Sunteți pe pagina 1din 6

Givaudan SA produce și comercializează parfumuri si arome din ingrediente naturale și sintetice. Compania vinde produsele sale producătorilor de parfumuri, băuturi, alimente preparate, și bunuri de larg consum. Givaudan operează la nivel mondial.

Givaudan SA produce ș i comercializează parfumuri si arome din ingrediente naturale ș i sintetice. Compania

Vanzari 4369 4257 Parfum de vânzări 2083 2021 Aroma de vânzări 2286 2236 Costul vânzărilor (2415) (2451) Profitul brut 1954 1806 ca% din vanzarile 44,7% 42,4% Cheltuielile de marketing și distribuție (627) (601) Cheltuieli de cercetare și dezvoltare de produse (406) (399) Cheltuieli de administrare (157) (147) Alte venituri din exploatare 11 47 Alte cheltuieli de funcționare (82) (80) Venituri din exploatare 693 626 ca% din vanzarile 15,9% 14,7% Costurile de finanțare (85) (84) Alte venituri financiare (cheltuieli), net (28) (28) Veniturile inainte de impozitare de 580 514 Impozitul pe profit (90) (104) Venit pentru perioada de 490 410 Atribuire Veniturile atribuibil acționarilor societății-mamă 490 410 ca% din vanzarile 11,2% 9,6% Rezultatul pe acțiune - de bază (CHF) 53,43 45.04 Rezultatul pe acțiune - diluat (CHF) 52.83 44.74

Indicatori

2013

2012

Venituri din vînzări

4 369

4 257

  • - parfumuri

2

083

2

021

  • - arome

2

286

2

236

Costul vînzărilor

2 415

2 451

Profit brut

1 954

1 806

Alte venituri operaționale

11

47

Cheltuieli operaționale

1 033

1 000

Cheltuieli generale și administrative

157

147

Alte cheltuieli operaționale

82

80

Rezultatul din activitatea operațională

693

626

Rezultatul din activitatea financiară

(113)

(112)

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare

 

580

 

514

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit

 

90

 

104

Profit net (pierdere netă)

490

410

venitul net

Profitul net a crescut la 490 milioane CHF în 2013 de la 410 milioane de franci elvețieni în 2012, o creștere a condus de o performanță îmbunătățită de funcționare, cheltuielile financiare stabile și mai mică rată de impozit pe venit 19,5%. Acest lucru duce la o marjă de profit net de 11,2%, față de 9,6% în 2012. Rezultatul de bază pe acțiune a crescut la CHF 53.43 fata de 45.04 CHF pentru aceeași perioadă în 2012.

Grupul a continuat investițiile pentru dezvoltarea piețelor, în special prin inițierea unei noi arome de cimbru în Nantong , China. În 2012, compania a făcut investiții semnificative în instalația centralizată Flavours în Ungaria.

poziției financiare

Poziției financiare Givaudan a rămas solid la sfarsitului lunii decembrie 2013 datoria netă la decembrie 2013 a fost 816 milioane CHF, in scadere de la 1,153 milioane de franci elvețieni la decembrie 2012 La sfârșitul lunii decembrie 2013, rata de îndatorare a fost de 18%, comparativ cu 24% la sfârșitul anului de 2012.

Intermediară de orientare

Intermediară, obiectivul general este de a crește organic între 4,5% și 5,5% pe an, presupunând că o creștere a pieței de 2-3%, și de a continua pe calea de creștere a cotei de piață. Prin implementarea strategiei de creștere cinci piloni companiei - dezvoltarea piețelor, sănătate și wellness, o creștere a cotei de piață cu clienții și segmente orientate, cercetare și aprovizionare durabilă - Givaudan asteapta sa depasesti pe piața de bază și să continue pentru a atinge marja de EBITDA industryleading în timp ce vizează un flux anual de numerar liber de între 14% și 16% din vânzări în 2015.

Givaudan confirmă intenția sa de a reveni peste 60% din fluxul de numerar liber al companiei a acționarilor menținând în același timp un obiectiv efect de levier pe termen mediu sub 25%. Efectul de levier este definit ca datoria netă, împărțit de către datoriei nete plus de capital. Pentru acest calcul raport, compania a decis să excludă din capitalurile proprii orice impact care rezultă din schimbările de IAS 19 - Beneficiile angajatilor (revizuit) merge mai departe.

Active curente Non-curent active 3901 4089 Total active Datorii curente Datorii pe termen lung Total capitaluri proprii Total pasive și capital Numărul de salariați 9331 9124

Indicatori

2013

2012

Active pe termen lung

3 901

4 089

Active curente

2 301

2 195

Total active

6 202

6 284

Capital propriu

3 423

3 266

Datorii pe termen lung

1 489

2 033

Datorii pe termen scurt

1 290

985

Total pasiv

6 202

6 284

Rata imobilizărilor, măsoară gradul de investire a capitalului în active pe termen lung.

R im =

ATL ≤ 2

TA

3

;

Gradul de îndatorare a întreprinderii: reprezintă ponderea datoriilor totale ale întreprinderii

pe termen lung şi scurt în suma totală a patrimoniului ei. De regulă această rată trebuie să fie

subunitară. Cu cît aceasta este mai mică cu atît securitatea financiară a întreprinderii este mai

stabilă.

 

=

unde:

C î

TA

;

Gî – gradul de îndatorare a întreprinderii;

Cî – capital împrumutat;

TA – total activ.

(2.1.7)

Formula de calcul a gradului de îndatorare globală este:

unde:

Gî =

DT

CP ;

Gî – gradului de îndatorare globală;

DT - datorii totale;

CP – capital propriu.

(2.1.8)

Capacitatea maximă de îndatorare se calculează conform formulei:

Capacitatea maximă de îndatorare = 2* Capital Propriu

(2.1.9)

Iar capacitatea de îndatorare efectivă, la un anumit moment, este:

Capacitatea de îndatorare efectivă = 2* Capital Propriu - Datorii Totale

Gradul de autofinanţare a activelor reflectă aportul capitalului propriu la finanţarea tuturor

elementelor patrimoniale ale întreprinderii şi se calculează după formula:

Ga =

CP

TA ;

Levierul Financiar mai este cunoscut şi sub denumirea de „rată de levier” , care exprimă

îndatorarea totală a întreprinderii în raport cu capitalul propriu. Rezultatul trebuie să fie

subunitar, o valoare supraunitară semnifică un grad de îndatorare ridicat. Formula de calcul a

levierului financiar este:

Lf =

DT

CP ;

Rentabilitatea economică, exprimă gradul de valorificare al capitalului total şi reflectă câte

unităţi monetare au fost necesare întreprinderii pentru obţinerea unei unităţi convenţionale de

profit, indiferent de sursa atragerii acestor mijloace.

Formula de calcul este următoarea:

unde:

R ec

=

PPI

TA

* 100%;

(2.2.6)

Rentabilitatea financiară, exprimă capacitatea întreprinderii de a realiza profit net prin

capitalurile proprii angajate în activitatea sa. Rentabilitatea financiară reflectă scopul final al

acţionarilor unei întreprinderi.

Formula de calcul este următoarea:

R f =

PN

CP

* 100%;

Rentabilităţii vînzărilor – această rată indică profitul care se obţine la un leu vînzări.

Formula de calcul este următoarea:

R v =

PB

VV

* 100%;

Indicatori

2013

2012

Rata imobilizărilor (coef.)

0,63

0,65

Gradul de îndatorare a întreprinderii (coef.)

0,45

0,48

Capacitatea maximă de îndatorare,mil CHF

6846

6532

Gradul de autofinanțare a activelor (coef.)

0,55

0,52

Levierul financiar (coef.)

0,81

0,92

Rentabilitatea economică, %

9,35

8,18

Rentabilitata financiară, %

14,31

12,55

Rentabilitatea vînzărilor, %

44,72

42,42