Sunteți pe pagina 1din 31

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul

se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

GUVERNUL ROMNIEI
HOTRRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor
ANEX
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 27 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor,
Guvernul Romniei adopt prezenta
Articol unic. - Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor, prevzute n
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM - MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Ioan Nelu Boti
p. Ministrul administraiei i internelor
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
Ministrul sntii,
Cseke Attila
p. Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureti, 19 ianuarie 2011.
Nr. 52.

ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i
indemnizaia lunar pentru creterea copiilor
CAPITOLUL I Dispoziii generale
[{*}] CAPITOLUL II Concediul i indemnizaiile lunare pentru creterea copilului, precum i
sprijinul lunar (titlulmodificatprinart.IIpct.3din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie
2012)
CAPITOLUL III Concediul fr plat pentru creterea copilului
CAPITOLUL IV Stimulentul de inserie
[{*}] CAPITOLULVAlocaiadestatpentrucopii(capitolcuprinzndart.14-16abrogatdela1
februarie2012prinart.IIpct.14dinH.G.nr.57/2012)
[{*}] CAPITOLUL VI Stabilirea i plata indemnizaiilor lunare pentru creterea copilului, a
stimulentului de inserie i a sprijinului lunar (titlulmodificatprinart.IIpct.15din H.G.nr.
57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 1

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

CAPITOLUL VII Dispoziii finale


ANEXE
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. - (1) Beneficiaz de drepturile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor, denumit n continuare ordonan de
urgen, urmtoarele persoane, denumite n continuare persoane ndreptite:
[{*}] a) oricare dintre prinii fireti ai copilului/copiilor; (litermodificatprinart.IIIpct.1din
H.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
[{*}] b) oricare dintre soii crora li s-a/s-au ncredinat copilul/copiii n vederea adopiei sau au
adoptat copilul/copiii; (litermodificatprinart.IIIpct.1dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela
28decembrie2012)
c) persoana care are copilul n plasament ori n plasament n regim de urgen;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii si naturali ori adoptai;
e) persoana care a fost numit tutore.
[{*}] (2) Persoanele ndreptite prevzute la alin. (1) beneficiaz de drepturile prevzute de ordonana de
urgen dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) se ncadreaz n prevederile art. 2 alin. (1) sau, dup caz, n prevederile art. 2 alin. (5) i (6) ori n
prevederile art. 31 alin. (1) i ale art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen;
b) sunt ceteni romni sau, dup caz, strini ori apatrizi;
c) au domiciliul sau reedina n Romnia, conform legii;
d) locuiesc n Romnia mpreun cu copilul/copiii pentru care solicit drepturile i se ocup de
creterea i ngrijirea acestuia/acestora;
e) ndeplinesc obligaia prevzut la art. 12 alin. (2), respectiv art. 38 din ordonana de urgen.
(alineatmodificatprinart.IIpct.1din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
(3) n situaia n care prinii copilului nu sunt cstorii, dar copilul a fost recunoscut, ndeplinirea
condiiilor prevzute la alin. (2) se demonstreaz pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelar.
(alineatintrodusprinart.IIIpct.2dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
[{*}] Art. 2.
[{*}] (1) Drepturile prevzute la art. 2 alin. (1) - (3), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) i (2), art. 8 alin.
(4) i art. 9 alin. (4) i (5) din ordonana de urgen se cuvin pentru fiecare natere sau, dup caz, pentru
fiecare situaie prevzut la art. 8 alin. (2) din ordonana de urgen. (alineatmodificatprinart.IIIpct.3
dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(2) Drepturile prevzute la art. 31 alin. (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de
urgen se acord persoanelor ndreptite pentru fiecare copil aflat n aceast situaie i se cumuleaz cu
indemnizaia prevzut la art. 2 din ordonana de urgen.
(articolmodificatprinart.IIpct.2din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
[{*}] Art. 3.-(1)Lastabilireacelor3naterisau,dupcaz,acelor3situaiiprevzutelaart.8alin.(2)
dinordonanadeurgen,seiauncalculnumaicelepentrucares-abeneficiatdedrepturileprevzute
deordonanadeurgen,respectivdedrepturileprevzutedeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.
148/2005privindsusinereafamilieinvedereacreteriicopilului,aprobatcumodificriicompletri
prinLegeanr.7/2007,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2)nsituaiancarepersoanaseafllaapatranatereoriurmtoarelesau,dupcaz,laapatra
situaieprevzutlaart.8alin.(2)dinordonanadeurgenoriurmtoareleinuabeneficiatde
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 2

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

drepturilemenionatelaalin.(1),atunci,nnelesulordonaneideurgen,drepturileprevzutede
aceastaseacord.
(articolabrogatdela28decembrie2012prinart.IIIpct.4dinH.G.nr.1291/2012)
[{*}]
CAPITOLUL II
Concediul i indemnizaiile lunare pentru creterea copilului, precum i sprijinul lunar
(titlulmodificatprinart.IIpct.3din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 4. - (1) Concediul i indemnizaiile lunare pentru creterea copilului, prevzute de ordonana de
urgen, se acord persoanelor ndreptite, dac acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit,
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
denumit n continuare Codul fiscal, timp de 12 luni n ultimul an anterior datei naterii copilului sau,
dup caz, anterior datei la care s-a realizat ncredinarea n vederea adopiei, s-a ncuviinat adopia ori s-a
instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevzute la alin. (1) beneficiaz i persoanele care au realizat n perioada de referin
avut n vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
(3) Se iau n considerare perioadele prevzute la art. 2 alin. (5) lit. o) - s) din ordonana de urgen i n
situaia n care persoana admis la cursurile unei alte forme de nvmnt preuniversitar sau, dup caz,
universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate ncepe cursurile
din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.
Art. 41. - (1) n aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonana de urgen, cellalt printe sau cealalt
persoan prevzut la art. 8 alin. (2) din ordonana de urgen care nu a solicitat dreptul la indemnizaie
poate solicita acest drept, dac ndeplinete condiiile de acordare, oricnd pn la mplinirea de ctre
copil a vrstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap. Dac acest drept nu se
solicit, concediul i indemnizaia pentru creterea copilului se reduc cu o lun.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), persoana ndreptit care se afl n concediu pentru creterea
copilului poate opta pentru concediu fr plat sau, dup caz, pentru realizarea de venituri supuse
impozitului.
(3) n cazul persoanei singure sau n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile de acordare a concediului
i indemnizaiei pentru creterea copilului, prevederile art. 11 din ordonana de urgen nu se aplic.
(4) Pe perioada n care cealalt persoan beneficiaz de dreptul la concediul propriu de cretere a
copilului de cel puin o lun, dreptul celuilalt printe la indemnizaia pentru creterea copilului se
suspend n condiiile art. 16 alin. (2) din ordonana de urgen.
[{*}] (5) n situaia n care persoana ndreptit opteaz potrivit alin. (2) la concediul fr plat, cererea
pentru acordarea acestuia se depune i se nregistreaz la angajator, pe aceast perioad aplicndu-se
corespunztor prevederile art. 21 alin. (3) i art. 22 din ordonana de urgen. (alineatmodificatprinart.
IIIpct.5dinH.G.nr.1291/2012,invigoaredela28decembrie2012)
[{*}] (6) Prevederile alin. (1) - (5) nu se aplic n situaia n care persoana ndreptit solicit numai
acordarea stimulentului de inserie sau acesta este solicitat cu cel puin 3 luni nainte de mplinirea de
ctre copil a vrstei de un an ori cu 6 luni nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani, respectiv
3 ani, n cazul copilului cu handicap. (alineatmodificatprinart.IIIpct.5dinH.G.nr.1291/2012,in
vigoaredela28decembrie2012)
(7) Solicitarea concediului prevzut la alin. (1) se face pe baz de cerere i documente doveditoare, n
condiiile prezentelor norme metodologice, cu cel puin 30 de zile nainte de intrarea efectiv n acest
concediu.
[{*}] (8) n situaia n care persoana ndreptit prevzut la alin. (1) nu solicit dreptul la concediul
propriu de cel puin o lun, aceasta are obligaia de a anuna n scris agenia pentru pli i inspecie
social judeean, respectiv a municipiului Bucureti, denumit n continuare agenie teritorial, cu cel
puin 60 de zile nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 3

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

copilului cu handicap, dac nu se nregistreaz situaia prevzut la alin. (6). (alineatmodificatprinart.


IIIpct.5dinH.G.nr.1291/2012,invigoaredela28decembrie2012)
(9) n situaia suprapunerii drepturilor de concediu i indemnizaie pentru creterea copilului n condiiile
art. 8, drepturile prevzute n prezentul articol pot fi solicitate de cellalt printe care ndeplinete
condiiile de acordare la finalizarea concediului i a indemnizaiei pentru creterea celui din urm copil,
drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioad de cel puin dou luni, cuprins n perioada
total a concediilor suprapuse i cumulate.
(articolintrodusprinart.IIpct.4din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
[{*}] Art. 5. - n aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o) - s) din ordonana de urgen, cursurile
preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi
frecventate att la uniti de nvmnt de stat, ct i particulare, autorizate sau acreditate, n condiiile
legii, n ar sau ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul
Educaiei Naionale. (denumirenlocuitprinart.32alin.(1)lit.h)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoare
dela22decembrie2012)
Art. 6.
[{*}] (1) Drepturile reprezentnd indemnizaiile prevzute la art. 2 alin. (1) - (3), art. 11, art. 31 alin. (1) i
art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se acord pe baz de cerere, nsoit n mod
obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului i a certificatului de natere al copilului pentru
care se solicit dreptul ori, dup caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul,
i, dup caz, de actele doveditoare prevzute la alin. (4) - (7), care s ateste ndeplinirea condiiilor
prevzute de ordonana de urgen. (alineatmodificatprinart.IIpct.5din H.G.nr.57/2012,nvigoare
dela1februarie2012)
(2) n cazul n care nu a fost ntocmit actul de natere al copilului pentru care se solicit dreptul, cererea
prevzut la alin. (1) va fi nsoit de copia legalizat a actului constatator al naterii. Pentru copiii
ceteni strini sau romni nscui n strintate, cererea va fi nsoit de certificatul sau extrasul de
natere tradus n limba romn i legalizat.
(3) Pentru situaia prevzut la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligaia s depun la agenia pentru
prestaii sociale judeean, respectiv a municipiului Bucureti, denumit n continuare agenia teritorial,
copia certificatului de natere al copilului, n termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai
trziu de 6 luni de la naterea copilului sau 12 luni de la nregistrarea naterii la autoritile romne
competente, n condiiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil, republicat, cu
modificrile ulterioare, n cazul copiilor ceteni romni nscui n strintate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului i relaia acestuia cu copilul/copiii pentru care
solicit dreptul se prezint n copie certificat sau, dup caz, autentificat pentru conformitate cu
originalul i sunt, dup caz, urmtoarele:
a) certificatele de natere ale copiilor pentru care se solicit drepturile prevzute de ordonana de
urgen, precum i ale celorlali copii aflai n ntreinere;
b) hotrrea judectoreasc de ncredinare n vederea adopiei, potrivit legii;
c) hotrrea judectoreasc de ncuviinare a adopiei, potrivit legii;
d) hotrrea judectoreasc sau, dup caz, hotrrea comisiei pentru protecia copilului pentru
msura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al direciei generale de asisten social i protecia copilului sau,
dup caz, hotrrea judectoreasc pentru msura plasamentului n regim de urgen, potrivit legii;
f) hotrrea judectoreasc de instituire a tutelei sau, dup caz, dispoziia autoritii tutelare, potrivit
legii;
g) actul doveditor care atest calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate
deplin de exerciiu al drepturilor civile, ndreptit s beneficieze de indemnizaie pentru creterea
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 4

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

copilului, respectiv printe, tutore, curator, alt persoan desemnat reprezentant legal prin decizia
directorului general al direciei generale de asisten social i protecia copilului sau, dup caz, prin
hotrre judectoreasc.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum i nivelul lunar, trimestrial sau anual al
acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dup caz, urmtoarele:
a) dovada eliberat de angajator sau de entitile asimilate angajatorului, care au calitatea de pltitori
de venituri supuse impozitului, din care s rezulte c persoana ndreptit a realizat timp de 12 luni
n ultimul an anterior naterii copilului venituri din salarii, sau, dup caz, de autoritatea competent,
n caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciar a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate n anul fiscal anterior celui n care s-a nscut copilul i/sau,
dup caz, dovada privind venitul calculat n vederea plii anticipate a impozitului, precum i copia
deciziei de impunere, eliberat de autoritile competente, n cazul persoanelor care realizeaz
venituri din activiti independente i/sau din activiti agricole;
c) dovada eliberat de organele competente, n cazul persoanelor care realizeaz venituri
profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberat de organele competente, n cazul asociailor unici, privind veniturile realizate de
acetia;
e) adeverina eliberat de pltitorul indemnizaiei de maternitate, potrivit Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, de angajator sau, dup caz, de casa teritorial de asigurri de sntate ori de agenia
judeean pentru ocuparea forei de munc;
f) dovada eliberat de autoritile competente, de angajatori sau, dup caz, declaraia pe propria
rspundere, din care s rezulte data de la care solicitantul se afl n concediu pentru creterea
copilului;
g) copia contractului de munc sau, dup caz, dovada eliberat de angajatori ori de autoritile
competente strine sau romne, tradus i legalizat, care s ateste perioadele n care au fost
realizate activiti profesionale i care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate social, denumit n continuare Regulamentul nr. 883/2004 i ale
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie
2009 de stabilire a procedurii de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate social, precum i veniturile aferente acestor activiti, inclusiv
cele provenite din perioadele de omaj i concedii medicale. Aceste prevederi se aplic i
persoanelor care au realizat activiti salariale ori independente n statele care aplic prevederile
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor
de securitate social n raport cu lucrtorii salariai i cu familiile acestora, care se deplaseaz n
cadrul Comunitii, pentru situaiile prevzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situaiilor prevzute la art. 2 alin. (5) din ordonana de urgen i,
dup caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritile
competente, sunt urmtoarele:
a) dovada eliberat de instituia care a trimis persoana n misiune permanent n strintate, pentru
situaia prevzut la lit. k);
b) dovada eliberat de agenia teritorial pentru ocuparea forei de munc, pentru situaiile prevzute
la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberat de casele teritoriale de pensii, pentru situaia prevzut la lit. d) i e);
d) dovada eliberat de angajator pentru situaiile prevzute la lit. c), d), f), i), j), u);
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 5

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

e) dovada eliberat de casa teritorial de asigurri de sntate, pentru situaia prevzut la lit. c);
f) adeverina eliberat de instituia de nvmnt, care s ateste frecventarea cursurilor fr
ntrerupere, pn la data solicitrii acesteia, pentru situaiile prevzute la lit. m) - s);
g) diploma de absolvire, foaia matricol sau adeverina eliberat de instituia de nvmnt superior,
pentru situaiile prevzute la lit. t) i v);
h) livretul militar, certificatul sau orice alt dovad eliberat, dup caz, de centrul militar n a crui
raz teritorial domiciliaz persoana ndreptit sau de structurile militare ale instituiilor din
sistemul de aprare, ordine public i siguran naional, n care sunt precizate cu exactitate
perioadele i natura situaiei respective, pentru situaia prevzut la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de nvmnt, recunoscut pe
teritoriul statului respectiv, eliberat de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii, prin Centrul
Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor, ori de ctre instituiile de nvmnt abilitate
pentru recunoaterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate n strintate, n baza procedurilor
legale n vigoare, pentru situaia prevzut la lit. m).
(7) n cazul prevzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonana de urgen, persoana ndreptit prezint
dovada eliberat de angajator, din care s reias c aceasta s-a aflat n perioada de maximum 3 luni de la
ncetarea unui contract de munc pe perioad determinat i nceperea unui alt contract de munc pe
durat determinat la acelai angajator, considerate contracte succesive, conform art. 80 din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare.
(8) n cazurile prevzute la art. 2 alin. (5) lit. g) i h) din ordonana de urgen, nu este necesar ca
persoana ndreptit s prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situaii, drepturile respective
fiind acordate de ageniile teritoriale.
(9)
[{*}] Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1) - (3), art. 31 alin.
(2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen sunt, dup caz, urmtoarele: (parte
introductivmodificatprinart.IIpct.6din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
a) declaraia pe propria rspundere din care s rezulte c cellalt printe firesc sau, dup caz, o alt
persoan dintre cele prevzute la art. 8 alin. (2) din ordonana de urgen nu beneficiaz de
indemnizaie sau de stimulent;
b) declaraia pe propria rspundere a persoanei ndreptite din care s reias c se ocup de
creterea i ngrijirea copilului i c acesta nu este ncredinat sau dat n plasament unei alte
persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de ncadrare a copilului ntr-un grad de handicap;
c1) certificatul de ncadrare n grad de handicap a persoanei ndreptite; (literintrodusprinart.II
pct.7din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
d) adeverina eliberat de medicul specialist privind certificarea naterii nainte de termen;
e) alte documente, dup caz, din care s rezulte ndeplinirea condiiilor de acordare a concediului i
indemnizaiei pentru creterea copilului, la solicitarea ageniilor teritoriale.
(10) Pentru cetenii strini sau apatrizi, componena familiei, filiaia copiilor i situaia lor juridic se
dovedesc cu documentele eliberate de autoritile din ara de origine i confirmate de autoritile romne
sau, dup caz, cu documentele eliberate de autoritile romne, precum i cu alte documente prevzute la
alin. (4)
[{*}] Art. 7.
[{*}] (1) Concediul pentru creterea copilului, prevzut la art. 2 alin. (1), art. 6 i 11 din ordonana de
urgen, se acord pe baz de cerere aprobat de ctre angajatorul la care i desfoar activitatea
persoana ndreptit. (alineatmodificatprinart.IIIpct.6dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28
decembrie2012)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 6

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

[{*}] (2) n situaia persoanelor ndreptite care realizeaz venituri din activiti independente sau
agricole i care nu lucreaz n baza unui contract individual de munc, concediul reprezint
ntreruperea/suspendarea activitii pe perioada de pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de un an sau
2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap, n situaia solicitrii drepturilor prevzute la art. 2
alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonana de urgen. (alineatmodificatprinart.IIIpct.6
dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(3) Persoanele care frecventeaz cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat i de
doctorat beneficiaz de indemnizaie pentru creterea copilului sau de drepturile prevzute la art. 31 alin.
(1) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen indiferent dac ntrerup sau nu
frecventarea cursurilor pe perioada de pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de un an sau 2 ani,
respectiv 3 sau 7 ani, n cazul copilului cu handicap.
(articolmodificatprinart.IIpct.8din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 8. - (1) n cazul n care persoana ndreptit, beneficiar a concediului i a indemnizaiei lunare
pentru creterea copilului sau, dup caz, a stimulentului de inserie, pn la mplinirea de ctre copil a
vrstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap, nate n aceast perioad unul
sau mai muli copii ori se produce o nou situaie dintre cele prevzute la art. 8 alin. (2) din ordonana de
urgen, aceasta, la finalizarea concediului sau, dup caz, a dreptului la stimulentul de inserie, acordat
pentru copilul anterior, opteaz, pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevzute la art. 2
alin. (1), respectiv art. 7 din ordonana de urgen. Pentru continuitatea acordrii drepturilor, cererea
trebuie s fie depus cu 60 de zile naintea mplinirii de ctre copilul anterior a vrstei de 1, 2 sau 3 ani, n
cazul copilului cu handicap, sau n termen de maximum 30 de zile de la aceast dat. n cazul n care se
depete acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.
(11) n cazul prevzut la alin. (1), dac persoana ndreptit nu a ndeplinit pentru copilul nscut anterior
condiiile de acordare a concediului i a indemnizaiei pentru creterea copilului/stimulentului lunar sau
stimulentului de inserie, ns le ndeplinete pentru acest din urm copil, printele/persoana ndreptit
care a beneficiat de concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copilului sau, dup caz, de
stimulentul lunar/stimulentul de inserie poate opta pentru ncetarea drepturilor menionate acordate
pentru copilul anterior, cellalt printe/cealalt persoan ndreptit avnd posibilitatea de a solicita
drepturile pentru acest din urm copil. (alineatintrodusprinart.IIpct.9din H.G.nr.57/2012,nvigoare
dela1februarie2012)
[{*}] (2) n situaia prevzut la alin. (1) se acord indemnizaia lunar pentru creterea copilului n
cuantumul primit anterior, prin utilizarea n calcul a indicatorului social de referin, denumit n
continuare ISR, dup cum urmeaz:
a) nu mai mult de 6,8 ISR n cazul n care persoana opteaz pentru concediu i indemnizaia
prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonana de urgen;
b) nu mai mult de 2,4 ISR n cazul n care persoana opteaz pentru concediu i indemnizaia
prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonana de urgen.
(alineatmodificatprinart.IIpct.10din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
(3) n cazul prevzut la alin. (1), dac cele 12 luni prevzute la art. 2 alin. (1) din ordonana de urgen
sunt constituite i din perioade n care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizaia
lunar pentru creterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate n aceast perioad, inclusiv pe
baza celor realizate n perioadele prevzute la art. 2 alin. (5) i (6) din ordonana de urgen.
(4) n situaia prevzut la alin. (3), dac din calcul rezult un cuantum al indemnizaiei lunare pentru
creterea copilului mai mic dect cuantumul indemnizaiei primit anterior naterii celui din urm copil,
atunci se acord indemnizaia lunar pentru creterea copilului primit anterior, cu respectarea
prevederilor alin. (2).
[{*}] (5)nsituaiileprevzutelaalin.(1)i(3),dreptullaconcediuiindemnizaiepentrucreterea
copiluluisau,dupcaz,lastimulentuldeinserie,pentrucopilulanterior,nceteazladataacordrii
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 7

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

nouluidrept.(alineatabrogatdela28decembrie2012prinart.IIIpct.7dinH.G.nr.1291/2012)
[{*}] (6) n situaia n care unul dintre prini se afl n concediul de maternitate prevzut de Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 158/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, concediul pentru creterea copilului i indemnizaiile lunare
prevzute la art. 2 alin. (1) - (3) din ordonana de urgen se pot acorda doar dup terminarea concediului
de maternitate i nu mai devreme de a 43 - a zi de la data naterii copilului. (alineatmodificatprinart.II
pct.10din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
[{*}] (7)nsituaiancarepersoanaseaflcuprimulcopilnperioadadeconcediuiindemnizaie
pentrucretereacopiluluinbazaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.148/2005,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.7/2007,cumodificrileicompletrileulterioare,inateun
alt/alicopil/copiisauseaflnunadintresituaiileprevzutelaart.8alin.(2)dinordonanade
urgen,dupdatade1ianuarie2011,peperioadasuprapuneriinaterilorsau,dupcaz,asituaiilor,
sumaprevzutlaart.9alin.(6)dinordonanadeurgennuseacord.(alineatabrogatdela28
decembrie2012prinart.IIIpct.7dinH.G.nr.1291/2012)
[{*}] (8)nsituaiaprevzutlaalin.(7),laterminareaperioadeideacordareadrepturilorprevzutede
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.148/2005,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
7/2007,cumodificrileicompletrileulterioarepentrucopilulnscutdupdatade1ianuarie2011
sau,dupcaz,pentrusituaiileprevzutelaart.8alin.(2)dinordonanadeurgen,survenitedup
aceastdat,persoanandreptitopteazpentruunuldintredrepturileprevzutelaart.2alin.(1)din
ordonanadeurgen.(alineatabrogatdela28decembrie2012prinart.IIIpct.7dinH.G.nr.
1291/2012)
[{*}] (9)nsituaiaprevzutlaalin.(8)seacordindemnizaialunarpentrucretereacopilului
aplicndcorespunztordispoziiilealin.(2)-(4).(alineatabrogatdela28decembrie2012prinart.III
pct.7dinH.G.nr.1291/2012)
[{*}] Art. 9. - (1) n situaia n care, dup alegerea opiunii de concediu de ctre persoana ndreptit,
copilul/copiii este/sunt ncadrat/ncadrai n grad de handicap, dreptul prevzut la art. 2 alin. (2) din
ordonana de urgen se acord de la data emiterii certificatului de ncadrare n grad de handicap, dac
cererea este depus n termen de 60 de zile de la aceast dat. Dac cererea este depus dup termenul
menionat, dreptul se acord de la data depunerii cererii.
(2) n situaia n care, dup mplinirea vrstei de un an sau 2 ani, copilul, respectiv unul sau mai muli
dintre copiii rezultai din sarcini multiple, este ncadrat ntr-un grad de handicap, dreptul prevzut la art. 2
alin. (2) din ordonana de urgen se acord de la data emiterii certificatului de ncadrare n grad de
handicap, dac cererea este depus n termen de 60 de zile de la aceast dat. Dac cererea este depus
dup termenul menionat, dreptul se acord de la data depunerii cererii.
(3) n situaia n care unul dintre copiii rezultai n urma unei sarcini multiple este ncadrat ntr-un grad de
handicap pn la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 3 ani, pentru acesta se continu concediul i plata
indemnizaiei pentru creterea copilului n cuantumul prevzut la art. 2 alin. (2) din ordonana de urgen.
n cazul n care sunt ncadrai n grad de handicap mai muli copii rezultai n urma unei sarcini multiple,
pe lng indemnizaia pentru creterea copilului n cuantumul prevzut la art. 2 alin. (2) din ordonana de
urgen se va acorda i suma prevzut la art. 5 din ordonana de urgen, n raport cu numrul copiilor.
(articolmodificatprinart.IIpct.11din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
CAPITOLUL III
Concediul fr plat pentru creterea copilului
[{*}] Art. 10. - Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creterea copilului i a
indemnizaiei lunare prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonana de urgen pot beneficia, dup
mplinirea de ctre copil, cu excepia copilului cu handicap, a vrstei de un an, de concediul fr plat
prevzut la art. 6 din ordonana de urgen. (articolmodificatprinart.IIpct.12din H.G.nr.57/2012,n
vigoaredela1februarie2012)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 8

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

[{*}] Art. 11. - Concediul fr plata indemnizaiei pentru creterea copilului prevzut la art. 6 din
ordonana de urgen se acord de ctre angajator pe baz de cerere, nsoit de copia livretului de familie
sau a certificatului de natere al copilului i, dup caz, de actele doveditoare privind situaia juridic a
copilului fa de persoana ndreptit. (articolmodificatprinart.IIIpct.8dinH.G.nr.1291/2012,n
vigoaredela28decembrie2012)
CAPITOLUL IV
Stimulentul de inserie
Art. 12.
[{*}] (1) Stimulentul de inserie prevzut la art. 7 alin. (1) din ordonana de urgen se acord lunar
persoanelor ndreptite care au optat pentru acordarea concediului pentru creterea copilului i a
indemnizaiei lunare prevzute la art. 2 alin. (1) din ordonana de urgen, dac acestea realizeaz venituri
supuse impozitului, dup cum urmeaz:
a) nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, n situaia prevzut la art. 2 alin. (1) lit. a)
din ordonana de urgen;
b) dup mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, n situaia prevzut la art. 2 alin (1) lit. b) din
ordonana de urgen.
(alineatmodificatprinart.IIIpct.9dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(2) Acordarea indemnizaiei pentru creterea copilului sau, dup caz, a stimulentului de inserie se face la
cererea scris a persoanei ndreptite, ori de cte ori aceasta solicit, cu respectarea condiiilor prevzute
de ordonana de urgen.
[{*}] (3) Dac persoana ndreptit care a optat pentru concediul prevzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din
ordonana de urgen, n perioada n care beneficiaz de stimulentul de inserie, solicit acordarea
concediului fr plat prevzut la art. 6 din ordonana de urgen, nu mai beneficiaz de stimulentul de
inserie la reluarea realizrii de venituri supuse impozitului. (alineatmodificatprinart.IIIpct.9dinH.G.
nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(4) n situaia prevzut la art. 41 alin. (1) i (2), dac solicitarea concediului de cel puin o lun se
produce n ultima lun nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un an, stimulentul de inserie se
acord ncepnd cu mplinirea de ctre copil a vrstei de un an persoanei ndreptite care a solicitat iniial
dreptul, dac aceasta realizeaz venituri profesionale, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1). (alineat
introdusprinart.IIpct.13din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
(5) n situaia prevzut la art. 41 alin. (1) i (2), dac solicitarea concediului de cel puin o lun se
produce n ultima lun nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani, stimulentul de inserie nu se
mai acord. (alineatintrodusprinart.IIIpct.10dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie
2012)
(6) n cazul n care persoana ndreptit care a solicitat concediul prevzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din
ordonana de urgen realizeaz venituri profesionale nainte de mplinirea de ctre copil a vrstei de un
an, stimulentul de inserie se va acorda numai dup mplinirea de ctre copil a vrstei de un an. (alineat
introdusprinart.IIIpct.10dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(7) n situaia n care unul dintre prini se afl n plata stimulentului de inserie acordat n condiiile alin.
(1) lit. a) i cellalt printe se afl ntr-o situaie de natur a genera un nou concediu pentru creterea
copilului, stimulentul de inserie se acord pn la mplinirea de ctre copilul anterior a vrstei de 2 ani.
(alineatintrodusprinart.IIIpct.10dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(8) n situaia n care unul dintre prini se afl n plata stimulentului de inserie acordat n condiiile alin.
(1) lit. b) i cellalt printe se afl ntr-o situaie de natur a genera un nou concediu pentru creterea
copilului, plata stimulentului de inserie se suspend i se acord indemnizaia pentru creterea copilului,
cu respectarea prevederilor art. 8, majorat cu suma prevzut la art. 9 alin. (4) din ordonana de urgen.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 9

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

(alineatintrodusprinart.IIIpct.10dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
Art. 13. - (1) Stimulentul de inserie se acord pe baz de cerere, semnat de persoana ndreptit,
nsoit de dovada eliberat de angajator sau, dup caz, de alte documente eliberate de autoritile
competente ori de declaraia pe propria rspundere din care s rezulte c aceasta realizeaz sau urmeaz
s realizeze venituri supuse impozitului.
[{*}] (2) n situaia stabilirii dreptului la stimulentul de inserie pentru persoana care beneficiaz de
concediul pentru creterea copilului i indemnizaia lunar prevzut la art. 2 alin. (1) din ordonana de
urgen, cererea de acordare va fi nsoit numai de documentele prevzute la alin. (1). (alineatmodificat
prinart.IIIpct.11dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(3) n situaia stabilirii dreptului la stimulentul de inserie pentru persoana care dei are dreptul nu solicit
acordarea concediului pentru creterea copilului i a indemnizaiei lunare prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a)
din ordonana de urgen, cererea este nsoit de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre
cele prevzute la art. 6.
[{*}]
CAPITOLUL V
Alocaia de stat pentru copii
(capitolcuprinzndart.14-16abrogatdela1februarie2012prinart.IIpct.14dinH.G.nr.57/2012)
[{*}] Art. 14.-(1)Copiiinvrstdepnla2ani,respectiv3ani,ncazulcopiilorcuhandicap,
beneficiazdealocaiadestatpentrucopiincuantumulprevzutlaart.5alin.(2)dinordonanade
urgen.
(2)nsituaiacopiilornvrstdepeste2ani,respectivdepeste3ani,ncazulcopiilorcuhandicap,
alocaiadestatpentrucopiiseacordncuantumulprevzutlaart.3alin.(1)dinLegeanr.61/1993
privindalocaiadestatpentrucopii,republicat.
(articolabrogatdela1februarie2012prinart.IIpct.14dinH.G.nr.57/2012)
[{*}] Art. 15.-(1)Alocaiadestatpentrucopiiprevzutlaart.14alin.(1)seacordpebazdecerere,
nsoitnmodobligatoriudeactuldeidentitatealsolicitantuluiidecertificatuldenateresau,dup
caz,deactulconstatatoralnateriisauextrasuldenaterealcopiluluipentrucaresesolicitdreptul,n
originalincopie,certificatepentruconformitatecuoriginalul,precumideacteledoveditoare
prevzutedelegepentrusolicitareaacestuidrept.
(2)nsituaiancarealocaiadestatpentrucopiisesolicitodatcuindemnizaialunarsau,dupcaz,
custimulentuldeinserieprevzutelaart.2alin.(2)-(4),respectivart.7dinordonanadeurgen,
cerereasecompleteazpotrivitmodeluluiprevzutnanexanr.1.
(3)nsituaiancarealocaiadestatpentrucopiisesolicitdistinct,seutilizeazformularuldecerere
prevzutdeNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiinr.61/1993privindalocaiadestat
pentrucopii,precumipentrureglementareamodalitilordestabilireiplataalocaieidestatpentru
copii,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.577/2008.
(articolabrogatdela1februarie2012prinart.IIpct.14dinH.G.nr.57/2012)
[{*}] Art. 16.-Alocaiadestatpentrucopiisecumuleazcuindemnizaialunarsaucustimulentulde
inserieprevzutelaart.2alin.(2)-(4),respectivart.7dinordonanadeurgen.(articolabrogatdela
1februarie2012prinart.IIpct.14dinH.G.nr.57/2012)
[{*}]
CAPITOLUL VI
Stabilirea i plata indemnizaiilor lunare pentru creterea copilului, a stimulentului de inserie i a
sprijinului lunar
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 10

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

(titlulmodificatprinart.IIpct.15din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)

Art. 17. - Drepturile prevzute de ordonana de urgen pot fi solicitate de ctre persoana ndreptit sau,
dup caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, mputernicit prin procur.
Art. 18.
[{*}] (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1) - (3), art. 7 alin. (1) i (2), art.
11, art. 31 alin. (1) i (2) i la art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se
completeaz de ctre persoanele ndreptite, reprezentanii legali sau mandatarii acestora, potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 1. (alineatmodificatprinart.IIpct.16din H.G.nr.57/2012,nvigoare
dela1februarie2012)
[{*}] (2) Majorarea prevzut la art. 9 alin. (4) din ordonana de urgen se acord de la data naterii
copilului, la solicitarea scris a persoanei ndreptite, nsoit de copia certificatului de natere al
copilului, depus la primrie sau la agenia teritorial n a crei raz domiciliaz, nu mai trziu de data la
care primul copil mplinete vrsta legal de ncetare a concediului. (alineatmodificatprinart.IIIpct.12
dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(3) Pentru situaia prevzut la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverina se completeaz potrivit modelului
prevzut n anexa nr. 2.
(4) n aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonana de urgen, printele supravieuitor trebuie s
depun cererea n termen de 60 de zile de la data decesului nregistrat n certificatul constatator de deces,
cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonana de urgen. (alineatintrodusprinart.IIpct.17
din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
(5) n cazul n care printele supravieuitor dorete schimbarea opiunii de acordare a dreptului, acesta
depune cererea nsoit de documentele justificative care s ateste ndeplinirea condiiilor de acordare.
(alineatintrodusprinart.IIpct.17din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 19.
[{*}] (1) Cererile prevzute la art. 18 alin. (1) i (2), nsoite de documentele justificative depuse de
persoanele ndreptite la primria unitii/subdiviziunii administrativ - teritoriale pe raza creia
solicitantul i are domiciliul sau reedina, se transmit de ctre primar ageniei teritoriale pe baz de
borderou, n termenul prevzut la art. 14 alin. (2) din ordonana de urgen. Modelul de borderou este
prevzut n anexa nr. 3. (alineatmodificatprinart.IIpct.18din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1
februarie2012)
(2) Primriile au obligaia s verifice documentaia depus de solicitani i s transmit ageniilor
teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunztoare dreptului solicitat.
(3) Cererile prevzute la art. 18 alin. (1) i (2) sunt certificate, prin semntur i tampil, de ctre primar
sau, dup caz, de ctre persoana mputernicit de acesta.
Art. 20.
[{*}] (1) Solicitarea drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1) - (3), art. 7 alin. (1) i (2), art. 11, art. 31 alin.
(1) i (2) i la art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se soluioneaz prin decizie
scris emis de directorul executiv al ageniei teritoriale, n termenul prevzut la art. 14 alin. (3) din
ordonana de urgen. (alineatmodificatprinart.IIpct.19din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1
februarie2012)
(2) Decizia prevzut la alin. (1) se comunic solicitantului n termen de 5 zile lucrtoare de la data
emiterii, direct sau prin pot.
(3) Datele cuprinse n cererea privind acordarea drepturilor prevzute de ordonana de urgen, nsoit de
actele doveditoare, sunt supuse confidenialitii. Acestea vor putea fi folosite numai n scopul stabilirii
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 11

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

dreptului la concediu i indemnizaie lunar, stimulent de inserie sau alocaie de stat pentru copii i al
ntocmirii unor situaii statistice.
[{*}] (4) Deciziile prevzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale pentru Pli i Inspecie Social, denumit n continuare Agenie.
(sintagmnlocuitprinart.IVdin H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 21. - (1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizaiei pentru creterea copilului se iau n considerare
toate veniturile realizate de persoana ndreptit, obinute n condiiile art. 3 din ordonana de urgen,
precum i veniturile aferente perioadelor asimilate prevzute la art. 2 alin. (5) i (6) din ordonana de
urgen.
[{*}] (2) Cuantumul indemnizaiei pentru creterea copilului se calculeaz prin aplicarea cotei de 85%
asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1). (alineatmodificatprinart.IIIpct.13dinH.G.nr.
1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
[{*}] (3) Pentru luna n care s-a nscut copilul se ia n calcul venitul cuvenit n luna respectiv, cu
respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonana de urgen. (alineatmodificatprinart.IIpct.20din
H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
[{*}] (4) n situaia n care cele 12 luni anterioare datei naterii copilului se constituie numai din
perioadele asimilate prevzute la art. 2 alin. (5) din ordonana de urgen, fr venituri aferente acestora,
cuantumul indemnizaiei pentru creterea copilului este de 1,2 ISR. Dac persoana realizeaz venituri o
perioad de cteva luni n interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului
indemnizaiei pentru creterea copilului este reprezentat de suma total a veniturilor realizate n aceste
luni, mprit la 12. (alineatmodificatprinart.IIpct.20din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1
februarie2012)
[{*}] (5) Dac din calculul indemnizaiei pentru creterea copilului potrivit prevederilor alin. (2) rezult
un cuantum mai mic de 1,2 ISR, se acord 1,2 ISR. (alineatmodificatprinart.IIpct.20din H.G.nr.
57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 22. - (1) n situaia persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente sau agricole,
cuantumul indemnizaiei pentru creterea copilului se recalculeaz n baza dovezilor eliberate de organele
competente privind veniturile efectiv realizate n perioada pentru care s-a luat n calcul venitul estimat n
vederea plii anticipate a impozitului sau, dup caz, pentru care s-a completat declaraia pe propria
rspundere.
(2) Dovada prevzut la alin. (1) se transmite de ctre persoana beneficiar la agenia teritorial, n termen
de 30 de zile de la comunicare.
(3) Dac din recalculare rezult un cuantum mai mare al indemnizaiei pentru creterea copilului fa de
cel stabilit iniial, diferena de cuantum se acord pentru toat perioada de la data stabilirii dreptului.
(4) Dac din recalculare rezult un cuantum mai mic al indemnizaiei pentru creterea copilului fa de cel
stabilit iniial, diferena de cuantum, stabilit de la data acordrii, se recupereaz de la beneficiar.
(5) n vederea verificrii veniturilor din activiti independente sau agricole, agenia teritorial poate
solicita direciei generale a finanelor publice din jude, respectiv municipiul Bucureti situaia privind
veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaiei prevzute la art. 2 din ordonana de
urgen. (alineatintrodusprinart.IIIpct.14dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie
2012)
(6) n situaia n care persoana beneficiar nu transmite n termenul prevzut la alin. (2) dovada prevzut
la alin. (1), pe baza situaiei transmise de direcia general a finanelor publice, agenia teritorial este
ndreptit s modifice cuantumul indemnizaiei. (alineatintrodusprinart.IIIpct.14dinH.G.nr.
1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
Art. 23. - (1) Dreptul reprezentnd indemnizaia pentru creterea copilului se cuvine dup cum urmeaz:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 12

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

a) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care nceteaz, conform legii, concediul de maternitate, dar
nu mai devreme de a 43-a zi de la data naterii copilului, indiferent de persoana ndreptit care
solicit dreptul, dac cererea este depus n termen de 60 de zile lucrtoare de la acea dat;
b) ncepnd cu data naterii copilului, dac cererea este depus n termen de 60 de zile lucrtoare de
la acea dat, n cazul persoanelor care nu ndeplinesc condiiile, conform legii, pentru acordarea
concediului de maternitate i a indemnizaiei aferente;
c) ncepnd cu data adopiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau ncredinrii, dac cererea este
depus n termen de 60 de zile lucrtoare de la data la care s-au aprobat ori, dup caz, s-au instituit
msurile de protecie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaii, inclusiv pentru cazul n care cererea a
fost depus peste termenele prevzute la lit. a), b) i c);
e) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care beneficiarul stimulentului de inserie nu mai realizeaz
venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, i solicit revenirea n
concediul pentru creterea copilului, dac cererea este depus n termen de 30 de zile de la aceast
dat.
(2) Indemnizaia pentru creterea copilului se acord de la datele prevzute la alin. (1) lit. a) - d), dar nu
mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creterea copilului ori a ncetat realizarea de
venituri supuse impozitului.
(3) Drepturile prevzute la art. 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se
acord cu respectarea termenelor prevzute la art. 35 din ordonana de urgen. (alineatintrodusprinart.
IIpct.21din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 24. - Dreptul reprezentnd stimulentul de inserie se cuvine dup cum urmeaz:
a) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care persoana ndreptit i reia activitatea profesional i
realizeaz venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dac cererea
este depus n termen de 60 de zile lucrtoare de la acea dat;
[{*}] b) de la data naterii copilului, dac cererea este depus n termen de 60 de zile lucrtoare de la
acea dat, n cazul persoanelor care nu ndeplinesc condiiile, conform legii, pentru acordarea
concediului de maternitate i a indemnizaiei aferente, cu excepia persoanelor prevzute la art. 7
alin. (2) lit. b) din ordonana de urgen; (litermodificatprinart.IIIpct.15dinH.G.nr.
1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
c) de la data adopiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau ncredinrii, dac cererea este depus n
termen de 60 de zile lucrtoare de la data la care s-au aprobat ori, dup caz, s-au instituit msurile de
protecie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaii, inclusiv pentru cazul n care cererea a
fost depus peste termenele prevzute la lit. a), b) i c);
e) ncepnd cu ziua urmtoare celei n care beneficiarul indemnizaiei pentru creterea copilului
realizeaz venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, i plata acesteia
se suspend, dac cererea este depus n termen de 30 de zile de la aceast dat.
Art. 25. - Pe perioada acordrii indemnizaiei pentru creterea copilului, plata pensiei de invaliditate i a
venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspend.
Art. 26.
[{*}] (1) Plata indemnizaiei lunare pentru creterea copilului, a stimulentului de inserie i a drepturilor
prevzute la art. 31 alin. (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen se
efectueaz ncepnd cu luna urmtoare aprobrii cererii prin decizie a directorului executiv al ageniei
teritoriale. (alineatmodificatprinart.IIIpct.16dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie
2012)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 13

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

(2) Cuantumul indemnizaiei lunare pentru creterea copilului i al stimulentului aferent fraciunilor de
lun se stabilete proporional, n funcie de numrul zilelor calendaristice din luna respectiv pentru care
acestea se cuvin i se acord.
Art. 27. - Plata drepturilor prevzute de ordonana de urgen se efectueaz lunar, prin mandat potal, la
domiciliul persoanei ndreptite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea
acestora, n cont deschis la o unitate bancar.
Art. 28. - (1) Ageniile teritoriale solicit Ageniei creditele bugetare corespunztoare drepturilor
prevzute de ordonana de urgen, pn cel trziu la data de 15 a fiecrei luni.
[{*}] (2) Agenia solicit Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
creditele bugetare prevzute la alin. (1), centralizate la nivelul ntregii ri, pn cel trziu la data de 20 a
fiecrei luni. (denumirenlocuitprinart.32alin.(1)lit.l)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoaredela22
decembrie2012)
Art. 29.
[{*}] (1) n aplicarea prevederilor art. 16 i 17 din ordonana de urgen, autoritile competente au
obligaia de a transmite ageniilor teritoriale lunar, pn la data de 5 a fiecrei luni, tabelul nominal cu
persoanele aflate n situaii de natur a genera ncetarea sau suspendarea drepturilor prevzute de
ordonana de urgen, precum i data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevzute la art. 36
i 37 din ordonana de urgen. (alineatmodificatprinart.IIpct.23din H.G.nr.57/2012,nvigoarede
la1februarie2012)
(2) Autoritile prevzute la alin. (1) sunt urmtoarele:
a) primria, pentru situaiile prevzute la art. 16 alin. (1) lit. b) i alin. (2) lit. g), precum i la art. 17
alin. (1) lit. c) din ordonana de urgen, precum i pentru orice modificri cunoscute de aceasta cu
privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de ctre beneficiari, de natur a genera
ncetarea sau suspendarea drepturilor prevzute de ordonana de urgen;
b) direcia general de asisten social i protecia copilului, pentru situaiile prevzute la art. 16
alin. (2) lit. a) - d) i f) din ordonana de urgen;
c) inspectoratul judeean de poliie, pentru situaiile prevzute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonana
de urgen.
Art. 30. - (1) n cazul n care 3 luni consecutiv se nregistreaz mandate potale returnate, plata
drepturilor prevzute n ordonana de urgen se suspend, urmnd ca agenia teritorial s verifice
cauzele care au condus la aceast situaie.
(2) Dup verificarea prevzut la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu plata drepturilor restante,
din oficiu, n situaia n care se constat c nu este culpa persoanei ndreptite sau, dup caz, la cererea
persoanei ndreptite, dac sunt meninute condiiile de acordare.
[{*}] Art. 31. - n cazul n care persoana beneficiar de drepturile prevzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 i
art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de urgen i schimb domiciliul ori, dup caz,
reedina n alt unitate/subdiviziune administrativ - teritorial dect cea de domiciliu sau de reedin,
agenia teritorial pltitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligaia de a transfera cererea i
actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, nsoite de situaia privind data pn la care sa efectuat plata drepturilor i sumele restante, ageniei teritoriale n a crei raz beneficiarul i-a stabilit
noul domiciliu ori, dup caz, reedina. (articolmodificatprinart.IIIpct.17dinH.G.nr.1291/2012,n
vigoaredela28decembrie2012)
[{*}] Art. 32.
[{*}] (1) Suspendarea plii/ncetarea drepturilor/Reluarea plii drepturilor/Modificarea cuantumului
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 14

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

drepturilor prevzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) i alin. (2) din ordonana de
urgen se face prin decizie scris a directorului executiv al ageniei teritoriale, care se comunic
beneficiarului n termen de 15 zile lucrtoare. Modelele deciziilor se aprob prin decizie a directorului
general al Ageniei. (alineatmodificatprinart.IIIpct.18dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28
decembrie2012)
(2) n situaia n care persoana ndreptit realizeaz venituri supuse impozitului pe venit, are obligaia de
a comunica aceasta n condiiile art. 19 din ordonana de urgen. Pentru respectarea prevederilor art. 19
din ordonana de urgen, angajatorul are obligaia de a comunica ageniei teritoriale faptul c persoana
ndreptit i-a reluat activitatea n termen de 5 zile de la aceast dat.
(articolmodificatprinart.IIpct.25din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
CAPITOLUL VII
Dispoziii finale
Art. 33.
[{*}] (1) n vederea asigurrii n sistemul asigurrilor sociale de sntate a persoanelor beneficiare de
drepturile prevzute la art. 2 alin. (1) - (3), art. 6 alin. (1) i art. 31 alin. (1) i (2) din ordonana de
urgen, ageniile teritoriale au obligaia de a vira lunar caselor de asigurri de sntate teritoriale
contribuia individual de asigurri sociale de sntate i de a transmite tabelul nominal privind
persoanele beneficiare. (alineatmodificatprinart.IIpct.26din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1
februarie2012)
(2) Ageniile teritoriale transmit Ageniei, pn la data de 15 a fiecrei luni pentru luna anterioar,
fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru
persoanele beneficiare.
[{*}] (3) Agenia solicit Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
creditele bugetare prevzute la alin. (2) centralizate la nivelul ntregii ri pn cel trziu la data de 20 a
fiecrei luni. (denumirenlocuitprinart.32alin.(1)lit.l)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoaredela22
decembrie2012)
Art. 34. - (1) Persoanele ndreptite care se afl n concediul fr plat prevzut la art. 6 alin. (1) din
ordonana de urgen au obligaia s comunice n scris ageniei teritoriale aceast opiune, pentru a se
putea plti contribuia individual de asigurri sociale de sntate prevzut la art. 33 alin. (1).
(2) Comunicarea va fi nsoit n mod obligatoriu de adeverina de la angajator c persoana se afl n
concediu fr plat sau, dup caz, de declaraia pe propria rspundere c nu realizeaz venituri supuse
impozitului, precum i de orice alte documente solicitate de agenia teritorial.
(3) Pentru persoanele prevzute la alin. (1) plata contribuiei de asigurri sociale de sntate se efectueaz
ncepnd cu luna transmiterii comunicrii.
(4) Pentru persoanele prevzute la alin. (1) care nu comunic datele menionate, plata contribuiei de
asigurri sociale de sntate nu poate fi efectuat pn la comunicare.
Art. 35. - Pentru persoanele prevzute la art. 33 i 34, ageniile teritoriale au obligaia lunar s vireze
contribuia individual de asigurri sociale de sntate i s depun pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei pentru care se datoreaz contribuiile Declaraia privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate. Modalitatea de
depunere a declaraiei este stabilit prin Hotrrea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, coninutul,
modalitatea de depunere i de gestionare a "Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate".
Art. 36. - (1) Perioada n care se beneficiaz de indemnizaie pentru creterea copilului constituie
perioad asimilat stagiului de cotizare n sistemul public de pensii, precum i n sistemul asigurrilor
sociale de omaj.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 15

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

(2) n vederea nregistrrii n sistemul public de pensii i n sistemul asigurrilor sociale de omaj a
perioadelor asimilate prevzute la alin. (1), ageniile teritoriale au obligaia de a depune lunar la casa
teritorial de pensii, precum i la agenia teritorial pentru ocuparea forei de munc, n termenul i n
condiiile stabilite de lege, Declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe
venit i evidena nominal a persoanelor asigurate.
(3) n situaia prevzut la art. 17, reprezentantul legal al persoanei ndreptite lipsite de capacitate
deplin de exerciiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile
prevederile alin. (1) i (2), respectiv ale art. 21 i 22 din ordonana de urgen.
Art. 37. - Persoanele care doresc s schimbe modalitatea de plat pentru care au optat iniial au obligaia
s comunice n scris aceast nou opiune de plat ageniei teritoriale. Agenia teritorial va solicita
beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua opiune.
Art. 38. - (1) Persoanele care i desfoar activitatea n ministerele i instituiile din sectorul de aprare,
ordine public i siguran naional beneficiaz de concediu i de indemnizaie pentru creterea copilului
acordate prin aceste instituii.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.
(3) n situaia n care n perioada concediului pentru creterea copilului i a indemnizaiei aferente
raportul de munc sau de serviciu al persoanelor prevzute la alin. (1) nceteaz, plata indemnizaiei se
asigur, prin ageniile teritoriale, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 1 an sau, dup caz, 2 ani,
respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap.
(4) n situaia prevzut la alin. (3), instituiile din sectorul de aprare, ordine public i siguran
naional au obligaia s transmit ageniilor teritoriale n a cror raz teritorial domiciliaz persoana
beneficiar cererea i documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.
(5) Instituiile din sectorul de aprare, ordine public i siguran naional au obligaia s transmit
trimestrial Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale situaia privind numrul de beneficiari i
sumele pltite cu acest titlu. (alineatintrodusprinart.IIIpct.19dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela
28decembrie2012)
(6) Situaia prevzut la alin. (5) se va trimite pn la data de 15 a lunii urmtoare celei n care s-a
ncheiat trimestrul. (alineatintrodusprinart.IIIpct.19dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28
decembrie2012)
Art. 381.
[{*}] (1) Pentru meninerea dreptului la indemnizaie, stimulent de inserie sau a celor prevzute la art. 31
alin. (1) i (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) din ordonana de urgen, n condiiile art. 38 din ordonana de
urgen, beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puin 6 luni au ndatorirea s i achite obligaiile legale
fa de bugetul local pentru bunurile pe care le dein n proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.
(alineatmodificatprinart.IIIpct.20dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(2) Obligaiile legale prevzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a) - c) din Codul fiscal i
se datoreaz bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului
Bucureti.
(21) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au n ngrijire i n cretere copii i
care beneficiaz de drepturile prevzute la art. 2, 7, 31 i 32 din ordonana de urgen. (alineatintrodus
prinart.IIIpct.21dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie2012)
(22) n situaia n care se constat c obligaia prevzut la alin. (1) nu a fost ndeplinit n termenul
prevzut la art. 38 alin. (3) din ordonana de urgen, acordarea indemnizaiei se prelungete cu nc dou
luni, urmnd ca dup acest termen plata s fie suspendat n condiiile art. 38 alin. (6) din ordonana de
urgen. (alineatintrodusprinart.IIIpct.21dinH.G.nr.1291/2012,nvigoaredela28decembrie
2012)
(3) n situaia n care n perioada de suspendare prevzut la art. 38 alin. (4) din ordonana de urgen
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 16

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

dreptul nceteaz n condiiile art. 16 alin. (1) i art. 17 alin. (1) din ordonana de urgen, iar persoana
ndreptit aduce n aceast perioad dovada prin care se confirm plata obligaiilor legale fa de bugetul
local, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprins ntre data suspendrii drepturilor i data
ncetrii acordrii acestora.
(4) Beneficiarii de indemnizaie sau stimulent de inserie care au n proprietate bunuri aflate n alt
unitate/subdiviziune administrativ - teritorial dect cea n care s-au stabilit drepturile au obligaia ca,
pn la data de 20 ianuarie a fiecrui an, s prezinte la autoritatea public local unde s-a stabilit dreptul
copia certificatului de atestare fiscal eliberat de organul fiscal competent al autoritii administraiei
publice locale n a crei raz teritorial se afl bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada
achitrii obligaiilor legale ctre bugetele locale pentru anul anterior.
(5) Modelul tabelului centralizator prevzut la art. 38 alin. (2) din ordonana de urgen, cuprinznd
beneficiarii drepturilor prevzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) i (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) din
ordonana de urgen, se stabilete prin decizie a directorului general al Ageniei i se comunic att
ageniilor teritoriale, ct i primarilor.
(articolintrodusprinart.IIpct.27din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 382. - Drepturile stabilite n condiiile art. 12 - 14 din Legea nr. 448/2006 privind protecia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
anterior intrrii n vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea i
completarea unor acte normative care reglementeaz acordarea de beneficii de asisten social, se menin
pn la stabilirea prin decizie a directorului executiv al ageniei teritoriale a drepturilor prevzute de art.
31 alin. (1) i (2) i art. 32 alin. (1) lit. c) i d) din ordonana de urgen, dar nu mai trziu de 31 martie
2012. (articolintrodusprinart.IIpct.27din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 383. - Prevederile art. 18 alin. (4) i (5) i art. 381 se aplic n mod corespunztor n situaia stabilirii
drepturilor la indemnizaia pentru creterea copilului, respectiv la stimulentul lunar, prevzute de
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
7/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. (articolintrodusprinart.IIpct.27din H.G.nr.
57/2012,nvigoaredela1februarie2012)
Art. 384. - n situaia n care drepturile de alocaie de stat pentru copii se solicit n acelai timp cu dreptul
de indemnizaie pentru creterea copilului, respectiv de stimulent de inserie, se va utiliza formularul de
cerere prevzut n anexa nr. 1. (articolintrodusprinart.IIpct.27din H.G.nr.57/2012,nvigoaredela
1februarie2012)
[{*}] Art. 39. - n aplicarea prezentelor norme metodologice, precum i pentru reglementarea unor situaii
care pot s apar pe parcursul aplicrii n acelai timp a prevederilor ordonanei de urgen, precum i a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 148/2005, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 7/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale i Persoanelor Vrstnice poate emite instruciuni sau precizri, n limitele legii, care se aprob
prin ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i persoanelor vrstnice.(denumiri
nlocuiteprinart.32alin.(1)lit.l)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoaredela22decembrie2012)

Art. 40. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.

SUMAR:
[{*}] ANEXA Nr. 1 Cerere pentru acordarea indemnizaiei de cretere a copilului /stimulentului de
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 17

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

inserie /indemnizaiei lunare /sprijinul lunar i alocaiei de stat pentru copii (anexnlocuitprin
art.unicalin.(2)dinH.G.nr.225/2012,nvigoaredela2aprilie2012)
ANEXA Nr. 2 Adeverin nr. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 3 Borderou privind solicitrile de acordare a indemnizaiei de cretere a
copilului/stimulentului de inserie i alocaiei de stat pentru copii

[{*}]
ANEXA Nr. 1
(anexnlocuitprinart.unicalin.(2)dinH.G.nr.225/2012,nvigoaredela2aprilie2012)

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 18

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

Pagina 19

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

Pagina 20

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

Pagina 21

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

Pagina 22

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

Pagina 23

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

Pagina 24

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

Pagina 25

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

ANEXA - PERIOADE ASIMILATE


Perioade asimilate:

Cod

au beneficiat de indemnizaie de omaj, stabilit conform legii, sau au realizat perioade de stagiu
de cotizare n sistemul public de pensii, n condiiile prevzute de actele normative cu caracter
special care reglementeaz concedierile colective

01

s-au aliat n evidena ageniilor judeene pentru ocuparea forei de munc, respectiv a
municipiului Bucureti, n vederea acordrii indemnizaiei de omaj

02

au beneficiat de concedii i de indemnizaii de asigurri sociale de sntate prevzute de


Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri
sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare

03

au beneficiat de concedii medicale i de indemnizaii pentru prevenirea mbolnvirilor i


recuperarea capacitii de munc, exclusiv pentru situaiile rezultate ca urmare a unor accidente
de munc sau boli profesionale, n baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munc i boli profesionale, republicat

04

au beneficiat de pensie de invaliditate, n condiiile legii

05

se afl n perioada de ntrerupere temporar a activitii, din iniiativa angajatorului, fr


ncetarea raportului de munc, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare,
potrivit legii

06

au beneficiat de concediu i indemnizaia lunar pentru creterea copilului

07

au beneficiat de concediu i indemnizaie lunar pentru creterea copilului cu handicap

08

au beneficiat de concediu fr plat pentru creterea copilului

09

se afl n perioada de 3 luni de la ncetarea unui contract de munc pe durat determinat i


nceperea unui alt contract de munc pe durat determinat, aa cum este aceasta definit de
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificrile i completrile ulterioare

10

i-au nsoit soul/soia trimis/trimis n misiune permanent n strintate

11

au efectuat sau efectueaz serviciul militar pe baz de voluntariat, a fost concentrat, mobilizat
sau n prizonierat

12

[{*}] frecventeaz, fr ntrerupere, cursurile de zi ale nvmntului preuniversitar sau, dup


caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licen ori de master, precum i ale
nvmntului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivii legii, n ar sau n
strintate, ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaiei Naionale, cu excepia situaiei
de ntrerupere a cursurilor din motive medicale (denumirenlocuitprinart.32alin.(1)lit.h)
dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoaredela22decembrie2012)

13

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 26

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

au calitatea de doctorand, n condiiile prevzute de Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu


modificrile i completrile ulterioare

14

se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt preuniversitar i nceperea
n acelai an calendaristic a unei alte forme de nvmnt preuniversitar, cursuri de zi organizate
potrivit legii, frecventate fr ntrerupere

15

se afl n perioada cuprins ntre absolvirea cursurilor de zi ale nvmntului preuniversitar,


organizat potrivii legii i nceperea nvmntului universitar, cursuri de zi, n acelai an
calendaristic

16

se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt universitar, cursuri de zi,
cu sau fr examen de licen sau de diplom, i nceperea n acelai an calendaristic a unei alte
forme de nvmnt universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fr
ntrerupere

17

se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt universitar, la nivelul
studiilor universitare de licen sau de master, precum i ale nvmntului postuniversitar la
nivel de masterat, cursuri de zi, i nceperea, n acelai an calendaristic, a unei alte forme de
nvmnt universitar la nivelul studiilor universitare de licen sau de master, cursuri de zi,
organizate potrivit legii, frecventate fr ntrerupere

18

se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt postuniversitar, cursuri de
zi, i nceperea n acelai an calendaristic a unei alte forme de nvmnt postuniversitar, cursuri
de zi, organizate potrivit legii, frecventate fr ntrerupere

19

se afl n perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor nvmntului obligatoriu sau, dup


caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale nvmntului preuniversitar, universitar la nivelul
studiilor universitare de licen sau de master i postuniversitar la nivel de masterat, organizate
potrivit legii, cu sau fr examen de absolvire, n vederea angajrii ori, dup caz, trecerii n
omaj, calculat ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare finalizrii studiilor

20

au beneficiat de concediu fr plat pentru a participa la cursuri de formare i perfecionare


profesional din iniiativa angajatorului sau la care acesta i-a dat acordul, organizate n
condiiile legii

21

se afl n perioada cuprins ntre absolvirea cursurilor de zi ale nvmntului medical superior,
organizat potrivit legii, cu examen de licen organizat n prima sesiune, i nceperea primului
rezidenial dup absolvire

22

(anexnlocuitprinart.unicalin.(2)dinH.G.nr.225/2012,nvigoaredela2aprilie2012)
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
Denumire angajator/instituie__________________________________
Sediu angajator/instituie_______________________________________
Nr. O.R.C._______________________________________________
Cod CUI _________________________________________
Telefon /fax _________________________________________
ADEVERIN*
nr. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .
Se adeverete prin prezenta c
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 27

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

I. Referitor la ndeplinirea condiiilor de acordare a concediului i indemnizaiei pentru creterea


copilului:
- a beneficiat de indemnizaie de maternitate n |__|__|__|__|__|__| perioada:
|__|__|__|__|__|__|
(z z) (l l)
(a a) (z z) (l l)
(a a)
- cele 42 de zile din concediul de luzie se
|__|__|__|__|__|__|
mplinesc n data de:
(z z) (l l) (a a)
- a beneficiat de indemnizaie pentru creterea |__|__|__|__|__|__| copilului n perioada: . . . . . . . . . .
|__|__|__|__|__|__|
(z z) (l l)
(a a) (z z) (l l)
(a a)
Se aprob concediul pentru creterea copilului
|__|__|__|__|__|__|
ncepnd cu data de:
(z z) (l l) (a a)

* Se va completa de ctre fiecare angajator/instituie care atest una din situaiile n care persoana s-a aflat
la un moment dat n interiorul celor 12 luni.
** Se va trece calitatea persoanei. De ex. salariat cu contract individual de munc pe perioad
nedeterminat/determinat, omer, pensionar de invaliditate etc.

II. Referitor la veniturile realizate n ultimele 12 luni anterior datei naterii copilului:

NR.
CRT.

NR. ZILE
NR. ZILE NR. ZILE
CONCEDIU
VENIT
NR. ZILE
LUNA ANUL
CONCEDIU CONCEDIU FR PLAT,
NET
LUCRATE
MEDICAL ODIHN
ABSENE
REALIZAT

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 28

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

NEMOTIVATE
1

luna
naterii
copilului

luna
anterioar
lunii
naterii
copilului

luna a 2-a
anterioar
lunii
naterii
copilului

luna a 3-a
anterioar
lunii
naterii
copilului

luna a 4-a
anterioar
lunii
naterii
copilului

luna a 5-a
anterioar
lunii
naterii
copilului

luna a 6-a
anterioar
lunii
naterii
copilului

luna a 7-a
anterioar
lunii
naterii
copilului

luna a 8-a
anterioar
lunii
naterii
copilului

10

luna a 9-a
anterioar
lunii

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 29

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

naterii
copilului
11

luna a 10a
anterioar
lunii
naterii
copilului

12

luna a 11a
anterioar
lunii
naterii
copilului

Cunoscnd prevederile din Codul penal cu privire la falsul n declaraii, respectiv declararea
necorespunztoare a adevrului fcut unui organ sau instituii de stat declar pe proprie rspundere c
datele i informaiile prezentate corespund realitii.
..........
(Numele/prenumele, semntura i tampila reprezentantului legal)

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
Primria. . . . . . . . . .
Judeul. . . . . . . . . .
BORDEROU
privind solicitrile de acordare a indemnizaiei de cretere a copilului/stimulentului de inserie i
alocaiei de stat pentru copii
Nr. crt.

Numele i prenumele

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

CNP

Adresa

Nr. de nregistrare
la primrie

Pagina 30

Hotarire 52 19-01-2011 Guvernul


se aplica de la: 28-dec.-2012 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 4 28-dec.-2012

..........
(Numele/prenumele, semntura i tampila reprezentantului legal)

Listaactelormodificatoare:
1. 1 februarie 2012 - H.G. nr. 57/2012 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 52/2011, i a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 38/2011, publicat n Monitorul Oficial nr. 82 din 1 februarie 2012.
2. 2 aprilie 2012 - H.G. nr. 225/2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 i 2 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 i 2 la Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 38/2011, precum i a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru
creterea copiilor, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 52/2011, publicat n Monitorul Oficial
nr. 217 din 2 aprilie 2012.
3. 22 decembrie 2012 - O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul
administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, publicat n Monitorul
Oficial nr. 884 din 22 decembrie 2012.
4. 28 decembrie 2012 - H.G. nr. 1291/2012 pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i indemnizaia lunar pentru
creterea copilului, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 52/2011, i pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea
familiei, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 38/2011, i a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 61/1993 privind alocaia de stat pentru copii, precum i pentru reglementarea modalitilor
de stabilire i plat a alocaiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 577/2008,
publicat n Monitorul Oficial nr. 897 din 28 decembrie 2012.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 31