Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisa la chimie pe semestrul al II lea

I. Scrieti reactia de hidroliza pentru 1,3 diclorpropan


II. Alege raspunsul corect:
1. Un compus hidroxilic are formula generala:
a) R OH
b) R X
c) R NH2 d) R COOH
2. La hidroliza in mediu bazic a unui derivat dihalogenat geminal se obtine:
a) alcool
b) anhidrida c) cetona
d)compus carboxilic
3. Ca agent frigorific se folosesc:
a) toti compusii halogenati
b) CH2Cl2 , CH3Cl
c) CH3Cl , CCl2F2
d) CH3Cl , CH2Cl2
III. Produsul majoritar la dehidrogenarea 3-metil-2-bromopentan este :
a).1-pentena b).3-metil-3-pentena c). 3-metil-2-pentena
d). 2-hexena
IV. Scrie formulele structurale ale urmtorilor compusi:
a) 2-cloropropan
b) hexaclorciclohexan
c) 4 metil 2,3 pentandiol
d) meta clorofenol
V. Alegeti din sirul formulelor moleculare de mai jos, pe cele ale compusilor halogenati:
CH2Cl2, C6H4Br2, C7H8, C7H7Cl, C2H4.
VI. Raportul coeficentilor stoechiometrici 1-butanol:KMnO4:H2SO4,in reactia de oxidare
este:
a) 1:4:3
b) 5:1:4
c) 5:4:6 d) 3:2:4
VII. La baza formarii polimerului complex lignina stau trei alcooli fenolici:alcoolul
cumarilic,alcoolul coniferic si alcoolul sinapic.Pe baza formulei structurale a alcoolului
coniferic stabiliti formula moleculara a acestuia:
-CH = CH CH2 OH
HOVIII. Despre alcoolul monohidroxilic saturat ce contine 26,67 % O este incorecta
afirmatia:
a) are un numar de 3 izomeri;
b) un amestec echimolecular reactioneaza cu 3 moli de Na;
c) are un singur izomer de functiune;
d) printre izomerii sai nu sunt alcooli tertiari.
IX. Un amestec de fenol si metanol cu masa de 22,1 g reactioneaza cu 60 g solutie NaOH
de concentratie 10 % .Determinati compozitia procentuala masica a amestecului.