Lectia nr.1. Compusi halogenati.

Generalitati
Clasa: a XI-a Tema: Compusi halogenati. Generalitati Titlul lectiei: Derivati halogenati: definitie, formula generala, nomenclatura, clasificare, izomerie Tipul lectiei: mixta cu succesiunea etapelor Obiective operationale : La sfarsitul lectiei elevii trebuie sa stie : O1 -sa defineasca derivatii halogenati dupa examinarea structurii unor modele O2-sa modeleze cu ajutorul modelelor structurale derivatii halogenati O3- sa stabileasca formula generala a derivatilor halogenati saturati, nesaturati si aromatici O4-sa denumeasca derivatii halogenati pe baza algoritmului indicat O5-sa clasifice derivatii halogenati dupa criteriile indicate O6-sa modeleze formulele structurale ale derivatilor halogenati izomeri O7-sa aplice algoritmul de stabilire a formulei moleculare O8-sa aplice cunostintele in situatii noi Metode de invatamant :descoperirea dirijata, conversatia euristica, modelarea, rezolvarea de exercitii si probleme, problematizarea. Mijloace de invatamant :trusa de modele cu bile si tije, folii pentru retroproiector, fise de exercitii. Scenariul desfasurarii activitatii didactice. I. Moment organizatoric. Se asigura conditii optime pentru desfasurarea lectiei II. Reactualizarea cunostintelor invatate anterior necesare atingerii obiectivelor propuse Sarcina de lucru: Scrie ecuatiile reactiilor dintre: -etena si I2 - etena si HBr -benzen si Cl2 (la lumina) -toluen si Cl2 (AlCl3) -toluen si) Cl2 (la lumina) -benzen si 3Cl2 (la lumina) -propan si Cl2 (la lumina) -propena si Cl2 (5000C)

para. Elevii sesizeaza prezenta a 1.2 sau mai multi atomi de halogen in molecula produsilor . III. si un compus ce contine un atom de brom. sa-i clasificati si sa scrieti izomerii lor.Condusi de profesor ei descopera si definesc derivatii obtinuti.meta) numarul (mono. Anuntarea obiectivelor La sfarsitul lectiei va trebui sa definiti. Sarcina de lucru: modelati plecand de la etan. a reusit sa prepare mai intai in laborator si apoi la scara industriala. o serie de materiale care pot inlocui pe cele naturale. tri ) si numele halogenilor in ordine alfabetica d) la sfarsit se adauga numele hidrocarburii de la care provine substanta respectiva. Sarcina de lucru: inlocuiti in molecula metanului a) un atom de hidrogen cu un atom de clor b) doi atomi de hidrogen cu doi atomi de clor Modelati structurile compusilor obtinuti cu ajutorul modelelor cu bile si tije si notati formulele acestor compusi. di. (1. IV. R − I Informatie: acesti derivati functionali provin de la o hidrocarbura prin inlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu atomi de halogen. Profesorul intreaba clasa ce au in comun compusii organici formati. Captarea atentiei. apoi notati cele doua formule Raspuns corect: CH3 − CH2 − I si CH3 − CH2 − Br Nomenclatura.Elevii rezolva sarcina data. Sarcina de lucru: modelati in continuare si alti derivati halogenati ce se pot obtine din CH4 Raspuns corect: CHCl3. Prezentarea noului continut si conducerea invatarii Sarcina de lucru: a)stabiliti cele doua parti principale care intra in structura unui derivat halogenat b) scrie formula generala a unui derivat halogenat c) inlocuieste X cu halogen si scrie formulele obtinute Raspuns corect:a) radical hidrocarbonat si atomi de halogen b) R − X c) R − Cl. Informatie: denumirea compusilor halogenati se face respectand urmatoarele etape: a) se stabileste catena principala care contine cel mai mare numar de atomi de carbon b) se numeroteaza atomii de carbon din catena principala incepand de la capatul cel mai apropiat de substituenti c) se indica pozitia. Omul. iar ecuatiile reactiilor sunt verificate la tabla. Exemple: avand formula . sa denumiti compusii care contin atomi de halogen. un compus ce contine un atom de iod. O parte din acestea sunt si compusii pe care ii vom studia in urmatoarele ore. R − Br. V. cu ingeniozitatea sa. Raspuns corect: elevii au modelat si apoi au notat in caiet: a)CH3Cl b)CH2Cl2. CCl4 Concluzie: cele patru structuri scrise sunt exemple de derivati halogenati.2. orto.

monobromometan b) 1-iodo-propan. Informatie: pentru compusii halogenati. 2-iodo-propan. Raspunsul corect este prezentat la retroproiector . tetraclorometan. m-diclorobenzen. monoiodometan.3-dicloro-2-butena CH3 − CH − CH − 3 CH Cl I CH3− CHBr2 Cl Cl Elevii rezolva individual sarcina de lucru. triclorometan. deseori se foloseste si o alta denumire prin analogie cu denumirea sarurilor ca halogenuri de alchil: Exemple: CH3− Cl :clorura de metil CH3− CH2 − Cl : clorura de etil Sarcina de lucru: Completati tabelul urmator: Formula Denumirea CF2 = CF2 Clorura de tert butil 2.CH3 − CH − CH2 − 3 CH Cl Il putem denumi conform instructiunilor de mai sus:2-cloro-butan Sarcina de lucru: Folosind indicatiile de mai sus: a)denumiti compusii halogenati modelati pana acum in lectie b)denumeste urmatorii compusi halogenati: CH3 − CH2 − CH2 − I CH3 − CH − CH3 I Raspuns corect: a) monoclorometan. diclorometan.

aromatici Elevii noteaza in caiete exemple si se anunta la nivelul clasei Informatie: in formula generala a unui derivat halogenat identificam si simbolul general al halogenilor. Denumirea 1. 4 si 5 din tabel) -nesaturati (compusii 1 si 3 din tabel) -aromatici (compusul 6 din tabel) Sarcina de lucru: Scrieti formulele si denumiti cate doi compusi halogenati saturati. nesaturati. Cl Sarcina de lucru: Se cere elevilor sa compare structurile compusilor din exercitiul anterior si sa precizeze natura atomului de carbon de care se leaga halogenul. 6. Raspuns corect: in compusul 2 halogenul se leaga de un carbon saturat in compusul 1 de carbonul ce formeaza o catena nesaturata iar in 6 se leaga de un carbon ce face parte din nucleul benzenic.Nr. Formula 1.2-tetrafluoroetena Clorura de tert butil 2. Informatie: un criteriu de clasificare al compusilor halogenati este natura atomului de care se leaga halogenul -saturati (compusii 2.12. Sarcina de lucru: scrie formula unui derivat halogenat saturat clorurat. Raspuns corect: a) CH3− Cl b) CH2= CH− Br c) C6H5− I Informatie: un alt criteriu de clasificare al compusilor halogenati este numarul atomilor de halogen -monohalogenati -polihalogenati . un derivat nesaturat bromurat si un derivat aromatic iodurat.crt. CF2 = CF2 2.3-dicloro-2-butena 2-cloro-3-iodobutan 1. CH3 − C (CH3) − 3 CH 3. 5. Acesta este un alt criteriu de clasificare a derivatilor halogenati: natura halogenilor.1-dibromoetan meta diclorobenzen Cl CH3 − C = C − 3 CH Cl Cl CH3 − CH − CH − 3 CH Cl I CH3 − CHBr2 Cl 4.

dicloroetan b) 2.2. Raspuns corect: acesti compusi difera prin pozitia atomilor de halogen unul fata de altul..1. a) Cl − 2 − CH2 − Cl CH c) CH3 − CHCl2 b) CH3 − C = CH2 Cl d) CH3 − CH(CH3) − CH2Cl e) CH3 Cl Raspuns corect -compusi halogenati saturati: a. 3. Denumiti acesti compusi halogenati.cloro.clorotoluen .1. cel cu atomii de halogen legati la atomi de carbon vecini numeste vicinal Exemple: a) CH3− CHBr2 (geminal) b) CH3 − CH − CH − 3 (vicinal) CH pe de de se Cl I c) in compusii aromatici. Raspuns corect: compusii monohalogenati – 2 polihalogenati. Informatie: Derivatul halogenat cu cei doi atomi de halogen legati la acelasi atom carbon se numeste geminal. d.2. 4. meta si para unul fata de altul: Cl Cl Cl Cl Cl Cl Sarcina de lucru: precizati natura urmatorilor compusi halogenati utilizand criteriile de clasificare descoperite. atomii de halogen se pot pozitiona in orto. 5 si 6 Sarcina de lucru: compara compusii dihalogenati din tabel si gaseste un criteriu clasificare al acestora.cloropropena c) 1. c.metilpropan e) o. nesaturati: b aromatici: e -compusi monohalogenati :b. e dihalogenat vicinal:a dihalogenat geminal: c Denumire: a) 1.Sarcina de lucru: Identificati in tabelul completat anterior compusii monohalogenati si cei polihalogenati.dicloroetan d) 1. d.

cloropropan 1. Concluzii in legatura cu noul continut: impreuna cu elevii s-au tras urmatoarele concluzii: -compusii halogenati sunt substante organice in care intalnim legati de un rest de hidrocarbura unul sau mai multi atomi de halogen -au formula generala R − X unde X = F. numarul atomilor de halogen -pentru aceeasi formula moleculara pot exista mai multi izomeri de pozitie. natura halogenului.cloropropan Modelati grafic urmatorii derivati halogenati a)bromura de izopropil b)clorura de n. Raspuns corect: CH3 − CH − CH3 CH3 − CH2 − CH2 − Cl Cl 2. I. Cl. Br. de catena sau geometrici .Intrebare: ce relatie exista intre compusii de la punctul a) si punctul c) ? Raspuns corect: sunt izomeri de pozitie (difera prin pozitia atomilor de halogen din molecula) Sarcina de lucru: scrieti izomerii formulei C3H7Cl si denumeste-i. -se denumesc conform algoritmului prezentat -compusii halogenati se pot clasifica dupa mai multe criterii: natura atomului de carbon de care se leaga halogenul. butil c)iodura de izobutil d)clorura de tert butil Raspuns corect: a) CH3 − CH − CH3 b) CH3 − CH2 − CH2 − 2 − CH Cl Br CH3 c) CH3 − CH − CH2 − I d) CH3 CH3 − C − CH3 Cl VI.

SERBAN CORNELIA LICEUL TEORETIC .DECEBAL” CONSTANTA .1% C si restul hidrogen.Se cere: a)formula moleculara a compusului b)formula structurala a compusului stiind ca are un ciclu benzenic c)denumirea compusului d)indica o metoda de punere in evidenta existenta clorului in compus Rezolvarea corecta: a)-determinarea formulei brute:C3. urmatoarea problema: Un compus organic cu compozitia procentuala 44.5. Pentru a realiza gradul de atingere al obiectivelor am aplicat o proba de evaluare formativa ( I ) VIII. are densitatea fata de hidrogen 80.Se formeaza un precipitat alb de AgCl Material intocmit de prof.determinarea formulei moleculare: MA = 161 . tratarea solutiei cu AgNO3 5%.1% Cl. n = 2. Intarirea retentiei si asigurarea transferului. S-a propus spre rezolvare.. C7H6Cl b) C6H5 − CHCl2 c)diclorofenilmetan d) mineralizarea probei cu Na. 52. Evaluarea performantei.5H3Cl .VII. in clasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful