Sunteți pe pagina 1din 19

MANAGEMENTUL

SITUATIILOR DE
URGENTA
Capitan GEORGESCU MIHAI

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

ACTE NORMATIVE:
ORDONANTA Nr. 88 din 30 august 2001 privind nfiintarea,
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii
de urgenta
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
HOTARRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind
organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de
Urgenta
HOTARRE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
HOTARRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentuluicadru privind structura organizatorica, atributiile,
functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii
de urgenta
HOTARRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de
organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Sistemul National de Management al


Situatiilor de Urgenta, se nfiinteaza, se
organizeaza si functioneaza pentru
prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor
umane, materiale, financiare si de alta natura
necesare restabilirii starii de normalitate

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI
SITUATIILOR DE URGENTA:
a) previziunea si prevenirea;
b) prioritatea protectiei si salvarii vietii oamenilor;
c) respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
d) asumarea responsabilitatii de catre autoritati;
e) cooperarea la nivel national, regional si international ;
f) transparenta activitatilor desfasurate;
g) continuitatea si gradualitatea activitatilor ;
h) operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica .

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

ORGANIZAREA SISTEMULUI
NATIONAL
a) comitete pentru situatii de urgenta;
b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
c) servicii publice comunitare profesioniste pentru
situatii de urgenta;
d) centre operative pentru situatii de urgenta;
e) comandantul actiunii

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

COMITETELE PENTRU SITUATII


DE URGENTA :
a) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta;
b) comitetele ministeriale si ale altor institutii publice
centrale pentru situatii de urgenta;
c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii
de Urgenta;
d) comitetele judetene pentru situatii de urgenta;
e) comitetele locale pentru situatii de urgenta.

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Inspectoratul General pentru Situatii de


Urgenta, ca organ de specialitate din
subordinea Ministerului Administratiei si
Internelor, asigura coordonarea unitara si
permanenta a activitatilor de prevenire si
gestionare a situatiilor de urgenta.

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Serviciile publice comunitare


profesioniste pentru situatii de urgenta,
constituite ca servicii deconcentrate, care
functioneaza ca inspectorate judetene si al
municipiului Bucuresti, asigura n zonele de
competenta coordonarea, ndrumarea si
controlul activitatilor de prevenire si
gestionare a situatiilor de urgenta.

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Centrele operationale se organizeaza in


cadrul serviciilor de urgenta profesioniste si sunt
ncadrate cu personal specializat pe tipuri de
riscuri, n comunicatii, informatica si relatii publice.
Centrele operationale prevazute in cadrul
serviciilor de urgenta profesioniste ndeplinesc
permanent functiile prevazute la nivelul judetelor.
Serviciile de urgenta profesioniste, prin
centrele operationale, asigura secretariatele
tehnice permanente ale comitetelor judetene .

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta,


se constituie si functioneaza, potrivit legii, ca organism
interministerial de management, sub conducerea
nemijlocita a ministrului administratiei si internelor si n
coordonarea primului-ministru
a) presedinte: ministrul administratiei si internelor;
b) vicepresedinte: un secretar de stat din Ministerul
Administratiei si Internelor;
c) membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau
un adjunct al conducatorului fiecarei institutii publice
centrale prevazute n anexa nr. 1 si inspectorul general
al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
d) consultanti: cte 1 - 2 experti si/sau specialisti din
fiecare minister si institutie publica centrala
MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Secretariatul tehnic permanent al


Comitetului National functioneaza ca un
compartiment specializat n cadrul Centrului
Operational National din Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta.
Secretariatul tehnic permanent este
coordonat de seful Centrului Operational
National.

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

CENTRELE OPERATIVE PENTRU


SITUATII DE URGENTA:
a) centre operative cu activitate permanenta la
nivelul ministerelor si al institutiilor publice centrale;
b) centre operative cu activitate temporara la
celelalte ministere si institutii publice centrale cu
atributii de prevenire si gestionare a situatiilor de
urgenta, precum si la sectoarele municipiului
Bucuresti, n municipii, orase si comune.
Centrele operative asigura secretariatele
tehnice permanente ale comitetelor
MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Serviciile de urgenta profesioniste


functioneaza ca inspectorate, cu personalitate juridica,
n subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de
Urgenta, denumit n continuare Inspectoratul General.
Inspectoratele sunt structuri specializate,
destinate sa execute misiuni de prevenire, monitorizare
si gestionare a situatiilor de urgenta.
Inspectoratele fac parte din fortele de protectie
ale Sistemului de securitate si aparare nationala si din
subsistemul local de management al situatiilor de
urgenta.
Activitatea inspectoratelor, ca servicii publice
deconcentrate ale Ministerului Administratiei si Internelor
n teritoriu, este coordonata de prefect.
MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

STRUCTURILE SPECIALIZATE
ALE INSPECTORATELOR
JUDETENE PENTRU SITUATII
DE URGENTA

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

- centrul operational judetean,


respectiv al municipiului Bucuresti, care
ndeplineste permanent functiile de
monitorizare, evaluare, nstiintare,
avertizare, prealarmare, alertare si
coordonare tehnica operationala a
interventiilor pentru gestionarea situatiilor
de urgenta
organizeaza si asigura secretariatul
tehnic permanent al comitetului judetean
pentru situatii de urgenta

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

- inspectia de prevenire, care


ndeplineste, la nivelul judetului, respectiv al
municipiului Bucuresti, functiile de
reglementare, avizare/autorizare, informare
publica, ndrumare si control privind
prevenirea situatiilor de urgenta, precum si
pregatirea populatiei privind comportarea n
situatii de urgenta

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

- grupuri de prevenire si interventie,


detasamente, detasamente speciale, sectii,
statii, pichete, echipe si echipaje, ca structuri
de interventie de pompieri, de protectie civila si
securitate civila si mixte; n cadrul structurilor
de interventie se constituie un numar variabil
de echipe si echipaje specializate pe tipuri de
interventii

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

- structuri de suport logistic;

- alte structuri functionale;


- garda de interventie a subunitatii
specializate, constituita din echipajele si
personalul operativ care executa serviciul
permanent n aceeasi tura

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Inspectoratele sunt
continuatoare ale traditiilor si
faptelor de arme ale
pompierilor militari si
protectiei civile

MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA