Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE FILOSOFIE

SPECIALIZAREA: FILOSOFIE
PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2015

Secia

Anul de
Denumirea disciplinei
studii

Comisia examinatoare (2 cadre didactice)


Titularul disciplinei

Cadrul didactic care


asist

Ziua

Ora

Sala

Ex. Scris/oral

26-Jan-2015

12

D308

29-Jan-2015

10

II.8

scris

Filosofie

Introducere in filosofie-E

Prof.dr. Dan Chitoiu

Filosofie

Logic-E

Conf.dr. Toma Melentina

Lect.dr. Alexandru
Tofan
Lect.dr. M. Popescu

Filosofie

Terminologie filosofica

Lect.dr. A. Muraru

Prof.dr. A. Admu

19-Jan-2015

10

RTC 1

Filosofie
Filosofie

I
I

Introducere n tiinele politice


Limbi moderne

Lect.dr.B.Mihilescu
Alexandra Chiriac

Lect.dr. M. Popescu
Dragos Carasievici

21-Jan-2015

14

D308

oral
scris

19-Jan-2015

12

MK

scris

Filosofie

Conf.G.Ceauu

9-12

M.M.

Lect.dr. Alexandru
Tofan
Drd. Milka Rotaru

27-Jan-2015

Filosofie

Tehnologie n informatic i
comunicare-C
Psihologia educatiei

23-Jan-2015

10

B 251

Ziua

Ora

Sala

Ex. Scris/oral

Lect.dr. Versavia Curelaru

Nicoleta

Secia

Anul de
Denumirea disciplinei
studii

Comisia examinatoare (2 cadre didactice)


Cadrul didactic care
Titularul disciplinei
asist

scris

scris
oral

Filosofie

II

Filosofie medievala

Prof.dr. A. Admu

Lect.dr. A. Muraru

23.01.15

10

D305

ORAL

Filosofie

II

Logic formalizat

Conf.dr. Toma Melentina

Lect.dr. M. Popescu

22.01.15

12

D308

SCRIS

Filosofie

II

Gnoseologie

Conf.dr..Gerard Stan

Lect.dr. M. Popescu

29.01.16

12

II.8

SCRIS

Filosofie

II

Epistemologie

Lect.dr. M. Popescu

19.01.16

10

II.8

ORAL

Filosofie

II

Estetica

Prof.dr. P. Bejan

Lect.dr. Alexandru
Tofan
Asist.dr. C. Moisuc

26.01.17

18

D308

SCRIS

Filosofie

II

Limbi moderne - engleza

Lect.dr. Harabagiu

Lect.dr. Harabagiu

20.01.17

16

II.8

SCRIS

Filosofie

II

Limbi moderne - germana

Lect.dr. Carasievici

Asist.dr. A. Chiriac

20.01.17

18

MK

SCRIS

Filosofie

II

Pedagogie

Lect.dr. F. Frumos

Asist. Alina Vasilescu

20.01.18

10

D2

SCRIS

Ziua

Ora

Sala

Ex. Scris/oral

19.01.15

8-10

FACULTATEA DE FILOSOFIE
SPECIALIZAREA: FILOSOFIE
PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2015

Secia
Filosofie

Anul de
Denumirea disciplinei
studii
III

Etic

Comisia examinatoare (2 cadre didactice)


Cadrul didactic care
Titularul disciplinei
asist
Prof.dr. C. Cozma

Asist.dr. C. Moisuc

Filosofie

III

Filosofie clasic german

Prof.dr. N. Rmbu

Madalin Onu

1.02.15

10

Filosofie

III

Logica filosofica

Lect.dr. M. Popescu

Lect.dr. Adrian

19.01.15

12-14

22.01.15

9-12

Muraru
Filosofie

III

Metafizica

Prof.dr.St.Afloroaei

Asist.dr. C. Moisuc

Filosofie

III

Antropologie filosofica

Prof.dr.M.Dumitrescu

Liviu Cocei

26.01.15

10-14

Filosofie

III

Fenomenologie

Conf.dr. George Bondor

Asist.dr. C. Moisuc

30.01.15

8-12

Filosofie

III

Instruire asistata de calculator

Lect.dr. Victor Romanescu

Asist.dr. Adrian
Lazar

26.01.15

16-18

D308
D308
D305
D308
D305
D305
D1

scris
oral
scris
oral
scris
oral
scirs

FACULTATEA DE FILOSOFIE
SPECIALIZAREA: FILOSOFIE
PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2015

Secia

Anul de
Denumirea disciplinei
studii

Filosofie
Filosofie

II
II

Filosofie medievala

Filosofie
Filosofie
Filosofie
Filosofie
Filosofie

II
II
II
II
II

Gnoseologie
Epistemologie
Estetica
Limbi moderne - C
Pedagogie

Logic formalizat

Comisia examinatoare (2 cadre didactice)


Cadrul didactic care
Titularul disciplinei
asist
Prof.dr. A. Admu
Conf.dr. Toma Melentina
Lect.Gerard Stan
Lect.dr. M. Popescu
Prof.dr. P. Bejan

Ziua

Ora

Sala

FACULTATEA DE FILOSOFIE
SPECIALIZAREA: FILOSOFIE
PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2015

Secia

Anul de
studii

Denumirea disciplinei

Comisia examinatoare (2 cadre didactice)


Cadrul didactic care
Titularul disciplinei
asist
Prof.dr. C. Cozma
Prof.dr. N. Rmbu
Lect.dr. M. Popescu
Prof.dr.St.Afloroaei
Prof.dr.M.Dumitrescu
Conf.dr. George Bondor

Filosofie
Filosofie
Filosofie
Filosofie
Filosofie
Filosofie

III
III
III
III
III
III

Etic
Filosofie clasic german
Logica filosofica
Metafizica
Antropologie filosofica
Fenomenologie

Filosofie
Filosofie

III
III

Practica pedagogica
Instruire asistata de calculator

Ziua

Ora

Sala

Ex.
Scris/oral