilor si incarcatura compactorului. pe cheltuiala Antreprenorului. Urmare acestor incercari. Compactarea se executa pentru fiecare strat in parte. in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare. pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil constant. primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi. planul de lucru al fiecarui utilaj.4. Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la pct.1.care sa efectueze testele de compactare necesare. prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. in special in lungul bordurilor.) si de numarul punctelor de asternere-compactare. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata astfel incat sa se obtina valori optime pentru caracteristicile fizicomecanice de deformabilitate si suprafatare. 18.3.

. sub 0. Tratarea suprafetei imbracamintei Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie sau executate inainte de aceasta data in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic redus. %. Tabelul 15.raspandire de nisip (de preferinta de concasaj) 3…5 kg/mp.raspandire de nisip 3…5 kg/mp. in urmatoarele cantitati: a. trebuie sa se verifice cu frecventa mentionata mai jos urmatoarele: pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarilor pe sectorul respectiv. cu rupere rapida cu 60% bitum diluat cu apa (o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apa curata nealcalina) si raspandire de nisip 0…4 mm cu un continut cat mai redus de praf. TIPUL MIXTURII ASFALTICE DENSITATEA APARENTA. . Verificarea caracterisiticilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se face pe epruvete Marshall prelevate de la malaxor sau de la asternere. pentru stratul de uzura si stratul de legatura: densitatea aparenta absorbtia de apa gradul de compactare Aceste caracteristici trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul 15. Art. . Protejarea se va face prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica.8. 21. in functie de productivitatea instalatiei. inainte de compactare: cate o proba de 20 kg pentru fiecare 200…400 to de mixtura asfaltica.2. modul de compactare: zilnic. pe baza constatarilor pe teren. modul de executie a rosturilor: zilnic.5 kg/mp.1 mm. min. indiferent de tipul mixturii. Art. kg/m3.8-1) kg/mp. Verificarea calitatii stratului bituminos executat se va face pe o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7000 m2 suprafata executata (conform SR 174-2: 1997/C1:1998) pe care se vor determina urmatoarele caracteristici: . 20. aceasta realizandu-se numai cu aprobarea Beneficiarului.1. 21. 59 . min ABSORBT IA DE APA.19. In cursul executiei imbaracamintilor rutiere bituminoase. 21.3. GRAD DE COMPACTAR E.stropire cu bitum 0. temperaturile mixturilor asfaltice la sternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi.stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum diluat cu apa (0. suprafata imbracamintei va fi protejata. Controlul punerii in opera 21.La toate tipurile de mixturi asfaltice. . Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie.

Controlul compactarii 21. conform metodologiei stabilite de reglementarile tehnice in vigoare.4.1.La MASF 8 . Valorile admisibile.0 6. utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua si regulata. BA 25a.0 NOTA: Vehicule de transport marfa si autobuze. MASF 16 si mixturile asfaltice destinate stratului de uzura.0 9. Rezistenta la deformatii permanente se masoara prin determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si/sau adancimea fagasului. la temperatura de 45oC pentru zona climaterica rece si respectiv de 60oC pentru zona climaterica calda.0 7. pentru traficul de perspectiva.0 5. TEMPERATURA 45oC 60oC 6.0 4. BADPS 25 2300 2…6 97 2300 4…7 2250 2300 2…6 2250 2250 3…8 2200 96 96 96 .0 2. II si categoria tehnica a strazii I. in functie de trafic sunt prezentate in tabelul 16.0 <7. max TEMPERATURA 45oC 60oC 6. BAPC 16a.4. Antreprenorul trebuie sa vegheze in permanenta la: etapele executiei sa fie cele stabilite la incercari. pentru clasa tehnica a drumului I.% vol. BADPC 25a. 21.0 8. max. BAPC 16 Beton asfaltic deschis: BAD 25m BAD 25a. Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: MASF 8 MASF 16 Beton asfaltic rugos: BAR 16 m BAR 16a BAR 16 Beton asfaltic bogat in criblura: BA 16m BA 8a. II: Rezistenta la deformatii permanente. BAD 25. Tabelul 16.0 <3. In cursul executiei compactarii. NUMARUL MEDIU DE VEHICULE 1) < 1500 1500…1300 3000…6000 >6000 VITEZA DE DEFORMATIE LA ORNIERAJ (VDOP).0 <4. 60 . BA 8. BADPC 25.0 3. BA 16a. in 24 h calculate. BA 16.5 <2. mm/h. BA 25a.0 4. BADPS 25a.0 8.5 ADANCIMEA FAGASULUI. mm.

Pentru caracterizarea unor sectoare. verificarea cotelor este facuta in contradictoriu. 21. Toleranta pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise pentru ambele straturi (de legatura si/sau de uzura) este +/. planul de mers. se iau in prezenta delegatului Antreprenorului si Beneficiarului. Conditiile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 15. 61 . absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturilor asfaltice din care sunt realizate imbracamintile.5. Calitatea compactarii straturilor imbracamintilor bituminoase. Beneficiarul lucrarii isi rezerva dreptul ca. se va determina de Antreprenor. stabilite de proiectant sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare. pe suprafete corespunzatoare a fiecarei zi de lucru. presiunea in pneuri. incheindu-se un proces verbal. reglarea este considerata convenabila. prin analize de laborator sau in situ. distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor cu pneuri) sa fie respectate cu strictete. pe tot parcursul executiei. prin determinarea densitatii aparente pe placute sau carote si raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere (inainte de compactare). Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti in laborator. Determinarile se vor face conform STAS 1338-1 si STAS 1338-2. In cazul analizelor de laborator se determina densitatea aparenta. la aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii. 21. Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate. Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din probe intacte. sa opreasca lucrarile pe santier pana cand Antreprenorul va lua masurile necesare de remediere. limitate si izolate cu defectiuni vizibile. Probele intacte.elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj.4. care vor purta o mentiune speciala. in cazul unui autocontrol insuficient din partea Antreprenorului.1. prelevate din imbracaminte (pe fiecare strat in parte).5 cm. Reglarea nivelmentului Atunci cand caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a nivelmentului in raport cu repere independente soselei.2 si 0.2. viteza. din aceeasi mixtura asfaltica.3 m de la marginea stratului) ca si in fiecare dintre profilele transversale ale proiectului si eventual in toate celelalte puncte fixate de proiectant. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa prezinte cat mai mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate. in ax si la margine (intre 0.

0 ≥80 ≥70 ≥60 ≥0.6 ≥0. m/km: .drumuri de clasa tehnica IV . mm: drumuri de clasa tehnica I…II drumuri de clasa tehnica III drumuri de clasa tehnica IV…V .7 ≥0.CAPITOLUL V CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE Art.drumuri de clasa tehnica III .5 Uniformitatea in profil longitudinal.55 ≥0.rugozitatea cu pendulul SRT.drumuri de clasa tehnica II si strazi de categoria IV in alte zone decat cele din zona rigolelor .drumuri de clasa tehnica I…II .Rugozitatea geometrica. 1) Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de 3 m.5 ≤ 5.drumuri de clasa tehnica I si strazi de categoria tehnica I…III .0 ≤ 4. IRI.5 ≤ 3.0 ≤ 5.drumuri de clasa tehnica V CONDITII DE ADMISIBILITA TE METODA DE INCERCARE Reglementari tehnice in vigoare privind masuratori cu analizorul de profil longitudinal (APL) ≤ 2.Coeficient de frecare (µGT): drumuri de clasa tehnica I…II drumuri de clasa tehnica III…V ≤ 3. 22. CARACTERISTICA Planeitatea in profil longitudinal. Caracteristicile suprafetei imbracamintei Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 17. HS. 1) Indice de planeitate. unitati SRT: drumuri de clasa tehnica I…II drumuri de clasa tehnica III drumuri de clasa tehnica IV…V . Aspectul suprafetei 62 .7 Aspect fara degradari sub forma de execes de SR 174-2 STAS 8849 STAS 8849 Reglementari tehnice in vigoare cu aparatul de masura Gip Tester Vizual Omogenitate.5 ≤ 4.95 ≥0. Tabelul 17. mm .drumuri de clasa tehnica III…V Rugozitatea 2) .

3. fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m. In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT. slefuite NOTE: 1. fisuri.2. pot fi de maximum 10%.5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens. Abaterile limita locale la cotele profilului longitudinal sunt de +5 mm. fie prin masurarea rugozitatii geometrice HS. Determinarea caracteristicilor suprafetei imbracamintei se efectueaza in termen de o luna de la executia acestora.4. efectuate la 1 m de marginea imbracamintii.bitum. Elemente geometrice si abateri limita Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie. iar la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km. C A P I T O L U L VI RECEPTIA LUCRARILOR 63 . 23. 23. Latimile straturilor vor fi cele prevazute in proiect. inainte de asternerea mixturilor asfaltice.1. zone poroase. Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect. fata de cotele profilului proiectat si cu conditia respectarii pasului de proiectare prevazut. Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii. Uniformitatea suprafetei de rulare in profil longitudinal se verifica in axa la drumuri si in axa si la rigole la strazi. 23. 23. Rugozitatea se determina fie prin masurari cu pendulul SRT. inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor. deschise. Pantele profilului transversal si ale celui longitudinal sunt indicate in proiect. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta in proiect. Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea inidcelui de planeitate IRI. 2. atat pentru stratul de legatura cat si pentru stratul de uzura la drumuri si in intevalul +2. in conformitate cu prevederile STAS 6400. Abaterile limite admise la pantele profielelor transversale pot fi cuprinse in intervalul +5 mm/m. Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata. Art. pentru fiecare strat in parte. 23. Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maximum +50 mm.

26. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de documentatia de control intocmita in timpul executiei.1. Date generale Cerintele suplimentare din aceasta anexa se refera numai la acele materiale (adaosuri) care sunt incorporate in compozitia bitumului si in orice alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca agentul modificator (polimeri) sau amestecul care contine bitum modificat. pe toata lungimea traseului in punctele de schimbare ale declivitatilor. 24. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor) Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform Regulamenului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora. Receptia finala Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive. Art. stabilite in proiectul tehnic. care este de un an de la data receptiei preliminare a imbracamintii. Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform pct.5. In perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive. toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de catre Antreprenor. Anexa nr. 21. La strazi cota in axa se verifica in proportie de 20% din lungimea traseului. Art. 20. 4 din 1996. si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor vol. Verificarea grosimii se face ca la pct. aprobat cu HG 273/94. 25. iar cotele rigolelor. 64 . Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10% din lungimea traseului. se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. privind straturile de legatura si de uzura. Evidenta tuturor verificarilor in timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei preliminare.Art. 1 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 1. Receptia pe faze determinante Receptia pe faze determinante.

Antreprenorul va specifica termenele la care urmeaza sa se faca toate incercarile necesare pe probe de bitum. %. adica a bitumului modificat. se regasesc in paragrafele respective din Caietul de sarcini generale. • 25oC. Punct de rupere Fraas. Vor fi analizate urmatoarele doua metode de modificare a compozitiei bitumului: (i) agentul modificator este adus pe amplasament si apoi in statia de asfalt si anume in malaxor. min. cu metodologia pe baza aplicata in vederea verificarii procesului de amestecare a aditivului cu bitum si cu tehnologia de preparare. max. min CONDITII DE ADMISIBILITA TE 55…70 55 40 100 -15 60 METODA DE VERIFICARE STAS 42 STAS 60 SR 61 STAS 113 0. 1/10 mm Punctul de inmuiere. • penetratie reziduala (Pf/Pi. %. In programul sau de executie a lucrarilor. depozitare si transport a produsului final obtinut. Aditivul va fi introdus in ordine dupa agregatele concasate si inainte de bitum precum si in cantitatea indicata de fabricant. max. Caracteristicile materialelor Aditivul utilizat se va obtine dintr-un agent modificator corespunzator.100). cm/min.8 50 9 40 60 Reglementari tehnice in vigoare 80 65 . astfel incat dupa modificare. bitumul modificat rezultat sa respecte cerintele mentionate in tabelul de mai jos. (ii) bitumul gata modificat in fabrica si transportat apoi pe amplasament. etc. oC. min. • revenire elastica la 13oC. Ductilitatea la: • 13oC. min. realizat pe baza de polimeri. oC. max • ductilitate reziduala la 13oC. oC. bitum modificat si mixtura asfaltica. min. dar supusa mai intai aprobarii Beneficiarului. %. 2. precum si perioada de timp necesara considerata rezonabila pentru aprobarea produsului de catre Beneficiar. cm/min. Omogenitate (microscop cu lumina fluorescenta): • particule sub 5 µ. %. cm/min.%. Stabilitate la incalzire in film subtire a bitumului la 163oC (metoda TFOT sau RTFOT): • pierdere de masa. • cresterea punctului de inmuiere. CARACTERISTICA Penetratie la 25oC. Revenire elastica la 13oC. Antreprenorul va furniza toate detaliile necesare in legatura cu agentul modificator propus a fi utilizat.Alte cerinte privind asternerea materialului. In ambele cazuri.

5. KN. Tipul de polimer si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminat efectuat de un laborator autorizat.5 2350 2…5 10. Indicele de instabilitate coloidala se determina conform reglementarilor in vigoare. Aprobarea finala intra in sarcina Beneficiarului. min • Indice de curgere (I) la 60oC. max. exprimat in greutate.0 - 5. Modulul de elasticitate la 15oC. CARACTERISTICA Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: • Stabilitate (S) la 60oC.0…3.0 - 9.Stabilitate la stocare. cat si procentul necesar. % vol Caracteristici pe cilindrii confectionati cu presa de compactare giratorie: • Volum de goluri la 80 de giratii. %. min TIPUL MIXTURII ASFALTICE BA 16 BA 16m BAD 25m 10. Atat tipul de agent modificator. kg/m3.0 2. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute in tabel. 10-4 mm. Polimerii trebuie sa fie reglementati conform reglementarilor in vigoare. la 15oC. %. care-si rezerva dreptul de a executa si alte incercari pe care le considera necesare.5 2900 4500 - 2800 4500 - 4000 4 x 103 66 .5 2350 3…5 8. vor fi propuse de Antreprenor si apoi aprobate de proiectant care va supraveghea efectuarea probelor de laborator necesare. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele tabelului de mai jos. Polimerii utilizati pentru prepararea bitumului modificat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt de tipul elastomerilor termoplastici liniari. %. min Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare.5 2350 3…6 5. la temperatura de 163oC: • diferenta intre punctele de inmuiere.0 2.0 2. max Adezivitate pe agregatul natural utilizat.0…3. 72 h. oC. min • Absorbtie de apa. MPa. utilizand propriile sale echipamente. in vederea obtinerii unor rezultate cat mai exacte in ceea ce priveste calitatea bitumului modificat propus. max • Volum de goluri la 120 de giratii.0…3. min 5 85 STAS 10969/3 Bitumul de baza folosit la preparea bitumului modificat cu polimeri este de tip D 80/100 si trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537 si conditiei suplimentare: .Indicele de instabilitate coloidala: maximum 0. min • Densitate aparenta. max Rezistenta la deformatii permanente: • Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri.

. Transportul La inceputul perioadei de transport. rezultatele incercarilor efectuate de Beneficiar. va fi suportat de Antreprenor. 25 Hz. . E6 (10-6) LIMITE ADMISIBILE max. pentru a impiedica aparitia separarii materialelor componente. Totusi. Temperatura de depozitare va fi de 140oC.Incercarile se vor executa in conformitate cu cerintele din STAS 13382. Incercarile ce pot fi executate de Beneficiar sunt urmatoarele: CARACTERISTICILE TEHNICE Incercarea “ORNIERAGE” (privind rezistenta la formarea fagaselor) la 60oC.Beneficiarul isi rezerva dreptul de a executa cu propriile sale echipamente si alte incercari in vederea stabilirii efectelor utilizarii materialului pe termen lung. cat si in Laboratoarele aflate in strainatate. Temperatura va fi urmarita permanent. 3. Cantitatea de bitum modificat depozitat trebuie sa fie egala cel putin cu cantitatea medie prevazuta a fi consumata zilnic. prin intermediul unor dispozitive speciale care pot fi verificate in orice moment de personalul angajat de Beneficiar. asezate pe verticala si care se rotesc cu o viteza adecvata. Bitumul modificat va fi transportat in conditii corespunzatoare de la fabrica pana pe amplasament. Mijloacele de transport vor fi containere izolate termic. efectuate atat in Romania. la 30. 4. 100 Costul tuturor incercarilor. temperatura va fi de minimum 160oC. Operatiunile de transport.Nota: . nu vor fi utilizate in scopul luarii deciziei de acceptare sau nu a materialelor si a calitatii executiei lucrarilor. cu exceptia cerintelor privind temperatura amestecului si temperatura formelor de turnare. Bitumul modificat pe baza de polimeri va fi depozitat in containere speciale.000 cicluri (%) Rezistenta la oboseala la 10oC.Epruvetele de laborator necesare incercarilor vor fi realizate in conformitate cu cerintele din STAS 1338-1 si STAS 1338-2. conform conditiilor contractului. 8 METODA DE TESTARE Proiect de norme frantuzesti NF 98 141 Metoda LPcPC min. depozitare si amestecare Operatiunile de transport si depozitare se refera la bitumul modificat produs in fabrica. Controlul calitatii operatiunilor de obtinere a bitumului modificat pe amplasament 67 Depozitarea . dar pot sa contribuie la adoptarea unor modificari fata de solutiile mentionate in Caietele de sarcini. care trebuie sa fie intre 170oC si 180oC. modificari ce pot fi aplicate ulterior (prin emiterea unor Ordine de modificare).

Sticla de ceas. paharul Berzelius se scoate din etuva si mixtura asfaltica se rastoarna in capsula de portelan. (iii) Omogenitatea bitumului modificat obtinut.In timpul perioadei de preparare a bitumului modificat pe amplasament. Balanta cu exactitatea de 0. 2 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 1. incalzit in prealabil la temperatura de 170oC. incalzita in prealabil la temperatura de 170o±2oC.1 g si se introduce intr-un pahar Berzelius. (ii) Dozajul aditivului pe baza de polimeri. Aparatura Etuva care asigura temperatura de 170o±2oC. Capsula de portelan. Pahar Berzelius. 5. Se cantareste capsula de portelan cu mixtura asfaltica si se determina prin diferenta. Mod de lucru Proba de mixtura asfaltica se cantareste cu exactitate de 0. cantarita in prealabil. si se mentine la aceasta temperatura timp de 1h (±1 min). va fi atestata prin eliberarea unui certificat de calitate. Principiul metodei Se determina procentul de material (p) pe care il pierde mixtura asfaltica stabilizata cu fibre. cantitatea de material fixat pe peretii paharului Berzelius. 2. se introduce in etuva. la temperatura de 150oC. Exprimarea rezultatelor 5.1 g. Acesta va fi eliberat dupa efectuarea analizelor si incercarilor de catre un laborator aprobat.1. Pregatirea probei de mixtura asfaltica tip MASF Se prepara in laborator o cantitate de aproximativ 1 kg mixtura asfaltica tip MASF. Paharul Berzelius cu proba de mixtura asfaltica se acopera cu o sticla de ceas. Apoi. in prezenta temperaturilor ridicate. Se calculeaza procentul (p) de material fixat pe peretii paharului Berzelius. 3. 4. tip MASF 8 si tip MASF 16. vor fi verificate urmatoarele: (i) Temperatura de amestecare. ANEXA NR. cu relatia: − p = m m m × 100 (%) 1 2 1 in care: 68 . Calitatea bitumului modificat astfel realizat.

in grame. Procentul de material aderent la peretii paharului Berzelius se calculeaza cu relatia: ' p = mm− m × 100 (%) 1 5. P=0. 69 .2%.m1 – masa mixturii asfaltice introdusa in paharul Berzelius. Interpretarea rezultatelor In functie de valoarea procentului (p) de material ramas pe peretii paharului Berzelius. m2 – masa mixturii asfaltice din capsula de portelan. buna. Se poate folosi si procedeul alternativ. acceptabila.2%. calitatea mixturii asfaltice se apreciaza astfel: P<0. 6. Rezultatul este media a doua determinari. in grame. de cantarire a paharului Berzelius inainte de incalzire (m) si dupa rasturnarea mixturii asfaltice (m’) si a masei initiale a probei de mixtura asfaltica (m1).3.2. 5.

Norme privind exploatarea intretinerea drumurilor si podurilor.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.08.Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national.Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza. Ordin AND nr. REGLEMENTARI TEHNICE AND 539 . 775/1998 . .Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere.Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. . 3 DOCUMENTE DE REFERINTA I.ANEXA NR. destinate executarii imbracamintilor bituminoase rutiere. 70 . reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. . construirea si modernizarea drumurilor. 46/1998 Ordinul MT/MI nr. 116/1999 II. ACTE NORMATIVE Ordinul MT nr. . 79/1998 Ordin MI nr.Norme tehnice privind proiectarea.Norme generale de protectia muncii.2000 NGPM/1996 NSPM nr. 45/1998 Ordinul MT nr. si Ordinul MT nr. . 43/1998 .

.Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Determinarea penetratiei. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat. Determinarea ductilitatii. Imbracaminti bituminoase cilindrate. executate la cald.Bitumuri. realizate cu bitum modificat cu polimeri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. STANDARDE STAS 42 STAS 60 .Bitumuri.Bitumuri.Filer de calcar.Lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate. Determinarea punctului de inmuiere. Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald. . AND 533 AND 559 III. . Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate din mixtura asfaltica. Conditii tehnice de calitate. filer de creta si filer de var stins in pulbere.Lucrari de drumuri.AND 549 Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald.Bitumuri. . . . Conditii tehnice de calitate. SR 61 STAS 113 SR 174-1 SR 174-2 si SR 174-2/C1 STAS 539 SR 662 SR 667 71 . cu bitum aditivat. Metoda cu inel si bila. Determinarea punctului de rupere Fraass.Lucrari de drumuri. . .

Lucrari de drumuri. . Elemente geometrice ale traseelor. Metode de determinare si incercare. Straturi de baza si de fundatie. SR EN 933-2 STAs 1338-1 STAS 1338-2 STAS 1338-3 STAS 6400 STAS 8849 STAS 8877 STAS 10969/3 SR EN 12697-1 si SR EN 12697-1/AC SR EN 12697-4 72 . . Adezivitatea btumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor.Bitum neparafinos pentru drumuri. Conditii tehnice generale de calitate.Mixturi asfaltice. Metoda de determinare cantitativa.Lucrari de drumuri. Prepararea mixturilor.Lucrari de drumuri. dimensiuni nominale ale ochiurilor.SR 754 STAS 863 . Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. . Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald.Lucrari de drumuri. . . Metode de masurare.Lucrari de drumuri. . Rugozitatea suprafetelor de rulare. Partea 1: continutul de bitum solubil.Lucrari de drumuri. Site de control.Lucrari de drumuri.Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri. Prescriptii de proiectare. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Partea 2: Analiza granulometrica. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. . . . Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor.

si SR EN 12697-4/AC

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului; coloana de fractionare. - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: recuperarea bitumului: Coloana de fractionare. - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor. - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de apa si a compozitiei granulometrice.

SR EN 12697-27

SR EN 12697-27

SR EN 12697-28

73

UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 1. Date generale Inainte de asternerea geogrilelor, trebuie luate masuri speciale de pregatire a suprafetelor pe care urmeaza sa se aplice geogrilele. Nu va fi permisa circulatia nici unui tip de vehicule direct pe suprafata geogrilelor. 2. Metode de asternere 2.1. Pregatirea suprafetei Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularitati. Neregularitatile suprafetei mai mari de 10 mm atat pe directie transversala cat si pe directie longitudinala, constatate in urma masuratorilor efectuate cu un dreptar standard cu lungimea de 3 m, ca si crapaturile cu o latime mai mare de 6 mm, vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin. O alta metoda, care se aplica in special in cazul suprafetelor asfaltice pe care degradarile sunt raspandite, sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect, consta in asternerea unui strat asfaltic de egalizare, cu grosimea minima de 20 mm si care va fi asternut inainte de amplasarea geogrilei. Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata. Acest lucru se realizeaza prin indepartarea materialelor straine, cum ar fi particulele de praf sau altele. 2.2. Asternerea geogrilelor Pe suprafata pe care urmeaza sa se astearna geogrilele, se va pulveriza un strat de bitum pur, incalzit la maximum 150oC, sau o emulsie bituminoasa cu concentratia de 0,8-1,2 l/m2, incalzita tot la o temperatura maxima de 150oC. Cantitatea de bitum se va corecta in functie de tipul materialului aprovizionat.
74

Latimea de aplicare este conform proiectului. Suprapunerea fasiilor de geogrile se va realiza pe minimum 0,20 m. Asternerea geogrilelor se va face conform agrementului tehnic pentru fiecare tip de material geosintetic, existand anumite particularitati de asternere. Se va asterne apoi stratul urmator de binder asfaltic, sau stratul de baza, cu interzicerea totala a circulatiei directa pe materialul geosintetic. 3. Caracteristicile materialului Materialul din care se executa geogrilele va fi rezistent la temperaturi de peste 180oC. Rezistenta la tractiune va fi de 30 KN/m +1%, masurata atat pe directie longitudinala cat si pe directie transversala. Alungirea maxima a materialului la 60% din efortul de rupere va fi max. 3%. Grosimea materialului nu va depasi 3,5 mm. 4. Aprobarea materialului utilizat Antreprenorul va aduce la cunostinta Beneficiarului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogrile. In acest scop, Antreprenorul va supune aprobarii Beneficiarului rezultatele probelor efectuate pe materialul respectiv precum si caracteristicile tehnice ale materialului propus si va solicita de la proiectant aprobarea in scris a materialului, inainte de procurarea si aducerea acestuia pe amplasament. In cazul in care crede de cuviinta, Beneficiarul poate solicita efectuarea unor incercari suplimentare realizate intr-un laborator specializat, aprobat de Beneficiar. Costul aferent acestor incercari va fi suportat de Antreprenor. Antreprenorul raspunde de inaintarea, foarte din timp, a propunerilor sale privind materialul utilizat, astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu turnarea suprafetei imbracamintii rutiere.

75

2. 2.ANEXA NR. 5 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 1. este permisa a stratului de baza. O alta metoda. vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin sau altor materiale corespunzatoare. fara a 2. Denivelarile longitudinale sau transversale mai mari de 10 mm. Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularitati. Numai utilajele prevazute cu pneuri vor neprotejata a materialului geotextil combinat. consta in asternerea unui strat de asfalt de egalizare. combinat vor trebui luate fi admise pe suprafata consecinta. Metode de asternere 2. sau crapaturile mai largi de 6 mm. care se aplica in special in cazul suprafetelor mai degradate. cum ar fi particulele de praf sau altele. care trebuie sa aiba o grosime minima de 20 mm si care va fi turnat inainte de aplicarea materialului geotextil combinat. Date generale Inainte de asternerea materialului geotextil masuri speciale de pregatire a suprafetei suport. In asternerea stratului urmator de binder asfaltic sau mai fi nevoie de nici un alt strat protector. constatate in urma masuratorii acestora cu un dreptar standard de 3 m lungime. Asternerea materialului geotextil combinat 76 .1. Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata in urma indepartarii materialelor straine. sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect. Pregatirea suprafetei Vor trebui luate masuri ca marginile drumului existent sa fie drepte si paralele cu axul drumului.

140 kg/m2 iar greutatea maxima de 0. (ii) Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0. (ii) Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0. Materialul geotextil va trebui saturat cu bitum. In cazul geogrilelor.5 mm). Temperatura maxima de asternere va fi de 150oC. (iii) Alungirea maxima la curgere a materialului va fi de 11%.8 – 1. in vederea utilizarii acestuia pe amplasament. stratul de asfalt de deasupra nu trebuie sa acopere in intregime materialul geotextil pentru a permite derularea in continuare a sulurilor de material si pentru a asigura suprafata minima de suprapunere a straturilor de material. Suprapunerea straturilor succesive de material geotextil se va realiza pe minimum 0. incalzit la o temperatura de 150oC (sau o emulsie bituminoasa) cu concentratia de 0. Caracteristicile materialelor Geogrilele sau materialul geotextil vor fi realizate din polipropilena 100%. materialul geotextil fiind asezat cu fata in jos. aceasta va fi indepartata prin periere. se va pulveriza un strat de bitum pur. Beneficiarul poate solicita in cazul in care crede ca este necesar. trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice: (i) Rezistenta maxima la tractiune a geogrilei pe directie longitudinala si transversala va fi de minimum 30 KN/m. aprobate de Beneficiar. Stratul urmator de binder asfaltic. In cazul materialului geotextil.160 kg/m2. (iii) Rezistenta la rupere va fi de minimum 7 KN/m.20 m. 4.Pe suprafata suport obtinuta asa cum s-a mentionat. efectuarea unor incercari suplimentare in laboratoare specializate. solicitand aprobarea in scris a Beneficiarului inainte de procurarea materialului respectiv. iar daca apare o cantitate de bitum in exces.30 m. sau stratul de baza. se va asterne reducand numarul de accelerari si franari ca si numarul operatiilor de schimbare a directiei de deplasare a utilajelor care actioneaza direct pe suprafata neprotejata de material geotextil. (iv) Ochiurile de material vor fi dreptunghiulare si vor avea aceeasi grosime ca si materialul pe ambele directii (grosime nominala de 3.400 kg/m2. trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice: (i) Materialul realizat din polipropilena va avea o structura netesuta si perforata.2 l/m2. Aprobarea materialului utilizat Antreprenorul va aduce la cunostinta Beneficiarului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogril si va supune aprobarii Beneficiarului rezultatele incercarilor si caracteristicile tehnice ale materialului propus. 77 . 3. Costul aferent acestor incercari suplimentare va fi suportat de Antreprenor. Tratamentul se aplica succesiv. pe cate o fasie cu o latime de 0.

78 .Antreprenorul raspunde de inaintarea la timp a propunerilor sale. astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu operatiile de turnare a suprafetei imbracamintii rutiere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->