Lectia nr.1. Compusi halogenati.

Generalitati
Clasa: a XI-a Tema: Compusi halogenati. Generalitati Titlul lectiei: Derivati halogenati: definitie, formula generala, nomenclatura, clasificare, izomerie Tipul lectiei: mixta cu succesiunea etapelor Obiective operationale : La sfarsitul lectiei elevii trebuie sa stie : O1 -sa defineasca derivatii halogenati dupa examinarea structurii unor modele O2-sa modeleze cu ajutorul modelelor structurale derivatii halogenati O3- sa stabileasca formula generala a derivatilor halogenati saturati, nesaturati si aromatici O4-sa denumeasca derivatii halogenati pe baza algoritmului indicat O5-sa clasifice derivatii halogenati dupa criteriile indicate O6-sa modeleze formulele structurale ale derivatilor halogenati izomeri O7-sa aplice algoritmul de stabilire a formulei moleculare O8-sa aplice cunostintele in situatii noi Metode de invatamant :descoperirea dirijata, conversatia euristica, modelarea, rezolvarea de exercitii si probleme, problematizarea. Mijloace de invatamant :trusa de modele cu bile si tije, folii pentru retroproiector, fise de exercitii. Scenariul desfasurarii activitatii didactice. I. Moment organizatoric. Se asigura conditii optime pentru desfasurarea lectiei II. Reactualizarea cunostintelor invatate anterior necesare atingerii obiectivelor propuse Sarcina de lucru: Scrie ecuatiile reactiilor dintre: -etena si I2 - etena si HBr -benzen si Cl2 (la lumina) -toluen si Cl2 (AlCl3) -toluen si) Cl2 (la lumina) -benzen si 3Cl2 (la lumina) -propan si Cl2 (la lumina) -propena si Cl2 (5000C)

R − I Informatie: acesti derivati functionali provin de la o hidrocarbura prin inlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu atomi de halogen. sa denumiti compusii care contin atomi de halogen. Sarcina de lucru: modelati in continuare si alti derivati halogenati ce se pot obtine din CH4 Raspuns corect: CHCl3. Anuntarea obiectivelor La sfarsitul lectiei va trebui sa definiti. si un compus ce contine un atom de brom. o serie de materiale care pot inlocui pe cele naturale. III. orto. Omul. Sarcina de lucru: modelati plecand de la etan. Profesorul intreaba clasa ce au in comun compusii organici formati. R − Br. iar ecuatiile reactiilor sunt verificate la tabla. Sarcina de lucru: inlocuiti in molecula metanului a) un atom de hidrogen cu un atom de clor b) doi atomi de hidrogen cu doi atomi de clor Modelati structurile compusilor obtinuti cu ajutorul modelelor cu bile si tije si notati formulele acestor compusi. Captarea atentiei.meta) numarul (mono.2 sau mai multi atomi de halogen in molecula produsilor . Prezentarea noului continut si conducerea invatarii Sarcina de lucru: a)stabiliti cele doua parti principale care intra in structura unui derivat halogenat b) scrie formula generala a unui derivat halogenat c) inlocuieste X cu halogen si scrie formulele obtinute Raspuns corect:a) radical hidrocarbonat si atomi de halogen b) R − X c) R − Cl. un compus ce contine un atom de iod. apoi notati cele doua formule Raspuns corect: CH3 − CH2 − I si CH3 − CH2 − Br Nomenclatura.2.para. tri ) si numele halogenilor in ordine alfabetica d) la sfarsit se adauga numele hidrocarburii de la care provine substanta respectiva. Raspuns corect: elevii au modelat si apoi au notat in caiet: a)CH3Cl b)CH2Cl2. Informatie: denumirea compusilor halogenati se face respectand urmatoarele etape: a) se stabileste catena principala care contine cel mai mare numar de atomi de carbon b) se numeroteaza atomii de carbon din catena principala incepand de la capatul cel mai apropiat de substituenti c) se indica pozitia. (1.Condusi de profesor ei descopera si definesc derivatii obtinuti. V. cu ingeniozitatea sa. a reusit sa prepare mai intai in laborator si apoi la scara industriala. Elevii sesizeaza prezenta a 1. di. O parte din acestea sunt si compusii pe care ii vom studia in urmatoarele ore. IV.Elevii rezolva sarcina data. Exemple: avand formula . CCl4 Concluzie: cele patru structuri scrise sunt exemple de derivati halogenati. sa-i clasificati si sa scrieti izomerii lor.

2-iodo-propan.3-dicloro-2-butena CH3 − CH − CH − 3 CH Cl I CH3− CHBr2 Cl Cl Elevii rezolva individual sarcina de lucru. m-diclorobenzen. Raspunsul corect este prezentat la retroproiector .CH3 − CH − CH2 − 3 CH Cl Il putem denumi conform instructiunilor de mai sus:2-cloro-butan Sarcina de lucru: Folosind indicatiile de mai sus: a)denumiti compusii halogenati modelati pana acum in lectie b)denumeste urmatorii compusi halogenati: CH3 − CH2 − CH2 − I CH3 − CH − CH3 I Raspuns corect: a) monoclorometan. monobromometan b) 1-iodo-propan. monoiodometan. diclorometan. tetraclorometan. deseori se foloseste si o alta denumire prin analogie cu denumirea sarurilor ca halogenuri de alchil: Exemple: CH3− Cl :clorura de metil CH3− CH2 − Cl : clorura de etil Sarcina de lucru: Completati tabelul urmator: Formula Denumirea CF2 = CF2 Clorura de tert butil 2. Informatie: pentru compusii halogenati. triclorometan.

Sarcina de lucru: scrie formula unui derivat halogenat saturat clorurat. Denumirea 1.crt.Nr. 4 si 5 din tabel) -nesaturati (compusii 1 si 3 din tabel) -aromatici (compusul 6 din tabel) Sarcina de lucru: Scrieti formulele si denumiti cate doi compusi halogenati saturati.12. 6. CH3 − C (CH3) − 3 CH 3.1-dibromoetan meta diclorobenzen Cl CH3 − C = C − 3 CH Cl Cl CH3 − CH − CH − 3 CH Cl I CH3 − CHBr2 Cl 4. CF2 = CF2 2.2-tetrafluoroetena Clorura de tert butil 2. Raspuns corect: in compusul 2 halogenul se leaga de un carbon saturat in compusul 1 de carbonul ce formeaza o catena nesaturata iar in 6 se leaga de un carbon ce face parte din nucleul benzenic. 5. un derivat nesaturat bromurat si un derivat aromatic iodurat. Formula 1. Informatie: un criteriu de clasificare al compusilor halogenati este natura atomului de care se leaga halogenul -saturati (compusii 2. Cl Sarcina de lucru: Se cere elevilor sa compare structurile compusilor din exercitiul anterior si sa precizeze natura atomului de carbon de care se leaga halogenul. aromatici Elevii noteaza in caiete exemple si se anunta la nivelul clasei Informatie: in formula generala a unui derivat halogenat identificam si simbolul general al halogenilor. nesaturati.3-dicloro-2-butena 2-cloro-3-iodobutan 1. Acesta este un alt criteriu de clasificare a derivatilor halogenati: natura halogenilor. Raspuns corect: a) CH3− Cl b) CH2= CH− Br c) C6H5− I Informatie: un alt criteriu de clasificare al compusilor halogenati este numarul atomilor de halogen -monohalogenati -polihalogenati .

cloropropena c) 1.cloro. 5 si 6 Sarcina de lucru: compara compusii dihalogenati din tabel si gaseste un criteriu clasificare al acestora.dicloroetan b) 2.1.clorotoluen .. atomii de halogen se pot pozitiona in orto. meta si para unul fata de altul: Cl Cl Cl Cl Cl Cl Sarcina de lucru: precizati natura urmatorilor compusi halogenati utilizand criteriile de clasificare descoperite.dicloroetan d) 1. a) Cl − 2 − CH2 − Cl CH c) CH3 − CHCl2 b) CH3 − C = CH2 Cl d) CH3 − CH(CH3) − CH2Cl e) CH3 Cl Raspuns corect -compusi halogenati saturati: a.1. d. Denumiti acesti compusi halogenati.2. 3. cel cu atomii de halogen legati la atomi de carbon vecini numeste vicinal Exemple: a) CH3− CHBr2 (geminal) b) CH3 − CH − CH − 3 (vicinal) CH pe de de se Cl I c) in compusii aromatici. Raspuns corect: compusii monohalogenati – 2 polihalogenati. nesaturati: b aromatici: e -compusi monohalogenati :b.Sarcina de lucru: Identificati in tabelul completat anterior compusii monohalogenati si cei polihalogenati. e dihalogenat vicinal:a dihalogenat geminal: c Denumire: a) 1. c.metilpropan e) o. d. Informatie: Derivatul halogenat cu cei doi atomi de halogen legati la acelasi atom carbon se numeste geminal. 4.2. Raspuns corect: acesti compusi difera prin pozitia atomilor de halogen unul fata de altul.

Br. Raspuns corect: CH3 − CH − CH3 CH3 − CH2 − CH2 − Cl Cl 2.cloropropan Modelati grafic urmatorii derivati halogenati a)bromura de izopropil b)clorura de n. de catena sau geometrici .cloropropan 1. Cl. numarul atomilor de halogen -pentru aceeasi formula moleculara pot exista mai multi izomeri de pozitie. natura halogenului.Intrebare: ce relatie exista intre compusii de la punctul a) si punctul c) ? Raspuns corect: sunt izomeri de pozitie (difera prin pozitia atomilor de halogen din molecula) Sarcina de lucru: scrieti izomerii formulei C3H7Cl si denumeste-i. butil c)iodura de izobutil d)clorura de tert butil Raspuns corect: a) CH3 − CH − CH3 b) CH3 − CH2 − CH2 − 2 − CH Cl Br CH3 c) CH3 − CH − CH2 − I d) CH3 CH3 − C − CH3 Cl VI. Concluzii in legatura cu noul continut: impreuna cu elevii s-au tras urmatoarele concluzii: -compusii halogenati sunt substante organice in care intalnim legati de un rest de hidrocarbura unul sau mai multi atomi de halogen -au formula generala R − X unde X = F. I. -se denumesc conform algoritmului prezentat -compusii halogenati se pot clasifica dupa mai multe criterii: natura atomului de carbon de care se leaga halogenul.

1% C si restul hidrogen.determinarea formulei moleculare: MA = 161 . urmatoarea problema: Un compus organic cu compozitia procentuala 44. are densitatea fata de hidrogen 80.5H3Cl . SERBAN CORNELIA LICEUL TEORETIC .Se cere: a)formula moleculara a compusului b)formula structurala a compusului stiind ca are un ciclu benzenic c)denumirea compusului d)indica o metoda de punere in evidenta existenta clorului in compus Rezolvarea corecta: a)-determinarea formulei brute:C3.1% Cl.5. n = 2. 52.DECEBAL” CONSTANTA . Intarirea retentiei si asigurarea transferului.. Pentru a realiza gradul de atingere al obiectivelor am aplicat o proba de evaluare formativa ( I ) VIII.VII. Evaluarea performantei. C7H6Cl b) C6H5 − CHCl2 c)diclorofenilmetan d) mineralizarea probei cu Na. in clasa. tratarea solutiei cu AgNO3 5%.Se formeaza un precipitat alb de AgCl Material intocmit de prof. S-a propus spre rezolvare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful