Sunteți pe pagina 1din 5

4.1.

Bilanul de materiale pentru INDIS 400


Ac 23oC

V1=R1+D1
R1

Ar 18oC

F1
6,5%
93,75o
C

D1(30%) 84,7oC

Abur

Abur
uzat
W(2%)
97,65oC

Calculul debitului
Producia: 400 hl/24 h alcool
alcool =908 kg/m3
40000 l/24 h alcool= 40000 10-3 m3/24 h = 40 m3/h=1,66 m3/24 h
mD1= 908* 1,66=1507,28 kg/h alcool

524 kg/h alcool..........6%


F1 = 8743 kg/h 7694,15 kg/h ap..........88%
524,59 kg/h su...........6%
142,13 kg/h alcool..2%

Indis 400
p1 = 1,5%(D1 +W1)

W 710.68 6538,29 kg/h ap......92%


kg/h
426,41 kg/h su....6%

7.7843 kg/h alcool.


p1 = 129.21kg/h
23.3461 kg/h ap
376,82 kg/h alcool.........25%
D1 = 1507,28 kg/h
1130 kg/h ap................75%

14

Bilan general:
F1 = D1 + W1 + p1
F1 = 1507,28 + W1 +

1,5
(1507,28 + W1)
100

F1= 1507,28 + W1 +22,6092+0,015 W1


F1 = 1,015 W1 +1529,8892

(1.1)

Bilan parial aplicat coninutului de alcool:


F1 CF1 = D1 CD1 + W1 CW1 + p1 (D1 CD1+ W1 CW1)
F1

6
2
25
1,5
25
2
= W1
+ 1507,28
+
(1507,28
+ W1
)
100
100
100
100
100
100

0,06F1=0,02 W1+376,82+5,6528
0,06F1=0,02 W1+382,4728

(1.2)

Prin rezolvarea sistemului format din ecuaiile (1.1) i (1.2) rezult:


F1 = 1,015 W1 +1529,8892 / (-0.06)
0,06F1=0,02 W1+382,4728
=> W1=710,84kg/h
F1 =8743,33 kg/h
p1 = 2129,21 kg/h

4.2. Bilanul de materiale pentru coloana de rectificare

Ac 23oC
V2=R2+D2
R2

Ar 18oC

F2 (30%)
84,7o
C

Abur
120oC

15

D2(93%) 78,27oC

W2(1%)
96,65oC

Abur uzat
120oC

Bilan general
F2 = D2 + W2 + p2
F2 = D1=1507,28 kg/h
1507,28 = D2 + W2 +

1
(D2 + W2)
100

1507,28 = 1,01D2 + 1.01W2

(2.1)

Bilan parial aplicat coninutului de alcool:


F2 CF2 = D2 CD2 + W2 CW2 + p2
F2

25
93
1
1
= D2
+W2
+
(D2 + W2 )
100
100
100
100

376.82=0.93 D2 +0.01 W2+ 0.01 D2 +0.01 W2


376,82=0.94 D2+0.02 W2

(2.2)

Prin rezolvarea sistemului format din ecuaiile (2.1) i (1.2) rezult:


1507,28 = 1,01D2 + 1.01W2 /(-0.01)
376,82=0.94 D2+0.02 W2 /(0.02)_
-350,43=- 0.9198D2+0=> D2 = 380,98kg/h
W2 = 1111,38 kg/h
P2 = 3,015 kg/h

1130,46 kg/h ap......75


F2 = 1507,28 kg
376,82 kg/h alcool......25%
Coloana 2
P2 = 1%(D2 + W2)

11,1138kg/halcool (1%)
1100,26 kg/h apa (99,9)
W2 = 1111,38 kg/h

3.53 kg/h ap (24%)


P2 = 14,92 kg/h
11.36kg/h alcool (76%)
354,31kg/h alcool (93%)
D2 = 380,98 kg/h
26,67 kg/h ap(7%)
16

Notatii

Materiale
(Debit de )
borhot
alcool 30%
rezidiu
pierderi
-

F2

D2
W2
P2
Total

Intrari

Iesiri

1507,28
1507.28

380,98
1111,38
14,64
1507.28

Unitate de
masura
Kg/h
Kg/h
Kg/h
Kg/h
Kg/h

1507.28 borhot
Rectificarea
D2

F2

W2

380.98

1111,38

14.6

Diagrama sankey
4.3 Bilanul de materiale pentru coloana de rectificare cu benzen

Bilan general

F3 = D3 + W3 + p3
F3 = D2=380,98 kg/h
380,98 = D3 + W3 +

0.5
(D3 + W3)
100

380,98 = D3 + W3 + 0.005 D3+0.005W2


380,98 = 1.005D3 +1.005 W3
17

(3.1)

Bilan parial aplicat coninutului de alcool:


F3 CF3 = D3 CD3 + W2 CW3 + p3
F3

93
98
0.1
0.1
= D3
+W3
+
(D3 + W3 )
100
100
100
100

354,31=0.98 D3 +0.001 W3+ 0.001 D3 +0.001 W3


354,31=0.981 D3+0.002 W2

(3.2)

Prin rezolvarea sistemului format din ecuaiile (3.1) i (3.2) rezult:


380,98 = 1,005D3 + 1.005W3 /(-0.002)
354,31=0.981 D3+0.002 W3 /(1.005)_
355,31=0.983D3+ 0=> D3 = 361,45 kg/h
W3 = 17,64kg/h
P3 = 1,89 kg/h

354.31 kg/h ap......93%


F3 = 380,98kg
26,67 kg/h alcool......7%
Coloana 3
P2 = 1%(D2 + W2)

0,017 kg/h alcool (0,001%)


17,62 kg/h apa (99,9%)
W2 = 17,64 kg/h

1,83 kg/h ap (96%)


P2 = 1,89 kg/h
0,073 kg/h alcool (4%)
354,22kg/h alcool (98%)
D2 = 361,45 kg/h
7,22 kg/h ap(2%)

18