Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Rezumat (gen abstract-ul unei lucrari-ce ne propunem sa facem, despre ce e


lucrarea, ce cuprinde)
1. Introducere (2 3 pag -> ce ins managementul deseurilor, definitie
deseuri, metode de manag, piramida )
1.1. Clasificarea deseurilor
1.2. Compozitia deseurilor
1.2.1. Statistica compozitiei deseurilor menajere si a cantitatilor
generate(media europeana, nationala, internat)
1.3. Depozitarea necontrolata
1.4. Depozitarea controlata
1.5. Statistica la nivel intenat si nat privind deseurile menajere
2. Potentialul energetic al biogazului
2.1. Notiuni introductive(ce este, in urma caror proc rezulta)
2.2. Situatia actuala privind generarea energiei de biogas (nat +internat)
2.3. Tehnologia de producere a biogazului
2.4. Parametrii procesului de obtinere a biogazului
2.5. Colectarea si tratamentul biogazului
2.6. Domenii de utilizare ale biogazului
3. Legislatia interna si internationala privind deseurile
Prezentarea legislatiei pe tipuri de deseuri
Detaliere a legii, a directivei, etc. (ideea despre ce e vorba si ce are in
vedere)
4. Studiu de caz(eco bihor + depozit controlat la nivel international(date))
Eco bihor echipamente procese dimensionare(tot ce se poate)
5. Concluzii
6. Bibliografie (trebuie sa fie cu acei indicatori ca la licenta [1],[2] pusi in
text)