Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

3
la Regulamentul cu privire la condiiile de stabilire,
modul de calcul i de plat a indemnizaiilor pentru
incapacitate temporar de munc

RAPORTUL
privind plata indemnizaiei de maternitate pentru luna _____________
anul _____
Unitatea Soldul la Transfera
administra nceputul
t la
tivPrestato
teritorial perioadei
ri

Restituit la Casa Naional


de Asigurri Sociale

neachitat neachitat
timp de 3
luni
num sum num sum num sum num suma
a a
a rul
rul
rul
rul
de
de
de
de
bene
bene
bene
bene
ficia
ficiar
ficia
ficia
ri
i
ri
ri

Total
Conductor
___________________________
Prestator

Contabil-ef
___________________________
Prestator

Total
achitat

Soldul
la
sfritul
perioadei

achitat

num sum num sum num sum


a a a
rul
rul
rul
de
de
de
bene
bene
bene
ficia
ficia
ficia
ri
ri
ri