Sunteți pe pagina 1din 13

Anex

la Hotrrea Guvernului
nr.____din _____________ 2011

PLANUL NAIONAL DE ACIUNI


PRIVIND PREVENIREA I ELIMINAREA CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI
PE ANII 2011-2015

OBIECTIV GENERAL: ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR GRAVE ALE MUNCII COPILULUI N REPUBLICA MOLDOVA PN N
ANUL 2015.
OBIECTIV SPECIFIC I: CREAREA I INSTITUIONALIZAREA MECANISMELOR DE COORDONARE A ACIUNILOR N DOMENIUL
PREVENIRII I ELIMINRII CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI (NIVEL CENTRAL, RAMURAL I LOCAL).
Nr.
d/o

Aciuni

Responsabili de executare
i parteneri de colaborare

Termen de
realizare

Indicatori ai progresului

REZULTAT 1 (OS I): FUNCIONAREA UNUI MECANISM TRIPARTIT EXTINS DE COORDONARE A ACIUNILOR N DOMENIUL
PREVENIRII I ELIMINRII CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI.
1.

2.

Elaborarea Regulamentului Comitetului naional director Ministerul Muncii, Proteciei


pentru eliminarea muncii copilului, care va reglementa n
Sociale i Familiei
mod detaliat modalitatea de funcionare, obiectivele de
activitate i atribuiile Comitetului, precum i rolul i
atribuiile instituiilor-membre ale acestuia.
Crearea unui Secretariat permanent al Comitetului Ministerul Muncii, Proteciei
naional director pentru eliminarea muncii copilului, care
Sociale i Familiei
ar asigura schimbul de informaii ntre instituiilemembre ale acestuia i alte structuri relevante,

Semestrul II
2011

Hotrrea Guvernului Cu privire la


completarea Hotrrii Guvernului
nr.495 din 11 mai 2004 adoptat.

Semestrul II
2011

Hotrrea Guvernului Cu privire la


completarea Hotrrii Guvernului
nr.495 din 11 mai 2004 adoptat.

3.

4.

5.

6.

7.

diseminarea informaiilor ctre publicul larg i massmedia, atragerea fondurilor suplimentare, etc.
Organizarea edinelor Comitetului naional director Preedintele i Secretariatul
pentru eliminarea muncii copilului i asigurarea:
permanent al Comitetului
a) schimbului de informaii ntre instituiile-membre ale
naional director pentru
acestuia i alte structuri relevante;
eliminarea muncii copilului
b) diseminrii informaiilor ctre publicul larg i massmedia;
c) atragerii fondurilor suplimentare, etc.

Stabilirea n Regulamentele sau Statutele tuturor


Instituiile-membre ale
instituiilor-membre ale Comitetului naional director Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii copilului a obiectivelor, pentru eliminarea muncii
sarcinilor i atribuiilor concrete n domeniul prevenirii i
copilului
combaterii celor mai grave forme ale muncii copilului.
Instruirea membrilor Comitetului naional director pentru Comitetul naional director
eliminarea muncii copilului n domeniul prevenirii i pentru eliminarea muncii
combaterii celor mai grave forme ale muncii copilului.
copilului
Instruirea membrilor Comisiei naionale pentru consultri Comitetul naional director
i negocieri colective n domeniul prevenirii i pentru eliminarea muncii
combaterii celor mai grave forme ale muncii copilului.
copilului
Instruirea membrilor Comisiilor ramurale i teritoriale Comitetul naional director
pentru consultri i negocieri colective n domeniul pentru eliminarea muncii
prevenirii i combaterii celor mai grave forme ale muncii
copilului
copilului.

Trimestrial

2011

2011

2011

2012

1. edinele Comitetului naional


director pentru eliminarea muncii
copilului organizate.
2. Schimbul de informaii ntre
instituiile-membre ale Comitetului
naional director pentru eliminarea
muncii copilului i alte structuri
relevante asigurat.
3. Numrul comunicatelor de pres.
4. Fonduri suplimentare atrase.
Regulamentele
sau
Statutele
instituiilor-membre
ale
Comitetului naional director pentru
eliminarea
muncii
copilului
modificate sau completate.
Membrii Comitetului naional
director pentru eliminarea muncii
copilului instruii.
Membrii Comisiei naionale pentru
consultri i negocieri colective
instruii.
Membrii Comisiilor ramurale i
teritoriale pentru consultri i
negocieri colective instruii

OBIECTIV SPECIFIC II: CREAREA UNUI MEDIU FAVORABIL PENTRU PREVENIREA I ELIMINAREA CELOR MAI GRAVE FORME
ALE MUNCII COPILULUI.
REZULTAT 1 (OS II): MBUNTIREA BAZEI DE CUNOTINE PRIVIND CELE MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI I
CONSECINELE ACESTORA.
2

1.

Diseminarea Raportului analitic Copiii ocupai n Biroul Naional de Statistic


Republica Moldova: Rezultatele cercetrii din 2009
viznd activitile copiilor.

Permanent

2.

Realizarea studiilor care genereaz date privind munca


Instituiile-membre ale
copilului, difuzarea i utilizarea rezultatelor acestora
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri
Crearea, testarea i instituionalizarea Sistemului de Ministerul Muncii, Proteciei
monitorizare a muncii copilului i a Bazei de date privind
Sociale i Familiei,
munca copilului, care va reflecta unitile i locurile de Comitetul naional director
munc cu risc sporit de atragere a copiilor n cele mai pentru eliminarea muncii
grave forme ale muncii copilului, cazuri de atragere a
copilului,
copiilor n cele mai grave forme ale muncii copilului,
ali parteneri
msurile ntreprinse pentru retragerea copiilor din cele
mai grave forme ale muncii copilului, sanciunile aplicate
angajatorilor, etc.
ncurajarea participrii copiilor n colectarea i difuzarea
Instituiile-membre ale
datelor privind cele mai grave forme ale muncii Comitetului naional director
copilului.
pentru eliminarea muncii
copilului,
Centrul de informare i
documentare n domeniul
drepturilor copiilor, ali
parteneri

Permanent

3.

4.

1. Raportul analitic Copiii ocupai


n Republica Moldova: Rezultatele
cercetrii
din
2009
viznd
activitile copiilor diseminat.
2. Numrul de utilizatori ai datelor
diseminate.
1. Numrul studiilor realizate.
2. Numrul de utilizatori ai datelor
din studiile respective.

2013

1. Sistemul de monitorizare i Baza


de date funcionale.
2. Disponibilitatea permanent a
informaiilor actualizate privind
munca copilului.

Permanent

Documentele, inclusiv tirile i alte


surse de informare, care reflect
situaia copiilor care muncesc,
ntocmite n baza opiniilor copiilor.

REZULTAT 2 (OS II): REVIZUIREA I ACTUALIZAREA LEGISLAIEI RELEVANTE N SCOPUL ASIGURRII CONDIIILOR ADECVATE
PENTRU PREVENIREA I ELIMINAREA CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI.
1.

Efectuarea unei analize a legislaiei n vigoare i

Ministerul Muncii, Proteciei

2012

1. Analiza legislaiei efectuat.


3

2.

3.

4.

elaborarea propunerilor privind nsprirea sanciunilor


Sociale i Familiei,
prevzute de legislaia Republicii Moldova pentru Ministerul Afacerilor Interne,
implicarea copiilor n cele mai grave forme ale muncii Procuratura General, Ministerul
copilului.
Justiiei
Actualizarea Nomenclatorului de industrii, profesii i Ministerul Muncii, Proteciei
lucrri cu condiii grele i nocive, proscrise persoanelor
Sociale i Familiei,
mai tinere de optsprezece ani, aprobat prin Hotrrea
Confederaia Naional a
Guvernului nr.562 din 7 septembrie 1993.
Patronatului din Republica
Moldova,
Confederaia Naional a
Sindicatelor din Moldova
Modificarea Conveniei colective (nivel naional) nr.8 Ministerul Muncii, Proteciei
din 12 iulie 2007 Cu privire la eliminarea celor mai
Sociale i Familiei,
grave forme ale muncii copiilor n scopul revizuirii i
Confederaia Naional a
actualizrii obligaiilor prilor semnatare.
Patronatului din Republica
Moldova,
Confederaia Naional a
Sindicatelor din Moldova
Includerea n conveniile colective la nivel ramural i
Ministere i alte autoriti
teritorial, precum i n contractele colective de munc
administrative centrale,
la nivel de unitate a prevederilor privind prevenirea i
Consiliile raionale,
combaterea celor mai grave forme ale muncii copilului. patronatele i sindicatele de
nivelul corespunztor

Semestrul I
2012

2. Numrul propunerilor privind


nsprirea
sanciunilor
pentru
implicarea copiilor n cele mai
grave forme ale muncii copilului.
Hotrrea Guvernului Pentru
aprobarea modificrilor ce se
opereaz n Hotrrea Guvernului
nr.562 din 7 septembrie 1993
adoptata.

Semestrul II
2012

Convenia colectiva (nivel naional)


Privind modificarea Conveniei
colective (nivel naional) nr.8 din
12 iulie 2007Cu privire la
eliminarea celor mai grave forme
ale muncii copiilor ncheiat.

Permanent

Numrul conveniilor colective la


nivel ramural i teritorial i a
contractelor colective de munc la
nivel de unitate care au fost
completate cu prevederile privind
prevenirea i combaterea celor mai
grave forme ale muncii copilului.

REZULTAT 3 (OS II): INTEGRAREA PREVEDERILOR PRIVIND ELIMINAREA CELOR MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI N
POLITICILE RELEVANTE (NIVEL NAIONAL, RAMURAL I LOCAL) I MECANISMELE DE IMPLEMENTARE A ACESTORA.
1.

Integrarea prevederilor privind eliminarea celor mai


Instituiile-membre ale
grave forme ale muncii copilului i tuturor formelor de Comitetului naional director
discriminare n strategiile i planurile de aciuni relevante pentru eliminarea muncii
(nivel naional i ramural) i mecanismele de
copilului,
implementare a acestora.
ali parteneri

Permanent

Politicile relevante i mecanismele


de implementare a acestora
abordeaz eliminarea celor mai
grave forme ale muncii copilului i
a tuturor formelor de discriminare.
4

2.

Integrarea prevederilor privind eliminarea celor mai


grave forme ale muncii copilului n planurile locale de
aciuni.

3.

Semnarea acordurilor de colaborare n domeniul


prevenirii i eliminrii celor mai grave forme ale muncii
copilului ntre instituiile relevante la nivel naional,
ramural i local.

4.

Elaborarea Regulamentului-tip de organizare i


funcionare i a Standardelor de activitate n domeniul
prevenirii i combaterii celor mai grave forme ale muncii
copilului pentru Echipele multidisciplinare locale.

5.

Instituirea i instruirea Echipelor multidisciplinare locale


n vederea asigurrii aplicrii la scara naional a
modelelor de lucru mpotriva muncii copilului
(monitorizarea muncii copilului, angajarea tinerilor n
cmpul muncii, educaie de la egal la egal, etc.).

6.

ntocmirea rapoartelor periodice privind activitatea

Comitetul naional director


pentru eliminarea muncii
copilului,
Consiliile locale,
ali parteneri
Comitetul naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
Consiliile locale,
ali parteneri
Ministerul Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei,
Instituiile-membre ale
Comitetul naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
Consiliile locale,
ali parteneri.

Permanent

Numrul Planurilor locale de


aciuni ce conin prevederile
privind eliminarea celor mai grave
forme ale muncii copilului.

2011-2012

Numrul acordurilor semnate de


colaborare n domeniul prevenirii i
eliminrii celor mai grave forme ale
muncii copilului.

2012

1. Regulamentul-tip de organizare
i
funcionare
a
Echipelor
multidisciplinare locale aprobat.
2. Standardele de activitate a
Echipelor multidisciplinare locale
n domeniul prevenirii i eliminrii
celor mai grave forme ale muncii
copilului aprobate.

Consiliile locale,
Comitetul naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri.

Permanent

1.
Numrul
Echipelor
multidisciplinare locale instituite n
baza modelelor de lucru ai
Programului Internaional pentru
Eliminarea Muncii Copilului.
2. Numrul de specialiti (membri
ai Echipelor multidisciplinare
locale) instruii.

Echipele multidisciplinare

Trimestrial

1. Numrul rapoartelor periodice


5

Echipelor multidisciplinare locale i prezentarea acestora


pentru considerare i luare de decizii Consiliilor locale i
Comitetului naional director pentru eliminarea muncii
copilului.

7.

8.

locale

Evaluarea bugetelor i a mecanismelor de implementare


Instituiile-membre ale
a acestora prin prisma abordrii problemei privind Comitetului naional director
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului i pentru eliminarea muncii
a tuturor formelor de discriminare.
copilului,
Comisia naional pentru
consultri i negocieri
colective,
Comisiile ramurale i
teritoriale pentru consultri i
negocieri colective,
ali parteneri
Promovarea bugetrii sensibile la situaia copiilor care
Instituiile-membre ale
muncesc i la dimensiunea de gen (nivel naional, Comitetului naional director
ramural i local).
pentru eliminarea muncii
copilului,
Comisia naional pentru
consultri i negocieri
colective,
Comisiile ramurale i
teritoriale pentru consultri i
negocieri colective,
ali parteneri

2012

2013

privind
activitatea
Echipelor
multidisciplinare locale prezentate
Consiliilor locale i Comitetului
naional director pentru eliminarea
muncii copilului.
2. Numrul edinelor Consiliilor
locale i ale Comitetului naional
director pentru eliminarea muncii
copilului n cadrul crora a fost
examinat activitatea Echipelor
multidisciplinare locale.
Evaluarea
bugetelor
i
a
mecanismelor de implementare a
acestora prin prisma abordrii
problemei privind eliminarea celor
mai grave forme ale muncii
copilului i a tuturor formelor de
discriminare realizat.

1.
Premise
create
pentru
promovarea bugetarii sensibile la
situaia copiilor care muncesc i la
dimensiunea de gen.
2. Rapoartele de evaluare atest
abordarea
problemei
privind
eliminarea celor mai grave forme
ale muncii copilului i a tuturor
formelor de discriminare n
bugetele i n mecanismele de
implementare a acestora.
6

REZULTAT 4 (OS II): UN NIVEL MAI RIDICAT DE CONTIENTIZARE A SOCIETII CIVILE I A FACTORILOR DE DECIZIE PRIVIND
CELE MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI I CONSECINELE ACESTORA.
1.

Sensibilizarea Deputailor din Parlament, a Membrilor


Guvernului, a funcionarilor din cadrul Aparatului
Preedintelui privind munca copilului pentru obinerea
sprijinului lor n adoptarea iniiativelor legislative i
financiare n favoarea prevenirii i eliminrii celor mai
grave forme ale muncii copilului.

Comitetul naional director


pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri

Permanent

2.

Desfurarea campaniilor de informare a societii civile,


a prinilor i copiilor despre cele mai grave forme ale
muncii copilului i consecinele acestora.

Comitetul naional director


pentru eliminarea muncii
copilului,
mass-media,
ali parteneri.

Permanent

3.

Includerea aspectelor privind cele mai grave forme ale


muncii copilului n programele de instruire a
angajatorilor, sindicalitilor, colaboratorilor autoritilor
publice centrale i locale, reprezentanilor mediilor
academice i a sectorului non-guvernamental.

Comitetul naional director


pentru eliminarea muncii
copilului,
partenerii sociali,
ali parteneri

Permanent

4.

Elaborarea propunerilor de studii cantitative i calitative


privind munca copilului, innd cont de dimensiunea de
gen.

Comitetul naional director


pentru eliminarea muncii
copilului,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director,
ali parteneri

Permanent

1. Numrul factorilor de decizie


sensibilizai.
2. Declaraiile i aciunile concrete
ntreprinse de ctre factorii de
decizie n sensul prevenirii i
eliminrii celor mai grave forme ale
muncii copilului.
1.
Numrul
materialelor
informative elaborate i diseminate.
2. Aciunile de manifestare a
intoleranei fa de cele mai grave
forme ale muncii copilului.
3. Numrul cazurilor de implicare a
copiilor n cele mai grave forme ale
muncii copilului sesizate organelor
abilitate.
4. Numrul copiilor retrai din cele
mai grave forme ale muncii
copilului.
1. Numrul programelor de
instruire aprobate, cu prevederi n
domeniul prevenirii i eliminrii
celor mai grave forme ale muncii
copilului.
2. Numrul persoanelor instruite.
1. Numrul studiilor iniiate i/sau
realizate.
2. Fonduri disponibile pentru
studierea fenomenului
muncii
copilului.
7

5.

Derularea la nivelul tuturor instituiilor de protecie a Direciile/Seciile raionale


copilului a programelor de informare privind cele mai asisten social i protecie a
grave forme ale muncii copilului i consecinele acestora.
familiei

Permanent

6.

Cartografierea centrelor de resurse n domeniul


Instituiile-membre ale
drepturilor omului, drepturilor copilului, etc., care Comitetului naional director
activeaz n cadrul universitilor, ONG-lor i dotarea lor pentru eliminarea muncii
cu materiale relevante privind prevenirea i eliminarea
copilului,
celor mai grave forme ale muncii copilului.
ali parteneri
Identificarea posibilitilor de asigurare a specialitilor
Instituiile-membre ale
din diferite domenii cu materiale informaionale i Comitetului naional director
metodologice pentru lucrul cu copiii victime i poteniale pentru eliminarea muncii
victime ale celor mai grave forme ale muncii copilului,
copilului,
precum i cu prinii lor.
ali parteneri

Permanent

Permanent

Numrul specialitilor asigurai cu


materiale
informaionale
i
metodologice.

8.

Includerea aspectelor privind cele mai grave forme ale


Ministerul Educaiei,
muncii copilului n programele de instruire continu a
Institutul de tiine ale
cadrelor didactice i manageriale, desfurate de
Educaiei,
Institutul de tiine ale Educaiei i alte instituii Universitatea Pedagogic de
relevante.
Stat Ion Creang din
Chiinu

2012

9.

Includerea aspectelor privind cele mai grave forme ale


Ministerul Educaiei,
muncii copilului n programele de pregtire a
Institutul de tiine ale
pedagogilor,
educatorilor,
psihologilor
colari,
Educaiei,
asistenilor sociali n cadrul universitilor, colegiilor. Universitatea Pedagogic de
Preluarea practicii pozitive de la Universitatea de Stat
Stat Ion Creang din
Alecu Russo din Bli
Chiinu,
mediul academic,
ali parteneri

2012

1. Existena modulului privind cele


mai grave forme ale muncii
copilului n programele de instruire
continu a cadrelor didactice i
manageriale,
desfurate
de
Institutul de tiine ale Educaiei i
alte instituii relevante.
2. Numrul cadrelor didactice i
manageriale instruite.
Existena modulului privind cele
mai grave forme ale muncii
copilului n programele de pregtire
a
pedagogilor,
educatorilor,
psihologilor colari i asistenilor
sociali.

7.

1. Numrul programelor de
informare derulate.
2. Aciuni concrete ntreprinse n
urma realizrii programelor de
informare.
Numrul centrelor de resurse dotate
cu materiale relevante privind
prevenirea i eliminarea cele mai
grave forme ale muncii copilului.

OBIECTIV SPECIFIC III: IMPLEMENTAREA ACIUNILOR DE PREVENIRE A IMPLICRII COPIILOR N CELE MAI GRAVE FORME
ALE MUNCII COPILULUI I DE RETRAGERE IMEDIAT A COPIILOR DIN CELE MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI.
REZULTAT 1 (OS III): ACIUNI DE FACILITARE A ACCESULUI COPIILOR LA NVMNT OBLIGATORIU DE CALITATE,
PROGRAME DE EDUCAIE NON-FORMAL I PROGRAME DE ORIENTARE PROFESIONAL IMPLEMENTATE.
1.

2.

3.

4.

Organizarea aciunilor comunitare, n special n mediul


Consiliile locale,
rural (primrie, coal, biseric, poliie, organizaii Echipele multidisciplinare
neguvernamentale, etc.) pentru prevenirea abandonului
locale,
colar, identificarea i retragerea copiilor din cele mai
Instituiile-membre ale
grave forme ale muncii copilului i colarizarea acestora. Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri
Garantarea accesului la programe de orientare i formare
Ministerul Educaiei,
profesional a elevilor din nvmntul secundar general
Consiliile locale,
de calitate (n corelare cu interesele personale i cerinele Echipele multidisciplinare
pieei muncii).
locale,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri
Dezvoltarea de activiti extracurriculare n vederea
Ministerul Educaiei,
prevenirii abandonului colar datorat implicrii
Consiliile locale,
premature n munc.
Echipele multidisciplinare
locale,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri
Promovarea programelor prelungite n coli medii de
Ministerul Educaiei,

Permanent

Numrul copiilor retrai din cele


mai grave forme ale muncii
copilului i colarizai.

Permanent

1. Numrul de profesioniti din


nvmntul secundar general api
s ofere elevilor servicii de
orientare
profesionala
i
educaionala de calitate.
2.
Numrul
elevilor
din
nvmntul secundar general care
au beneficiat de programe de
orientare i formare profesional.
1. Numrul de instituii care
organizeaz
activiti
extracurriculare de calitate.
2. Numrul copiilor prevenii i
retrai din cele mai grave forme ale
muncii
copilului
datorit
activitilor extracurriculare de
calitate.

Permanent

Permanent

1.

Numrul

copiilor

care
9

cultur general pentru asigurarea unei mese, pregtirea


leciilor, organizarea de ateliere pentru dezvoltarea
abilitilor practice, consilierea psiho-pedagogic,
realizarea de activiti de petrecere a timpului liber, etc.

5.

ncurajarea participrii copiilor n aciuni de planificare,


implementare i monitorizare a aciunilor de prevenire a
abandonului colar, identificare i retragere a copiilor din
cele mai grave forme ale muncii copilului i reintegrarea
lor n coal.

6.

Includerea n curricula colar a subiectelor privind


munca copilului.

Consiliile locale,
Echipele multidisciplinare
locale,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri
Ministerul Educaiei,
Consiliile locale,
Echipele multidisciplinare
locale,
Centrul de informare i
documentare n domeniul
drepturilor copiilor,
ali parteneri
Ministerul Educaiei,
Comitetul naional director
pentru eliminarea muncii
copilului

beneficiaz de programe prelungite


n coli medii de cultur general.
2.
Numrul
activitilor
de
petrecere a timpului liber.

Permanent

2011

1. Numrul de copii implicai n


aceste aciuni.
2. Documentele, comunicatele de
pres, etc., care reflect opiniile
copiilor privind eficiena aciunilor
ntreprinse.

Coninuturi
privind
copilului incluse n
colara.

munca
curricula

REZULTAT 2 (OS III): ACIUNI DE REABILITARE, REINTEGRARE EDUCAIONAL I SOCIAL A COPIILOR RETRAI DIN CELE
MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI IMPLEMENTATE.
1.

mbuntirea accesului la educaie i optimizarea


frecvenei n scopul prevenirii reabandonului colar i a
finalizrii nvmntului general obligatoriu, n special
n mediul rural.

Ministerul Educaiei,
Consiliile locale,
Echipele multidisciplinare
locale,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri

Permanent

1.
Infrastructura
colara
mbuntit.
2. Curricula colara asigur accesul
tuturor copiilor la educaie de
calitate.
3. Prinii i copiii neleg mai bine
importana educaiei.

10

2.

Iniierea i ncurajarea educaiei non-formale n vederea


facilitrii reintegrrii colare a copiilor care au abandonat
coala datorit implicrii n cele mai grave forme ale
muncii copilului.

Ministerul Educaiei,
Consiliile locale,
Echipele multidisciplinare
locale,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ali parteneri

Permanent

Numrul copiilor prevenii de a


intra n cele mai grave forme ale
muncii copilului , retrai din cele
mai grave forme ale muncii
copilului i colarizai.

3.

Dezvoltarea serviciilor de protecie a copiilor retrai din


Instituiile-membre ale
cele mai grave forme ale muncii copilului i sprijinirea Comitetului naional director
familiilor acestora (servicii de consiliere pentru copii i pentru eliminarea muncii
prini, servicii juridice, alte servicii).
copilului,
Consiliile locale,
Echipele multidisciplinare
locale,
ali parteneri
Crearea i dezvoltarea serviciilor de intervenie stradal
Instituiile-membre ale
n vederea identificrii i retragerii copiilor strzii din Comitetului naional director,
cele mai grave forme ale muncii copilului i referirea Echipele multidisciplinare
acestora la serviciile de reabilitare.
locale,
Centre de reabilitare social,
ali parteneri

Permanent

1. Numrul de noi servicii de


calitate.
2. Numrul de copii i familii
asistate.

2013

1. Numr de servicii de intervenie


stradal create.
2. Numrul de echipe funcionale.
3. Numrul de copii ai strzii retrai
din cele mai grave forme ale
muncii copilului i referii la
serviciile de reabilitare.

4.

REZULTAT 3 (OS III): ACIUNI PENTRU SUSINEREA FAMILIILOR COPIILOR IMPLICAI N CELE MAI GRAVE FORME ALE MUNCII
COPILULUI IMPLEMENTATE.
1.

Organizarea programelor de informare i formare a


Instituiile-membre ale
prinilor privind importan educaiei, sntatea i Comitetului naional director
dezvoltarea copiilor, pregtirea profesional, drepturile pentru eliminarea muncii
acestora, consecinele exploatrii copiilor prin munc.
copilului,
Consiliile locale,

Permanent

1. Materiale informative pentru


prini elaborate i difuzate.
2. Numrul prinilor informai.

11

Echipele multidisciplinare
locale,
ali parteneri
Ministerul Educaiei,
Comitetul naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
ONG-uri
Consiliile locale,
ali parteneri

2.

Abordarea aspectelor privind cele mai grave forme ale


muncii copilului la edinele cu prinii, organizate de
dirigini n cadrul colii.

3.

Includerea prinilor copiilor cu risc sporit de a fi


implicai n cele mai grave forme ale muncii copilului i
a celor implicai n cele mai grave forme ale muncii
copilului n proiecte pilot de generare a veniturilor i
facilitare a accesului la granturi i credite, n vederea
mbuntirii calitii vieii familiilor acestora.

4.

Realizarea unor msuri de protecie social pentru Ministerul Muncii, Proteciei


familiile copiilor implicai n cele mai grave forme ale
Sociale i Familiei,
muncii copilului i a copiilor n situaii de risc.
Consiliile locale,
Echipele multidisciplinare
locale,
ali parteneri
Documentarea i difuzarea experienelor i a bunelor Comitetul naional director
practici n domeniul prevenirii i combaterii celor mai pentru eliminarea muncii
grave forme ale muncii copilului.
copilului,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director,
Consiliile locale,
Echipele multidisciplinare
locale,
ali parteneri

5.

Permanent

1. Suport didactic oferit diriginilor.


2. Numrul prinilor informai
privind cele mai grave forme ale
muncii copilului.

Permanent

1. Numrul prinilor beneficiari de


proiecte pilot de generare a
veniturilor i facilitare a accesului
la granturi i credite.
2. Numrul afacerilor lansate.
3. Numrul creditelor i granturilor
accesate.
Numrul
familiilor
care au
beneficiat de msuri de protecie
social.

Permanent

Permanent

Numrul de experiene i bune


practici documentate i difuzate.

Permanent

1.

Rezultat 4 (OS III): DEZVOLTAREA COOPERRII REGIONALE.


1.

Schimb de experien i schimb de informaii n Ministerul Muncii, Proteciei

Numrul

de

bune

practici
12

domeniul prevenirii i combaterii celor mai grave forme


ale muncii copilului cu rile din Europa de Sud-Est i cu
alte ri ale lumii.

2.

Sociale i Familiei,
Comitetul naional director
pentru eliminarea muncii
copilului,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului
Organizarea i participarea la diferite instruiri, conferine Ministerul Muncii, Proteciei
tematice i mese rotunde internaionale dedicate
Sociale i Familiei,
problemelor privind prevenirea i eliminarea celor mai Comitetul naional director
grave forme ale muncii copilului.
pentru eliminarea muncii
copilului,
Instituiile-membre ale
Comitetului naional director
pentru eliminarea muncii
copilului

documentate i difuzate.
2. Numrul de acorduri de
colaborate semnate cu alte state,
instituii
publice,
organizaii
nonguvernamentale, etc.

Permanent

Numrul
de
bune
documentate i difuzate.

practici

13