Sunteți pe pagina 1din 2

- Trgul regional al firmelor de exerciiu DIN COAL N VIA PRIN FIRMA DE EXERCIIU

unde am obinut : FE LEGOFRUCT SRL- PREMIUL I- cel mai bun catalog , PREMIUL II- cea mai
bun prezentare power point, FE ANTARTIC DRINKS SA- PREMIUL I-la numr de tranzacii
ncheiate, PREMIUL III- cea mai bun prezentare power point, FE CARGOVIL SRL- PREMIUL Icea mai bun fim, PREMIUL II- cel mai bun stand, FE SPICUL DE AUR SRL- PREMIUL I- cea
mai bun prezentare power point , PREMIUL II- cea mai bun
-2013 am participat indirect la Trgul regional al firmelor de exerciiu, ediia a IV-a,desfurat la
Focani i am ctigat urmtoarele premii: FE LEGOFRUCT SRL- PREMIUL II- cea mai bun
prezentare power point, PREMIUL II- cele mai bune material promoionale, FE ANTARTIC DRINKS
SA- PREMIUL II- cel mai bun catalog CARGOVIL SRL- PREMIUL II- cel mai bun catalog, FE
SPICUL DE AUR SRL- PREMIUL II- cel mai bun spot publicitar.
-2013 am participat la Trgul firmelor de exerciiu RIVULUS DOMINARUM TINERET, edi ia
aVII-a, desfurat la Baia M are cu i FE CARGOVIL SRL i FE SPICUL DE AUR SRL, unde am
obinut :Premiul special la prezentare PPT- FE CARGOVIL SRL, Men iune I la materiale
promoionale - FE CARGOVIL SRL, meniune la spot publicitar - FE SPICUL DE AUR SRL.
-2014 am participat la Trgul regional al firmelor de exerciiu Tnrul antrepenor, edi ia IV, la
Galai cu FE CARGOVIL SRL, FE SPICUL DE AUR SRL, FE ANTARTIC DRINKS SA i FE
LEGO FRUCT SRL, FE COCOUL DE HUREZ SRL i FE EURO.PA SA, unde am obinut :
PREMIUL I- FE ANTARTIC DRINKS SA pentru Cele mai bune materiale promo ionale ;
PREMIUL II- FE CARGOVIL SRL pentru Cele mai bune materiale promoionale ; PREMIUL
II- FE SPICUL DE AUR SRL pentru Cele mai bune materiale promoionale ; PREMIUL III- FE
COCOUL DE HUREZ SRL pentru Cele mai bune materiale promoionale ; PREMIUL II- FE
EURO.PA SA pentru Cele mai bune materiale promoionale ; PREMIUL II- FE LEGO FRUCT
SRL pentru Cele mai bune materiale promoionale ;
- martie 2014 am organizat Trgul regional al firmelor de exerciiu DIN COAL N VIA PRIN
FIRMA DE EXERCIIU ediia a III-a, am participat cu FE CARGOVIL SRL, FE SPICUL DE AUR
SRL, FE ANTARTIC DRINKS SA i FE LEGO FRUCT SRL, FE COCOUL DE HUREZ SRL i FE
EURO.PA SA i am obinut : PREMIUL I- FE ANTARTIC DRINKS SA pentru Cel mai bun
catalog, PREMIUL I- FE ANTARTIC DRINKS SA pentru Cea mai bun prezentare a firmei
multimedia -PPT, Meniune - FE ANTARTIC DRINKS SA pentru Cea mai bun firm la toate
seciunile, PREMIUL I - FE EURO.PA SA pentru Cele mai bune materiale promoionale,
PREMIUL II - FE EURO.PA SA pentrucel mai bun catalog creativ , Meniune - FE EURO.PA SA
pentru cel mai bun stand, PREMIUL I- FE COCOUL DE HUREZ SRL pentru cel mai bun
stand, PREMIUL II- FE COCOUL DE HUREZ SRL pentru Cea mai bun firm la toate
seciunile, PREMIUL III- FE COCOUL DE HUREZ SRL pentruCel mai bun spot publicitar,
PREMIUL I- FE LEGO FRUCT SRL pentru Cea mai bun prezentare a firmei multimedia -PPT,
PREMIUL II- FE LEGO FRUCT SRL pentru Cel mai bun spot publicitar, PREMIUL III- FE LEGO
FRUCT SRL pentru Cea mai bun firm la toate seciunile, PREMIUL I- FE SPICUL DE AUR SRL
pentru Cel mai bun catalog creativ, PREMIUL II- FE SPICUL DE AUR SRL pentru cel mai bun
stand, PREMIUL III- FE SPICUL DE AUR SRL pentru cele mai multe tranzacii; PREMIUL IFE CARGOVIL SRL pentru cel mai bun catalog creative PREMIUL III- FE CARGOVIL
SRL pentrucel mai bun negociator
-28-29 martie 2014 am participat la Trgul Regional al firmelor de exerciiu Danubius, edi ia I, la
Tulcea cu FE CARGOVIL SRL, FE SPICUL DE AUR SRL, FE ANTARTIC DRINKS SA i FE

LEGO FRUCT SRL, FE COCOUL DE HUREZ SRL i FE EURO.PA SA, unde am obinut Premiul
III pentru Cea mai bun prezentare a firmei de exerci iu- FE ANTARTIC DRINKS SA, meniune
pentru Cel mai bun catalog - FE CARGOVIL SRL, meniune pentru Cel mai bun catalog- FE
SPICUL DE AUR SRL.
-2014 am participat la Trgul regional al firmelor de exerciiu, cu participare interna ional, ediia a Ia,desfurat la Pacani, judeul Iai, cu FE ANTARTIC DRINKS SA, FE LEGO FRUCT SRL, FE
CARGOVIL SRL i FE SPICUL DE AUR SRL, FE COCOUL DE HUREZ SRL i FE EURO.PA SA
i am ctigat urmtoarele premii: PREMIUL II- FE ANTARTIC DRINKS SA pentru Cele mai bune
materiale promoionale; PREMIUL III- FE ANTARTIC DRINKS SA pentru
prezentare
profesional ; Meniune - FE ANTARTIC DRINKS SACel mai bun profesional spot ; Men iune FE ANTARTIC DRINKS SACel mai bun catalog PREMIUL III- FE COCOUL DE HUREZ SRL
pentru Cele mai bune materiale promoionale; PREMIUL III- FE COCOUL DE HUREZ SRL
pentru Cele mai profesional site, Meniune - FE LEGO FRUCT SRL pentru Cele mai bune
materiale publicitare; Meniune - FE EURO.PA SA Cele mai bune materiale publicitare ; Meniune
- FE SPICUL DE AUR SRL pentruCel mai bun profesional spot ; Men iune - FE CARGOVIL SRL
pentru Cel mai bun profesional spot ,
2014 am participat la Trgul regional al firmelor de exerciiu Alba Carolina, ediia a I-a, desfurat
la Alba Iulia cu FE CARGOVIL SRL, FE SPICUL DE AUR SRL, FE ANTARTIC DRINKS SA i FE
LEGO FRUCT SRL, FE COCOUL DE HUREZ SRL i FE EURO.PA SA, i am ctigat urmtoarele
premii: PREMIUL II- FE COCOUL DE HUREZ SRL pentru Cele mai bune materiale
promoionale; PREMIUL III- FE ANTARTIC DRINKS SA pentru Cele mai bune materiale
promoionale;
= aprilie 2014 am participat la Trgul regional al firmelor de exerciiu, ediia a V-a, desfurat la
Focani cu FE CARGOVIL SRL, FE SPICUL DE AUR SRL, FE ANTARTIC DRINKS SA i FE
LEGO FRUCT SRL, FE COCOUL DE HUREZ SRL i FE EURO.PA SA, i am ctigat urmtoarele
premii: PREMIUL II- FE EURO.PA SA pentru Cel mai bun catalog, meniune - FE EURO.PA SA
pentru spot publicitar, PREMIUL II- FE CARGOVIL SRL pentru Cel mai bun catalog, meniune -FE CARGOVIL SRL pentru Cea mai bun prezentare PPT , PREMIUL III- FE SPICUL DE AUR
SRL pentru Cea mai bun prezentare PPT, Meniune - FE SPICUL DE AUR SRL pentru
Cele mai bune materiale promoionale, PREMIUL I- FE ANTARTIC DRINKS SA pentru Cel
mai bun catalog, PREMIUL II- FE ANTARTIC DRINKS SA pentru Cele mai bune materiale
promoionale, PREMIUL III- FE LEGO FRUCT SRL pentru Cele mai bune materiale
promoionale, PREMIUL III- FE LEGO FRUCT SRL pentru Cel mai bun catalog, PREMIUL IIIFE COCOUL DE HUREZ SRL pentruCel mai bun spot publicitar, Meniune - FE COCOUL DE
HUREZ SRL pentru Cele mai bune materiale promoionale.