Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Bucuresti Facultatea de Geografie

Plan de lectie Habitatul urban

Bunescu Mirela Geografie Didactica-Grupa 201

Habitatul urban
I Definitie:
1 populatia globului:component importanata a mediului inconjurator. 2 habitatul uman reprezinta reteaua de asezari omenesti formata din sate si orase de diferite tipuri adaptate conditiilor geografice specifice.

II Continutul lectiei Satul (habitatul natural)


1 Scurt istoric
y sunt cele mai vechi. y conditiile istorice care influenteaza aparitia si disparitia satelor de-a lungul timpului. y spatiile favorabile dezvoltari satelor au fost in apropierea lacurilor,drumurilor in regiuni agricole.

Etimologie: provine de la cuvantul din Lb.Latina status care inseamna camp sau ogor cultivat.

2 Componente ale habitatului a)component spatiala y vatra-cuprinde zona de maxima concentrare a locuintelor. y mosia-spatiul destinat activitatilor economice ,prioritar agricole.

Structura: dupa modul de grupare al caselor : sat risipit sat rasfirat sat concentrat

b)component demografica y populatia rurala este stabile y in functie de numarul de gospodarii acestea se impart in catune ( <10 gospodari) si sate. y asezarile temporale sunt reprezentate de stane,cabane turistice. c)component economico-sociala Asezarile rurale cu: y functie predominant agricola : cultura plantelor si cresterea animalelor. y functie industriala: industria extractive ,industria prelucrarii lemnului. y functie mixa.

Orasul
1 Componente :-orasul propriu-zis -populatia -functii productive si neproductive 2 Functiile orasului :-functiile comerciale -functiile industrial (orase miniere,orase porturi)

-functiile culturale (orase muzeu) -functiile de rezistenta temporale (orase balneare) -functiile administrative-politice (capitale) -functiile mixe

Obiectivele lectiei

Habitatul urban

Obiectivul 1:identificarea a cel putin 2 caracteristici ale habitatului urban/rural pe baza imaginilor prezentate. Obiectivul 2: diferentierea habitatului urban fata de cel rural (identificand cel putin 2 diferente) pe baza hartii si imaginilor prezentate. Obiectivul 3: manifestarea interesului pentru habitatul urban dar si al celui rural. Obiectivul 4: identificarea functiilor predominane a unui oras pe baza graficului.

Probe de evaluare ale lectiei Habitatul urban


1p oficiu

I A) Ce este habitatul uman? Modul de grupare al satelor este : sat ..,sat ..si sat .
1p

B)Asociati enunturile din coloana A cu raspunsurile din coloana B. A 1 Spatiile favorabile dezvoltari satelor au fost: 2 Asezarile temporale sunt reprezentate de: 3 Spatiul destinat activitatilor economic prioritar agriculturi:
3p

B a) in zone reci b) in apropierea lacurilor c) stane, cabane turistice d) mosia e) terenuri arabile

II 1Asociati enuntul din coloana A cu raspunsul din coloana B. A Vatra cuprinde : B a) zona de maxima concentrare a locuintelor b) zona de la periferia satului

c) zona de desfasurare a activitatilor agricole


1p

III 1 Alegeti variant corecta: a) Satele sunt cele mai vechi asezari. b) Conditiile istorice nu au influentat aparitia si disparitia satului.
2p

A/ F A/ F

2 a)Prezentati componentele habitatului urban si rural. b)Prezentati habitatul uman.


2p

Proiectul lectiei (partea introductiva) Habitatul urban

1 Data: 26-XI-2011 2 Clasa: a IX a 3 Aria curriculara: Om si Societate 4 Disciplina scoalara: Geografie 5 Tema lectiei: Habitatul urban 6 Tipul lectiei: Lectie predare dupa plan 7 Obiectivele operationale: La sfarsitl lectiei toti elevii vor fi capabili sa: a) sa defineasca in cuvinte proprii notiunea de habitat urban b) sa precizeze si sa caracterizeze principalele componente ale habitatului urban 8 Metode si mijloace didactice 9 Biblografie: Cucos ,C-tin- ,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare in invatamant i grade didactice , Ed. ,,Polirom , Iasi, 1998. Donisa,I;Donisa,A;Anastasiu,V; ,,Geografie -manual pentru clasa a IX a,E.D.P. R.A.,Buc.2004. Dulama,Maria Eliza- ,, Modelul invatarii depline a geografiei ,Ed.Clussium,ClujNapoca,2004. *** Curriculum na ional programele pentru clasa a IX a; Aria curricular -,,Om i societate M .E .N Buc. ,2004.