Sunteți pe pagina 1din 3

Nr ................/.....................................

Aprobat,
Director Școala Gimnazială
,,Sf. Dumitru,, - Craiova,
Prof. Mihaela Alina CIUCĂ

Către

Doamna Director al Școlii Gimnaziale ,,Sf. Dumitru,, - Craiova

CERERE DE ÎNVOIRE COLEGIALĂ


Conform Contractului colectiv de muncă nr.78/22.02.2017- art.30/alin.3
Cadre didactice

Subsemnata/ subsemnatul................................................................................................
angajat în funcția de................................................................................................................... la
Școala Gimnazială ,,Sf. Dumitru,,-Craiova , vă rog să aprobați prezenta cerere de învoire, pentru
perioada......................................................... .
Precizez că, pe timpul absenței, orele vor fi efectuate, prin acord comun, de colegii mei,
astfel :
Ziua Ora Numele și prenumele Specializarea Semnătura
suplinitorului suplinitorului suplinitorului

Menționez că, până data prezentei, totalizez un număr de........................zile (maxim 5)


de învoire pentru anul școlar .............................. .

Data................................ Semnătura,
Nr ................/..................................... Aprobat,
Director Școala Gimnazială
,,Sf. Dumitru,, - Craiova,
Prof. Mihaela Alina CIUCĂ

Către

Doamna Director al Școlii Gimnaziale ,,Sf. Dumitru,, - Craiova

CERERE DE ÎNVOIRE COLEGIALĂ


Conform Contractului colectiv de muncă nr.78/22.02.2017- art.30/alin.3
Personal didactic-auxiliar

Subsemnata/ subsemnatul................................................................................................
angajat în funcția de................................................................................................................... la
Școala Gimnazială ,,Sf. Dumitru,,-Craiova , vă rog să aprobați prezenta cerere de învoire, pentru
perioada......................................................... .
Precizez că, pe timpul absenței, atribuțiile mele vor fi preluate , prin acord comun, de
colegii mei, astfel :

Ziua Ora Numele și prenumele Specializarea Semnătura


suplinitorului suplinitorului suplinitorului

Menționez că, până data prezentei, totalizez un număr de........................zile (maxim 5)


de învoire pentru anul școlar .............................. .

Data................................ Semnătura,
Nr ................/..................................... Aprobat,
Director Școala Gimnazială
,,Sf. Dumitru,, - Craiova,
Prof. Mihaela Alina CIUCĂ

Către

Doamna Director al Școlii Gimnaziale ,,Sf. Dumitru,, - Craiova

CERERE DE ÎNVOIRE COLEGIALĂ


Conform Contractului colectiv de muncă nr.78/22.02.2017- art.30/alin.3
Personal nedidactic

Subsemnata/ subsemnatul................................................................................................
angajat în funcția de................................................................................................................... la
Școala Gimnazială ,,Sf. Dumitru,,-Craiova , vă rog să aprobați prezenta cerere de învoire, pentru
perioada......................................................... .
Precizez că, pe timpul absenței, orele vor fi efectuate, prin acord comun, de colegii mei,
astfel :

Ziua Ora Numele și prenumele Specializarea Semnătura


suplinitorului suplinitorului suplinitorului

Menționez că, până data prezentei, totalizez un număr de........................zile (maxim 5)


de învoire pentru anul școlar .............................. .

Data................................ Semnătura,