Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA


CATEDRA: ORGANE DE MASINI, MECANISME SI ROBOTICA
DISCIPLINA: ORGANE DE MASINI

PROIECT SEMESTRUL I
CRIC CU DUBLA ACTIUNE

STUDENT: Munteanu Razvan


FACULTATEA: Inginerie Mecanica
SECTIA: A.R
ANUL: II
GRUPA: 1193

INDRUMATOR DE PROIECT:
VELICU RADU

2
ANUL UNIVERSITAR
2002-2003

3
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA
CATEDRA ORGANE DE MASINI MECANISME SI ROBOTICA
DISCIPLINA ORGANE DE MASINI
Student: Munteanu Razvan
Facultatea: I.M
Sectia: A.R
Anul: II
Grupa: 1193
TEMA DE PROIECTARE
(Proiect de semestru nr. 1)
Sa se proiecteze un mecanism surub-piulita de tipul: Cric cu dubla actiune
Date de proiectare:
Sarcina maxima de ridicat Q = 31000N
Inaltimea maxima de ridicat: H = 255mm
Proiectul va cuprinde:
A. MEMORIU DE CALCUL
1. Determinarea sarcinilor care incarca elementele mecanismului si a reactiunilor din
cuple (incusiv diagramele de distributie a fortelor si momentelor pe elementele
mecanismului)
2. Calculul surubului (suruburilor) de miscare
3. Calculul piulitei (piulitelor)
4. Calculul corpului (dimensiunile corpului se adopta constructiv)
5. Calculul mecanismului de actionare
6. Calculul cupei
7. Calculul randamentului
8. Memoriu justificativ cu privire la alegerea materialelor, a semifabricatelor si a solutiilor
constructive pentru principalele piese din componenta mecanismului (surub, piulita,
corp etc.)
9. Norme de tehnica securitatii muncii
B. DESENE
1. Desenul de ansamblu al mecanismului surub-piulita (obligatoriu se va executa la
scara 1:1)
2. Desenul de executie al unui surub
3. Desenul de executie al piulitei
Observatii:
1. Desenele se pot executa pe hartie de desen (in creion sau tus), pe calculator sau
combinat
2. Nu este permis ca desenele in ciorna sa se execute pe hartie milimetrica
3. Memoriul de calcul va fi redactat, in mod obligaoriu, pe un caiet studentesc, pe o
singura fata, iar in final se va transcrie pe coli A4
4. Este obligatoriu ca studentii sa respecte toate recomandarile cu privire la forma de
redactare a proiectului.
INDRUMATOR DE PROIECT

CUPRINS
MEMORIU DE CALCUL
1. STABILIREA SARCINILOR CARE INCARCA ELEMENTELE CRICULUI..................................4
2. CALCULUL SURUBULUI DE MISCARE.........................................................................................4
2.1. Calculul surubului principal...........................................................................................................4
2.1.1. Alegerea materialului...........................................................................................................4
2.1.2. Calculul de predimensionare................................................................................................4
2.1.3. Verificarea conditiei de autofranare.....................................................................................5
2.1.4. Verificarea la solicitari compuse..........................................................................................5
2.1.5. Verificarea la flambaj...........................................................................................................5
2.2. Calculul surubului secundar...........................................................................................................6
2.2.1. Alegerea materialului...........................................................................................................6
2.2.2. Calculul numarului de spire ale surubului principal............................................................6
2.2.3. Alegerea filetului exterior....................................................................................................6
2.2.4. Verificarea conditiei de autofrinare......................................................................................7
2.2.5. Verificarea la solicitari compuse..........................................................................................7
3. CALCULUL PIULITEI FIXE...............................................................................................................7
3.1. Alegerea materialului......................................................................................................................7
3.2. Calculul numarului de spire............................................................................................................7
3.3. Verificarea spirei la solicitari..........................................................................................................8
3.4. Alegerea dimensiunilor piulitei......................................................................................................9
3.5. Verificarea piulitei la solicitari compuse .......................................................................................9
3.6. Verificarea gulerului la solicitari....................................................................................................9
3.7. Alegerea si verificarea stiftului filetat care fixeaza piulita in corpul cricului..............................10
4. CALCULUL CORPULUI...................................................................................................................11
5. CALCULUL CUPEI............................................................................................................................11
6. CALCULUL RANDAMENTULUI....................................................................................................12
7. CALCULUL MECANISMULUI DE ACTIONARE..........................................................................12
7.1. Calculul lungimii manivelei.........................................................................................................13
7.2. Calculul prelungitorului................................................................................................................13
7.3. Calculul rotii de clichet.................................................................................................................13
7.3.1. Alegerea materialului.........................................................................................................13
7.3.2. Alegerea dimensiunilor......................................................................................................13
7.3.3. Verificarea rotii de clichet la solicitari...............................................................................14
7.4. Calculul clichetului.......................................................................................................................14
7.4.1. Alegerea materialului.........................................................................................................14
7.4.2. Alegerea dimensiunilor......................................................................................................14
7.5. Calculul boltului clichetului.........................................................................................................15
7.5.1. Alegerea materialului.........................................................................................................15
7.5.2. Alegerea dimensiunilor boltului .......................................................................................15
7.5.3. Verificarea boltului la solicitari..........................................................................................15
8. MEMORIU JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA ALEGEREA MATERIALELOR SI A
SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE.......................................................................................................
9. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII..............................................................................
10. Bibliografie .........................................................................................................................................
DESENE
1. Desenul de ansamblu al cricului
2. Desenul de executie al unui surub
3. Desenul de executie a piulitei

1. STABILIREA SARCINILOR CARE INCARCA

ELEMENTELE CRICULUI:

Fig. 1.1 Incarcarea cu sarcini a cricului


1- cupa cricului
2- surub principal
3- surub secundar (piulita surubului principal)
4- manivela de actionare
5- piulita fixa
6- corpul cricului

2. CALCULUL SURUBULUI DE MISCARE


2.1.

Calculul surubului principal

2.1.1. Alegerea materialului:


Se alege OL 50 STAS 500/2
2.1.2. Calculul de predimensionare:
Sarcina de calcul:

QC Q 1.3 * 31000 40300 N


1.25...1.3 [2]

Diametrul interior al filetului:


4Qc
4 * 40300
d3

27.07 mm
ac
3.14 * 70
ac 60...80 MPa

Alegerea filetului standardizat:


-se alege filet trapezoidal Tr 326 SR ISO 2904, cu principalele dimensiuni din figura 2.1
Tabelul 2.1
Diametrul
nominal
d

Pasul
P

Diametrul
mediu
d 2 D2

Diametrul
exterior
D4

Diametrul interior
d3

D1

6
36

33

37

29

Fig. 2.1 Filet metric trapezoidal ISO - principalele dimensiuni


2.1.3. Verificarea conditiei de autofranare:
Unghiul de inclinare al spirei filetului:

2 arctg

P
6
arctg
3.31
d 2
3.14 * 33

Unghiul aparent de frecare:

0.12
arctg
arctg
7.08

30
cos

cos

=0.110.12
Conditia de autofranare:

2 3.31 7.08
2.1.4. Verificarea la solicitari compuse:
Momentul de torsiune care solicita surubul:

d2
33
tg ( 2 ) 31000 tg (7.07 3.31) 93693.26 Nmm
2
2
Tensiunea efectiva de compresiune:
4Q
4 * 31000
c

46.93 Mpa
2
3.14 * 29 2
d 3

Tensiunea efectiva de torsiune:

M t M insI Q

30

16 M t 16 * 93693.26

19.56 Mpa
d 33
3.14 * 29 3
Tensiunea echivalenta:

E c2 4 t2

46.93 2 4 * 19.56 2 61.09 MPa ac 70 MPa

2.1.5. Verificarea la flambaj:


Coeficientul de zveltete :

lf
imin

; l f Kl , -lungimea de flambaj;

K = 0.5 este un coeficient de flambaj ce se


alege in functie de tipul flambajului;
l H I H pI m 168 60 46 154mm

( H I H pI ) - inaltimea efectiva de ridicare a


surubului principal
Fig. 2.2

d 34
d
I
25
imin min 642 3
6.25mm
A
4
4
d 3
4
0.5 *154

12.32
6.25

Calculul fortei critice de flambaj Pf :


2 EI min 2 Ed 34 3.14 2 * 2.15 *10 5 * 25 4
Pf

34131.61N
l 2f
(64 Kl ) 2
(64 * 0.5 *154) 2
Calculul coeficientului de siguranta la flambaj c:
c

Pf
Q

34131.61
1.17 c a 3..4
29000

2.2. Calculul surubului secundar:


2.2.1. Alegerea materialului:
Se alege OL 50 STAS 500/2

2.2.2. Calculul numarului de spire ale piulitei surubului principal (situata in interiorul
surubului secundar):

Fig. 2.3 Surub secundar

4Q
4 * 31000

9.96
2
(d D1 ) p a 3.14 * (36 2 30 2 ) *10
pa =713 MPa - presiunea admisibila la strivire a peliculei de lubrifiant dintre spire

-Se adopta z=8 spire


Lungimea piulitei:
H pI z * P 8 * 6 48mm

2.2.3. Alegerea filetului exterior:


Adoptarea diametrului interior preliminar al filetului:

d 3 D0 (8..10) 42 8 50mm
D0 D4 (4..6) 37 5 42mm
D0 - diametrul interior al portiunii nefiletate

Alegerea filetului standardizat:


- se adopta filet trapezoidal Tr. 609 SR ISO 2904
Diametrul
nominal
d

Pasul
P

60

Diametrul
mediu
d 2 D2

55.5

Diametrul
exterior

Tabelul 2.2
Diametrul interior

D4

d3

D1

61

50

51

2.2.4. Verificarea conditiei de autofranare:


Unghiul de inclinare al spirei:

2 arctg

P
9
arctg
2.9
d 2
3.14 * 55.5

Unghiul aparent de frecare:


arctg

2
0.11...0.12

arctg

cos

0.12
7.08
30
cos
2

Conditia de autofranare:
2 2.9 7.08
2.2.5. Verificarea la solicitari compuse:
Momentul de torsiune care solicita surubul:

d
55.5
M t M insII Q 2 tg ( 2 ) 31000
tg (2.9 7.08) 151375.68 Nmm
2
2
Tensiunea efectiva de compresiune:

4Q
4 * 31000
c

53.62 MPa
2
2
(d 3 D0 ) 3.14 * (50 2 42 2 )
Tensiunea efectiva de torsiune:

Mt
151375.68
t

9.25

3.14
MPa
4
4
4
4
( d 3 D0 )
(50 38 )
16d 3
16 * 50
Tensiunea echivalenta:

E c2 4 t2 53.62 2 4 * 9.25 2 56.72 MPa ac 70 MPa

3. Calculul piulitei fixe:


3.1. Alegerea materialului:
Se alege OL 42 STAS 500/2

3.2. Calculul numarului de spire:

Fig.3.1
z

4Q
4 * 31000

3.95
2
(d D1 ) p a 3.14 * (60 2 512 ) *10
2

p a 7...13MPa

- Se adopta z=6 spire


Lungimea piulitei:

H pII z * P 6 * 9 54mm

3.3. Verificarea spirei la solicitari:

Fig. 3.2
Incovoiere:
i

3Q ( d 2 d 3 ) 3 * 31000 * (55.5 50)

16.66 MPa
d 3 h 2 z
3.14 * 50 * 5.706 2 * 6

h 0.634 P 5.706mm
i 16.66 ai 60 MPa

Forfecare:
f

Q
31000

5.76 MPa af 50MPa


d 3 hz 3.14 * 50 * 5.706 * 6

10

3.4. Alegerea dimensiunilor piulitei:

Fig. 3.3

De D4 (8..10) 61 9 70mm
D g De (16..20) 70 17 87 mm
hg 10mm
H pII 54mm

3.5. Verificarea piulitei la solicitari compuse:


Tensiunea efectiva de tractiune

4Q
4 * 31000

33.47 MPa
2
2
2
( De D42 ) 3.14 * (70 61 )

Teensiunea efectiva de torsiune:


M insII
151375.68
t

5.30 MPa

3.14
4
4
4
4
( De D4 )
(70 61 )
16 De
16 * 70
Tensiunea echivalenta:
E c2 4 t2 33.47 2 4 * 5.30 2 35.10 MPa ac 60 MPa

3.6. Verificarea gulerului la solicitari:


Verificarea la strivire:

4Q
4 * 31000
s

14.78MPa as 60 MPa
2
2
2
( D g De2 ) 3.14 * (87 70 )

Verificarea la forfecare:
f

Q
31000

14.09 MPa af 40 MPa


De hg 3.14 * 70 * 10

11

3.7. Alegerea si verificarea stiftului filetat care fixeaza piulita in corpul cricului:
Se alege stift filetat M5 cu cep cilindric: M5 STAS 10422

Fig. 3.4 Stift filetat M5 STAS 10422


Tabelul 3.1

Filet[d]
[mm]

t
[mm]

[mm]

M5

1,6

0,8

c3

d1

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1,2

3,5

2,5

Momentul de frecare pe suprafata de sprijin a gulerului:


D g3 De3 1
1
87 3 70 3
M g Q 2

*
0
.
15
*
31000
*
183225.79 Nmm
3
D g De2 3
87 2 70 2

d4

c1

0.15
Momentul care solicita stiftul:
M s M insII M g 151375.68 183225.79 31850.11 Nmm

- verificarea stiftului nu este necesara

12

4. Calculul corpului:
Alegerea dimensiunilor corpului:

Dci De ( 2...6) 70 5 75mm

7
8mm
t 12mm

Verificarea corpului la compresiune:


c

4Q
2

(Dg

Dci2 )

4 * 31000
3.14 * (87 2 75 2 )

20.30MPa as 60MPa

Fig. 4.1 Dimensiunile corpului

5. Calculul cupei:
Alegerea stiftului care solidarizeaza cupa de surubul principal:
d s (0.15...0.25)d c 0.2 * 35 7 mm
d c d (2..4) 32 3 35mm

- Se alege un stift standardizat cilindric: Stift cilindric B 855 STAS 1599/OLC 45

13

d s =7mm

l=55mm

Fig. 6.1 Stift cilindric A 855 STAS 1599/OLC 45


Verificarea stiftului:
La forfecare:

4 M insI
4 * 93693.26
f

69.55MPa af 65...80 MPa


2
d c d s 3.14 * 35 * 7 2
La strivire:

- stift-cupa
4M insI
4 * 93693.26
s

34.96MPa as 100...120MPa
2
2
2
2
d s ( Dc d c ) 7 * (52.5 35 )

Dc (1.4...1.6)d c 1.5 * 34 52.5mm


- stift-cap surub
s

6 M insI
6 * 93693.26

65.55MPa as 100...120 MPa


dsdc
7 * 35 2

6. Calculul randamentului:

d 2 I tg 2 I d 2 II tg 2 II
29tg 3.31 55.5tg 2.9

0.297
d 2 I tg ( I 2 I ) d 2 II tg ( II 2 II ) 29tg (7.08 3.31) 55.5tg (7.08 2.9)

=29.7%

14

7. Calculul mecanismul de actionare:

7.1. Calculul lungimii manivelei:


Momentul incovoietor total:

M it M m M insI M insII 93693.26 151375.68 245068.94 Nmm


M m - momentul maxim

Forta cu care actiooneaza un muncitor:


Fm = 150 350; se adopta Fm =300N
Lungimea de calcul a manivelei Lc:
M it
245068.94
Lc

510.56mm
KnFm 0.8 * 2 * 300
n- numarul de muncitori
K- coeficient de nesimultaneitate a actiunii muncitorilor
Lumgimea manivelei L:
L Lc l 0 510.56 100 610.56mm

l0 =50mm pt n=1
l0 =100mm pt n=2 [2]

15
7.2. Calculul prelungitorului:

Lm 0.3 * L 0.3 * 610.56 183.16mm

Lungimea prlungitorului

l- lungimea de ghidare a prelungitorului


Diametrul interior al prelungitorului

L p L Lm l 610.56 183.16 50 477.4mm

d pi 3

32 KnFm ( L p l 0 )

ai

32 * 0.8 * 2 * 300( 477.4 100)


24.86 MPa
3.14 *120

ai 120MPa

-se adopta:

d pi 25mm
d pe 32mm

Se alege prelungitor sub forma de teava:


Teava comerciala 323500/OLT 45 STAS 530/1
Verificarea prelungitorului la incovoiere:
i

32 KnFm ( L p l 0 l ) d pe

(d

4
pe

d )
4
pi

32 * 0.8 * 2 * 300(477.4 100 50) * 32


77.85MPa
3.14 * (32 4 25 4 )

i 77.85MPa ai 100 MPa

7.3. Calculul rotii de clichet


7.3.1. Alegerea materialului: OL 50 STAS 500/2
7.3.2. Alegerea dimensiunilor:
Dm (1.6...1.8)d 1.6 * 60 96 mm
- se adopta Dm =90mm
- se adopta z=8 dinti
Dm 3.14 * 96
b

18.84
2z
2 *8
- se alege b=18mm
h=(0.60.8)b [2] =0.6*18=10.8mm
- se allege h=10
h inaltimea dintelui rotii de clichet
- se alege h=10mm
Di Dm h 96 10 86mm

De Dm h 96 10 106mm
a 0.5d (1...2) 0.5 * 60 2 28mm

7.3.3. Verificarea rotii de clichet la solicitari:


Verificarea dintelui la incovoiere:

3F h 3 * 5105.6 * 10
i 21
47.27 MPa ai 100 MPa
b
18 2 * 10
2 M it 2 * 245068.94
F1

5105.6 N
Dm
96
10mm
- grosimea dintelui rotii de clichet
Verificarea dintelui la forfecare:

F
5105.6
f 1
28.36 MPa af 80MPa
b 18 *10
Verificarea suprafetei de contact a dintelui la strivire:

Fig. 7.1

16
F1 5105.6

51.05MPa as 100 MPa


h 10 * 10
Verificarea asamblarii pe contur hexagonal la strivire:
2M
2 * 245068.94
s 2 it
52.09 MPa as 100 MPa
a t
28 2 * 12

t (1..2) 10 2 12mm
7.4. Calculul clichetului
7.4.1. Alegerea materialului: se alege OL 60
7.4.2. Alegerea dimensiunilor:
Dimensiunile de amplasare ale clichetului:

1 (0.5...0.6) 0.6 *10 6mm

Fig. 7.2

De
106
h (2...4)
10 3 66mm
2
2
- 1 , l1 -vezi fig. 7.3
l1

D d pe ( 4...6) 32 6 38mm

h1

D
38
(0.5...1) 1
1 * 6 13mm
2
2

h1 - distanta de la axa boltului clichetului la fata corpului de asejare ( 24/2, vezi fig.7.3)

D- vezi fig.7.3
Dimensiunile clichetului:
l 2 h1 1 t 13 6 12 31mm

Verificarea clichetului la incovoiere:


6 F a 6 * 5105.6 *10
i 121
21.27 at 120MPa
hh2
10 *12 2
a1 12

6
0.5 *10 10
2

17
Fig.7.3 Dimensiunile mecanismului de
actionare
7.5. Calculul boltului clichetului:
7.5.1. Alegerea materialului: se alege OL 50
7.5.2. Alegerea dimensiunilor boltului:
- se alege bolt A 1240 STAS 5754/2/OL50
7.5.3. Verificarea boltului la solicitari:
Verificarea la forfecare:

4R
4 * 3191

40.62MPa af 60MPa
2
d b 3.14 * 10 2

R F1

a1
10
5105.6 * 3191N
a2
16

1
6
13 16mm
2
2
Verificarea la strivire:
a 2 h1

R
3191

26.59 MPa as 60 MPa


hd b 10 * 12

Verificarea boltului la incovoiere:


16 Rh 16 * 3191 *10
i

94.04MPa ai 100MPa
d b3
3.14 * 10 3
d b 6....12mm

Fig. 7.4

18

8. Memoriu justificativ cu privire la alegerea materialelor si a solutiilor

constructive:
Surubul principal fiind cel mai solicitat (in el apar cele mai mari tensiuni) am ales un otel
carbon OL 50.
Pentru o bun funcionare a cricului uruburile trebuie s fie nu numai rezisteni ci i rigizi.
Pe acest motiv se vor alege la fabricarea uruburilor materiale obinuite (OL), dup cum urmeaz :
la urubul principal se recomand OL 37, pentru urubul secundar i pentru piulia fix se
recomand OL 50.
La uruburi i la piulia fix se vor folosi filete trapezoidale, pentru a mrii rigiditatea
mecanismului.
Totui in cazul asamblrii cupei, pentru a evita uzura se alege un oel care se poate trata
termic sau termochimic.
La fabricarea mecanismului de acionare cu clichet orizontal, se pot folosi deasemenea
materiale obinuite, oeluri slab aliate de uz general pentru construcii din STAS 500/2. La
confecionarea prelungitorului se va folosi eav comercial.
La executarea arcului de la mecanismul de acionare se vor folosi oeluri pentru arcuri
laminate la cald i tratate termic, semifabricatul va fi srm din oel carbon de calitate pentru
arcuri STAS 893

9. Norme de tehnica securitatii muncii:

Nu se v-a incarca cricul cu sarcini mai mari decat cea capabila (Q=21600N);
Atat talpa cricului cat si cupa se vor aseja pe suprafete plane paralele pentru a se evita
pericolul flambajului, si distrugerii surubului principal;
Nu se va utiliza alt prelungitor mai lung decat cel calculat ;
Pentru a ridica la inaltimea maxima (H=270mm) se vor cobora ambele suruburi la minim si
cu o mana se v-a tine surubul principal sa nu se roteasca odata cu cel secundar pana cand
cupa ajunge sub sarcina si se fixeaza;
La inaltarea cricului nu se va mai actiona cand se ajunge la o spira rosie;
Nu se va utiliza cricul fara ungerea filetelor

10. Bibliografie
1. ALEXANDRU, P. s.a. Mecanisme, vol. II. Universitatea din Brasov, 1984.
2. DRAGHICI, I. s.a. Indrumar de proiectare in constructia de masini, vol. I. Bucuresti, Editura
Tehnica, 1981.
3. DRAGHICI, I. s.a. Organe de masini. Culegere de probleme. Bucuresti, Editura Didactica si
Pedagogica, 1980.
4. GAFITANU, M. s.a. Organe de masini, vol. I. Bucuresti, Editura Tehnica, 1981
5. JULA, A. s.a. Organe de masini, Indrumar pentru proiectul de an nr. 1, Universitatea din Brasov,
1986.
6. JULA, A. s.a. Organe de masini, vol. I. Universitatea din Brasov, 1986
7. MOLDOVEAN, GH. s.a. Calculul si proiectarea formei arborilor drepti. Brasov, Editura Lux
Libris, 1998

19
8. Culegere de norme si extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente ale
masinilor, vol. I si II. Universitatea din Brasov, 1984