Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

NR.2

I.. Raportul de masa C :H :Br =6 :1 :20, este in :


a. C4H6Br2
b. C3H6Br2
c. C4H4Br2
d. C4H8Br2

II. 20,125 g substanta cu densitatea fata de aer de 2,785, care formeaza in urma analizei
elementale 22g CO2, 11,25g H2O si 35,875g AgCl, are :
e. 2 atomi de clor
f. 29,875% C
g. formula moleculara C2H5OCl
h. 3 atomi de O

III.
1. Substanța A are formula brută (C3H2NO3)n. Știind că are masa moleculară 200,
determină formula sa moleculară.
2. Scrieți 2 formule plane(formulă structurală restrânsă) pentru derivatul cu formula
moleculară C5H11Cl; precizați categoria de compuși din care face parte.
3. Determinati formula moleculara a substantei cu 41,38% C 10,34% H si care contine 2
atomi de azot.
4. Stabiliți pentu fiecare substanță organică prezentată mai jos: categoria de substanță
organică, tipul catenei, formula moleculară.

IV. Nu este reala formula moleculara :


a. C6H10O2
b. C6H8Cl
c. C6H6SO3
d. C10H8N2Cl2
TEST DE EVALUARE

NR.1

I. Substanta organica cu raportul de masa C :H :O= 6 :1 :4 si masa moleculara 88 are


formula moleculara :
a. C5H12O
b. C4H8O2
c. C4H10O2
d. C5H14O

II. Se ard 1.44 g de substanta organica cu densitatea vaporilor fata de aer egala cu 2.49.
Stiind ca se obtin 1.792 dm3 CO2 so 1.44 g de H2O se cere:
formula procentuala, bruta si moleculara.

III. Se dă catena de mai jos.


Se cere:
1. Completați valențele libere ale
atomilor de carbon cu atomi de
hidrogen pe catena dată (în
caseta alăturată)

2. Precizați pe catena dată, tipul


atomilor de carbon din structura
compusului, cu notațiile studiate; nr legăturilor π

3. Notați formula moleculară a substanței și calculați masa molară a acesteia

4. Care este formula procentuală a hidrocarburii obținute mai sus?

IV. Catena care contine numai 2 atomi de carbon primari si 2 atomi de carbon tertiari este :
a. liniara, saturata
b. liniara, nesaturata
c. ciclica, saturata
d. ramificata, nesaturata