Sunteți pe pagina 1din 2

Citodiagnostic Babes-Papanicolaou in ML - 20741701


Nume: Nicolau Medic/Contract: Medic Specialist Bitica Ana Maria Data recoltare: 26.04.2021 12:58:00PM
Prenume: Madalina Contract Data receptie: 26.04.2021 12:47:59PM
CNP: 2910306270840 Cabinet/Spital: Data validare: 11.05.2021
Varsta: 30 ani, 1 luna Punct recoltare:
Titan
Sex: F

SISTEM BETHESDA 2001/ Citologie in mediu lichid:


Calitate frotu: X satsfacator pentru evaluare; celule endocervi X prezente absente
nesatsfacator pentru evaluare:
Rezultat: I. Negatv pentru o leziune intraepiteliala sau maligna
Organisme: Trichomonas vaginalis Alte modifcari nonneoplazice / modifcari celulare reactve asociate cu:
Candida X infamata
Cocobacili DIU
Gardnerella iradiere/chimioterapie
Actnomicete celule glandulare post histerectomie
Virus herpex simplex atrofe
Altele:
Flora microbiana
II. Altele: celule endometriale la femei peste 40 ani
III. Anomalii ale celulelor epiteliale: X
Cel. Scuamoase: X ASC-US Cel. Glandulare: Celule Glandulare Atpice (AG endocervicale
ASC-H endometriale
LGSIL cu atpii HPV NOS - fara alta specifcat
HGSIL cu suspiciune de inva AGC in favoarea unei neoplaz endocervicale
Carcinom cu celule glandulare

Adenocarcinom endocervical in situ (A


Adenocarcinom endocervical
endometrial
extrauterin
NOS (fara alta specifcate
IV. Alte neoplasme:
V. Recomandari: O noua prelevare dupa tratament antinfama
O noua prelevare dupa tratament trofc
De urmarit evoluta X citologic
X colposcopic
biopsie urgenta
examen bacteriologic
X testare HPV
Descriere citologica: Moderat fond infamator acut. Alterari celulare de natura infamatorie. Procese de metaplazie
scuamoasa. Rare celule epiteliale pavimentoase cu atpii nucleo-citoplasmatce ce le
incadreaza in celule scuamoase atpice de semnifcate nedeterminata. Flora microbiana
predominant lactobacilara.
Concluzie: Frotu cu celule scuamoase atpice de semnifcate nedeterminata (ASCUS).
N.L: Se recomanda repetarea examenului citologic la 3-6 luni, detecte/genotpare HPV si/sau
colposcopie.
Semnătura şi parafa medicului

Data tiparire: 5/12/2021 11:31:53AM Pagina 1 / 2


Rezultatele examinarilor din prezentul buletin de analize se interpreteaza de catre medicul clinician in context clinic, anamnestic si epidemiologic.Orice atitudine terapeutica pornita de la rezultatele acestui buletin este strict la
recomandarea medicului clinician.Laboratorul isi declina responsabilitatea pentru tratamente nerecomandate de medicul clinician.
Rezultatele buletinului de analize se refera numai la probele supuse analizei.
Probele biologice receptionate pentru efectuarea analizelor din prezentul buletin au fost conforme din punct de vedere calitativ, in cazul in care nu se specifica altfel in rubrica Observatii.
Se interzice reproducerea buletinului de analize in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, sau reproducerea partiala a acestuia fara acordul scris al laboratorului care a efectuat analiza.
Registrul de evidenta a operatorilor de date personale: nr. inregistrare 14182.

Data tiparire: 5/12/2021 11:31:53AM Pagina 2 / 2