Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisa la chimie pe semestrul al II lea

I. Scrieti reactia de hidroliza pentru 1,2 diclorpropan


II.Pentru un compus diclorurat al unui alcan, in formula C5HXCl2 , valoarea lui x este:
a. 4
b. 6
c. 8
d. 10
III.Scrie formulele structurale ale urmtorilor compusi:
a) 3 etil 2,3 hexandiol
b) orto metilfenol
c) 2-bromo-3-clorohexan
d) clorura de benzil
IV. Alege raspunsul corect:
1) Un derivat halogenat are formula generala:
a) R OH
b) R X
c) R NH2 d) R COOH
2) La hidroliza in mediu bazic a unui derivat trihalogenat geminal se obtine:
a) alcool
b) aldehida c) cetona
d)compus carboxilic
3) Monomeri sunt:
a) C6H5Cl si CH2 CH - Cl
b) CH2 CH Cl si CF2 CF2
c) CH2 CH Cl , CCl4 , C2H5 Cl
d) toti compusii halogenati
V. Alegeti din sirul formulelor moleculare de mai jos, pe cele ale compusilor halogenati:
C6H6, CH3Cl, C2H5I, C4H8, , C6H6Cl6.
VI. Raportul coeficentilor stoechiometrici 1-butanol:K 2Cr2O7:H2SO4,in reactia de oxidare
este:
a) 1:4:3
b) 3:1:4
c) 5:1:4 d) 3:2:8
VII. Despre alcoolul monohidroxilic saturat ce contine 21,62 % O sunt adevarate
afirmatiile:
a) prezinta 4 izomeri alcooli primari;
b) are 4 izomeri;
c) prin deshhidratarea alcoolilor izomeri se formeaza alchene ce nu prezinta izomerie
geometrica;
d) un amestec echimolecular al tuturor izomerilor are masa de 444 g.
VIII. Un amestec de fenol si metanol cu masa de 22,1 g reactioneaza cu 60 g solutie
NaOH de concentratie 10 % .Determinati compozitia procentuala masica a amestecului.