Sunteți pe pagina 1din 17

PORTOFOLIU

CURS
AUDITOR N DOMENIUL CALITII

Cursant:
Jalb Parmena Cristina

IAI
2014

TEMATIC

1. Elaborai un program de audit intern pentru o organizaie.


2. Elaborai o Procedur (de sistem sau operaional) a Sistemului de Management al
Calitii corespunztoare unui proces identificat n organizaie, care s conin elementele
componente prezentate n cadru cursului
3. Identificai cerinele din ISO 9001 asociate procesului descris la punctul 2 i elaborai o
List de verificare (chestionar de audit) necesar pentru auditarea conformitii acestora.
4. Descriei pe scurt principiile managementului calitii i exemplificai pentru fiecare
cerinele reprezentative din ISO 9001 care trebuie evaluate n procesul de auditare.

1. Program de audit

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE SMI


F-07

A/ 1 11 2014

Pg 1/1

SC MALINUL SRL
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6

Anul 2014

Activitate de
colectiv
Producie
Aprovizionare
Marketing
Management
Asigurarea calitii
Resurse umane
ntocmit,

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Echipa de
Aug.

Sept.

Nov.

Dec.

x
x

x
x
x

Oct.

x
x
x

audit

Nr.
raport
audit

A.F
C. V
M.B
L.I
A.F
M.B.
Echipa de audit,

Lucaci Ioan , Mirela Bacal,


Andrei Frunz, Cornelia Valeja

2. Procedur operaional a Sistemului de Management al Calitii

SC MALINUL SRL
StrPrincipal, nr 1.
Telefon: 0230456328

Procedur
Operaional
APROVIZIONARE

Cod document: PO-03


Referenial ISO
9001:2000
Data:
Pagina :

Procedur Operaional APROVIZIONARE


Cod: PO-03
Ediia 2
DIFUZAT N REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1
INFORMATIV
Refereniale :
ISO 9000:2000

NTOCMIT
Nume
Semntur
Data

VERIFICAT
RMC

APROBAT DIRECTOR
GENERAL

Cuprins

1. Domeniu
2. Scop
3. Definiii. Prescurtri
4. Documente de referin
5. Descrierea procedurii
6. Responsabiliti
7. nregistrri
8. Anexe
1. SCOP
1.1. Prezenta procedura are drept scop stabilirea i meninerea unei metodologii scrise
prin care se asigur c materialele i utilajele achiziionate de S.CMALINUL SRL,
achiziionarea n viitor, precum i pentru a preveni eventualele defecte ce pot aprea n cadrul
activitilor de transport, depozitare, predare n vederea consumului in executie.
1.2. De asemenea procedura stabileste inregistrarile mentinute, referitoare la natura
neconformitatilor, la actiunile ulterioare intreprinse, inclusiv derogarile obtinute,
responsabilitatile si autoritatile aferente pentru tratarea produsului/serviciului neconform.
.
.
2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Procedura se aplic la nivelul compartimentului Gestiune..
3. DEFINIII. PRESCURTRI
3.1. Definiii
Terminologia utilizat n prezentul document este n conformitate cu definiiile din
documentele de referin.
Definiii specifice instruciunii: nu este cazul.
3.2. Prescurtri
Nc - neconformitate;
Pr - proiectant instalatie;
DG - director general;
NIR - nota de intrare receptie;
PVR - proces verbal de receptie;

SMC - sistem de management al calitatii;


Ac - actiune corectiva;
Ap - actiune preventiva;
CTR - comisia tehnica de receptie;
CAN - comisia de analiza a neconformitatilor;
DDAC - Directorul Departamentului de Asigurarea Calitatii;
SBAC - Seful Biroului de Asigurarea Calitatii;
AS - Auditor sef;
FANc - Fisa serviciu/produs aprovizionat neconform;
4. DOCUMENTE DE REFERIN
4.1. SR EN ISO 9001: 2001.
5. DESCRIEREA PROCESULUI
5.1. Generalitati
Un produs achizitionat sau serviciu este considerat neconform in momentul in care se
constata deficiente in caracteristici, abateri de la documentatie sau fisa tehnica aferente,
documente cu date incomplete, care implica o calitate inacceptabila.
Tratarea produsului achizitionat sau a serviciului, neconform se realizeaza prin mai multe
metode:
- intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatilor detectate;
- autorizarea utilizarii produsului/serviciului neconform, a acceptarii, cu derogare data de o
autoritate relevanta si, daca este aplicabil, de catre client. Atunci cand produsul/serviciul
neconform este corectat este supus unei reverificari pentru a demonstra conformitatea cu
cerintele;
- intreprinderea unor actiuni care sa impiedice aplicarea sau utilizarea intentionata initial;
- daca produsul/serviciul neconform este detectat dupa achizitionare sau dupa ce utilizarea sa a
inceput, se intreprind actiuni corespunzatoare efectelor, sau potentialelor efecte ale
neconfomitatii.

Monitorizarea aprovizionarii se realizeaza de catre Directorul economic cu ajutorul


necesarurilor de materiale pe lucrari furnizate de catre seful departamentului proiectare, si a
FANc inregistrate de catre gestionar sau proiectanti.
Responsabili de aprovizionare: Gestionarul si seful departamentului proiectare.
5.2 Descrierea etapelor instructiunii de lucru
Procedura operationala 'Aprovizionare' este prezentata in schema logica din anexa 1.
5.2.1. Identificarea produselor si serviciilor achizitionate, neconforme
Neconformitatile constatate la inspectia de receptie a produselor aprovizionate se
stabilesc de catre comisia de receptie. Tratarea produselor neconforme se va face utilizand datele
si informatiile consemnate in 'NIR'. Produsele neconforme sunt izolate si identificate prin
aplicarea unei etichete, cod PO-04-Nc.
De asemenea produsele aprovizionate identificate ca neconforme pe parcursul utilizarii
lor sunt izolate si li se aplica eticheta cod PO-04-Ncu.
Neconformitatile identificate sunt aduse la cunostinta SBAC, prin intermediul FANc.
Acestea sunt inregistrate de SBAC in Registrul de evidenta a FANc.
De neconformitatile constatate sunt instiintate toate compartimentele ale caror activitati
pot fi afectate de neconformitatea constatata, inclusiv clientul sau furnizorul, atunci cand este
cazul.
5.2.2. Tratarea produselor/serviciilor neconforme pentru receptionare
Tratarea produsului sau serviciului neconform pentru utilizare se face astfel :
- se izoleaza si identifica produsul neconform prin unei etichete pe documentatia aferenta,
cod PO-04-Nc;
- se intrerupe utilizarea produsului/serviciului neconform printr-o decizie a sefului
compartimentului in cauza;
- se verifica daca neconformitatea identificata nu s-a repetat si la alte lucrari deja
executate sau aflate in diferite stadii de executie;
- se determina cauza aparitiei neconformitatii respective(interna sau externa);
- se stabileste decizia asupra produsului sau serviciului neconform;
- se stabilesc masurile si actiunile corective necesare pentru a preveni reaparitia unor
neconformitati asemanatoare;
- in cazul serviciilor neconforme se intreprind actiuni corespunzatoare efectelor sau
potentialelor efecte ale neconformitatii;
- se verifica implementarea masurilor si actiunilor corective stabilite;

- se reverifica produsul/serviciul neconform corectat, pentru a demonstra conformitatea


cu cerintele specificate.
5.2.3. Indicatorii de performanta ai procesului
Indicatorii de performanta ai procesului de aprovizionare sunt:
- numar de produse sau servicii neconforme identificate;
- numar si tipuri de cauze identificate;
- numar de actiuni corective/preventive implementate;
- numar de produse/servicii utilizate ca atare, cu derogare;

6. Responsabiliti
6.1. Comisia de receptie a produselor aprovizionate:
- identifica, eticheteaza si izoleaza produsele aprovizionate neconforme;
- emite Fisa de serviciu/produs neconform, o transmite SBAC pentru
inregistrare si informeaza persoanele avizate;
- Presedintele Comisiei de receptie face parte din comisia de analiza a Nc;
- reinspecteaza produsele remediate.

6.2. Sefii compartimentelor:


- stabilesc cauzele Nc si inscrierea acestora in Fisa serviciului/produsului
neconform;
- analizeaza cauzele neconformitatilor si iau deciziile privind tratarea
serviciului/produsului neconform realizate in cadrul compartimentului, atunci cand
neconformitatea se refera la caracteristici minore sau atunci cand o problema asemanatoare a fost
tratata in acelasi fel in trecut;
- stabilesc modul
serviciului/produsului neconform;

de

tratare

Nc

si

inscrierea

acestora

- fac parte din CAN;


6.3. Verificator:
- verifica conformitatea cu cerintele a serviciilor/produselor neconforme.

in

Fisa

7. NREGISTRRI:
Inregistrarile privind neconformitaile din activitatea agentiei constau in procesele
verbale de avizare, care se pastreaza in dosarele lucrarilor, in Fisele produselor neconforme si in
Registru de evidenta pentru fisele de evidenta servicii/produse neconforme. Inregistrarile privind
Nc identificate la inspectia de receptie a produselor ce se aprovizioneaza se arhiveaza

Nr.
crt.

Formularul
Denumire

Formularul Produse
neconforme
Procese verbale de F.P.V.01
aprovizionare

Cod
F.P.N.01

Iniiat
de:

Arhivare

Circul
la:

Loc
Administrator

DG
AM
RMC

Durat Resp.
1 an
AM

RMC

Ex.1RMC
Ex.1-Inginer
1 an
Ex.2persoana responsabil Ex.2cu aprovizionarea
Responsabil de
proces

RMC

8. ANEXE :
8.1. Model formular Produse neconforme- cod F.P.N.01

Nr.
crt.
1.
2.

Nr. Telefon
Furnizor

Data
primirii

Compartiment
responsabil
rezolvare

Data
retragere
produs

Termen

8.2. Model Procese verbale de aprovizionare cod F.P.V.01


Achizitor
...........................................

(numele, prenumele i
funcia reprezentantului legal)
(semntura autorizat)
L.S.

PROCES-VERBAL DE RECEPIE A PRODUSELOR


Nr. ........ din ................
....................... furnizate n cadrul contractului de furnizare nr. ....... din data ..........,
ncheiat ntre ..........................., n calitate de Beneficiar, i ...................... , n calitate de Furnizor,
finanat din Fondul Social European, Bugetul de stat i din fonduri proprii, prin POSDRU 20072013, n cadrul contractului de finanare nr................................... Comisia de recepie, constituita
prin Decizia nr........ din data ............. a (functia reprezentantului legal si numele
Beneficiarului).......................... a procedat astzi (data)
................. la recepia produselor ce au fcut obiectul contractului de furnizare menionat mai
sus, avnd o valoare de .............. lei la care se adaug ................ lei TVA, i a fost format din:
(nume i prenume)
...................................................
...........................
La recepia produselor a participat ..............(numele i prenumele) n calitate de reprezentant
legal al (d enumirea Funizorului)..................................................
Comisia de recepie constat c urmatoarele produsele furnizate n cadrul contractului respect
cerinele de calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu cele prevzute n contract i au fost
livrate conform graficului de timp prevzut dupa cum urmeaza:
Nr. crt.

Denumire
produs

Cantitatea

Caracteristici
UM

Pre/UM
fr TVA

Pre total

Valoarea total a produselor furnizate este de ....................... lei la care se adaug


TVA ....................... lei i corespunde cu preul nscris n contractul de furnizare ncheiat ntre
pri .
De asemenea, comisia constat c Furnizorul i-a ndeplinit obligaiile asumate prin contractul
ncheiat ntre pri.
Prezentul proces-verbal, coninnd ............. file a fost ncheiat astzi ............. la ........
............ n ....... exemplare, din care ....... pentru Beneficiar i unul pentru Furnizor.
Achizitor,
............................................

Prestator,
.............................................

3. LIST DE VERIFICARE
(Chestionar de audit)
1. Data desfurrii auditului:
2. Compartimentul/funcia auditat(a): APROVIZIONARE responsabil

I Implementat
N Neimplementat
NA - neaplicabill

3. AUDITOR: ......................................
Referina

AUDIT

(cerina ISO

ntrebri

9001)
4.1 Cerine generale
4.1

Sunt asigurate resursele necesare?


Este analizat eficacitatea procesului?
Este definit i implementat procesul de aprovizionare n companie ?
4.2.4 Controlul nregistrrilor

4.2.4

nregistrrile pot fi localizate cu uurin?


nregistrrile sunt accesibile clientului (este precizat n contract)?
Sunt pstrate nregistrrile n conformitate cu cerinele SMC?
7.4.1 Procesul de aprovizionare

7.4.1

Se realizeaz o evaluare periodic a furnizorilor?


Exist o list cu furnizorii acceptai i aprobai?
Sunt stabilite cerine care asigur conformitatea produselor aprovizionate?

OBSERVAII

Evaluare
I

N NA

4. Principiile managementului calitii. Exemplificare cu cerinele din


ISO 9001 care trebuie evaluate n procesul de auditare

1. Orientarea ctre client


Orientarea ctre client constituie un

principiu fundamental n managementul calitii

firmelor moderne, acestea depinznd de clienii actuali i poteniali cu respectarea cerinelor


specificate i nespecificate a acestora.
Cerine reprezentative din ISO 9001:
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientare ctre client
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei
5.6.3 Elemente de ieire ale analizei
6.1 Asigurarea resurselor
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul
7.3.2 Elemente de intrare ale proiectrii i dezvoltrii
7.3.3 Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii
7.3.6 Validarea proiectrii i dezvoltrii
7.5.4 Proiectarea clientului
8.2.1 Satisfacia clientului
8.2.4 Monitorizarea i msurarea produsului
8.3 Controlul produsului neconform
8.5.2 Aciune corectiv

2. Leadership
Liderii stabilesc obiectivele i direcia organizaiei / companiei. Ei trebuie s stabileasc
o viziune, o politic i obiective clare, transparente pentru evoluia organizaiei precum i
implementarea de strategii pentru realizarea acestor inte. Liderii trebuie s ncurajeze i s
ndrume personalul, astfel nct realizarea obiectivelor s se realizeze prin mijloace necoercitive.
Cerine reprezentative din ISO 9001:
5.6 Analiza efectuat de management
6.2.2 Competen, instruire i contientizare
8.2.2 Audit intern
8.5.1 mbuntire continu

3. Implicarea personalului
Angajaii de la toate nivelurile reprezin esena unei organizaii / companii, iar
implicarea total a acestora n realizarea obiectivelor stabilite permite ca abilitile i
cunotinele lor s fie utilizate n beneficiul organizaiei / companiei.
Cerine reprezentative din ISO 9001:
5.3 Politica referitoare la calitate
5.5.1 Responsaibilitate i autoritate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.5.3 Comunicarea intern
6.2.2 Competen, instruire i contientizare
7.3.4 Analiza proiectrii i dezvoltrii

4. Abordarea bazat pe proces


Abordarea bazat pe proces este unul dintre principiie de baz, deoarece sistemul de
management al calitii este alctuit dintr-un ansamblu de procese intercorelate, fiecare dintre ele
avnd o contribuie substanial asupra funcionalitii proceselor din aval, deoarece ieirile
oricrui proces constituie intrri ntr-un alt proces.
Cerine reprezentative din ISO 9001:
4.1 Cerine generale
4.2.2 Manualul calitii
5.5.3 Comunicare intern
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei
5.6.3 Elemente de ieire ale analizei
7.1 Planificarea realizrii produsului
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul
7.3 Proiectare i dezvoltare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
8.1 Generaliti
8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor
8.4 Analiza datelor

5. Abordarea sistemic a managementului


Identificarea, nelegerea i gestionarea proceselor interdependente (intercorelate) ca un
sistem, contribuie la sporirea gradului de eficien i eficacitate a organizaiei / companiei n
atingerea obiectivelor sale.

Cerine reprezentative din ISO 9001:


4.1 Cerine generale
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.6 Analiza efectuat de management
6.1 Asigurarea resurselor
8.1 Generaliti
8.2.2 Audit intern
8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor
6. mbuntirea continu
mbunatirea continu a performanelor generale ale organizaiei / companiei (indiferent
de tipul, mrimea i domeniul su de activitate) ar trebuie s fie un obiectiv permanent al
acesteia.
Cerine reprezentative din ISO 9001:
4.1 Cerine generale
5.1 Angajamentul managementului
5.3 Politica referitoare la calitate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.6.1 Generaliti
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei
5.6.3 Elemente de ieire ale analizei
6.1 Asigurarea resurselor
8.1 Generaliti
8.4 Analiza datelor
8.5 mbuntire

7. Abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor


Deciziile efective si eficiente se bazeaza pe analiza datelor (evoluia proceselor) i a
informaiilor.
Cerine reprezentative din ISO 9001:
5.4.1 Obiectivele calitii
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei
8.4 Analiza datelor
8.5 mbuntire

8. Relaii reciproc avantajoase cu furnizorii


O organizaie / companie i furnizorii si se afl ntr/o relaie de interdependen, i dac
aceasta relaie este una reciproc avantajoas, atunci crete capacitatea ambelor prti de a crea
valoare.
Cerine reprezentative din ISO 9001:
7.3.3 Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii
7.4 Aprovizionare
8.4 Analiza datelor
Acestea sunt rezultatul unei experiente colective i a cunoaterii experilor internaionali, membri
ai Comitetului Tehnic ISO, responsabil cu dezvoltarea i meninerea standardelor ISO 9001.