Sunteți pe pagina 1din 1

EXECUIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

Realizari 1.01.-31.12. 2013

mil.lei

% din
PIB

% din
total

Realizari 1.01.-31.12.2014

mil.lei

% din
PIB

% din
total

Diferene
fa de

2014
2013

mil.lei

(%)

PIB

639.272,0

VENITURI TOTALE

200.374,3

31,3

100,0

213.833,6

31,7

100,0

13.459,2

6,7%

Venituri curente

190.704,8

29,8

95,2

199.774,4

29,6

93,4

9.069,6

4,8%

Venituri fiscale

119.109,9

18,6

59,4

124.973,9

18,5

58,4

5.864,0

4,9%

34.926,7

5,5

17,4

37.376,2

5,5

17,5

2.449,4

7,0%

10.925,7

1,7

5,5

12.237,7

1,8

5,7

1.312,0

12,0%

22.735,9

3,6

11,3

23.691,8

3,5

11,1

955,9

4,2%

1.265,1

0,2

0,6

1.446,6

0,2

0,7

181,5

14,3%
40,5%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din


capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capita
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
TVA
Accize
Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile
internationale (taxe vamale)
Alte impozite si taxe fiscale
Contributii de asigurari
Venituri nefiscale
Venituri din capital
Donatii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si
prefinantare
Sume incasate in contul unic (bugetul de stat)
Alte sume primite de la UE pentru programele
operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta

674.300,0

4.403,2

0,7

2,2

6.185,1

0,9

2,9

1.781,9

78.775,0

12,3

39,3

80.352,2

11,9

37,6

1.577,2

2,0%

51.827,0

8,1

25,9

50.878,5

7,5

23,8

-948,6

-1,8%

21.106,0

3,3

10,5

24.094,8

3,6

11,3

2.988,8

14,2%

1.521,4

0,2

0,8

2.589,1

0,4

1,2

1.067,7

70,2%

4.320,6

0,7

2,2

2.789,9

0,4

1,3

-1.530,7

-35,4%

620,0

0,1

0,3

643,0

0,1

0,3

23,0

3,7%

385,0
54.383,2
17.211,7

0,1
8,5
2,7

0,2
27,1
8,6

417,5
57.612,1
17.188,4

0,1
8,5
2,5

0,2
26,9
8,0

32,4
3.228,9
-23,3

8,4%
5,9%
-0,1%

654,7

0,1

0,3

1.072,6

0,2

0,5

417,9

63,8%

207,0

0,0

0,1

89,2

0,0

0,0

-117,8

-56,9%

9.173,0

1,4

4,6

11.099,7

1,6

5,2

1.926,6

21,0%

-365,2

-0,1

-0,2

272,7

0,0

0,1

638,0

1.524,9

CHELTUIELI TOTALE

216.168,3

33,8

100,0

226.326,8

33,6

100,0

10.158,4

4,7%

Cheltuieli curente

199.117,3

31,1

92,1

210.135,9

31,2

92,8

11.018,6

5,5%

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii

46.241,0
38.538,6

7,2
6,0

21,4
17,8

50.246,9
39.582,2

7,5
5,9

22,2
17,5

4.005,9
1.043,6

8,7%
2,7%

Dobanzi

10.755,5

1,7

5,0

10.199,2

1,5

4,5

-556,3

-5,2%

5.154,3

0,8

2,4

6.094,2

0,9

2,7

939,9

18,2%

97.517,5

15,3

45,1

103.421,8

15,3

45,7

5.904,3

6,1%

1.012,5

0,2

0,5

1.459,5

0,2

0,6

447,0

44,1%

Subventii
Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Cheltuieli de capital
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

10.692,9

1,7

4,9

11.810,7

1,8

5,2

1.117,8

10,5%

14.210,3

2,2

6,6

14.671,5

2,2

6,5

461,1

3,2%

68.388,5
3.213,3

10,7
0,5

31,6
1,5

71.201,9
4.278,2

10,6
0,6

31,5
1,9

2.813,4
1.064,9

4,1%
33,1%

910,6
17.975,1

0,1

0,4

591,7

0,1

0,3

-318,9

-35,0%

2,8

8,3

17.140,1

2,5

7,6

-835,1

-4,6%

-924,1

-0,1

-0,4

-949,2

-0,1

-0,4

-25,1

2,7%

-15.794,0

-2,47

-12.493,2

-1,85