Sunteți pe pagina 1din 14

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

Raportul de Testare
Raport de Testare este raportul care se intocmeste in urma testarii unui
anumit program cu scopul de a verifica eventualele erori.

1. Obiectivele Testarii

Obiectivul major pentru testarea software-ului este de a descoperi eventuale


erori in urma programarii.

Obiectivul secundar este de a pregati clientul pentru a prelua programul cu


succes.

2. Pasii Pana la un Raport Bine Pregatit


Testarea are loc in mai multe etape pe care le vom enumera pe scurt aici:
1. Specificatiile de Test: cuprind o lista cu scopurile clar definite ale testului,
cerintele de sistem pentru evaluare si aproximativ numarul de testari anticipat.
2. Continutul testului: Fiecare test va contine:
o

Un script: Lista de instructiuni pas cu pas pentru a pregati personalul


care va conduce testarea.

Portiunea de date: toate celelalte descrieri necesare cum ar fi: simularea


datei de intrare, prezicerea datei de iesire, configurarile necesare a fi
efectuate pentru a rula un test .

3. Instruirea Testerilor: Ei trebuie sa fie competenti din toate punctele de vedere,


trebuia ca unii dintre ei sa mai fi participat la testari si cel putin unul, sa fie userul.
4. Asteptarea la erori: Cei care testeaza trebuie sa fie pregatiti sa intampine erori pe
parcursul testarii, cele mai multe nesurvenind din cauza erorilor de programare ci
din cauza interpretarii gresite a cerintelor.
5. Conditiile de test: Trebuie sa fie gata scriptul pentru testare. Trebuie sa fie
prezent tot personalul din echipa de test.

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

3. Elaborarea Raportului De Test


Raportul de Test va cuprinde:

Numarul de identificare al testului

Data testarii

Rezultatul testarii:
Fiecare eroare va fi descrisa separat de catre seful echipei. Fiecarei erori I se va
atribui un numar si cel putin o observatie. Se va lua in considerare ca
programatorii sa inteleaga clar erorile si orice detalii suplimentare pe care le vor
solicita.

Descrierile erorilor intr-un table cu datele amintite mai sus

Recomandari din partea conducatorului de echipa

Acest raport de testare va contine o lista cu toate clasele de testare (Junit)


si pentru fiecare clasa de testare un printscreen cu rezultatul rularii testului.
De exemplu:

Clasa ShoppingCarTest :
II.

descrie testele de verificare a starii cosului de cumparaturi.

III.

rezultatul rularii :

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

4. Standardul IEEE pentru documentarea testarilor


software

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

Folosirea standardului IEEE e in intregime voluntara.Existenta unui standard IEEE nu


implica faptul ca nu exista alte modalitati de a produce, a testa, a masura, a cumpara
sau a vinde sau a oferi diverse bunuri si servicii referitoare la scopul standardului IEEE.
INTRODUCERE
1.Scopul
Acest standard descrie un set de documente de baza pentru testare care sunt asociate
cu aspectele dinamice in testarea soft (ex. execuia proceduriloe si a codului). Standardul
defineste scopul,schita si continutul fiecarui document de baza. In timp ce documentele
descrise in standard se concentreaza pe testareadinamica, cateva dintre ele pot
aplicabile altor activitati de testare. Standardul poate fi aplicat programelor comerciale,
stiintifice sau militare care ruleaza pe orice calculator digital. Aplicabilitatea nu este
constransa de dimensiune, complexitate sau de de catre program.
Totusi standardul nu specifica vrea clasa de programe asupra carora sa trebuiasca sa fie
aplicat.
Standardul nu solicita metodologii de testare specifice, moduri de abordare, tehnici,
facilitati sau unelte si deasemenea nu specifica documentatia pe care acestea o
folosesc. In cadrul fiecarui document standard, continutul fiecarei sectiuni poate fi "croit"
pentru aplicatie in particular si pentru faza de testare in particular.
Acest standard se aplica asupra documentatiei pe suport media cat si pe hartie. Hartia
trebuie folosita pentru documente care necesita semnaturi de aprobare, doar daca
sistemul de documentare electronic nu are un mecanism de adnotare pentru aprobari
securizate si acest mecanism este folosit.
2.Referinte
Acest standard este folosit in conjunctie cu urmatoarea publicatie IEEE Std 610.121990, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology.
3.Definitii
Aceasta clauza contine termeni cheie asa cum sunt folositi in acest standard.
4.Planul de testare
4.1 Scopul

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

Scopul este acela de a prescrie conceptiile, resursele si a planifica activitatile de testare.


Pentru a identifica punctele care se testeaza, caracteristicile pentru testare, actiunile de
testare care trebuie performate, personalul responsabil cu fiecare actiune si riscurile
asociate acestui plan.
4.2 Schita
Un plan de testare trebuie sa aibe urmatoarea structura:
a.Un identificator pentru planul de testare
b.Introducere
c.Puncte de testare
d.Carcteristici care se testeaza
e.Carcteristici care nu se testeaza
f.Accese
g.Puncte pentru criteriul de trecere/esuare
h.Criterii de suspendare si necesitati de reluare
i.Rezultate de testare
j.Sarcini de testat
k.Nevoi de medii de testare
l.Responsabilitati
m.Nevoi de intstruire si de personal
n.Orar
o.Riscuri si contingente
p.Aprobari
4.2.1 Identificatorul pentru planul de testare

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

Specifica un identificator unic pentru planul de testare.


4.2.2 Introducere
Prezinta un suamr al punctele din soft si caracteristicile care urmeaza sa fie testate.
Referinte la urmatoarele documente sunt necesare la cel mai inalt nivel in planul de
testare:
a. Autorizarea proiectului
b.Planul pentru proiect
c.Planul pentru asigurarea calitatii
d.Planul pentru configurarea managementului
e.Politici relevante
f.Standarde relevante
4.2.3 Puncte de testare
Ofera referinte catre urmatoarele documentati, daca exista:
a.Specificatii pentru cerinte
b.Specificatii de design
c.Ghidul utilizatorului
d.Ghidul operatiilor
e.Ghid de instalare
4.2.4 Carcteristici care se testeaza
Se identifica toate caracteristicile si combinatii de caracteristici soft pentru testare.
4.2.5 Carcteristici care nu se testeaza
Se identifica toate caracteristicile si combinatiile importante ale acestora care nu vor fi
testate si motivele.

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

4.2.6 Puncte pentru criteriul de trecere/esuare


Se specifica criteriul folosit pentru a determina daca
fiecare punct de testare a trecut sau a esuat testului.
4.2.7 Criterii de suspendare si necesitati de reluare
Specifica criteriul folosit pentru a suspenda toata sau doar o parte din activitatea de
testare asupra punctelor de testare asociate acestui plan. Specifica activitatile de testare
care trebuie repetate cand testul e rezumat.
4.2.8 Rezultate de testare
Identifica documentele pentru livrare. Urmatoarele documente ar trebui incluse:
a.Planul de testare
b.Specificatii pentru testul de design
c.Specificatii pentru starea de testare
d.Specificatii procedurale pentru testare
e.Jurnal de testare
f.Rapoarte cu incidente la testare
g.Rapoarte cu sumarul de testare
4.2.9 Nevoi de medii de testare
Specifica proprietatile necesare si cele dorite ale mediului de testare. Specificatiile ar
trebui sa contina caracteristicile fizice ale facilitatilor incluzand hardware-ul, comunicatiie
si sistemul soft, modul de folosire si orice alte nevoi soft pentru a suporta testul.
4.2.10 Responsabilitatile
Identifica grupurile responsabile pentru a conduce, a prepara, a executa , a verifica si a
rezolva.
4.2.11 Nevoi de intstruire si de personal

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

Specifica nevoile de personal de testare dupa nivelul de indemanare. Identifica optiuni


de instrire pentru a oferi indemanari necesare.
4.2.12 Aprobari
Specifica numele si titlurile persoanelor care trebuie sa aprobe acest plan.

5. Specificatii pentru testarea designului


5.1 Scopul
Scopul este acela de a specifica rafinamente a acesului la test si de a identifica
caracteristicile pentru testare de catre design si de catre testele asociate.

5.2 Schita
O specificatie pentru testarea designului trebuie sa aibe urmatorea structura:
a.Identificator pentru testul designului
b.Caracteristici de testat
c.Rafinari pentru accese
d.Identificare pentru testare
e.Criteriu pentru caracteristica de trecere/esuare
Detalii asupra continutului fiecarei sectiuni:
5.2.1 Identificator pentru testul designului
Specifica un identificator unic atribuit acestei specificatii.
5.2.2 Caracteristici de testat
Identifica punctele de testat si descrie caracteristicile si combinatiile de caractersitici
care sunt obiectul acestei specificarii de design.

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

5.2.3 Identificare pentru testare


Listeaza identificatorul si cate o descriere sumara a fiecarui caz de testare asociat cu
acest design.
5.2.4 Criteriu pentru caracteristica de trecere/esuare
Specifica criteriul care urmeaza sa fie folosit pentru a determina daca caracteristica a
trecut sau a cazut testul.
6. Specificarea cazului de testare
6.1 Scopul
Este acela de a defini un caz de testare identificat printr-o specificatie de testare de
design.
6.2 Puncte de testare
O specificare pentru un caz de testare trebuie sa aibe urmatoarea structura:
a.Identificator pentru specificarea czului de testare
b.Puncte de testare
c.Specificatii de intrare
d.Specificatii de iesirew
e.Nevoi de medii de testare
f.Nevoi procedurale speciale
g.Dependente intre cazuri
Detalii asupra continutului a fiecarei sectiuni se afla in urmatoarele subclauze:
6.2.1 Identificator pentru specificarea cazului de testare
Specifica identificatorul unic atribuit specificarii acestui caz de testare
6.2.2 Puncte de testare

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

Identifica si descrie succint punctele si caracteristicile care urmeaza sa fie exercitate de


acest caz de testare
Trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte:
a.Specificarea nevoilor
b.Specificarea designului
c.Ghidul utilizatorului
d.Ghidul de operare
e.Ghidul de instalare
6.2.3 Specificatii de intrare
Specifica fiecare intrare necesara pentru a executa cazul de testare. Unele intrari vor fi
specificate prin valoare, in timp ce altele vor fi specificate prin nume
6.2.4 Specificatii de iesire
Specifica toate iesirile si caracteristicile necesare de punctele de testare.
6.2.5 Nevoile de medii de testare
6.2.5.1 Hardware
Specifica caracteristicile si configuratia hardwareului necesar pentru executa cazul
de testare.
6.5.2.2 Software
Specifica softul pentru sistem si aplicatiile necesare pentru a executa acest caz de
testare.
6.2.6 Nevoi speciale procedurale
Descrie orice constrangeri speciale in procedurile de testare care executa acest caz de
testare.

1
0

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

7.Specificatii pentru procedura de testare


7.1 Scopul
Este acela de a specifica pasii pentru a executa un set de cazuri de testare.
7.2 Schita
O specificare a procedurii de testare va avea urmatoarea structura:
a.Identificator pentru specificarea procedurii de testare
b.Scopul
c.Nevoi speciale
7.2.1 Identificator pentru specificarea procedurii de testare
Specifica un identificator unic atribuit acestei proceduri de testare.
7.2.2Scopul
Descrie scopul acestei proceduri.
7.2.3 Nevoi speciale
Identifica orice nevoi speciale care sunt necesare pentru executia acestei proceduri.
8. Raportul de transmitere a punctelor de testare
8.1 Scopul
Este acela de a identifica punctele de testare transmise spre testare. Include persoana
responsabila de fiecare punct, locatia ei fizica si starea.
8.2 Schita
Un raport de transmitere a punctelor de testare trebuie sa indeplineasca urmatoarea
structura:
a.Identificator pentru raportul de transmis
b.Puncte transmise

1
1

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

c.Locatia
d.Starea
e.Aprobari
8.2.1 Identificator pentru raportul de transmis
Specifica identificatorul unic atribuit acestui raport de transmitere a punctului de testat

8.2.2 Puncte transmise


Identifica punctele de testat transmise incluzand versiunea lor.
8.2.3 Locatia
Identifica locatia punctelor transmise. Identifica spatiul de stocare care contine punctele
care sunt transmise.
8.2.4 Starea
Descrie starea itemilor de testare care sunt transmisi.
8.2.5 Aprobari
Specifica numele si titlul tuturor persoanelor care trebuie sa aprobe aceasta transmitere.
Ofera spatiu pentru semnaturi si date.
9. Jurnal de testare
9.1 Scopul
Este acela de a oferi o inregistrare cronologica a detaliilor relevante cu privire la executia
testelor.
9.2 Schita
Un jurnal de testare va avea urmatoarea structura:
a.Identificator pentru jurnalul de testare

1
2

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

b.Descriere
c.Intrari pentru activitate si evenimente
9.2.1 Identificatorul pentru jurnalul de testare
Specifica un identificator unic pentru jurnalul de testare
9.2.2 Descriere
Informatie care se aplica tuturor intrarilor din jurnal.
Trebuie luate in considerare urmatoarele informatii:
a.Identifica punctele care sunt testate incluzand versiunea.
b.Identifica atributele mediului in care s-a facut testarea.
9.2.3 Intrari pentru activitate si evenimente
Pentru fiecare eveniment incluzand inceputul si sfarsitul activitatilor, inregistreaza data
intamplarii si timpul inainte cu identitatea autorului.
10. Raportul cu incidentele in timpul testarii
10.1 Scopul
Este acela de a documenta orice eveniment care se intampla in timpul procesului de
testare si necesita o investigatie.
10.2 Schita
Un raport cu incidentele din timpul testarii va avea urmatoarea structura:
a.Identificator pentru raportul cu incidentele din timpul testarii
b.Sumarul
c.Descrierea incidentului
d.Impactul
11.Raport cu sumarul testului

1
3

[RAPORTUL DE TESTARE]

Prep.Drd. Aritoni
Ovidiu

11.1 Scopul
De a recapitula rezultatele activitatilor de testare desemnate si de a oferi evaluari bazate
pe aceste rezultate.
11.2 Schita
Un raport cu suarul testului trebuie sa indeplineasca urmatoarea structura:
a.Identificator pentru raportul cu sumarul testului
b.Sumar
c.Neconcordante
d.Evaluare
e.Sumar al rezultatelor
f.Evaluare
g.Sumar al activitatilor
h.Aprobari

1
4

S-ar putea să vă placă și