Sunteți pe pagina 1din 2

Deseuri industriale reciclabile

Conform legii, acestea sunt reprezinta deseuri metalice feroase si neferoase de hartie, cartoane, sticla, cauciuc,
mase plastice si textile. De asemenea, valorificarea este definita ca operatiunea de reprelucrare intr-un proces de
productie a deseurilor industriale pentru a fi reutilizate in scopul initial sau in alte scopuri.
Reciclarea deseurilor industriale are urmatoarele principii:
-

principiul utilizarii doar a acelor procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile, care nu
prezinta risc pentru mediu si pentru sanatatea populatia

principiul poluatorul plateste

principiul responsabilitatii producatorului

principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fara antrenarea unor costuri excesive

Detinatorii de deseuri reciclabile sunt obligati sa asigure strangerea, sortarea si depozitarea acestora, cu
respectarea normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, precum si reintroducerea lor in circuitul
productiei prin:
a) reutilizarea in propriile procese de productie
b) valorificarea pe baza de autorizatie emisa de Comitetul National pentru Reciclarea Materiala
c) predarea catre agentii economici specializati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile, pe baza
documentelor de provenienta
Destinatarii de deseuri industriale reciclabile au urmatoarele obligatii:
-

sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseuri industriale reciclabile sau in incinte special destinate


acestui scop

agentii economici care realizeaza operatii de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane
fizice isi pot desfasura activitatea doar in baza autorizatiei de colectare emisa de prefectura, cu avizul
primariei in care functioneaza agentii economici respectivi, pe baza dovezii ca detine spatiul si dotarile
corespunzatoare pentru depozitarea deseurilor colectate, precum si pe baza autorizatiei de mediu emisa
de Autoritatea Teritoriala pentru Protectia Mediului

Agentii economici care colecteaza deseuri industriale de la persoanele fizice sunt obligati sa le elibereze
acestora adeverinte de primire si plata, care trebuie sa contina anumite elemente prevazute de lege. Autorizatia de
colectare e valabila 1 an, cu posibilitatea prelungii pentru inca 1 an.
Autorizatia de colectare poate fi retrasa, suspendata sau anulata doar in conditiile prevazute de lege.
Activitatea de valorificare a deseurilor industriale reciclabile se poate desfasura doar in baza autorizatiei de
valorificare, pentru fiecare grup de deseuri industriale reciclabile. Autorizatia de valorificare este valabila 3 ani, cu
posibilitatea prelungirii.
Autorizarea din punctul de vedere al protectiei mediului a activitatii prin care se realizeaza operatiunea de
valorificare a deseurilor industriale reciclabile se face de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Nerespectarea prevederilor privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile atrage raspunderea
contraventionala sau penala, dupa caz. Deseurile industriale reciclabile a caror provenienta nu poate fi dovedita
sau care fac obiectul valorificarii sau a unor acte de comert neconforme cu legea se confisca si se valorifica, iar
contravaloarea lor se face venit la bugetul local unde s-a facut constatarea, daca n-au fost returnate celor in drept.

Transportul
periculoase

peste

frontiere

al

deseurilor/marfurilor

Prin legea 6/1991, romania a ratificat Conventia de sa Basel privind controlul transportului peste frontiera al
deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, din 1989. Conform acesteia, statele parti sunt obligate sa adopte
masurile necesare pentru ca gospodarirea deseurilor periculoase si a reziduurilor sa fie in concordanta cu normele
de protectie a mediului si sanatatii umane.
Statele nu pot autoriza transportul de deseuri periculoase catre un stare care nu e parte sau importul de la el.
Fiecare state parte se obliga sa interzica tuturor persoanelor aflate sub jurisdictia sa nationala sa transporte sau sa
elimine deseuri periculoase fara autorizatie sau fara sa fie abilitate.
Transportul peste frontiere poate fi autorizat doar daca:
-

statul exportator dovedeste ca nu are capacitatea tehnica pentru eliminarea acestor deseuri intr-un mod
eficient si rational

deseurile sunt solicitate ca materii prime pentru reciclare de statul importator

industria se conformeaza si altor criterii convenite de parti (cu conditia ca actul normativ sa nu contravina
obiectului conventiei)

Pentru ca un transport peste frontiere intre parti sa aiba loc, statul exportator trebuie sa informeze sau sa ceara
ca exportatorul sa informeze in scris autoritatile competente ale statului prin care deseurile periculoase urmeaza
sa treaca. Fiecare stat implicat trebuie sa raspunda in scris, acceptand transportul cu sau fara conditii, putand cere
si informatii suplimentare, sau pot refuza permisiunea pentru transport.
Statul exportator nu va autoriza inceputul transportului pana nu primeste instiintarea in scris de la statul
importator, plus dovedirea existentei unui contract intre exportator si eliminator, din care sa rezulte ca deseurile vor
fi eliminate in mod ecologic si rational. De asemenea, statul exportator trebuie sa primeasca instiintarea scrisa a
statelor de tranzit.
Este considerat trafic ilicit orice deplasare transfrontiera a unor deseuri periculoase sau a altor reziduuri, daca
aceasta s-a efectuat:
-

fara notificarea expresa a tuturor statelor interesate

fara instiintarea unui anume stat interesat sau cu instiintarea obtinuta prin declaratie falsa sau frauda

prin eliminarea deliberata a deseurilor periculoase cu incalcarea prevederilor conventiei si a principiilor


generale

De traficul ilicit se face raspunzator exportatorul sau producatorul. Statul exportator va trebui sa asigure
reimportarea deseurilor periculoase, daca nu e posibil sa le elimine in 30 de zile de cand a fost informat privind
existenta traficului ilicit.

http://www.scritub.com/geografie/ecologie/Deseuri-industriale-reciclabil44159.php

S-ar putea să vă placă și