Sunteți pe pagina 1din 57

Consideraiigenerale:

Limba ebraic aparine familiei


lingvistice numite semite (din 1781).
Aceste limbi semite sunt mprite
potrivit spaiului geografic n care au
fost vorbite n:

Digitally signed by Iatan


Cristinel
DN: cn=Iatan Cristinel, o, ou,
email=cristinel.iatan@gmail.
com, c=RO
Date: 2011.11.09 10:24:10
+02'00'

Grupuldelimbinordestice:
(Babilon,Asiria)
Acadiana

DialectulbabilonianDialectulasirian
Celemaivechidocumentecuneiformeleavem
dinmileniulalIIIlea.Hr.

Grupuldelimbinordvestice:
(Mesopotamia,Siria)
1.Aramaica:vorbitlanceputdetriburiledindeertul
sirian.Celmaivechidocumentaramaicesteinscripia
delaTellFekheryie (sec.9.Hr.)
Dialecte estice: siriaca, mandeana, dialectul Talmudului
babilonian
Dialecte vestice: dialectul Targumului palestinian i
ierusalimitean, samariteana, palmira, nabateana,
aramaica palestinian cretin, dialectul modern
Malula, aramaica imperial (Elefantina, Ezdra 4:86.18,
7:1226, Daniel 2:47:28), targumul Onkelos

2.Ebraica
Sadezvoltat dinlimba vorbit nCanaan.

Celemaivechimaterialeepigrafice:

CalendarulagricoldelaGhezer (sec.10.Hr.)

OstracadinSamaria(sec.8.Hr.)

StelaregeluiMeaalMoabului (cca.850.Hr.)

Inscripiadelailoam (cca.700.Hr.)

3.Feniciana
InscripiaregeluiKilamuwa (sec.9
.Hr.)
Asemntoarecuebraica
DialectulpunicdinCartaginaeste
asociatcufeniciana

4.Ugarita
LimbaorauluicetateUgarit (modernRas
amra).Folosetealfabetulcuneiform

Grupuldelimbisudice:
(Arabia,Etiopia)

Araba

Etiopiana(Gheeza)

ArabaAraba
denorddesud(dialectulminean,qatabanic,
hadrami isabean)

Alfabetulebraic:

GrupulBegadkefat:
aseconsoaneauformealternative:

( fricativ)
( oclusiv)

GrupulKamnape:
aseconsoaneauformefinale: