Sunteți pe pagina 1din 34

Drept diplomatic si consular

1.
Am dus, de fapt, tara -acolo unde ma aflam; a sti sa te faci iubit
cand reprezinti tara ta, inseamna a o servi" -spunea:
2.
Am dus, de fapt, tara -acolo unde ma aflam; a sti sa te faci iubit
cand reprezinti tara ta, inseamna a o servi" -spunea:
a.
Nicolae Titulescu
b. Gh. Duca
c. Al.I. Cuza
ANS. a.

3.

Prin "bune maniere" se intelege:

a. totalitatea comportamentelor, atitudinilor, regulilor de eticheta si notiunilor de protocol


care ne permit sa facem fata unei multitudini de situatii si in viata particulara si in
publica
b. un manual de bune maniere ce va aborda atat circumstantele vietii de familie, ale
vietii in cuplu, relatiile profesionale din viata de toate zilele - medic, bancher, director cat si arta conversatiei sau convorbirile telefonice

c.

ambele variante.

a.

a.

4.
Mediul international este alcatuit:
din ansamblul relatiilor internationale.

b.

c.

b. nu este denumit si scena internationala


c. nu este denumit arena mondiala
a.
c
b.
b
c.

b.

a.

5.
Caracteristicile mediului diplomatic international constau in:
Democratizarea relatiilor internationale.

b. Indivizibilitatea pacii, lipsa unui mediu de securitate


c. crearea unei dependente intre state
a.
c
b.
b,
c.
a

6.
Din punct de vedere etimologic, cuvantul diplomatie se
considera ca vine de la
a.
grecescul dyploo (a plia)
b. latinul dyploo (a plia)
c. termenul de origine franceza dyploo
a.
c
b.
b
a.

c.

7.
Din punct de vedere etimologic, cuvantul diplomatie se
considera ca vine de la:
a. grecescul dyploo (a plia),
b. un cuvant grecesc care desemna actiunea suveranilor de a elabora copii de pe actele
oficiale

c.

ambele raspunsuri sunt corecte.

a.

b.

c.

8.
Majoritatea autorilor care s-au ocupat de studierea originilor
diplomatiei sunt insa de acord sa-i atribuie filologului si
filosofului..................................... stabilirea faptului ca notiunea de
diplomatie, chiar daca are o origine mai veche, a inceput sa se
generalizeze abia in secolul XVII, fiind aplicata la inceput in mod restrictiv
pentru a defini un ansamblu de documente si tratate privind relatiile
internationale.
a.
Emile Littre
b. Nicolae Titulescu
c. Gottfried Leibnitz

a.

ANS. a.

9.
Termenul de diplomatie este utilizat in mai multe sensuri.
desemneaza mai ales arta diplomatiei,

b. cariera de diplomat specifica primului ministru


c. politica interna a unui stat
a.
a
b.
b
c.

10.

Diplomatia poate fi definita ca fiind:

a. aplicarea inteligentei si tactului in conducerea relatiilor oficiale dintre guvernele


statelor independente, care se extind uneori de asemenea la relatiile lor cu statele
vasale

b.

conducerea afacerilor dintre state prin mijloace pasnice.

c. aplicarea constanta a politicii interne a unui stat


a.
a
b.
b
c.
c

11.

Diplomatia poate fi definita ca fiind:

a. aplicarea inteligentei si tactului in conducerea relatiilor oficiale dintre guvernele


statelor federale, care se extind uneori de asemenea la relatiile lor cu statele vasale

b.

conducerea afacerilor dintre state prin mijloace pasnice.

c. ambele variante sunt acceptate


a.
b
b.
a

c.

12.
Diplomatia reprezinta ansamblul mijloacelor prin care statele,
sau alti actori, folosind reprezentantii lor oficiali sau alti reprezentanti,
articuleaza, coordoneaza sau asigura realizarea interesele lor speciale sau
generale, folosind in acest scop:
a. corespondenta, contactele particulare,
b. schimbul de pareri, actiunile de influenta,

c.
a.

toate variantele.
c

b.

c.

13.
Ceea ce se apreciaza ca fiind specific diplomatiei in perioada
ei de origine este:
a.
caracterul itinerant.
b. caracterul continuu
c. caracterul scris, solemn

a.

b.

c.

.
14.
n perioada de inceput a diplomatiei un rol deosebit il au
scolile antice:
a. egipteana
b. asiriana

c.

ambele variante.

a.

15.

b.

c.

Specific diplomatiei in perioada ei de origine este faptul ca:

a. ambasadorii, diplomatii, erau trimisi numai cand exista un obiectiv precis de rezolvat
b. atunci cand era nevoie, fie de o declaratie de razboi, de incheierea unui tratat de
pace, de o alianta sau de un acord de comert

c.

ambele variante sunt corecte.

a.

16.

b.

c.

In perioada de inceput a diplomatiei:

a. existau documente cu caracter diplomatic,


b. existau demersuri si actiuni diplomatice,

c.

toate variantele sunt corecte.

a.

b.

a.

17.
In perioada de inceput a diplomatiei:
activitatea diplomatica avea in mare masura un caracter ad-hoc

b.

c.

b. nu existau demersuri si actiuni diplomatice


c. exista notiunea de ambasador sau diplomat rezident
a.
c
b.
a
c.
b
a.

18.

Cel mai important document diplomatic antic cunoscut este:

a. Tratatul de pace incheiat intre faraonul egiptean Ramses II si Hattushil III, regele
hititilor, la 1278 i.Ch
b. redactat in limbile egipteana si hitita, si gravat pe tablite de argint

c.

ambele variante sunt corecte.

a.

b.

c.

19.
Cel mai important document diplomatic antic cunoscut este:
a.
Tratatul de pace incheiat intre faraonul Ramses II si Hattushil III,
regele hititilor, la 1278 i.Ch.
b. redactat in limbile latina si siriana, si gravat pe tablite de aur
c. ambele variante sunt corecte
a.
a
b.
b
c.
c

20.
Tratatul de pace incheiat intre faraonul egiptean Ramses II si
Hattushil III, regele hititilor:
a. are un preambul in care se declara ca prietenia traditionala dintre egipteni si hititi se
restabileste pentru eternitate

b. textul tratatului contine o alianta ofensiva si defensiva nu numai impotriva inamicilor


externi, ci si impotriva unor eventuale razvratiri interne

c.

ambele variante sunt ccorecte.

a.

. b.

b.

c.

21.
Mentiuni despre trasaturile diplomatiei grecesti avem inca din
secolele VII-VIII i.Ch. Ele se refera:
a. la desemnarea de soli de catre cetatenii cetatii,
b. misiunile de incheiere a unor aliante si intelegeri si chiar a unor aliante, cunoscute sub
numele de amfictionii, grupari religioase care pe langa rolul de a asigura buna
desfasurare a unor serbari religioase, erau si o forma de solidaritate a oraselor care
intrau in componenta lor. Acestea pot fi considerate si ca precursoare ale organizatiilor
internationale de mai tarziu

c.

toate variantele.

a.

22.

b.

c.

coala romana are trasaturi caracteristice:

a.diplomatia era un element secundar,


b. romanii au folosit pe scara larga tratatele ca instrumente de expansiune politica, chiar
si pe cele cu denumiri dintre cele mai inocente: de capitulare (dedito), de alianta
(societas sau foedus), de prietenie (amicitia), de egalitate (foedera aequa), de inegalitate
(foedera minus aeaua), de ospitalitate (hospitum)

c.
a.

toate variantele sunt corecte.


c

23.

b.

c.

coala romana are trasaturi caracteristice:

a.diplomatia era un element principal,


b. romanii nu au folosit pe scara larga tratatele

c.

pacta sunt servanda a aparut in perioada romana.

a.

c.

24.

b.

c.

coala romana are trasaturi caracteristice:

a.in Imperiul roman incep sa apara reguli pentru diplomatie, care aveau in foarte mare
masura o aureola de sacralitate
b. la Roma problemele de protocol reveneau colegiului preotesc, preotii respectivi, pe
langa serviciile religioase, se ocupau si cu servicii de protocol, de ceremonial si
diplomatie

c.

toate variantele sunt corecte.

a.

c.

b.

c.

25.
Originea diplomatiei permanente este fixata de majoritatea
autorilor la:
a.
Venetia,
b. Geneva

c. Bruxelles
a.
a

b.

c.

26.
Venetienii sunt considerati ca fiind intemeietorii diplomatiei
permanente si prin faptul ca:
a. au adoptat reguli foarte precise de desfasurare a activitatii diplomatice, existand in
arhive rapoartele pe care le intocmeau;
b. au stabilit primele misiuni diplomatice permanente la Constantinopol si Roma, dupa
aceea si in alte republici

c.

toate variantele.

a.

a.

27.

b.

c.

Caracteristicile diplomatiei permanente sunt urmatoarele:

a. regulile de drept diplomatic sunt imprecise;


b. existau privilegii si imunitati diplomatice, dar de multe ori ele nu se respectau;

c.

ambele variante corecte.

a.

c.

28.

b.

c.

Caracteristicile diplomatiei permanente sunt urmatoarele:

a. regulile de drept diplomatic sunt clare;

b.
existau privilegii si imunitati diplomatice, dar de multe ori ele nu se
respectau.
c.diplomatul este considerat ca fiind indeosebi reprezentantul unei tari;
a.
b
b.
a
c.
c

a.

29.
Caracteristicile diplomatiei permanente sunt urmatoarele:
regulile de drept diplomatic sunt imprecise.

b. exista o veritabila cariera diplomatica, diplomatii sunt profesionisti; ambasadorii,


trimisii, solii, sunt alesi de catre suveran dintre oamenii cu un anumit renume la curtea lui
(nobili sau alte persoane care se bucura de o imagine remarcabila, negustori, magistrati
de exceptie, etc.)
c. exista un personal diplomatic
a.
a,
b.
b,
c.
c

30.

Caracteristicile celei de-a treia faze a istoriei diplomatiei sunt:

a) Diplomatii devin reprezentantii statelor suverane si independente si nu a unui


suveran;
b) Membrii ambasadei fac parte din administratia de stat, sunt functionari, au un statut
bine precizat si se bucura de imunitati si privilegii diplomatice;

c)

toate variantele sunt corecte.

a.

...........
31.

b.

c.

Caracteristicile celei de-a treia faze a istoriei diplomatiei sunt:

a) Regulile de baza ale dreptului diplomatic care se refera la eticheta si la protocol, la


ordinea de precadere, la ierarhie, la deschiderea si inchiderea misiunilor diplomatice,
privilegiile si imunitatile, incep sa devina reguli foarte clare si bine stabilite,

b) Diplomatia este realizata aproape exclusiv prin diplomati; deciziile de politica externa
sunt adoptate de organele care au aceasta competenta, insa punerea lor in practica este
atributul diplomatilor;

c)

ambele variante.

a.

32.

b.

c.

A patra faza a istoriei diplomatiei se caracterizeaza:

a. printr-o anumita decadere, reducerea rolului diplomatiei traditionale, a diplomatiei


bilaterale, a ambasadorilor care sunt acreditati in diverse tari
b. prin aparitia unei noi diplomatii, bazata pe conferinte si reuniuni internationale,

c.

toate variantele sunt corecte.

a.

b.

c.

33.
n ........................................, in secolul al XVI-lea, exista
numeroase referiri la alegerea solilor, in capitolele VII si IX, atat in ce
priveste alegerea lor, cat si modul de comportament. Sunt incluse, de
asemenea, reguli de protocol si comportament extrem de avansate pentru
epoca respectiva, demonstrand o reala influenta a sistemului bizantin
asupra protocolului Curtilor domnesti de la noi
a. Legiuirea lui Caragea
b. Codul Calimach

c.

nvataturile lui Neagoe Basarab.

ANS :c

34.

Pe langa solii ocazionale, tarile romane au avut:

a. misiuni cu caracter permanent -asa-zisele capuchehai, acreditate de domni pe langa


Poarta, la Constantinopol
b. sediul capuchehailor arii Romanesti se numea Vlad-serai si se afla in Fanar, in
cartierul Tahtaminare,

c.

toate variantele sunt corecte.

a.

35.

b.

c.

Pe langa solii ocazionale, tarile romane au avut:

a. misiuni cu caracter permanent -asa-zisele ambasade acreditate de domni pe langa


Poarta, la Constantinopol

b.
sediul capuchehailor arii Romanesti se numea Vlad-serai si se afla
in Fanar, in cartierul Tahtaminare.
c. sediul capuchehailor Moldovei era situat in cartierul Balta.
a.
a
b.
c
c.
b

..............
36.
Unele dintre primele masuri care au fost adoptate de catre
A.I.Cuza au fost:
a.
crearea Ministerului Afacerilor Externe.

b. infiintarea unei ambasade la Paris si transformarea reprezentantului roman de aici in


trimis diplomatic (1859)
c. deschiderea a cinci oficii diplomatice ale Romaniei in Franta, Rusia si Germania
a.
a
b.
b
c.
c
ATENTIE !!!

combinatia poate fi oricare

b.

sau

c.

37.
Dupa primul razboi mondial,in tratatele de pace incheiate la
Versailles, Romania a avut in aceasta perioada o politica concentrata pe
doua mari directii de actiune:
a. lupta impotriva revizionismului (schimbarea frontierelor create dupa primul razboi
mondial)
b. crearea unor sisteme colective de securitate

c.

ambele variante sunt corecte.

a.

b.

c.

38.
Dupa primul razboi mondial,diplomatia romaneasca a fost
reprezentata in aceasta perioada de:
a.
Nicolae Titulescu, numit la 6 iulie 1927 ministrul afacerilor externe,
b. Nicolae Balcescu, numit la 6 iulie 1927 ministrul afacerilor externe,
c. Gh. Duca, numit la 6 iulie 1927 ministrul afacerilor externe,
a.
a
b.
b
c.
c

39.
Dreptul diplomatic cuprinde:
a.
totalitatea normelor juridice care guverneaza statutul organelor
diplomatice
b. totalitatea regulilor de drept international care se refera la organizarea,
sarcinile, competenta si statutul organelor pentru relatiile interne
c. ambele variante sunt corecte
a.
c
b.
b
c.
a

40.
Dreptul diplomatic este definit in doctrina ca:
a.
o ramura a dreptului international public care are ca obiect normele
si practica ce reglementeaza relatiile externe ale statelor si ale altor
subiecti de drept international
b. acea parte a dreptului international care stabileste regulile practicii relatiilor interne
ale statelor intre ele
c. o ramura a dreptului international public care reglementeaza infiintarea,
functionarea si statutul juridic, precum si desfiintarea ministerelor
a.
a
b.
b
c.
c

.......................
41.
Caracteristici ale izvoarelor dreptului diplomatic:
a. precizarile cu privire la izvoarele dreptului international sunt valabile si in ce priveste
dreptul diplomatic;

b. izvoarele dreptului diplomatic se plaseaza atat in sectorul dreptului international, cat


si in cel al dreptului intern:

c.

toate variantele sunt corecte.

a.

42.

b.

c.

Sunt surse ale dreptului diplomatic:

a. Cutuma,
b. Tratatul,

c.

toate variantele.

a.

43.

b.

c.

Sunt surse ale dreptului diplomatic:

a. Legile interne,
b. Jurisprudenta

c.

toate variantele.

a.

b.

c.

44.
Toate regulile privind inviolabilitatea agentilor diplomatici, a
sediului misiunii diplomatice si a resedintei agentilor diplomatici,
exceptarea de la jurisdictia statului de resedinta sunt exemple de reguli de
drept
a.
diplomatic de natura cutumiara.
b. international
c. ambele variante sunt corecte
a.
c
b.
b

c.

45.
Primele conventii de codificare a normelor dreptului
diplomatic sunt:
a. Regulamentul de la Viena din 1815
b. La 20 februarie 1928, in cursul celei de-a VI-a conferinte panamericane, s-a incheiat
la Havana o conventie multilaterala cu privire la functionarii diplomatici.

c.

Ambele variante sunt corecte.

a.

b.

c.

46.
Institutia reprezentarii diplomatice ale in prezent o baza
conventionala ca urmare a adoptarii:
a.
conventiei de la Viena din 1961.
b. conventiei de la Viena din 1991;
c. conventiei de la Viena din 1951;
a.
a
b.
b

c.

.................
47.
Institutia reprezentarii diplomatice are in prezent o baza
conventionala ca urmare a adoptarii:
a.
conventiei de la Viena din 1961.

b. conventiei de la Berlin din 1961;


c. conventiei de la Paris din 1951;
a.
c
b.
b

48. 49.

c.

Curtoazia internationala

a reprezinta un izvor propriu-zis al dreptului diplomatic


b. este o norma juridica, nerespectarea ei nu constituie un fapt ilicit

c.
nu angajeaza raspunderea juridica a statului, ci, de obicei, un
comportament similar din partea statului afectat.
a.

b.

50.

b.

c.

Diplomatia desemneaza intr-un sens foarte larg:

a. politica externa a unui stat (diplomatia romaneasca),


b. politica unui grup de state (diplomatia Uniunii Europene),

c.

toate variantele

a.

b.

c.

51.
Dreptul diplomatic cuprinde:
a.
totalitatea normelor juridice care guverneaza statutul organelor
diplomatice
b. totalitatea normelor de drept intern, cu forta obligatorie
c. ambele variante sunt corecte
a.
a
b.
b
c.
c

52.

Termenul de diplomatie isi are originea in:

a. Roma antica

b.

Grecia antica

c. China antica
a.
b

b.

c.

..
a.

53.
Printre izvoarele dreptului diplomatic mentionam:
cutuma

b. principiile generale de drept intern


c. ambele variante sunt corecte
a.
a
b.
b

c.

54.
n functie de durata lor, reprezentantele diplomatice sunt
clasificate in:
a.
temporare
b. intrerupte
c. ambele variante sunt corecte
a.
c
b.
a
a.
a
a < sau >c.

a.

c.

ATENTIE !!!!! raspunsul poate sa apara in diferite combinatii >a.


a<, probabil eate valabil la toate intrebarile

55.
Ambasada:
constituie misiunea diplomatica cea mai importanta

b. este o misiune de tip clasic care are caracter multilateral

c. ambele variante sunt corecte


a.
a
b.
b

56.

c.

Relatiile diplomatice reprezinta:

a. conducerea, prin intermediul organelor reprezentative si prin mijloace pasnice, a


relatiilor externe ale unui anumit subiect al dreptului international cu oricare alt subiect
sau alti subiecti.
b. relatiile diplomatice sunt proprii statelor, care isi admit reciproc, stabilind relatiile
diplomatice, personalitatea juridica internationala.

c.

ambele variante sunt corecte

a.

b.

c.

57.
Diplomatia cunoaste la ora actuala mai multe forme de
manifestare:
a. diplomatia permanenta, care poate fi bilaterala sau multilaterala se realizeaza
prin intermediul organizatiilor internationale;
b. diplomatia ad-hoc (temporara), realizata prin misiunile speciale;

c.

ambele variante sunt corecte

a.

b.

c.

58.
Pentru stabilirea relatiilor diplomatice este necesara
indeplinirea anumitor conditii:
a. entitatea care stabileste relatii diplomatice sa nu aiba calitatea de subiect de
drept international, deoarece principalele subiecte nu sunt statele;
b. cand doua state stabilesc relatii diplomatice, nu este necesara
recunoasterea lor reciproca,

c.
stabilirea relatiilor diplomatice se realizeaza numai pe baza acordului
reciproc, prin exprimarea libera a consimtamantului partilor, acord care
poate lua forma unui tratat solemn sau a unui schimb de note intre
ministerele afacerilor externe, ori o alta forma potrivit practicii diferite a
statelor.
a.

b.

c.

59.
Desi relatiile diplomatice sunt caracterizate prin continuitate
ca stare de normalitate, exista posibilitatea incetarii acestora, aceasta
putand fi:
a. totala ceea ce presupune ruperea relatiilor diplomatice;
b. temporara ceea ce presupune suspendarea relatiilor diplomatice.

c.

ambele variante

a.

b.

c.

...........
60.
Desi relatiile diplomatice sunt caracterizate prin continuitate
ca stare de normalitate, exista posibilitatea incetarii acestora, aceasta
putand fi:
a. totala ceea ce presupune suspendarea relatiilor diplomatice;

b. temporara ceea ce presupune ruperea relatiilor diplomatice.

c.

nici o varianta corecta

a.

b.

c.

61.
Ruperea relatiilor diplomatice reprezinta un act unilateral al
statelor, care se poate manifesta:
a. expres (declaratie oficiala, motivata sau nu) sau EX GEORGIA SI RUSIA, COLUMBIA
SI NICARAGUA, RWANDA SI FRANTA
b. tacit, caz in care deseori sunt ascunse adevaratele intentii.

c.

ambele variante

a.

62.

b.

c.

n virtutea teoriei extrateritorialitatii:

a. agentul diplomatic, ca reprezentant al unui stat suveran, se substituie statului


trimitator

b.
persoanele, locuinta si bunurile anumitor organe de stat straine sunt
considerate ca existand pe teritoriul statului caruia apartin, nu pe teritoriul
pe care se afla
c. agentii diplomatici isi exercita functia in afara teritoriului statului lor
a.
b
b.
a
c.
c

63.
Care dintre urmatoarele realatii diplomatice au fost rupte in
mod expres :
a.
GEORGIA SI RUSIA
b. COLUMBIA SI ROMANIA
c. ambele variante
a.
c
b.
b

c.

64.
Care dintre urmatoarele realatii diplomatice au fost rupte in
mod expres :
a. GEORGIA SI S.U.A

b.

COLUMBIA SI NICARAGUA

c. ambele variante
a.
a
b.

b.

c.

65.
Care sunt izvoarele dreptului diplomatic potrivit art. 38 din
Statutul Curtii Internationale de Justitie?
a.
cutuma internationala
b. conventiile particularilor
c. principiile generale de drept intern
a.
a
b.
b

...........
66.

c.

Notiunea de relatii diplomatice desemneaza:

a. doar relatiile statului cu alte state

b.
doar relatiile statului cu alte subiecte de drept international state
sau organizatii internationale interguvernamentale in scopul infiintarii de
misiuni diplomatice permanente
c. totalitatea legaturilor externe ale unei tari, in care se includ raporturile statului cu alte
state sau organizatii internationale interguvernamentale
a.
a
b.
c
c.
b

67.

Ce inseamna imunitatea diplomatica?

a. Supunerea organelor diplomatice fata de jurisdictia locala

b.
Scutirea de care se bucura organele diplomatice de sarcinile si
obligatiile la care sunt tinuti alti subiecti de drept care se afla pe teritoriul
acelui stat;
c. ambele variante sunt corecte
a.
a
b.
c

c.

68.
Stabilirea relatiilor diplomatice necesita indeplinirea
unor conditii:
a. entitatile intre care se stabilesc relatiile diplomatice trebuie sa aiba personalitate
juridica internationala,
b. cele doua state sau guvernele celor doua state trebuie sa se fi recunoscut;

c.

toate variantele

a.

b.

b.

c.

69.
Stabilirea relatiilor diplomatice necesita indeplinirea
unor conditii:
a. entitatile intre care se stabilesc relatiile diplomatice nu trebuie sa aiba personalitate
juridica internationala,

b.
cele doua state sau guvernele celor doua state trebuie sa se fi
recunoscut;
c. nu trebuie sa existe un acord in acest sens intre cele doua state;
a.
c
b.
a
c.
b

a.

70.
Intre care state relatiile diplomatice au incetat temporar:
VENEZUELA SI SPANIA,

b. SPANIA SI PORTUGALIA
c. VENEZUELA SI RUSIA ca urmare a unor diferente de opinie
a.
b
b.
c
c.
a

71.
Intre care state relatiile diplomatice au incetat temporar:
a.
VENEZUELA SI COLUMBIA,
b. SPANIA SI PORTUGALIA
c. VENEZUELA SI RUSIA ca urmare a unor diferente de opinie
a.

b.

c.

...
72.

Suspendarea si ruperea relatiilor diplomatice:

a. sunt doua institutii juridice asemanatoare,:

b. imprejurari nespecifice conducand fie la suspendarea, fie la ruperea relatiilor


diplomatice.

c.
in cazul suspendarii, relatiile diplomatice se mentin in forma in care
existau la data suspendarii, nefiind necesara prezentarea unor noi scrisori
de acreditare de catre seful de misiune diplomatica.
a.

b.

c.

a.

73.
Prin ruperea relatiilor diplomatice:
raporturile oficiale dintre cele doua state sunt intrerupte,

b. misiunile diplomatice nu se inchid,


c. agentii diplomatici si ceilalti membri ai misiunii diplomatice nu trebuie sa paraseasca
teritoriul statului acreditar.
a.
a
b.
b
c.
c

74.

Prin ruperea relatiilor diplomatice:

a. raporturile oficiale dintre cele doua state nu sunt intrerupte,


b. misiunile diplomatice nu se inchid,

c.
agentii diplomatici si ceilalti membri ai misiunii diplomatice trebuie
sa paraseasca teritoriul statului acreditar.
a.

75.

b.

c.

Ministrul de externe:

a. nu reprezinta guvernul in strainatate


b. nu poate negocia si incheia acorduri internationale fara a prezenta deplinele
puteri.

c.
indeplineste atributii directe cu privire la toate aspectele politicii
externe a statului si are competenta de a controla misiunile diplomatice si
consulare ale statului sau, iar cand se afla in strainatate, beneficiaza de
toate imunitatile si privilegiile diplomatice.
a.

b.

c.

a.

76.
Ministrul de externe:
reprezinta guvernul in strainatate

b. poate negocia si incheia acorduri internationale dar are obligatia de a prezenta


deplinele puteri.
c. ambele variante
a.
a
b.
b
c.
c
b.

77.
Statul:
a.
care trimite misiunea diplomatica se numeste stat acreditant, iar
cel care primeste se numeste stat acreditar.
b. care trimite misiunea diplomatica se numeste stat acreditar, iar cel care
primeste se numeste stat acreditant.
c. ambele variante
a.
b
b.
a
c.
c

78.
Misiunile dipomatice pot fi clasificate dupa rangul misiunii
diplomatice:
a. Ambasada si nuntiatura apostolica
b. legatie

c.

toate variantele

a.

b.

c.

79.
Misiunile dipomatice pot fi clasificate dupa rangul misiunii
diplomatice:
a. internuntiatura apostolica reprezinta Sfantul Scaun in Tarile unde nu exista
Nuntiatura, corespunde ca rang legatiei si este condusa de un internuntiu;
b. naltul Comisariat

c.

ambele variante

a.

b.

c.

80.
n cadrul diplomatiei multilaterale intalnim urmatoarele
categorii de misiuni diplomatice:
A) reprezentantele permanente sau delegatiile permanente acreditate de un stat
pe langa o organizatie internationala guvernamentala;
B) misiunile permanente ale organizatiilor internationale pe langa state.

C)

ambele variante

a.

b.

c.

81. Functia de ocrotire in statul acreditar a intereselor statului


acreditant se realizeaza, in principal:
a. prin asentimentul Ministerului Afacerilor Externe;
b. prin ordinul Ministerului Afacerilor Externe

c.

prin protectia diplomatica

a.

b.

c.

82.
n cazul ruperii relatiilor diplomatice intre doua state:
a.
statul acreditar este obligat sa respecte si sa ocroteasca localurile
misiunii
b. statul acreditar nu este obligat sa ocroteasca localurile misiunii in cazul unui conflict
armat
c. ambele variante sunt corecte
a.
a
b.
b
c.
c

83.

Din punct de vedere al duratei unei misiuni avem:

a. diplomatie intrerupta

b.

diplomatie temporara

c. ambele variante
a.
a

...........

b.

c.

84.
Structura unei misiuni diplomatice reflecta functiile
acesteia si prezinta ca valabil urmatorul exemplu:
a. seful misiunii si cancelaria
b. departamentul politic administratia si coordonarea Secretariatul si arhivele Securitatea

c.

toate variantele sunt corecte

a.

b.

b.

c.

85.
Structura unei misiuni diplomatice reflecta functiile
acesteia si prezinta ca valabil urmatorul exemplu:
a. Personalul localnic
b. Contabilitatea si Serviciul militar, naval, aerian si alte servicii specializate si
Departamentul comercial si Departamentul consular

c.

toate variantele sunt corecte

a.

b.

c.

86.
Care este afirmatia falsa?
a.
Seful misiunii este raspunzator pentru toate problemele legate de
misiune.
b. El nu poate sa delege diferite functii personalului misiunii, dar este singurul
responsabil, atat fata de propriul guvern, cat si fata de guvernul pe langa care este
acreditat, pentru conducerea misiunii.
c. ambele variante sunt corecte
a.
a
b.
b
c.
c

87.
Care este afirmatia falsa?
a.
Seful misiunii nu este raspunzator pentru toate problemele legate de
misiune.
b. El poate sa delege diferite functii personalului misiunii, dar este singurul responsabil,
atat fata de propriul guvern, cat si fata de guvernul pe langa care este acreditat, pentru
conducerea misiunii.
c. ambele variante sunt corecte
a.
c
b.
b
c.
a

88.
Recunoasteti afirmatia falsa: Seful misiunii acorda atentie
deosebita urmatoarelor aspecte:
a. indeplinirea obiectivelor politico-diplomatice care revin misiunii;

b.
ascunderea efectiva a opiniilor propriului guvern asupra
problemelor importante de interes comun sau implicand o politica
comuna; in asemenea cazuri actioneaza drept canal de comunicatie intre
cele doua guverne;
c. elaborarea pentru propriul guvern de rapoarte asupra evenimentelor politice si
economice s.a. Semnificative din Tara de resedinta;
a.
a
b.
b
c.
c
a.

89.
Recunoasteti afirmatia falsa: incetarea misiunii diplomatice
poate avea drept cauze:
A)
ruperea, din diferite cauze, a relatiilor diplomatice; statul acreditar nu
este obligat sa respecte si sa asigure protectia localurilor reprezentantei
impreuna cu bunurile si arhiva ei (art. 45 din conventia de la Viena).
B) disparitia unuia dintre state (fuziune sau dezmembrare) constituie un alt mod
de incetare a activitatii unei misiuni diplomatice;
C) refuzul de recunoastere a guvernelor nou instalate in unul din cele doua state;
a.
a
b.
b
c.
c

90.
Recunoasteti afirmatia falsa: ncetarea misiunii diplomatice
poate avea drept cauze:
A) ruperea, din diferite cauze, a relatiilor diplomatice; statul acreditar este obligat sa
respecte si sa asigure protectia localurilor reprezentantei impreuna cu bunurile si arhiva
ei (art. 45 din conventia de la Viena).
B) disparitia unuia dintre state (fuziune sau dezmembrare) constituie un alt mod
de incetare a activitatii unei misiuni diplomatice;

C)
refuzul de plata a guvernelor nou instalate in unul din cele doua
state;
a.

b.

c.

91.
Conventia de la Viena din 1961 cu privire la relatiile
diplomatice clasifica membrii misiunii diplomatice in trei categorii:
a. seful misiunii,
b. membrii personalului misiunii si personalul privat al misiunii.

c.
a.

toate variantele
c

b.

c.

92.
ntre 11 ianuarie 1911 si 17 ianuarie 1914 diplomatia
romaneasca a fost condusa de :
a. Alexandru Averescu

b.

Titu Maiorescu

c. Ion I. C. Bratianu
a.
a

b.

c.

93.
Care este conduita statului acreditant?:
a.
Statul acreditant trebuie sa se asigure ca persoana pe care
intentioneaza sa o acrediteze ca sef al misiunii in statul acreditar a primit
agrementul acestui stat.
b. Statul acreditant trebuie sa se asigure ca persoana pe care intentioneaza sa o
acrediteze ca sef al misiunii in statul acreditar a primit abilitarea acestui stat.
c. Statul acreditant trebuie sa se asigure ca persoana pe care intentioneaza sa o
acrediteze ca sef al misiunii in statul acreditar a primit non-grata acestui stat.
a.
a
b.
b
c.
c

..

94.
Cum se perfecteaza numirea unui sef de misiune?:
a.
Numirea unui sef de misiune se perfecteaza in mod formal prin
procedura acreditarii si nu din momentul acordarii agrementului.
b. Numirea unui sef de misiune se perfecteaza in mod formal prin procedura acordarii
agrementului.
c. Numirea unui sef de misiune se perfecteaza in mod formal prin procedura acordarii
statutului non-grata.
a.
b
b.
a
c.
c

95.
Ce este acreditarea?
a.
acreditarea este procedura speciala prin care dreptul
international public reglementeaza afirmarea definitiva a calitatii de sef
de misiune a unei persoane fizice care a primit deja agrementul.
b. acreditarea este procedura speciala prin care dreptul international privat
reglementeaza afirmarea definitiva a calitatii de sef de misiune a unei persoane
fizice care a primit deja agrementul.
c. acreditarea este procedura speciala prin care dreptul international
reglementeaza afirmarea definitiva a calitatii de sef de misiune a unei persoane
juridice care a primit deja agrementul.
a.
a
b.
b
c.
a

96.
Procedura acreditarii presupune existenta unor declaratii de
vointa distincte. Recunoasteti una din context:
a.
vointa statului acreditant referitoare la numirea agentului diplomatic
b. declaratia tacita a statului acreditar de acceptare a numirii respective. Dreptul
international atribuie acestor declaratii unilaterale distincte efectul juridic de perfectare a
raportului de misiune diplomatica.
c. ambele variante corecte
a.
a
b.
b
c.
c

97.
Procedura acreditarii presupune existenta unor declaratii de
vointa distincte. Recunoasteti una din context:
a.
vointa statului acreditant referitoare la numirea agentului diplomatic
b. declaratia tacita a statului acreditar de acceptare a numirii respective. Dreptul
international atribuie acestor declaratii unilaterale distincte efectul juridic de perfectare a
raportului de misiune diplomatica.
c. nici o varianta corecta
a.
a
b.
b
c.
c

98.
Procedura acreditarii presupune existenta unor declaratii de
vointa distincte. Recunoasteti una din context:
a.
vointa statului acreditar referitoare la numirea agentului diplomatic
b. declaratia expresa a statului acreditar de acceptare a numirii respective. Dreptul
international atribuie acestor declaratii unilaterale distincte efectul juridic de perfectare a
raportului de misiune diplomatica.
c. ambele variante corecte
a.
a
b.
b
c.
c

99.
Procedura acreditarii presupune existenta unor declaratii de
vointa distincte. Recunoasteti una din context:
a.
vointa statului acreditar referitoare la numirea agentului diplomatic
b. declaratia expresa a statului acreditar de acceptare a numirii respective. Dreptul
international atribuie acestor declaratii unilaterale distincte efectul juridic de perfectare a
raportului de misiune diplomatica.
c. nici o varianta corecta
a.
a
b.
b
c.
c

100. Declaratia de vointa prin care statul acreditant participa la


procedura acreditarii este cuprinsa intr-un document formal numit:
a.
scrisori de acreditare
b. agrement
c. acreditare
a.
b

b.

c.

101. Seful de misiune diplomatica trebuie sa considere


prioritati fundamentale urmatoarele:
a. formularea politicii diplomatice; transmiterea catre statul acreditar a punctelor de
vedere ale propriului guvern in probleme importante de interes comun
b. sa raporteze ministerului sau evenimentele cu semnificatii politice sau
economice importante si sa comenteze punctele de vedere ale unor tari terte;

c.

ambele variante corecte

a.

b.

c.

102. Seful de misiune diplomatica trebuie sa considere


prioritati fundamentale urmatoarele:
a.
sa fie la curent in ce priveste persoanele cu influenta si
sursele puterii nationale in statul in care se afla in misiune,
b. sa nu cultive vreun cerc de prieteni
c. ambele variante corecte
a.
a
b.
b

103.

c.

Functiile misiunilor diplomatice constau, in special, in:

a. a reprezenta statul acreditar in statul acreditant;

b.
a ocroti in statul acreditar a intereselor statului acreditant si ale
cetatenilor sai, in limitele admise de dreptul international
c. ambele variante corecte
a.
a
b.

c.

b.

a.

104. Functiile misiunilor diplomatice constau, in special, in:


a reprezenta statul acreditant in statul acreditar;

b. a ocroti in statul acreditnt a intereselor statului acreditaar si ale cetatenilor sai,


in limitele admise de dreptul international;
c. a nu duce tratative cu guvernul statului acreditar;
a.
a
b.
b
c.
c
b.

105.

Functiile misiunilor diplomatice constau, in special, in:

a. a informa prin toate mijloacele ilicite, despre conditiile si evolutia evenimentelor


din statul acreditar si de a raporta cu privire la acestea statului acreditant;

b.
promovare a relatiilor de prietenie si de dezvoltare a
relatiilor economice, culturale si stiintifice intre statul acreditant si
statul acreditar.
c. ambele variante corecte
a.
a
b.
b.
b
combinatii >a.
intrebarile

106.

c.

ATENTIE !!!!! raspunsul poate sa apara in diferite


b < sau >c. b< sau >a. C< , probabil eate valabil la toate

Recunoasteti varianta gresita:

a. Functia de a reprezenta statul acreditar in statul acreditant este cea mai veche functie
a misiunilor diplomatice, seful misiunii fiind cel care reprezinta statul sau in
plenitudinea relatiilor sale diplomatice, prin modalitati foarte variate de participare
la viata publica a statului acreditant.

b.
Functia de a reprezenta statul acreditant in statul acreditar este cea
mai veche functie a misiunilor diplomatice, seful misiunii fiind cel care
reprezinta statul sau in plenitudinea relatiilor sale diplomatice, prin
modalitati foarte variate de participare la viata publica a statului
acreditar
c. nici o varianta gresita
a.
a
b.

107.
multiple:

c.

Formele prin care se realizeaza functia de reprezentare sunt

a. participarea la viata publica a statului acreditar;


b. negocierea in numele statului acreditant; promovarea politicii statului acreditant

c.
a.

ambele variante corecte


a

b.

c.

108. Negocierea este cel mai la indemana si cel mai eficient


mijloc diplomatic de solutionare a diferendelor, negocierile pot fi
a. directe (intre seful misiunii si seful statului)
b.indirecte (intre seful misiunii si ministerul afacerilor externe ori alte autoritati ale statului
acreditar)

c.
a.

ambele variante corecte


c

b.

c.

109. Atributiile Presedintelui, in baza Constitutiei Romaniei, in


relatia cu statele straine:
a. negociaza tratate internationale, in baza atributiilor ce ii revin fara a prezenta
documentul de depline puteri
b. incheie tratate internationale in numele Romaniei

c.

ambele variante corecte

a.

......

b.

c.

110. Atributiile Presedintelui, in baza Constitutiei Romaniei, in


relatia cu statele straine:
a. poate incheia tratate internationale, adreseaza mesaje Parlamentului cu privire la
problemele politicii nationale, inclusiv cele de politica externa,
b. acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici, aproba, infiinteaza,
desfiinteaza sau schimba rangul misiunilor diplomatice.

c.

ambele variante corecte

a.

111.

b.

c.

Atributiile Guvernului in relatiile cu statele straine:

a. exercita conducerea generala si absoluta in relatiile cu statele straine

b.

conduce si orienteaza activitatea misiunilor diplomatice

c. ambele variante corecte


a.
a
b.

112.
categorii:

c.

Imunitatile diplomatice sunt concretizate in urmatoarele

A) Imunitatea de jurisdictie; inviolabilitatile;


B) Exceptarea de la obligatia de a depune marturie

C)

toate variantele

a.

113.

b.

c.

Recunoasteti afirmatia falsa:

a. Agentii diplomatici se bucura de imunitate absoluta de jurisdictie penala


b. Agentii diplomatici se bucura de imunitate absoluta de jurisdictie civila

c.
Inclusiv in cazul actiunilor imobiliare cand proprietatea este cu
titlu privat, actiunilor referitoare la succesiune, actiunilor privind
activitatea profesionala sau comerciala privata a agentului
a.

114.

b.

c.

Recunoasteti afirmatia falsa:

a. inviolabilitate opereaza chiar si in timp de conflict armat

b.
localurile misiunii, mobilierul lor si celelalte obiecte care se gasesc
acolo, precum si mijloacele de transport ale misiunii, pot face obiectul
nici unei perchezitii, rechizitii, sechestru sau masuri executorii;
c. inviolabilitatea resedintei diplomatului, care este aceeasi cu inviolabilitatea
localurilor misiunii.
a.
b
b.
a
c.
c

a.

115. Recunoasteti afirmatia falsa:


inviolabilitate nu opereaza si in timp de conflict armat

b. localurile misiunii, mobilierul lor si celelalte obiecte care se gasesc acolo, precum si
mijloacele de transport ale misiunii, nu pot face obiectul nici unei perchezitii,
rechizitii, sechestru sau masuri executorii;
c. inviolabilitatea resedintei diplomatului, care este aceeasi cu inviolabilitatea
localurilor misiunii.
a.
a
b.
b
c.
c

...

116. Care ministrul de externe a reusit sa se puna in dificultate la


Washington prin conversatia sau mai bine spus prin lipsa intretinerii unei
conversatii cu secretarul de stat al SUA. In cadrul conferintei de presa cu
secretarul de stat al SUA, Condoleezza Rice,......................nu a fost in stare
sa pronunte alte cuvinte in afara de "da", "bineinteles" si "desigur".
Discutia practic a constat intr-o serie de afirmatii ale oficialului american si
o serie de aprobari din partea oficialului roman.
a.
Adrian Cioroianu
b. Teodor Melecanu
c. Bogdan Olteanu
ANS: A
ATENTIE !!!!! Adrian Cioroianu poate sa apara si la pozitia c. si
la b. , valabil probabil la toate intrebarile, nu se respecta ordinea a,b,c

117. Ce ministru aflat in Spania in delegatia care-l insotea pe Traian


Basescu in vizita oficiala a reusit sa-l surprinda pana si pe regele Spaniei,
Juan Carlos. In timpul ceremoniei de primire, ministrul i s-a adresat regelui
Juan Carlos intr-un limbaj colocvial. "Good point, good, good point", i-a
spus oficialul roman suveranului, imediat dupa ce i-a fost prezentat.
Cuvintele i-au fost insotite de ridicarea degetului mare de la mana dreapta,
cu pumnul strans, faciandu-i regelui Juan Carlos semnul OK.
a. Cristian Diaconescu
b. Miron Mitrea

c.

Adrian Cioroianu

ANS: C

118.
notariale:

Oficiile consulare ale Romaniei indeplinesc urmatoarele acte

a. redactarea de inscrieri in vederea autentificarii sau legalizarii semnaturii;


b. autentificarea inscrisurilor;

c.

ambele variante

a.

119.
notariale:

b.

c.

Oficiile consulare ale Romaniei indeplinesc urmatoarele acte

a. legalizarea sigiliilor si semnaturilor;


b. darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;

c.

ambele variante corecte

a.

120.
notariale:

b.

c.

Oficiile consulare ale Romaniei indeplinesc urmatoarele acte

a. certificarea unor fapte;


b. legalizarea de copii de pe inscrisuri;

c.

ambele variante corecte

a.

a.

..............

b.

c.

121.

Recunoasteti definita dreptului consular:

a. dreptul consular este acea parte a dreptului international public care reprezinta
totalitatea normelor si regulilor care reglementeaza relatiile consulare dintre state,
b. organizarea si functionarea oficiilor consulare, precum si cele care se refera la statutul
juridic al oficiilor consulare si a personalului acestora.

c.

ambele variante corecte

a.

b.

c.

122. Relatiilor consulare se caracterizeaza prin aceea ca ele se


deruleaza, in principal, prin institutii specializate:
a. oficiile consulare
b. serviciile consulare din cadrul misiunilor

c.

ambele variante corecte

a.

123.

b.

c.

Protectia consulara acopera in mod obligatoriu:

a. asistenta in caz de deces;


b. asistenta in caz de boala sau accident grav;

c.

ambele variante corecte

a.

124.

b.

c.

Protectia consulara acopera in mod obligatoriu:

a. asistenta in caz de arestare sau detentie;


b. asistenta acordata victimelor unor violente;

c.

ambele variante

a.

a.

125. Sefii de post consular se impart in


patru clase

b. doua clase
c. trei clase
a.
a
b.

b.

b.

c.

c.

126.

Structural raportul numirii consulare este constituit din:

A) numirea prin patenta consulara si transmiterea acesteia in vederea admiterii


persoanei concrete la exercitiul functiilor consulare;
B) hotararea statului de resedinta de a-l admite pe consulul strain la exercitarea
functiilor consulare, care poarta denumirea de exequatur.

C)

ambele variante

a.

127.

b.

c.

Patenta consulara

a. este documentul pe care il primeste o persoana numita ca sef de oficiu consular de


guvernul sau sau de la un agent autorizat,
b. legitimeaza acea persoana sa actioneze in aceasta calitate la un post consular in
strainatate.

c.

ambele variante corecte

a.

b.

c.

128. n practica, cel mai frecvente forme pe care le imbraca


exequaturul sunt urmatoarele:
a.ordonanta a sefului de stat, semnata de el, contrasemnata de catre ministrul
afacerilor externe si eliberata in original sefului de oficiu consular;
b. ordonanta semnata in aceleasi conditii, dar din care nu mai o copie certificata

c.

ambele variante corecte

a.

129.

b.

c.

Sunt trasaturi ale functiilor consulare urmatoarele:

a. functiile consulare nu au caracter de exceptie de la principiul exercitarii jurisdictiei


exclusive de catre statul de resedinta pe teritoriul sau;

b.
efectele juridice ale actelor realizate de indeplinirea functiilor
consulare se produc, in principal, pe teritoriul statului trimitator;
c. ambele variante corecte
a.
a
b.

130.

c.

Sunt trasaturi ale functiilor consulare urmatoarele:

a. functiile consulare au caracter de exceptie de la principiul exercitarii jurisdictiei


exclusive de catre statul de resedinta pe teritoriul sau;
b.efectele juridice ale actelor realizate de indeplinirea functiilor consulare se
produc, in principal, pe teritoriul statului trimitator;

c.

ambele variante corecte

a.

b.

c.

131. Sunt trasaturi ale functiilor consulare urmatoarele:


a.
functiile consulare au caracter de exceptie de la principiul exercitarii
jurisdictiei exclusive de catre statul de resedinta pe teritoriul sau;
b. efectele juridice ale actelor realizate de indeplinirea functiilor consulare nu se
produc, in principal, pe teritoriul statului trimitator;
c.exercitarea functiilor consulare nu este supusa, in practica, conditiei reciprocitatii.
a.
a
b.
b
c.
c

132. Specific diplomatiei in perioada ei de origine este faptul ca:


a.
ambasadorii, diplomatii, erau trimisi numai cand exista un obiectiv
precis de rezolvat
b.ambele varainte corecte
c. ambasadorii, diplomatii, erau trimisi cu caracter permanent
a.
a
b.
b
c.
c
b.

133.

Specific diplomatiei in perioada ei de origine este faptul ca:

a. ambele variante sunt corecte

b.
diplomatii erau trimisi atunci cand era nevoie, fie de o declaratie de
razboi, de incheierea unui tratat de pace, de o alianta sau de un acord de
comert.
c. ambasadorii, diplomatii, erau trimisi cu caracter permanent
a.
b
b.
a
c.
c
b.

134.

In perioada de inceput a diplomatiei:

a. nu existau documente cu caracter diplomatic,

b.

existau demersuri si actiuni diplomatice,

c. exista notiunea de ambasador sau diplomat rezident


a.
b
b.
a
c.
c

135. Tratatul de pace incheiat intre faraonul egiptean Ramses II si


Hattushil III, regele hititilor:
a. nu are un preambul in care se declara ca prietenia traditionala dintre egipteni si hititi
se restabileste pentru eternitate.

b.
textul tratatului contine o alianta ofensiva si defensiva nu numai
impotriva inamicilor externi, ci si impotriva unor eventuale razvratiri
interne.
c. nu are nici un fel de semnificatie diplomatica
a.
b
b.
a
c.

136.

Caracteristicile diplomatiei permanente sunt urmatoarele:

a. regulile de drept diplomatic sunt concise si exacte;


b. nu existau privilegii si imunitati diplomatice, dar de multe ori ele nu se respectau;

c.
diplomatul este considerat ca fiind indeosebi reprezentantul unui
suveran si nu al unei tari;
a.

b.

c.

a.

137. Caracteristicile diplomatiei permanente sunt urmatoarele:


regulile de drept diplomatic sunt imprecise;

b. nu existau privilegii si imunitati diplomatice,


c.regulile de drept diplomatic sunt neclare si lipsesc chiar si normele esentiale
a.
b
b.
a
c.
c

138. Unele dintre primele masuri care au fost adoptate de catre


A.I.Cuza au fost:
a. crearea Ministerului de Interne

b.
infiintarea unei ambasade la Constantinopol si transformarea
reprezentantului roman de aici in trimis diplomatic (1859)
c. deschiderea a cinci oficii diplomatice ale Romaniei in Franta, Rusia si
Germania.
a.
a

b.

c.

139. Unele dintre primele masuri care au fost adoptate de catre


A.I.Cuza au fost:
a. crearea Ministerului de Interne,
b. infiintarea unei ambasade la Paris si transformarea reprezentantului roman de aici in
trimis diplomatic (1859)

c.
deschiderea a trei oficii diplomatice ale Romaniei in Franta, Rusia si
Germania.
a.

b.

c.

a.

140. Curtoazia internationala


nu reprezinta un izvor propriu-zis al dreptului diplomatic

b. este o norma juridica, nerespectarea ei constituie un fapt ilicit


c. angajeaza raspunderea juridica a statului, ci, de obicei, un comportament similar
din partea statului afectat.
a.
a
b.
b
c.
c

141.

Curtoazia internationala

a. reprezinta un izvor propriu-zis al dreptului diplomatic

b.
ilicit

nu este o norma juridica, nerespectarea ei nu constituie un fapt

c. angajeaza raspunderea juridica a statului, ci, de obicei, un comportament similar


din partea statului afectat.
a.
b
b.
a
c.
c

142. Pentru stabilirea relatiilor diplomatice este necesara


indeplinirea anumitor conditii:
a.
entitatea care stabileste relatii diplomatice sa aiba calitatea de
subiect de drept international, deoarece principalele subiecte sunt statele;
b. cand doua state stabilesc relatii diplomatice, nu este necesara
recunoasterea lor reciproca,
c. stabilirea relatiilor diplomatice nu se realizeaza numai pe baza acordului reciproc, prin
exprimarea libera a consimtamantului partilor.
a.
a
b.
b
c.
c

143. Care presedinte de stat a fost recent tinta unui atac cu pantofi
in timpul unei conferinte de presa?
a.
G.W. Bush
b. Traian Basescu
c. Hugo Chavez
ANS: A

144. Diplomatia reprezinta ansamblul mijloacelor prin care statele,


sau alti actori, folosind reprezentantii lor oficiali sau alti reprezentanti,
articuleaza, coordoneaza sau asigura realizarea interesele lor speciale sau
generale, folosind in acest scop:
a. corespondenta, contactele particulare,
b. vizitele, presiunile sau alte activitati relevante.

c.

toate variantele

a.

145.

b.

c.

In perioada de inceput a diplomatiei:

a. existau documente cu caracter diplomatic,


b. nu exista notiunea de ambasador sau diplomat rezident

c.

toate variantel sunt corecte

a.

b.

......

b.

c.

146. Mentiuni despre trasaturile diplomatiei grecesti avem inca din


secolele VII-VIII i.Ch. Ele se refera:
a. la desemnarea de soli de catre cetatenii cetatii,
b. primele forme de protectie pentru cetatenii straini, care aveau sa devina mai tarziu
institutiile consulare.

c.

toate variantele

a.

147.

b.

c.

coala romana are trasaturi caracteristice:

a.diplomatia era un element secundar,


b. pacta sunt servanda a aparut in perioada romana.

c.

toate variantele sunt corecte

a.

b.

c.

148. Venetienii sunt considerati ca fiind intemeietorii diplomatiei


permanente si prin faptul ca:
a. au adoptat reguli foarte precise de desfasurare a activitatii diplomatice, existand in
arhive rapoartele pe care le intocmeau;
b. au fost primii care au pastrat in ordine arhivele de stat

c.

toate variantele

a.

149.

b.

c.

A patra faza a istoriei diplomatiei se caracterizeaza:

a. printr-o anumita decadere, reducerea rolului diplomatiei traditionale, a diplomatiei


bilaterale, a ambasadorilor care sunt acreditati in diverse tari
b. opinia publica incepesa joace un rol foarte important

c.
a.

toate variantele sunt corecte


c

150.

b.

c.

Caracteristici ale izvoarelor dreptului diplomatic:

a. precizarile cu privire la izvoarele dreptului international sunt valabile si in ce priveste


dreptul diplomatic;
b. normele referitoare la infiintarea, functionarea si incetarea misiunilor diplomatice
sunt, in primul rand, norme care tin de ordinea juridica internationala;

c.

toate variantele sunt corecte

a.

c.

151.

b.

c.

Care din urmatoarele reprezinta functii ale diplomatiei?

a. reprezentarea
b. aplicarea si infaptuirea politicii externe a statului

c.

ambele variante

ANS: C

152. Care din urmatoarele reprezinta functii ale diplomatiei?


a.
reprezentarea
b. aplicarea si infaptuirea politicii interne a statului
c. ambele
a.

b.

c.

153. Care din urmatoarele reprezinta functii ale diplomatiei?


a. negocierea
b. aplicarea si infaptuirea politicii externe a statului
c.
ambele
a.

b.

c.

154. Care dintre uramatoarele personalitati a fost ministru de


externe al Romaniei in perioada 1932 1936 ?
a.
Nicolae Titulescu
b. Spiru Haret
c. Nicolae Balcescu
ANS: A

155. Ordinele si instructiunile cui sunt respectate de catre oficiile


diplomatice ?
a.
Ministrului de externe
b. Ministrului de interne
c. Ministrului turismului
ANS: A

156. Membrii personalului de serviciu ai unei reprezentante


diplomatice beneficiaza de imunitate de jurisdictie ?
a. da in mod nelimitat
b. nu

c.
beneficiaza doar de privilegiul imunitatii de jurisdictie numai ptr.
actele de exercitare a sarcinilor in cadrul misiunii
ANS: c

157.

Dupa modul in care se constituie , postul consular poate fi ?

a. de cariera trimis (missus) cand este condus de un functionar consular de cariera ;


b. onorific consul ales (electus) cand este condus de un functionar onorific .

c.

ambele

ANS: c

158. Cine fixeaza sediul , rangul si circumscriptia postului consular?


a. Statul care gazduieste postul

b.

Statul trimitator si le supune aprobarii statului de resedinta

c. ambele state prin intrevedere particulara


ANS: b

159. Agentii diplomatici trebuie sa fie n principiu cetateni ai carui


stat:
a.
ai statului trimitator
b. ai oricarul stat
c. ambele variante corecte
a.
a
b.
c.

c.

160.

Ce reprezinta dreptul diplomatic?

a. Dreptul diplomatic este ansamblul normelor care reglementeaza raporturile dintre


institutiile subiectelor de drept international abilitate sa se ocupe de relatiile externe ale
acelor subiecte.
b. Dreptul diplomatic este rezultatul consimtamantului subiectelor de drept international
asupra normelor in conformitate cu care se desfasoara activitatile diplomatice.

c.

ambele variante corecte

a.

b.

c.

161. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al


dreptului diplomatic?
a.
Conventia de la Viena cu privire la relatiile diplomatice si consulare
b. Conventia de la Berlin cu privire la relatiile diplomatice si consulare
c. Conventia de la Luxemburg cu privire la relatiile diplomatice si consulare
a.
a
b.
b
c.
c

162. Ce nseamna inviolabilitatea arhivei si a corespondentei


diplomatice ?
a. Arhivele ambasadei nu pot fi controlate nicicum, nicunde si niciodata.
b. Documentele din ambasada ramanad inviolabile indiferent de persoana care le
gestioneaza, de locul in care se afla sau de vehiculul cu care sunt transportate.

c.

ambele variante

a.

b.

c.

163. Care bunuri ale agentului diplomatic se bucura de


inviolabilitate?
a. locuinta, documentele
b. corespondenta si bunurile private

c.
a.

ambele variante
c

b.

c.

164. Agentul diplomatic este scutit de orice impozite si taxe,


personale sau reale, nationale, regionale cu exceptia:
a. impozitelor indirecte care prin natura lor snt n mod normal ncorporate n preturile
marfurilor sau ale serviciilor;
b. impozitelor si taxelor asupra bunurilor imobile particulare situate pe teritoriul statului
acreditar, afara numai daca agentul diplomatic le poseda n contul statului acreditant,
pentru realizarea scopurilor misiunii

c.

ambele variante corecte

a.

b.

c.

165. Care dintre urmatorii presedinti este denumit de catre


prestigioasa publicatie Wall Street Journal masina de gafe?
a.
Barack Obama
b. G. W. Bush
c. Traian Basescu
a.
a

b.

c.

.
166.
pentru :

Seful statului se bucura de imunitate de jurisdictie n alte state

a Acte de coruptie sau alte infractiuni de drept comun,

Actele oficiale ndeplinite n timpul mandatului sau.

c Crime de razboi comise din ordinul sau;


a.

b.

c.

167. Daca un functionar consular este chemat ca martor ntr-un


proces
a
Poate sa refuze sa depuna marturie
b Poate sa refuze sa depuna ma rturie asupra faptelor legate de exercitarea functiilor
sale
c Trebuie obligatoriu adus cu mandat judecatoresc
a.
a
b.
b
c.
C

168. Ce drepturi are consulul n lega tura cu arestarea unui ceta


tean al sau?
a
Sa comunice cu acesta
b Sa ceara autorita tilor sa justifice arestarea
c Sa ceara eliberarea lui imediata
a.
a
b.
b
c.

169. Ce conditii trebuie ndeplinite pentru exercitarea protectiei


diplomatice?
a
Persoana protejata sa aiba ceta tenia statului trimitator.
b Persoana protejata sa aiba drept de sedere n statul primitor,
c Sa nu existe o plangere la organisme internationale;
a.
a
b.
b
c.
c

170. Care este temeiul acordarii de privilegii si imunitati


diplomatice persoanelor care reprezinta statul n relatii internationale?
a. Vointa statului primitor;

b.
Calitatea de organ de stat care actioneaza pe teritoriul si n domeniul
suveranitatii altui stat.
c. Functiile ndeplinite;
a.
a
b.

c.

171. Ce se ntampla cu localul si bunurile ambasadei n cazul


ruperii relatiilor diplomatice?
a
Statul primitor trebuie sa asigure n continuare inviolabilitatea lor
b Statul primitor poate sa preia controlul asupra lor
c Pot fi ncredintate organelor locale
a.
a
b.
b
c.
c

.............

172. Ce obligatii are un stat fata de seful altui stat aflat n vizita
oficiala?
a
Sa protejeze persoana sa mpotriva oricarei violente.
b Sa-i ofere emisiuni la televiziunile locale;
c. Sa interzica orice critici la adresa lui;
a.
a
b.
b
c.

173. n ce moment nceteaza imunita tile unui diplomat declarat


persoana non grata?
a Imediat ce diplomatul a luat la cunostiinta,

La data fixata de statul primitor pentru aparasi teritoriul sau.

c La data sa varsirii faptei pentru care a fost declarat persoana non grata;
a.
a
b.
b
c.
c

174. Bagajul personal al diplomatului poate fi supus controlului


vamal daca exista motive serioase sa se creada ca ar contine
a Obiecte din metale pretioase;

Obiecte interzise la import sau export n statul primitor.

c Brosuri de propaganda;
a.
b
b.

c.

175. Diplomatia cunoaste la ora actuala mai multe forme de


manifestare:
a. diplomatia permanenta, care poate fi bilaterala sau multilaterala se realizeaza prin
intermediul organizatiilor internationale;

b.

diplomatia ad-hoc (temporara), realizata prin misiunile speciale;

c. ambele variante sunt corecte.

Probabil b
a

176. Misiunile diplomatice pot fi conduse de:


nsarcinati cu afaceri.

b Diplomati ai altor state,


c Atasati militari;
a.
a
b.

177.

c.

n ce consta functia de reprezentare a statului trimitator

a Participarea la sedinte ale guvernului local,

b
Transmiterea de mesaje si efectarea de demersuri, orale sau scrise
catre autoritatile statului de resedinta.
c Discursuri n adunari publice si la televiziune;
a.
a
b.
b
c.

178. Care sunt conditiile pentru deschiderea unei misiuni


diplomatice n alt stat?
a
Sa existe relatii diplomatice ntre cele doua state.
b Sa deschida si celalalt stat o misiune;
c Sa existe si un consulat;
a.
a
b.
b
..........

c.

179. Care sunt sursele admise de informare a misiunii diplomatice


Contactele oficiale si oficioase cu autorita tile locale.

b Documente obtinute pe ca i ilicite,


c Ascultarea convorbirilor telefonice ;
a.
a
b.
b

c.

180. n ce constau obligatiile statului primitor privind


inviolabilitatea localurilor misiunii?
a Sa asigure paza localurilor mpotriva incendiilor,
b Sa puna la dispozitia misiunii localuri corespunza toare,

c
Agentii sai nu pot intra n aceste localuri decat cu consimtamantul
expres al sefului misiunii.
a.

181.

b.

c.

Unele din cazurile de ncetare a unei misiuni diplomatice sunt:

a Participarea statului trimitator la o organizatie din care statul de resedinta nu face


parte,
b La cererea unui stat tert,

Razboiul ntre cele doua state.

a.

b.

c.

182. Diplomatul beneficiaza de imunitate de jurisdictie pentru


actiuni privind
a Un imobil proprietate privata pe care l foloseste n folos propriu,

Pretentii ale unei persoane pentru daune produse de un vehicul.

c O succesiune primita n statul primitor


a.
a
b.
b

c.

183. Ce atributii revin Guvernului Romaniei privind ncheierea de


tratate internationale?
a
Aproba acordurile interguvernamentale semnate la nivel de guverne.
b Transmite ambasadelor instructiuni pentru negocieri;
c ncheie acorduri cu unitati teritoriale din alte state;
a.

b.

c.

184. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al


dreptului diplomatic
a. Conventia privind relatiile consulare din 1963,
b. Carta ONU din 1945,

c.

Conventia privind relatiile diplomatice din 1961.

a.

185.

b.

c.

Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular

a. Uzantele locale,

b.

Tratatele internationale, cutuma si dreptul intern al statelor n cauza.

c. Rezolutiile organizatiilor internationale;


a.
b
b.
c

c.

186. n ce cazuri se prevede posibilitatea controlului bagajului


personal al agentului diplomatic, daca exista motive serioase sa se creada
ca ar contine...
a Obiecte de unica folosinta;

Obiecte supuse regulamentelor de carantina n statul primitor.

c Documente de propaganda contra statului primitor;


a.
a
b.
b
c.
c
a.

187. Ce tratate sunt n mod obligatoriu supuse ratifica rii


Parlamentului Romaniei?
a Cele cu privire la prevenirea poluarii apelor de granita,

Cele cu privire la teritoriu si frontierele tarii.

c Cele privind lupta mpotriva criminalitatii;


a.
a
b.
b
c.

188. De ce scutiri de taxe beneficiaza misiunea diplomatica?


a Taxe pe drepturile percepute pentru actele oficiale eliberate de misiune.
b Impozitul pe circulatia ma rfurilor, inclus n pret;
c Taxe pentru servicii prestate la cerere sau pe baza de contracte;
ANS

189. n ce consta libertatea de comunicare a misiunii diplomatice?


Comunicarea libera cu autorita tile statului trimitator

b Instalarea unui post de televiziune propriu


c Transmiterea de mesaje prin presa
a.
a
b.
b
c.

190. Ce nseamna aplicarea reciprocitatii n domeniul dreptului


diplomatic si consular?
a. Posibilitatea de a aplica un regim restrictiv numai fata de misiunile unor state, chiar
daca acestea nu aplica restrictii misiunii sale,

b.
Posibilitatea ca doua state sa-si acorde un regim mai favorabil decat
cel general, aplicat celorlalte state.
c. Posibilitatea de a reduce la minimum privilegiile si imunitatile misiunilor unor state, pe
criterii politice;
a.
a
b.
b
c.
c

191. Care sunt organele centrale de stat competente sa reprezinte


statul roman n relatiile externe?
a.
Seful statului.
b. Curtea Constitutionala;
c. Parlamentul;
a.
b
b.
a.

c.

..........
192.

Seful statului roman are competenta de :

a. A ncheia tratate cu aplicare imediata privind situatia cetatenilor emigrati n alte state;

b.
A angaja statul prin ncheierea unui tratat, afara de cazul cand
constitutia impune si alte conditii.
c. A dispune acordarea cetateniei romane;
a.
b.

b
b

b.

c.

193. Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii


diplomatice a altui stat?
a Sa declare persona non grata un numar de membri ai misiunii,
b Sa ceara nchiderea misiunii diplomatice,

c
Sa ceara statului trimitator mentinerea efectivului misiunii n anumite
limite.
a.

b.

194.

b.

c.

Care sunt etapele pentru acreditarea unui ambasador n alt

stat?
a
Solicitarea si primirea agrementului statului primitor.
b Avizarea de catre comisiile parlamentului;
c Trecerea unui examen de limba straina;
a.
b
b.
c
c.

195. Care bunuri ale agentului diplomatic se bucura de


inviolabilitate?
a
Salariul primit, contul n banca si autoturismul personal.
b Bunurile provenite din activita ti care nu au lega tura cu functia oficiala;
c Bunurile primite ca mostenitor de la alte persoane decat membrii familiei sale
a.
c
b.
a
c.
b

196. n ce cazuri se prevede posibilitatea controlului bagajului


personal al agentului diplomatic, daca exista motive serioase sa se creada
ca ar contine...
a manucrise si jurnale cu informatii de interes jurnalistic;

Obiecte supuse regulamentelor de carantina n statul primitor.

c Documente de propaganda contra statului primitor;


a.
a
b.
b
c.
c

197. n ce moment nceteaza imunita tile unui diplomat declarat


persoana non grata?
a n momentul declararii ca persoana non grata,

La data fixata de statul primitor pentru a parasi teritoriul sau.

c La data sa varsirii faptei pentru care a fost declarat persoana non grata;
a.
b
b.
c
c.
a

.
198. De ce privilegii si imunita ti se bucura persoana curierului
diplomatic?
a De inviolabilitate personala.
b De scutire de taxe pe salariu;
c De libertatea de deplasare oriunde pe teritoriul statului primitor;
a.
a
b.
b
c.
c

199. Ce activita ti poate sa desfa soare un diplomat n statul


primitor?
a
Activitati diplomatice n cadrul misiunii
b Activita ti profesionale sau comerciale retribuite
c Activita ti pentru statul primitor
a.

b.

c.

200. Daca un functionar consular este chemat ca martor ntr-un


proces
a
Poate sa refuze sa depuna marturie
b Poate sa refuze sa depuna ma rturie asupra faptelor legate de exercitarea functiilor
sale
c Nu poate sa refuze
a.
c
b.
a
c.
a

201. Agentul diplomatic este scutit de


a Orice prestatii personale si taxe locale
b Impozitele indirecte incorporate n pretul ma rfurilor
c Impozit pentru o investitie fa cuta n statul primitor
a.
a
b.
b
c.
c

202. Ce trebuie sa faca statul pentru a asigura inviolabilitatea


personala a agentului diplomatic?
a Sa limiteze deplasarea agentilor diplomatilor,

b Sa protejeze pe diplomati mpotriva atacurilor din partea altor persoane.


c Sa instaleze dispozitive de paza n jurul diplomatilor;
a.
c
a.
b
c.
a

203. Pentru stabilirea relatiilor diplomatice este necesara


indeplinirea anumitor conditii:
a. entitatea care stabileste relatii diplomatice sa nu aiba calitatea de subiect de
drept international, deoarece principalele subiecte nu sunt statele;
b. cand doua state stabilesc relatii diplomatice,nu este necesara recunoasterea lor
reciproca,

c.
stabilirea relatiilor diplomatice se realizeaza numai pe baza acordului
reciproc, prin exprimarea libera a consimtamantului partilor, acord care
poate lua forma unui tratat solemn sau a unui schimb de note intre
ministerele afacerilor externe, ori o alta forma potrivit practicii diferite a
statelor.
Probabil

.......