Sunteți pe pagina 1din 8

Grupa a IV-a . Axiome de continuitate.

Sistemul axiomatic SH = { N, R , AI-III } permite: compararea


segmentelor dar,
• nu se pot masura segmentele
• nu se poate pune in evidenta densitatea punctelor pe o dreapta
IV1 (Axioma lui Arhimede) Oricare ar fi segmentul nenul |AB|
şi segmentul |CD| , există un număr natural n∈N* a.î.
n |AB| > |CD|
IV2 (Axioma lui Cantor) Pentru orice şir de segmente {|AnBn|}n∈N* ale
unei drepte d, cu proprietăţile |AiBi| ⊂ |Ai-1 Bi-1 |, ∀i∈N* şi nu există
un segment cuprins în interiorul tuturor segmentelor şirului, există
pe dreapta d un punct P care aparţine interiorului fiecărui
segment al şirului considerat.
Observatii:
• IV1 multimea segmentelor este ordonata arhimedic, adica….
• IV2 echivalenta cu teorema de la siruri….
Definiţi 1. Se numeşte sistem cartezian de coordonate pe
dreapta d o aplicaţie f : d → R cu proprietăţile :
a) { o, 1} ⊂ Im f
b) f este monoton crescătoare
c) segmentele orientate AB si CD ale dreptei d sunt
congruente dacă f(B) - f(A) = f(D) – f(C) .

Propoziţia 1. Dacă f : d→ R este un sistem de coordonate pe dreapta d,


atunci f este o aplicaţie injectivă.

⇒ O = f -1 (0) – origine
E = f -1 (1) - punct unitate
x = f -1 (P) – coordonata punctului P

Teorema 1. Dacă d este o dreaptă orientată şi O < E, două puncte


fixate pe d, atunci:
1) Există un singur sistem cartezian de coordonate f : d→R
cu proprietatea f(O)=0 , f(E) = 1.
2) f : d→R este o aplicaţie bijectivă. (dem)
Definiţia 2. Se numeşte măsură a segmentelor, o aplicaţie m : S
→R+ cu proprietăţile:
1) m(AA) = 0 (măsura segmentului nul este zero)
2) există un segment nenul AB, pentru care m(| AB| ) = 1
3) dacă |AB| ≡ |CD| , atunci m( |AB| ) = m (|CD|)
4) dacă A-B-C, atunci m( |AB| + |BC|) = m( |AB|) + m (|BC|)
⇒ m( |AB| ) = 1, |AB| - unitate de masura

Teorema 2. Există o singură măsură a segmentelor pentru care unitatea de


măsură este dată a priori.(dem)

Observatii:
1o Un sistem de coordonate pe dreapta defineste sisteme de coordonate in plan,
respectiv, in spatiu
2o Axiomelor de continuitate le corespund axiome similare pentru unghiuri ⇒ o
masura pentru unghiuri folosind unghiul drept
3o doua segmente congruente sunt egale in masura
Elemente de Geometrie absoluta

Definiţia 3. Numim geometrie absolută teoria axiomatică semiformalizată


descrisă de noţiunile primare , relaţiile primare şi grupele I – IV de axiome.
Se poate demonstra:
1o existenta paralelelor ( nu si unicitatea)
20 generalizarea inegalitatii triunghiului
⇒ perechi de unghiuri: alterne interne, alterne externe, corespondente

30 Teorema 2. Următoarele afirmaţii sunt echivalente:


1) o pereche de unghiuri alterne interne sunt congruente
2) o pereche de unghiuri alterne externe sunt congruente
3) o pereche de unghiuri corespondente sunt congruente.

40 Teorema 3. Dacă o pereche de unghiuri alterne interne sunt congruente,


atunci dreptele sunt paralele.
Fie in planul π punctele A, B, C, D - necoliniare oricare trei dintre ele
Definiţia 4. Se numeşte patrulater, reuniunea
[AB] ∪ [BC] ∪ [CD] ∪ [DA] .
⇒ laturi, unghiuri si diagonale ale patrulaterului
⇒ dreptunghi ( nu se poate demonstra existenta unui dreptunghi)

D C D C

A B A B
patr. Lambert patr. Saccheri
Teorema 4. (Legendre) In orice triunghi suma unghiurilor este mai
mică decât două unghiuri drepte.(dem)
Teorema 5. Dacă într-un triunghi suma unghiurilor este egală cu două
unghiuri drepte , atunci toate triunghiurile au suma unghiurilor egală
cu două unghiuri drepte.
,
Grupa a V- a Axioma paralelelor

V.(Axioma paralelelor a lui Euclid) Oricare ar fi dreapta a şi


punctul A exteroior acesteia, în planul determinat de dreaptă şi
punct, există cel mult o paralelă la dreapta a prin punctul A.
V. Negaţia axiomei paralelelor: Există o dreaptă a şi un
punct A exterior acesteia, astfel încât în planul determinat de
punct şi dreaptă, există cel puţin două paralele la dreapta a
prin punctul A.
Teorma 6. In planul determinat de dreapta a si punctul A, exterior acesteia, exista o
singura dreapta d, incidenta punctului A, paralela cu dreapta a.

⇒ Perechi de unghiuri congruiente


Teorema 7. In orice triunghi ABC suma unghiurilor este egala cu doua unghiuri drepte.
Teorema 8. Exista patrulatere cu suma unghiurilor egala cu patru unghiuri drepte.
Teorema 9. Orice patrulater Saccheri (Lambert) este dreptunghi.

Triunghiuri asemenea

Propozitii echivalente cu axioma paralelelor:


1. Exista triunghiuri asemenea
2. Postulatul lui Euclid. Doua drepte distincte dintr-un plan taiate de o
secanta formeaza cu aceasta unghiuri alterne de aceeasi parte a secantei
cu suma mai mica decat doua unghiuri drepte atunci, cele doua drepte se
intersecteaza de aceeasi parte a secantei.
3. Doua drepte paralele taiate de o secanta formeaza perechi de unghiuri
corespondente, ….congruente.
4. Prin orice punct din interiorul unui unghi exista o dreapta care
intersecteaza ambele laturi ale unghiului.
5. O perpendiculara si o oblica pe aceeasi dreapta sunt concurente.
6. Punctele unui semiplan situate la aceesi distanta de dreapta a sunt
coliniare.
7 Toate triunghiurile au aceesi suma a unghiurilor
8. Unghiul exterior unui triunghi este egal cu suma unghiurilor neadiacente
9. Unghiurile ascutite ale unui triunghi dreptunghic sunt complementare.
10. Teorema lui Pitagora
11. Mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente
11. Linia mijlocie a unui triunghi este congruenta cu jumatatea bazei
12. Diagonalele unui patalelogram il impart in doua triunghiouri congruente
13. Diagonalele unui paralelogram se injumatatesc
14. Prin trei puncte necoliniare se poate construi un cerc…..

S-ar putea să vă placă și