Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr.

105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de


urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Forma sintetic la data 09-mai-2006. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintACT-Acte Sintetice. SintACT i tehnologia Acte
Sintetice sunt mrci nregistrate ale EON Programming.

(la data 08-mai-2006 actul a fost promulgata de Decretul 443/2006 )

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

Articol unic
Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul
pentru mediu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, cu
urmtoarele modificri i completri:
1. La articolul 5, alineatele (1), (2) i (4) vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 5
(1) Comitetul de avizare are urmtoarea componen:
a) un reprezentant al autoritii publice centrale pentru protecia mediului, mputernicit prin ordin al
ministrului;
b) un reprezentant al Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului, mputernicit prin decizie a
preedintelui;
c) un reprezentant al Grzii Naionale de Mediu, mputernicit prin decizie a comisarului general;
d) cte un reprezentant din cadrul autoritii publice centrale pentru economie i comer, al
autoritii publice centrale pentru sntate, al autoritii publice centrale pentru finane publice, al
autoritii publice centrale pentru agricultur, pduri i dezvoltare rural, al autoritii publice
centrale pentru transporturi, construcii i turism i al autoritii publice centrale pentru administraie
i interne, mputernicii prin ordin al ministrului de resort;
e) un reprezentant al Consiliului Concurenei;
f) un reprezentant al confederaiei patronale din domeniul proiectului supus avizrii, desemnat de
aceasta;
g) un reprezentant al organizaiilor neguvernamentale din domeniul proteciei mediului, desemnat de
acestea;
h) preedintele Administraiei Fondului.
.....................................................
(2) Comitetul de avizare este condus de un preedinte, ajutat de un vicepreedinte. Preedintele i
vicepreedintele sunt numii de conductorul autoritii publice centrale pentru protecia mediului.
.....................................................
(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizaie de participare pentru
activitatea desfurat n cadrul edinelor acestuia, n cuantumul i n condiiile stabilite prin
Regulamentul de organizare i funcionare a Administraiei Fondului."
2. La articolul 5, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
"(5) Componena nominal a Comitetului de avizare se aprob prin ordin al conductorului autoritii
publice centrale pentru protecia mediului."
3. La articolul 6, alineatul (2) se abrog.
4. La articolul 9, alineatul (1) literele b), d), e), f) i j) vor avea urmtorul cuprins:
"b) taxele pentru emisiile de poluani n atmosfer, provenite de la surse fixe i mobile, ncasate de
la operatori economici, n cuantumul prevzut n anexa nr. 1;
.....................................................
d) o tax de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaa naional de ctre
productorii i importatorii de bunuri ambalate i de ambalaje de desfacere;
e) o contribuie de 2% din valoarea substanelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase
pentru mediu, introduse pe pia de ctre productori i importatori, cu excepia celor utilizate la
producerea medicamentelor;
f) n cazul vnzrii de ctre proprietarul sau administratorul pdurii, dup caz, a masei lemnoase pe
picior sau a sortimentelor de lemn brut obinute n urma exploatrii, contribuia la Fondul pentru
mediu se stabilete prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vnzare i se achit de ctre
cumprtorul operator economic, care introduce masa lemnoas ntr-un proces de prelucrare;
.....................................................
j) o contribuie de 3% din suma care se ncaseaz anual pentru gestionarea fondurilor de vntoare,
pltit de ctre gestionarii fondurilor de vntoare;"
5. La articolul 9 alineatul (1), literele g) i h) se abrog.
6. La articolul 10, alineatele (5) i (6) vor avea urmtorul cuprins:
"(5) Baza de calcul la care se aplic procentele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) i j)

reprezint valoarea de vnzare, exclusiv taxa pe valoarea adugat aferent.


(6) Contribuia la Fondul pentru mediu, prevzut la art. 9 alin. (1) lit. f), nu se calculeaz i nu se
pltete dac masa lemnoas pe picior sau sortimentele de lemn brut obinute provin din pduri
certificate."
7. La articolul 11, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 11
(1) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) i f) se declar i se pltesc lunar pn la data de
25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea, cu excepia taxelor pentru emisiile
de poluani n atmosfer, provenite de la sursele mobile, prevzute la art. 9 alin. (1) lit. b), care se
declar i se pltesc semestrial, pn la data de 25 a primei luni din semestrul urmtor pentru
semestrul precedent.
(2) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i) i j) se declar i se pltesc anual de ctre
persoanele juridice care desfoar respectivele activiti, pn la data de 25 ianuarie a anului
urmtor."
8. La articolul 13, alineatele (5) i (6) vor avea urmtorul cuprins:
"(5) Analiza, selectarea, finanarea, urmrirea i controlul implementrii proiectelor se fac n
conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu i ale actelor normative
date n aplicarea prezentei ordonane de urgen, cu excepia lucrrilor prevzute la alin. (2) lit. o) i
p).
(6) Categoriile de lucrri care se pot finana conform prevederilor alin. (2) lit. o) i p), precum i
sumele destinate finanrii acestora se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea autoritii
publice centrale pentru protecia mediului."
9. La articolul 13, dup alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmtorul cuprins:
"(61) Pentru achiziionarea lucrrilor prevzute la alin. (2) lit. p) i a serviciilor aferente acestora, se
vor aplica prevederile legislaiei n vigoare privind achiziiile publice referitoare la situaiile de for
major."
10. Titlul anexei nr. 1 va avea urmtorul cuprins:
"TAXELE pentru emisiile de poluani n atmosfer, provenite de la surse fixe i mobile, ncasate de la
operatori economici"
-****Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76
alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
BOGDAN OLTEANU
PREEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VCROIU

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 393 din data de 8 mai 2006


Forma sintetic la data 09-mai-2006. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintACT-Acte Sintetice. SintACT i tehnologia Acte
Sintetice sunt mrci nregistrate ale EON Programming.