Sunteți pe pagina 1din 1

1. In cadrul unui imprumut s-au emis 100.

000 obligatiuni, la o valoare nominala de 100


u.m.. Durata de viata a imprumutului este de 7 ani. Pretul platit de subscriitori pentru
achizitionarea unei obligatiuni este de 85 u.m.. Amortizarea imprumutului se face in rate
nuale constante, cu o rata a dobanzii la termen de 12%, in conditiile unei rate nominale a
dobanzii de 14%. Se cere sensibilitatea imprumutului
2. Se vinde un contract futures pe indicele japonez Nikkei, cu scadenta peste 90 de zile.
Cursul actual al indicelui este de 17830,3 puncte. Pretul de exercitiu este egal cu
valoarea teoretica a indicelui la scadenta. Daca rata dobanzii este de 13,9% pe an, iar
gradul de distribuire al dividendelor este de 14,3% se cere rezultatul operatorului daca la
scadenta cursul indicelui este 15600. Multiplicatorul este 10000 JPY.
3. O optiune cumparata, avand ca activ suport o actiune X, da un rezultat de 3 daca la
scadenta cursul este 10 si de 4 daca la scadenta cursul este 9. Care este rezultatul optiuni
pentru un curs mai mare decat pretul de exercitiu ?
4. Un portofoliu are urmatoarea componenta o pozitie long pe un call cu pret de exercitiu
10, o pozitie long pe un put cu pret de exercitiu 10, o pozitie short pe un put cu pret de
exercitiu 8 i o pozitie short pe un call cu pret de exercitiu 12. Prima pentru optiunea call
cumparata este 3, pentru optiunea call vanduta este 3,5, pentru optiunea put cumparata
este 4, iar pentru optiunea put vanduta este 5. Toate optiunile au acelasi activ suport (100
de actiuni X) si aceeasi scadenta. Determinati rezultatul detinerii acestui portofoliu daca
la scadenta, cursul este 9.
5. Se vinde o strategie strangle, cu pret de exercitiu PUT de 3,4, pret de exercitiu CALL
4,0, prima PUT 0,42 si prima CALL 0,45. La scadenta cursul este:
a) 2,6
b) 4,65
Se cere rezultatul pentru operator in cele doua cazuri.
6. Cursul actiunii X este de 350 u.m. Se cumpara 300 de actiuni, cu un depozit de garantie
de 35%. La scadenta, cursul este de 370. Se cere rata profitului pentru operator, in
conditiile unei rate a dobanzii de 9% pe an.
7. O societate isi majoreaza capitalul social cu 100.000 u.m. prin emitere de 1.000 actiuni
noi la valoarea nominala. Ea prezinta urmatoarea situatie: capital social = 100.000,
rezerve = 500.000. Presupunand ca rata rentabilitatii s-a mentinut constanta dupa
majorare (10%), iar un actionar vechi detine 10 actiuni, sa se calculeze efectele de
dilutie.
8. O societate isi majoreaza capitalul de la 6.000 la 11.000 de actiuni astfel: valoarea
nominala = 700, prima de emisiune = 50, valoarea unei actiuni inainte de majorare =
900.Se cere valoarea teoretica a dreptului de subscriere. Daca la bursa dreptul de
subscriere coteaza la 35 se cere pretul platit pentru o actiune noua de vechii si noii
actionari.
9. Societatea A a emis 250.000 actiuni cu valoare nominala de 15, profitul pe actiune este
3. Dividendul pe actiune este 1, in conditiile unui pret de piata de 20 pe actiune. Care
este valoarea indicatorului PER?

Tema trebuie trimisa la adresa de mail: catalina.handoreanu@fin.ase.ro pana la data


de 18.05.2012, ora 24.00.
Tema trebuie trimisa intr-un format compatibil cu Office 2004. (extensie .doc)