Sunteți pe pagina 1din 2

Evoluia numrului de personal este prezentat n tabelul de mai jos, mpreun cu evolu ia

salariului mediu brut lunar:


Indicator
Numr salariai (mediu)
Fondul de salarii ( lei) fr contribuii sociale
Salariul mediu brut (lei lunar)

2012
243
3637406
1247

2013
216
3718359
1435

Structura veniturilor n perioada 2012 2013 se prezint astfel :


Venituri din exploatare (lei)
Prestri servicii paz
Prestri servicii diverse
Prestri servicii transport
Venituri din chirii
Venituri din activiti diverse
TOTAL

2012
209.740
5.328.648
3.169
13.115
5.554.672

Principalii indicatori financiari ai R.A.D.P.P. ARGE se prezint astfel :

2013
16.637
5.783.690
201.337
3.140
16.318
6.021.122

Indicator (mii
lei)
Active
imobilizate
Active
circulante
Total datorii
Capitaluri
proprii
Cifra de afaceri
Venituri totale
Cheltuieli totale
- cheltuieli
materiale
- cheltuieli cu
personalul
- cheltuieli cu
asigurari
sociale
- alte cheltuieli
exploatare
Profit din
exploatare
Profit financiar
Profit brut
Impozit profit
Profit net

31.12.2011

31.12.2012

2.388

3.533

640.817

523.970

94.284
94.284

115.148
115.148

4.604.725
4.605.496
4.537.272
198.186

5.554.476
5.555.515
5.496.301
328.115

3.242.727

3.637.406

904.721

1.023.365

175.225

470.038

67.828

59.055

396
68.224
12.934
55.290

159
59.214
10.083
49.131

31.2013
Nu s-au ntocmit situaiile
financiare anuale