Sunteți pe pagina 1din 16

Curs: Prof.univ.dr.

Nicolae Dnil ASE - FABBV An 2 Seminar: Turcan Ciprian - Pagina 1


Prof.univ.dr. Vasile Dedu Disciplina: Produse si servicii bancare
Lect.univ.dr. Dan Costin Nitescu

1. Produse si servicii de trezorerie

Plasamente:

- Depozite cu dobanzi negociate in RON sau FCY (foreign currency): O/N, 1W, 1M, 3M, 6M, 12M, 24M...
- Depozite cu randament indexat sau depozite structurate - ofera clientilor posibilitatea de a obtine randamente mai mari prin
asumarea unui risc de piata. Cele mai cunoscute depozite sunt cele legate de evolutia unei piete financiare (market linked
deposit). Pentru investitorii institutionali si pentru companiile care detin volume mari de lichiditati, caracteristicile acestor
produse pot fi negociate:
Ex:
http://www.raiffeisen.ro/trezorerie/produse-structurate
http://ro.products.erstegroup.com/Retail/ro/Produse/Depozite_Structurate/Depozite_Structurate/index.phtml
http://ro.products.erstegroup.com/Retail/ro/Cautati/Cautati_un_produs/index.phtml

- Depozite Forward Forward - permite imbunatatirea managementului lichiditatii, oferind posibilitatea de a deschide depozite
la o data viitoare
Ex: https://www.citibank.ro/NOUL_citi/produse_si_servicii_ro.htm#tab2
- Plasamente in titluri de stat de pe piata primara sau secundara: instrumente ale pietei monetare sau cu venit fix
Ex: https://www.brd.ro/piete-financiare/piata-valutara-si-monetara/titluri-de-stat/
http://ro.products.erstegroup.com/Retail/ro/Produse/ObligauC5uA3iuni/Types/BCR_senior_bonds/Produs
e/index.phtml
- Plasamente in titluri de datorie pe termene scurte, medii si lungi emise de institutii private (titluri corporative)
- Produse - Note structurate: Cresterea randamentului pentru investitiile cu principal garantat poate fi obtinuta prin expunere la
diferite clase de active: cursul de schimb, actiuni marfuri, dobanzi, cos de valute, indici bursieri, fonduri mutuale etc. Note
Structurate sunt construite pe clasele de active mentionate mai sus, putand fi structurate in functie de nevoile specifice ale
clientului, de toleranta la risc si de viziunea de piata.
- Achizitionarea de unitati ale fondurilor de investitii locale sau globale
Ex: https://fundlab.credit-suisse.com/index.cfm?nav=list&livesearch=yes&p=*
- Tranzactionarea de metale pretioase in cont sau cu livrare fizica:
Ex: http://www.piraeusbank.ro/Trezorerie/Aurul-tau.html
http://ro.products.erstegroup.com/Retail/ro/Produse/Aur_/Aur_/index.phtml

Schimb valutar si protejarea fata de riscul de schimb valutar si riscul de rata a dobanzii:

- Tranzactii valutare spot si pre-spot negociate direct la agentie / sucursala, negociate prin telefon respectiv tranzactii
valutare online cu ajutorul unei platforme dedicate:
- Tranzactii valutare SPOT sau TODAY pe baza de ordine la curs limitat
- Tranzactii forward pe cursul de schimb - presupune cumprarea, respectiv vnzarea la o dat viitoare a unei sume n valut
la un curs stabilit la momentul ncheierii tranzaciei forward
Ex: http://www.bcr.ro/ro/corporate/companii/instrumente-financiare-derivate/forward-curs-schimb
- Tranzactii de tip swap valutar - tranzactii de schimb valutar incheiate simultan, de sens contrar, cu decontare la date de
valuta diferite, folosite in special pentru gestionarea lichiditatilor companiei
- Tranzactii valutare in marja avand drept garantie un depozit colateral constituit de catre client la banca cu posibilitatea unui
levier de 5-100:1
- Tranzactii swap pe rata dobanzii (Interest Rate Swap IRS)
- Tranzactii forward pe rata dobanzii (Forward Rate Agreement FRA)
- Optiuni pe rata dobanzii:
o Cap in baza unei prime, ofera protective impotriva cresterii dobanzii peste un anumit nivel permitand detinatorului
unei astfel de optiuni sa beneficieze de scaderile de dobanda
o Floor in baza unei prime, permite beneficierea de cresterea nivelului ratelor de dobanda concomitant cu
protejarea impotriva oricarei scaderi a cotatiilor pietei sub nivelul de exercitare a optiunii Floor.
o Optiuni Call sau Put inclusiv urmarirea unor strategii complexe cu optiuni valutare.
ASE - FABBV An 2 Pagina 2
Seminar 3: Produse si servicii de trezorerie

Ex: http://www.bcr.ro/ro/corporate/companii/instrumente-financiare-derivate/swap-curs-schimb
http://www.bcr.ro/ro/corporate/companii/instrumente-financiare-derivate/contract-swap-rata-dobanzii
http://www.bcr.ro/ro/corporate/companii/instrumente-financiare-derivate/optiune-curs-schimb
http://www.bcr.ro/ro/corporate/companii/instrumente-financiare-derivate/optiune-rata-dobanzii

Tranzactii directe in piata instrumentelor cu venit variabil, marfuri si alte instrumente derivate:
- Tranzactii directe (discretionare sau execution only) cu actiuni, indici, CFD-uri pe actiuni si indici, marfuri:
Ex: BCR TRADER:
- mai mult de 160 perechi valutare (incl. Aur si Argint spot),
- Forward FX, Optiuni FX
- mai mult de 7000 CFD-uri
http://ro.products.erstegroup.com/Retail/ro/BCR_Trader/Prezentare/index.phtml
BRD ANYMA ONLINE TRADING


https://www.brd.ro/piete-financiare/piata-de-capital/anyma-online-trading-platform/
https://www.brd.ro/piete-financiare/piata-de-capital/anyma-online-trading-platform/demo-anyma/
- Optiuni si structuri pentru protectia impotriva riscurilor aferente ratelor de dobanzi, pietelor de actiuni respectiv pietelor de
marfuri (petrol & produse petroliere, gaz & energie, metale pretioase & metale industrial, carbuni, fier, emisii de carbon si
agricultura & soft commodities)
Servicii de custodie:
- pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu
aceasta, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
- cercetare pentru investitii si analiza financiara si alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente
financiare;
- servicii in legatura cu subscrierea in baza unui angajament ferm

Servicii de depozitare
- pastrarea in conditii de siguranta a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) prin deschiderea, in numele fiecarui
OPC, de conturi de valori mobiliare si conturi bancare pentru decontarea tranzactiilor;
- controlul permanent, din punct de vedere al respectarii legalitatii, asupra operatiunilor societatilor de administrare a investitiilor;
- inregistrarea, verificarea, monitorizarea activelor pe care le detine un OPC; efectuarea platilor din contul OPC si
disponibilizarea instrumentelor financiare, numai la primirea instructiunilor corespunzatoare de la societatea de administrare a
investitiilor;
- certificarea valorii activelor totale si a activelor nete in baza documentelor specifice; certificarea numarului de investitori si a
valorii unitare nete, pentru fiecare zi lucratoare.Curs: Prof.univ.dr. Nicolae Dnil ASE - FABBV An 2 Seminar: Turcan Ciprian - Pagina 3
Prof.univ.dr. Vasile Dedu Disciplina: Produse si servicii bancare
Lect.univ.dr. Dan Costin Nitescu
Servicii emitenti
- servicii de decontare piaa spot i derivate pentru intermediari, subscriere oferte publice, distribuire dividende pentru emi teni,
distribuie uniti de fond inclusiv distribuie fonduri

Exemplu:
http://www.raiffeisen.ro/trezorerie/servicii-de-custodie-si-depozitare


https://www.brd.ro/piete-financiare/servicii-de-investitii-financiare/
2.Structura organizationala a unei trezorerii bancareVicepresedinte
Piete
Financiare
Trezorier
Chief Dealer
(Trading)
FX Dealing
Desk
MM Dealing
Desk
Fixed Income
Dealing Desk
Commodities,
Derivatives
Dealing Desk
Equities Desk
Head of
Treasury Sales
Vanzari Clienti
Institutionali
Vanzari
clientela
Corporate
Vanzari
clientela Retail
Head of Back
Office
Settlement
Officers /
Reglementari
tranzactii
Contabilitate,
Confirmari,
Reconcilieri
Head of
Research
Analisti
Middle Office
Managementul
Riscului si
Monitorizare
Contabilitate si
gestiunea
informatiilor
Securitatea
sistemelor

Treasury Sales Desk
Clienti
retail
Clienti
corporativ
i
Clienti
institution
ali
Analize si rapoarte de piata (FX, MM, FI, Equities, Commodities, Structured Products):
- Rapoarte zilnice de trezorerie
- Rapoarte saptamanale de trezorerie
- Rapoarte lunare si semestriale de trezorerie (Romanian Economic Outlook)
- Sinteze macroeconomice
- Rapoarte de companie (servicii de brokeraj
o https://www.brd.ro/piete-financiare/rapoarte-de-analiza
o http://www.raiffeisen.ro/media/noutati/analize-si-prognoze
o http://ro.products.erstegroup.com/Retail/ro/Produse/ObligauC5uA3iuni/S
ites/StirisiCercetare/index.phtml
Rolul trezoreriei intr-o banca:

Asigurarea unui nivel optim al lichiditatii si a
rezervelor
Plasarea activelor in exces la un nivel optim al
raportului dintre randament si risc
Minimizarea costurilor de finantare
Realizarea unui raport optim intre nevoile de
finantare si plasament
Gestiunea pozitiilor valutare si a riscurilor de
rata a dobanzii
Gestionarea eficienta a procesului de transfer al
preturilor produselor si serviciilor bancii
Realizarea in conditii optime a arbitrajelor,
tranzactiilor proprietare cat si in operatiunile de
market-maker pe piata interbancara.
Managementul asigurarii riscurilor
Gestiunea unei bune relatii cu agentiile de rating
si cu alte organisme externe de supraveghere
Cativa din factorii cheie in buna gestiune a activitatilor de
trezorerie reprezinta:
Calitatea membrilor ALCO (Asset & Liability
Committee),
Politica de finantare si creditare,
Politica ALM (Asset Liability Management),
Politica de investitii cat si aptitudinile traderilor /
dealerilor de a valorifica oportunitatile de piata
concomitent cu gestiunea eficienta a riscurilor
de piata,
Calitatea si eficienta controalelor si
supravegherii activitatilor din trezorerie
Performanta sistemelor informatice atat interne
cat si externe (platforme de tranzactionare,
brokeri, furnizori de informatii financiare, etc).

ASE - FABBV An 2 Pagina 4
Seminar 3: Produse si servicii de trezorerie

Rolul diviziei de investment banking Goldman Sachs - http://www.youtube.com/watch?v=l10j_hPSlpM
Descrierea rolului unui VP din cadrul diviziei investment banking G.S. - http://www.youtube.com/watch?v=-4abEwZfny4
Descrierea pe scurt a catorva pozitii din cadrul BNP Paribas CIB - https://www.youtube.com/watch?v=g-QZMW2zbhw

Front Office (Trading Desks & Treasury Sales Desks) responsabili cu tranzactionarea instrumentelor financiare in stransa legatura cu
politica si interesele strategice ale bancii:
Tranzactii interbancare cat si arbitraj cu clientela non-bancara (client retail, corporate si institutionali)
Gestiunea lichiditatii
Implementarea politicii de gestiune a activelor si pasivelor bancii (ALM)
Trading proprietar (FX, MM, FI, Actiuni, produse structurate si marfuri)
Mentinerea nivelului optim aferent rezervelor minime obligatorii (impuse de banca centrala) si nivelul optim al lichiditatilor
Raportari interne catre Middle Office, Back Office, structuri din departamentul intern de audit precum si catre alte autoritati sau
organe externe (Asociatia Pietelor Financiare, CNVM, AFS, BNR, etc)

Trading Day BNP Paribas Corporate & Investment Banking - https://www.youtube.com/watch?v=xuCCeLlodkk
Rolul unei institutii de brokeraj interbancar ICAP UK - https://www.youtube.com/watch?v=5hH77p_ksIQ
O zi din viata unui Voice Broker ICAP UK https://www.youtube.com/watch?v=ATlRemuKN_o

Middle Office responsabil cu functiuni de importanta maxima cum ar fi monitorizarea, masurarea, analiza si raportarea riscurilor catre
forurile de conducere ale bancii: consiliul de administratie, top managementul bancii respective ALCO - Asset & Liability Management
Committee.
Gestiunea riscurilor de piata
o Evolutia ratelor dobanzilor
o Evolutia perechilor valutare
o Evolutia preturilor la marfuri (metale, produse agricole, energie)
o Evolutia pietelor de actiuni locale, regionale si globale
Gestiunea lichiditatilor
Gestiunea riscurilor de contrapartida
o Gestiunea riscurilor de tara (dependente sau independente de actiunile si politicile bancii)

Rolul unui Risk Market Officer (Middle Office) Societe Generale CIB - https://www.youtube.com/watch?v=0mV2adaPSro
Rolul unui Operations / Middle Office Analyst Bank of America - http://www.youtube.com/watch?v=9T_yMDYXzmA
Rolul unui Counterparty Risk Analyst Credit Agricole -
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=dDeJBPVwTjM&NR=1


Back Office: - responsabil de livrarea, reglementarea, reconcilierea, plata, inregistrarea in contabilitate, informarea, monitorizarea si
revizuirea performantelor tuturor tranzactiilor desfasurate de catre personalul din Front Office (in principal dealeri interbancar si arbitrajisti
(treasury sales officers).
Coordonarea globala a structurilor din trezorerie in vederea asigurarii unei performante optime
Control intern asupra tranzactiilor derulate din trezorerie (din si spre), confirmari, controlul sistemelor de tranzactionare si plati,
suport in contabilizarea si reglementarea tranzactiilor
Asigura respectarea tuturor uzantelor, procedurilor si normelor interne ale bancii
Monitorizarea nivelului optim al lichidititatii precum si nivelul rezervelor minime obligatorii impuse de banca central
Suport catre consiliul de administratie al bancii, top management si ALCO
Suport in controalele de audit
Suport in monitorizarea si raportarea limitelor de credit (implementare si uzanta)Curs: Prof.univ.dr. Nicolae Dnil ASE - FABBV An 2 Seminar: Turcan Ciprian - Pagina 5
Prof.univ.dr. Vasile Dedu Disciplina: Produse si servicii bancare
Lect.univ.dr. Dan Costin Nitescu
Suport departamentelor de contabilitate si raportare financiara, cu privire la orice produs sau pozitii legate de trezorerie:
concetrarea riscurilor pe instrumente de tip SWAP, raportari de tip PV01 aferente instrumentelor financiare derivate, scadente
ale investitiilor, pozitii valutare, pozitiile aferente investitiilor detinute pentru vanzare sau investitiilor pastrate pana la scadenta,
concentrarea expunerilor, analiza riscurilor de piata cu ajutorul VaR sau alte instrumente / sisteme de evaluare a riscurilor.

Produse si servicii de trezorerie pe fiecare desk in parte

Money Market Desk insarcinat cu gestiunea activelor si pasivelor bancii din perspectiva operatiunilor pe piata monetara (rezerve
statutare, gestiunea lichiditatilor pe termen scurt, gestiunea rezervelor minime obligatorii, asigurarea finantarii operatiunilor zilnice,
gestiunea elementelor bilantiere):
certificate de trezorerie
efecte de comert (cu precadere in strainatate)
certificate de depozit
depozite interbancare
produse structurate
operatiuni repo si reverse repo
instrumente financiare derivate de tip caps/floors
derivative pe rata dobanzii: Interest Rates Swaps (IRS), Cross
Currency Interest Swaps (CIRS), Aranjamente forward pe rata
dobanzii (Forward Rate Agreement - FRA)
swaptions si alte instrumente financiare derivate pe rata
dobanzii
Foreign Exchange Market Desk insarcinat cu tradingul proprietar si
flow (arbitraje cu clientela non-bancara)
schimburi valutare spot
schimburi valutare la termen (forward)
swap-uri valutare
Optiuni
Fixed Income Market Desk angajat in tranzactionarea instrumentelor
pietei cu venit fix:
obligatiuni locale, regionale sau globale
obligatiuni municipale, corporative sau suverane
obligatiuni complexe (cu clauze indexate la rata inflatiei,
avand clauze de rascumparare, ABS, MBS etc)
alte instrumente financiare derivate
Equities and Commodities Market Desk angajat in arbitrajul cu clientii respectiv trading proprietar cu actiuni si marfuri:
actiuni, indici pe actiuni locale, regionale sau globale precum si instrumente financiare derivate ale acestora
marfuri: contracte futures avand ca suport: produse agricole, energie, metale pretioase
optiuni
unitati ale fondurilor de investitii
subscrieri la majorari de capital social sau listari la bursa (IPOs)
produse structurate
1

investiti alternative: fonduri ce investesc la randul lor in fonduri de hedging, sau fonduri ce urmaresc strategii complexe de
investitii in vederea obtinerii unui randament pozitiv indiferent de evolutia pietelor financiare (absolute return funds)


1
Exemple de produse structurate emise de ERSTE BANK:
http://www.bvb.ro/info/Structured_Investment_Products_Press_Conference%20%28ro%29.pdf
http://ro.products.erstegroup.com/Retail/ro/Produse/Produse_Structurate/Index_certificates/Site/Produse/index.phtml

Equities Market Desk BNP Paribas CIB


ASE - FABBV An 2 Pagina 6
Seminar 3: Produse si servicii de trezorerie

Descrierea activitatilor zilnice a unui angajat in pozitiile:
IRA, Fixed Income Capital Markets BNP Paribas CIB - http://www.youtube.com/watch?v=qk8DxoLYj0w
Global Equity and Commodity Derivatives BNP Paribas CIB - http://www.youtube.com/watch?v=lGvoHoIMGws
Capital Markets Trading Desk BNP Paribas CIB - http://www.youtube.com/watch?v=jqQeqtCwT2Q
Partea a II a: - Instrumente ale pietelor valutare Concepte de baza
Prin notiunea de piata valutara se intelege ansamblul relatiilor dintre cumparatorii si vanzatoriii de devize alaturi de intermediarii
acestor tranzactii. Sunt patru mari evenimente care au marcat evolutia pietei valutare: anul 1880 etalonul international aur, 1944
Acordul de la Bretton Woods, 1973 cursurile flotante si aparitia monedei unice europene la inceputul anilor 2000. Conversia
intre valute se realizeaza pe baza cursului de schimb valutar (curs FX) iar legatura dintre cursurile FX si instrumentele pietei
monetare este data de ratele dobanzilor, dobanzi ce reprezinta prin definitie pretul banilor exprimat in moneda respectiva.
Principalii factori care au contribuit la dezvoltarea pietei FX au fost: tendinta de liberalizare a comertului mondial, cresterea
ponderii finantarii internationale in tranzactiile comerciale, cresterea ponderii anumitor monede nationale in schimburile mondiale
(moneda unica europeana, dolarul canadian, dolarul australian, yuan-ul chinez sau realul brazilian. Factorii care influenteaza
cursurile de schimb valutare, sunt de natura economici (paritatea puterii de cumparare, ratele relative ale dobanzii, conditiile
economice, cererea si oferta de capital), politici conjuncturali si de natura umana (psihologica asteptarile pietei explicati cu
ajutorul teoriei reflexivitatii si analizei tehnice).
Cotatiile pentru valute constau intr-o moneda de baza (base currency) si o moneda cotata (counter currency). Cotatiile pot
fi directe (cand o unitate de moneda straina poate fi schimbata contra unei sume variabile a monedei interne), respectiv indirecte
(cand o unitate de moneda interna poate fi schimbata contra unei sume variabile de moneda straina). Cotatia indirecta = (1/cotatia
directa). Principalii actori ai pietelor valutare sunt in principal bancile comerciale si de investitii care pot face trading in nume
personal (trading proprietar), pot actiona in numele clientilor sau ca si formatori de piata (market makeri). Alaturi de inst itutiile
financiare, in pietele valutare pot fi deasemenea fonduri de investitii sau hedging, fonduri de pensii, case de brokeraj, companii ce
nu au ca obiect de activitate realizarea de tranzactii valutare (operatiuni de acoperire a riscurilor hedging sau operatiuni
comerciale) respectiv chiar investitori / traderi individuali sau simple case independente de schimb valutar.
Principalele instrumente ale pietelor valutare sunt:
Tranzactiile valutare: tranzactii spot respectiv tranzactii forward (directe sau prin swapuri valutare)
Produse derivate : aranjamente sintetice pe schimburi valutare (SAFE), contracte futures pe valute, swapuri pe
valute, optiuni
Functiile
Trezoreriei
Gestiunea
investitiilor si
a rezervelor
Gestiunea
lichiditatii
ALM -
Gestiunea
activelor si
pasivelor
Management
ul Riscurilor
Transfer
pricing
Vanzarea de
instrumente
financiare
derivate
Arbitraj
clientela
non-bancara
Adecvarea
capitalurilor
Originari /
structurari
de produse
derivate
Monitorizare
a riscurilor
Gestiunea
provizioanelo
r (valuta)
Curs: Prof.univ.dr. Nicolae Dnil ASE - FABBV An 2 Seminar: Turcan Ciprian - Pagina 7
Prof.univ.dr. Vasile Dedu Disciplina: Produse si servicii bancare
Lect.univ.dr. Dan Costin Nitescu
Prin tranzactii spot se inteleg tranzactiile are caror livrari sau reglementari se realizeaza de regula la 2 zile lucratoare dupa data
tranzactiei (sunt si exceptii) iar prin tranzactii forward livrarea se face la o data viitoare (definita in momentul tranzactiei).
Termeni specifici tranzactiilor valutare:
Exemplu de cotatie EUR / USD: 1.3250 - 1.3255
Big figure de regula cursul valutar este exprimat in 4, uneori 5 zecimale. Big figure se refera doar la primele doua
zecimale. De pilda in cazul acesta este 1.32
Valuta cotata in acest caz este USD
Valuta de baza in acest caz este EUR
Pips cea mai mica modificare de pret (0.0001) percentage in point
Spread diferenta intre cotatiile bid si ask.
Bid pretul la care market-maker-ul (formatorul de piata) este dispus sa cumpere valuta de baza ex: EURUSD 1,3250
Offer pretul la care market marker-ul este dispus sa vanda valuta de baza
Flat sau Square descrie situatia in care nu exista pozitii deschize (active) in piata. Ex: EURUSD 1.3255
Mine / Yours tranzactie perfectata Cumpar / Vand
Given / Paid se utilizeaza pentru raportarea activitatii
choice este utilizat cand un participant la piata doreste sa cumpere sau sa vanda valuta de baza la acelasi curs.
Tranzactii valuare de tip cross se refera la perechile valutare in care niciuna din valutele implicate nu reprezinta dolarul american
(USD).
Exista cateva reguli de calcul a tranzactiilor cross in functie de perechile valutare in discutie, si anume:
Cazul 1: o pereche valutara cotata direct (moneda de baza USD) si o pereche valutara cotata indirect (moneda de baza non-USD)
cotata fata de USD: se inmultesc partea stanga cu stanga iar partea dreapta cu dreapta.
Ex: USD/CHF 0.9075 0.9080 GBP/USD 1.62.33 1.6240 GBP/CHF 1.4731 1.4746

Cazul 2: ambele valute sunt cotate fata de USD (moneda de baza este USD): se impart partile opuse
Ex: USD/JPY 79.83 79.85 USD/CHF 0.9076 0.9078 CHF/JPY 87.94 87.96

Cazul 3: ambele valute sunt cotate indirect fata de USD (fata de o baza non-USD): se impart partile opuse.
Ex: GBP/USD 1.6233 1.6240 AUD/USD 1.0420 1.0425 GBP/AUD 1.5571 1.5585

Tranzactii forward (outright) directe se refera la tranzactiile intre doua partide de a schimba intre ele doua valute diferite la un
curs convenit astazi, cu livrare la o data viitoare predefinita.
Cursul forward outright = cotatia spot x
(


)
(


)
=
Cursul forward outright perioade lungi > 1 an = cotatia spot x
(


)

(


)


Punctele forward reprezinta diferentialul ratei dobanzii dintre cele doua valute implicate in tranzactie si cu ajutorul carora se
stabileste cotatia forward (adunandu-se / scazandu-se dupa caz din cotatia spot). Daca punctele forward se adauga la cursul spot,
atunci valuta de baza se tranzactioneaza cu o prima pe piata forward (adica rata dobanzii pentru valuta de baza este mai
ASE - FABBV An 2 Pagina 8
Seminar 3: Produse si servicii de trezorerie

scazuta decat cea a valutei cotate). In situatia inversa, cand punctele forward se scad, atunci putem spune ca valuta de baza se
tranzactioneaza cu un discount pe piata forward (rata dobanzii pentru valuta de baza este mai ridicata decat cea pe pentru
valuta cotata). Exista si situatia cand aceste puncte se tranzactioneaza in jurul paritatii (atat cu prima cat si cu discount) de pilda
-2/+2. In functie de cotatiile punctelor swap bid si ask, avem trei cazuri:
Bid < Offer punctele swap sunt pozitive si se tranzactioneaza cu prima
Bid > Offer punctele swap sunt neegative si se tranzactioneaza cu discount.
-3 / 1 sau 3/1 sau A/P punctele swap se tranzactioneaza astfel: in partea stanga cu discount si in partea dreapta cu
prima.

Cursul forward outright = cotatia spot + punctele forward
Punctele forward swap =
=cotatia spot x
(


)(


)
(


)

Aproximarea punctelor forward swap spot x diferentialul de dobanzi xAproximarea diferentialului de dobanzi


Prin swap FX se intelege o pereche de tranzactii valuare (o cumparare si o vanzare) pentru doua date ale valute diferite, dintre
care una este spot. Short dates (tranzactii swap cu termene mai putin de o luna):
O/N Overnight incepand de azi pana in prima zi bancara dupa ziua de azi
T/N Tommorow Next incepand cu prima zi bancara dupa ziua de azi pana a doua zi bancara dupa ziua de azi,
adica Spot
S/N - Spot Next incepand cu data Spot pana la prima zi bancara dupa Spot
S/W Spot One Week incepand cu data Spot pana la o saptamana dupa Spot.
Broken dates sau cock dates sau odd dates se refera la perioade intermediare intre termenele fixe (comune). In cazul datelor
anterioare spotului, regula de calcul a cursurilor forward este inversata: practic in loc de adunare a punctelor se scad punctele (si
viceversa), totodata inversandu-se bidul cu askul. Logica se inverseaza deoarece practic in acest caz si cotatia spot este de data
aceasta ce-a de-a doua cotatie ca timp iar cotatia forward prima.

Arbitrajul pe cursul forward si rata dobanzii (Covered interest arbitrage) se poate calcula exprima cu ajutorul formulelor:
Calcularea dobanzii pt moneda cotata =
[ (1+ rata dobanzii monedei de baza x

- 1 ] x
Calcularea dobanzii pt moneda de baza =
[ (1+ rata dobanzii monedei cotate x

- 1 ] xNotiuni de baza privind produsele financiare derivate
Curs: Prof.univ.dr. Nicolae Dnil ASE - FABBV An 2 Seminar: Turcan Ciprian - Pagina 9
Prof.univ.dr. Vasile Dedu Disciplina: Produse si servicii bancare
Lect.univ.dr. Dan Costin Nitescu
Printr-un instrument derivat se intelege un contract financiar intre doua sau mai multe parti, care deriva din valoarea viitoare a
unui activ de referinta. Exista in principal, 4 mari categorii de produse derivate tranzactionate in prezent: Contracte Forward,
Contracte Futures, Optiuni si Tranzactii swap.
Contractul forward
2
, reprezinta un acord intre doua parti, prin care acestea accepta sa cumpere, respectiv sa vanda o anumita
cantitate din activul de baza (o marfa, un instrument financiar guvernamental, o valuta sau un alt instrument financiar) la un anumit
pret, cu livrarea la o data viitoare, avand toate condiitile convenite in prezent: pret, cantitate, calitate, data reglementarii, obiectul
livrarii si orice alte conditii se impun. Pretul forward este compus din pretul spot si un anumit cost de derulare a contractului (cost
of carry).
Contractul futures reprezinta un acord de a cumpara sau de a vinde o cantitate specificata dintr-un activ denumit activ suport,
sau activ de baza (de exemplu, o marga sau un instrument financiar), la o data viitoare, la un pret predeterminat. Cand pretul
futures este mai mare decat cel spot, se spune ca intre cele doua preturi exista o relatie de tip contango (pretul futures se
tranzactioneaza cu prima fata de spot), daca pretul futures este sub pretul spot, atunci ele se spune ca exista o relatie de tip
backwardation (pretul futures se tranzactioneaza cu discount fata de spot), iar diferenta intre cele doua preturi (futures si spot) se
numeste baza.
Open interest este un indicator important in previziunea evolutiilor bursiere, in special in anumite momente cheie: spre sfarsitul
unui trend major, dupa inregistrarea unei cotatii maxime (cand odata cu scaderea pretului se inregistreaza si scaderea brusca a
open-interest-ului), in timpul range-ului (consolidarilor de pret) sau in timpul momentelor de inversiune (top sau bottom). Exista in
principal cateva situatii ce modifica sau nu nivelul open-interest, astfel
3
:
daca si cumparatorul si vanzatorul initiaza noi pozitii, Open Interest creste
daca si cumparatorul si vanzatorul isi lichideaza vechile pozitii, Open Interest scade
daca doar unul dintre ei lichideaza, in timp ce altul initiaza o noua pozitie, Open Interest ramane neschimbat.

Astfel, avem patru categorii de trenduri in functie mixul evolutiilor pretului, volumului si a Open Interest-ului:
Pret Volum Open interest Semnificatie
Creste Creste Creste Trend puternic ascendent
Creste Scade Scade Trend slab este posibila o corectie in curand
Scade Creste Creste Trend puternic descendent
Scade Scade Scade Trend slab este posibila o corectie in curand

Optiunea reprezinta un contract care confera detinatorului sau dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara (in cazul unei optiuni de
tip call), sau de a vinde (in cazul unei optiuni de tip put), un anmit activ denumit activ de baza, la un pret prestabilit, intr-o
anumita perioada de timp. Daca acest drept nu este exercitat in perioada de timp specificata, optiunea expira.
Contract Swap
4
reprezinta un instrument financiar derivat inchis, prin care participantii schimba riscul si avantajele aferente unor
obligatii contractuale de plata variabile sau fixe, cu riscul si avantajele aferente unor obligatii contractuale de plata fixe sau
variabile. Participantii sunt numai persoane juridice angajate in contracte de emisiune a instrumentelor financiare transferabile, cu
grad de rating diferit, contracte comerciale, plati in moneda nationala sau alte valute, precum si in activitati de arbitraj, hedging si
speculatie. Contractele swap nu au loc intre partenerii contractelor economice principale de vanzare / cumparare, ci separat, intre
acestia si un intermediar specializat care isi asuma separata riscul variatiei de pret. Deoarece asemenea contracte nu sunt
standardizate, ele nu se pot tranzactiona pe o piata organizata si reglementata, ci se negociaza individual (pe o piata OTC).
Principalele diferente intre produsele derivate tranzactionate la bursa si cele tranzactionate OTC, pot fi sintetizate in tabelul
urmator
5
:
Derivative tranzactionate la bursa Derivative tranzactionate OTC
Produse derivate disponibile: futures, optiuni si swap
Produse derivate tranzactionate intr-un ring
Produse derivate disponibile: futures si optiuni
Produse derivate tranzactionata pe o baza privata si

2
Baroga, C., Boboc, St., Popescu, V. Dictionar Englez Roman, Piata de capital, Termenii Esentiali, Editura Hrema, Bucuresti, 2003.
3
Sursa: http://bursier.ro/dea10/2009/02/18/volumul-si-open-interest/
4
Sursa: http://contabilitateafirmei.manager.ro/dictionar/contract_swat.htm
5
Reuters Introducere in studiul pietelor de obligatiuni, Seria Reuters pentru educatie financiara, Ed. Economica 2001. Pg 178
ASE - FABBV An 2 Pagina 10
Seminar 3: Produse si servicii de trezorerie

competitiv, prin strigare directa
Specificatii contractuale standardizate si publicate
Preturile sunt transparente si usor accesibile
Jucatorii de pe piata nu se cunosc intre ei
Orele de tranzactionare sunt publicate, iar regulile
bursei trebuiesc respectate.
Existenta unor case de clearing
Pozitiile se pot inchide si tranzactiona cu usurinta
Sunt putin contractele finalizate prin expirare sau
livrare fizica
Contractele pot fi tranzactionare de investitori
particulari.
negociate individual
Nu exista specificatii standard desi intrumentele cele
mai simple sunt curent intalnite (instrumente tip plain
vanilla)
Preturile nu sunt foarte vizibile
Jucatorii de pe piata trebuie sa se cunoasca intre ei
Piete 24/24h, 5 zile din 7, care sunt mai putin bine
reglementate
Pozitiile nu se pot inchide sau transfera cu usurinta
Majoritatea contractelor se finalizeaza prin expirare
sau prin livrare fizica
Utilizate de regula de marile corporatii, banci,
Tipuri de operatiuni
Operatiunile de acoperire Hedging presupun angajarea unei pozitii pe piata futures opusa fata de pozitia detinuta pe
piata cash (spot) pentru a inlocui temporar o tranzactie care urmeaza sa fie facuta pe piata cash spot) ca protectie impotriva
riscului ca pretul sa aiba o evolutie nefavorabila pe piata cash.
Operatiuni speculative speculatorii accepta sa preia riscurile celorlalti, riscuri peste medie, in speranta obtinerii unor
rentabilitati peste medie, in general intr-o perioada de timp relativ scurta.
Operatiuni de arbitraj consta in profitarea de diferentele dintre preturile existente pe piete diferite pentru aceeasi valoare
mobiliara prin vanzarea ei pe piata care are pretul mai mare si cumpararea simultana a acesteia de pe piata care are pretul mai
mic. Arbitrajorii indeplinesc functia economica de eficientizare a tranzactiilor cu instrumente financiare listate in cadrul mai multor
burse sau piete organizate in acelasi timp. Exemple: cumpararea unui contract pe un anumit produs, simultan cu vanzarea unui
contract pe acelasi produs, la aceeiasi bursa, dar cu luni de livrare diferite; cumpararea si vanzarea simultana a cate unui contract
pe acelasi produs cu livrarea in aceeasi luna, dar la burse diferite.
Utilitatea, limitele si riscurilor produselor financiare derivate
Chiar daca menirea lor este sa redistribuie riscurile pietei, utilizarea instrumentelor financiare derivate intr-un mod
necorespunzator, poate fi un factor de instabilitate atat la nivel individual cati si la nivel sistemic. In mod paradoxal, instrumentele
derivate, in anumite circumstante pot accelera volatilitatea, datorita speculatiilor intensive practicate de unii jucatori din paita.
Speculatia pura este inlesnita pe piata produselor derivate si datorita efectului ridicat de levier pe care le caracterizeaza. Dupa
cum profiturile se pot multiplica intr-un ritm spectaculos, la fel si pierderile. Perturbatiile si volatilitatea excesiva a activelui suport
pot duce la riscuri sau variatii brutale ale randamentelor in portofoliile celor ce le tranzactioneaza. Liberalizarea miscarii
capitalurilor, progresul stiintific si al comunicatiilor, lichiditatea la toate orele si accesul liber incepand de la cateva sute de dolari la
piete in timp real, sunt principalii factori ce fac ca lichiditatea, incertitudinea si volatifitatea sa creasca pe pietele fi nanciare. Chiar
daca riscurile asociate tranzactionarii produselor derivate nu difera foarte mult cu cele ale tranzactionarii produselor financiare
simple (actiuni / obligatiuni), ele totusi necesita unele metode mai speciale pentru evaluarea, stabilitrea si controlarea riscurilor
implicate. Trei mari factori pot genera sau creste aceste riscuri: lipsa transparentei din punct de vedere informational, lipsa
educatiei actorilor din piata financiara cu privire la utilizarea acestora, si folosirea inadecvata a acestor instrumente datorita
masurarii incorecte a riscurilor.
Principalele tipuri de riscuri intalnite in tranzactionarea instrumentelor financiare derivate sunt: riscul de credit (de contrapartida),
riscul de piata, riscul de lichiditate, riscul operational (include si alte riscuri cum ar fi: riscul juridic, riscul de reglementare, riscul de
impozitare, riscul contabil si riscul sistemic), riscul strategic (ce se refera la tranzactionarea cu parteneri inadecvati, costuri scapate
de sub control, interpretarea incorecta a solicitarilor clientilor, conduita antreprenoriala a traderilor din institutiile financiare).
Managementul riscului este o activitate complexa, multidirectionala si presupune parcurgerea unor etape, de regula in orice proces
de conducere. Aceste etape pot fi succesive sau simultane, ele reprezentand urmatoarele demersuri specifice
6
: intelegerea fiecarui
tip de risc, identificarea tuturor tipurilor de risc, evaluarea anticipata a riscurilor, definirea politicii de management a riscurilor,
determinarea limitelor de risc, stabilirea si implementarea procedurilor de management al riscurilor si controlul riscurilor.

6
Paraipan, L., Stanciu, C. Managementul financiar al riscului, Bursa Romana de Marfuri, Editura Adevarul, Bucuresti 2002
Curs: Prof.univ.dr. Nicolae Dnil ASE - FABBV An 2 Seminar: Turcan Ciprian - Pagina 11
Prof.univ.dr. Vasile Dedu Disciplina: Produse si servicii bancare
Lect.univ.dr. Dan Costin Nitescu
Tranzaciile FX Swap sunt operaiuni ce implic cumprarea i vnzarea simultan a unei sume ntr-o valut contra altei valute,
cu decontare ns la date diferite (spot vs forward) i la cursuri prestabilite (spot vs forward). Companiile apeleaz la astfel de
tranzacii pentru acoperirea necesarului de lichiditi pe termen scurt n valut pe care nu o are n prezent i pentru avantajul pe
care l ofer n privina eliminrii riscului de curs de schimb respectiv rat a dobnzii. Alternativele utilizrii unui astfel de contract
pentru o companie ce are de ncasat la scaden o anumit sum n valuta, sunt fie efectuarea schimburilor valutare la data
exigibilitii creanelor/datoriilor, expunndu-se astfel la riscul de curs de schimb, fie prin utilizarea unei linii de credit n valuta
concomitent cu realizarea unui depozit cu aceiai sum i scaden n RON. Avantajele tranzaciilor FX Swap rezid n faptul c
acoper compania att de riscul de curs de schimb ct i de riscul de rat a dobnzii, permind astfel realizarea unei gestiuni
optime a lichiditilor cu costuri reduse.
Contractele IRS (Interest Rate Swap) sunt utilizate de ctre companii n vederea gestionarii riscului de rat a dobnzii pentru
activele i pasivele purttoare de dobnzi fixe/variabile. Aceste tranzacii presupun un acord ntre companie i o contrapartid (de
regul o instituie de credit) n cadrul creia fiecare parte pltete sumele de plat aferente ratelor de dobnzi prestabilite, periodic
pe toat perioada contractual. Pentru a se evita riscul de credit, prile pot conveni ca plile s nu fie realizate la valorile
nominale ci doar la nivelul sumele nete. Avantajele utilizrii unui astfel de contract rezid n reducerea costurilor de finanare ct i
o mai bun protecie fa de riscul de rat a dobnzii. Exista mai multe categorii de instrumente swap:Swap-uri pe rate ale dobanzii
Interest Rate Swap, Swap-uri pe valute - currency swap si Swap-uri pe marfuri commodity swaps.
Contracte Swap pe rata dobanzii (Interest Rate Swaps IRSs) reprezinta o intelegere intre doua parti, prin care o parte este
de acord sa plateasca celeilalte o rata variabila a dobanzii (care depinde de nivelul ratelor dobanzii de pe piata), iar cealalta este
de acord sa plateasca primei parti o rata fixa a dobanzii. Fiecare plata a dobanzii se calculeaza in functie de aceeasi suma fixa de
bani care este denumita suma valoarea imprumutului suport (notional principal/ amount) al contractului swap. Aceasta este folosita
doar la efectuarea calculelor, nici o astfel de suma nu este platita de una din parti, celeilalte. Fiecare parte datoreaza celeilalte o
anumita suma de bani, asa incat, pentru a regla conturile, partea care datoreaza suma mai mare plateste celeilalte doar diferenta.
Nici un imprumut sau depozit de baza nu este afectat de swap, deoarece swap-ul este o tranzactie separata. Cel mai simplu tip de
IRS, este cunoscut sub denumirea de swap plain vanilla si implica plati de dobanzi fixe pentru plati de dobanzi flotante (fixed for
floating). Swap-urile floating floating mai sunt cunoscute si sub denumirea de basis swaps sau diff swaps.
Forward Rate Agreement (FRA) reprezint o ntelegere ntre dou pri, prin care se fixeaz rata dobnzii ce urmeaz a se
aplica unui mprumut (principalul) sau al unui depozit ce ncepe i se termin la o dat viitoare bine determinat. FRA nu
presupune un schimb de principal, dect diferena net ntre dobnda FRA i dobnda pieei la momentul expirrii contractului
FRA. Cnd se cumpra un FRA, este stabilit o rat a dobnzii pentru un credit iar cnd se vinde, se stabilete o rat a dobnzii
pentru un depozit.
Opiuni pe rata dobnzii:
Opiuni Cap: reprezint un contract pe rata dobnzii ce permite cumprtorului n schimbul unei prime pltite, s se protejeze
mpotriva unei creteri ale ratelor dobnzii peste un anumit nivel (aa numit nivel de exercitare Cap). Avantajele rezid n existena
unui singur cost (prima opiunii, fix i cunoscut de la nceputul tranzaciei) i pot acoperi o gam larg de scadene, valori i
preuri de exercitare.
Opiuni Floor: asemntoare opiunilor Cap, cu excepia c permite cumprtorului protejarea mpotriva unei scderi ale ratelor
dobnzii peste un anumit nivel (aa numit nivel de exercitare Floor).
Optiuni Collar: reprezint o combinaie ntre contractele Cap i Floor astfel c, n cazul unui mprumut, o opiune Collar ofer o
rat minim i maxim a dobnzii de pltit, iar n cazul unui plasament, opiunea ofer o rat minim i maxim a dobnzii de
primit. n general, preurile de exercitare sunt astfel concepute ncat s nu fie necesar plata unei prime.
Swaptions reprezint un contract ce ofer deintorului dreptul, nsa nu i obligaia de a cumpra sau a vinde un swap pe rata
dobnzii (IRS), n condiii prestabilite privind rata dobnzii, scadena, pltitorul de rat fix sau flotant, la sau pn la o anumit
dat convenit, cumprtorul achitnd o prim. n schimbul acestor drepturi, cumprtorul pltete vnztorului o prim iniial.
Exist dou variante de swaptions
7
:Payer swaption ofer dreptul deintorului la plata unei rate fixe a dobnzii i s primeasc
componenta flotant de la deintorul IRS-ului de referin (protecie mpotriva ratelor dobnzii n scdere), respectiv Receiver
Swaption- ofer dreptul deintorului la primirea unei rate fixe a dobnzii i s plteasc componenta flotant ctre deintorul
IRS-ului de referin (protecie mpotriva ratelor dobnzii n cretere).

7
Reuters Introducere in studiul pietelor monetare si valutare, Ed. Economica 2000. Pg 269
ASE - FABBV An 2 Pagina 12
Seminar 3: Produse si servicii de trezorerie

5.Aplicatii software utilizate in trezoreriile de banci
Microsoft Office Suite sau similar
Aplicatii pentru tranzactionare interbancara: Reuters 3000 Xtra +Spot Matching, EBS si Bloomberg
Aplicatii Back-Office: Kondor+, Misys Summit FT, Opics, Portia, Calypso, Murex
Platforme de tranzactionare: MT4, Autobahn Deutsche Bank, BARX Barclays
Aplicatii pentru instrumente financiare derivate: SuperDerivatives
Aplicatii Baze de date: FoxPro, Ms Access
Aplicatii utilizate in studii econometrice: Eviews, Statistica, SPSS, Matlab, Matchcad
Aplicatii in programare: VBA, Java, C++

Platformele de tranzactionare BARX Barclays Capital http://www.barx.com
Barclays Capital, divizie a grupului Barclays, ofera clientilor institutionali o platforma dedicata pentru fiecare clasa de active
respectiv piata in parte:
- Platforma FIXED INCOME - pentru operatiuni pe piata instrumentelor cu venit fix: obligatiuni guvernamentale
globale, derivative pe rata dobanzii, imprumuturi in , sau $, operatiuni Repo, MBS, obligatiuni municipal, note
structurate exotice, instrumente din pietele emergente, instrumente ale pietei monetare, obligatiuni raportate la rata
inflatiei, ETF-uri cu expunere in piata instrumentelor cu venit fix, respectiv obligatiuni convertibile in actiuni.

- Platforma FOREIGN EXCHANGE pentru operatiuni pe piata valutara: FX spot, forward, swap, optiuni
Site de prezentare respectiv Prezentarea platformei
- Platforma Futures pentru operatiuni cu contracte futures - 39 de burse, deschise 24/24h 5 zile din 7

- Platforma Commodities pentru operatiuni pe piata marfurilor

- Platforma Equities pentru operatiuni pe piata actiunilor

- Platforma Structured Products pentru operatiuni pe piata produselor structurate

- Platforma Money Markets pentru operatiuni pe piata monetara


Ecrane din platformele BARX

Functionalitati:
- Pre-Tranzactionare
- Analize
- Stiri
- Managementul expunerii
- Calendar economic
- Burse de valori si marfuri
- Piete locale
- Cursurile de schimb ale bancilor centrale


Tranzactionare:
- Rate in timp real
- FX Forward & Swap
- Ordine
- Depozite la termen &
Depozite Dual Currency
Post-tranzactionare:
- Rapoarte

Curs: Prof.univ.dr. Nicolae Dnil ASE - FABBV An 2 Seminar: Turcan Ciprian - Pagina 13
Prof.univ.dr. Vasile Dedu Disciplina: Produse si servicii bancare
Lect.univ.dr. Dan Costin Nitescu

Probleme - rezolvate model
Aplicatia 1: Fie urmatoarele cotatii pentru urmatoarele perechi valutare:
EUR/USD 1.3387-1.3388
USD/JPY 93.36- 93.37
GBP/USD 1.5419-1.5421
USD/CHF 0.9228-0.9230
USD/RUB 30.0669-30.0845
AUD/USD 1.0366-1.0368
NZD/USD 0.8487-0.8488
Calculati urmatoarele crossuri valutare: EUR/JPY, GBP/CHF, GBP/RUB, CHF/JPY, GBP/AUD ...
Rezolvare:
Reguli de calcul a tranzactiilor cross in functie de perechile valutare in discutie, si anume:
Cazul 1: o pereche valutara cotata direct (moneda de baza USD) si o pereche valutara cotata indirect (moneda de baza non-USD)
cotata fata de USD: se inmultesc partea stanga cu stanga iar partea dreapta cu dreapta.
Cazul 2: ambele valute sunt cotate fata de USD (moneda de baza este USD): se impart partile opuse
Cazul 3: ambele valute sunt cotate indirect fata de USD (fata de o baza non-USD): se impart partile opuse.
EUR / JPY

si

Cazul 1: Bid: 1.3387 x 93.36 = 124.98 Ask: 1.3388 X 93.37 = 125.00


GBP/CHF

si

Cazul 1: Bid: 1.5419 x 0.9228= 1.42286 Ask: 1.5421X 0.9230 = 1.42336


GBP/RUB

si

Cazul 1: Bid: 1.5419 x 30.0669 = 46.3602 Ask: 1.5421 x 30.0845 = 46.3933


CHF/JPY

si

Cazul 2: Bid: 93.36 : 0.9230 = 101.15 Ask: 93.37 :0.9228 = 101.18


GBP/AUD

si

Cazul 3: Bid: 1.5419 : 1.0368 = 1.4872 Ask: 1.5421 : 1.0366 = 1.48765Aplicatia 2: Calculati cursul forward outright EURUSD avand in vedere ca rata dobanzii la 31 zile la EUR este de 3.25% iar la
USD (31 zile) este de 2.75. Cursul Spot este de 1.3218.
Rezolvare:
Forward outright = spot x

= 1.3218 x

= 1.3218 x

Forward outright = 1.32123


Aplicatia 3: Pentru exemplul de mai sus, calculati punctele swap:
ASE - FABBV An 2 Pagina 14
Seminar 3: Produse si servicii de trezorerie

Rezolvare: Punctele forward swap = cotatia forward outright spot = 1.3212-1.3218 = - 6 puncte
Sau: Punctele forward swap = spot x
(

)
(

)
= 1.3218 x
(

)
(

)
1.3218 x

=
= -5.6752 puncte = aprox minus 6 puncte

Aplicatia 4:
Care este pretul platit de dvs daca doriti sa cumparati un certificat de depozit in EUR emis pe 182 zile cu o valoare initiala de emitere de
3.000.000 EUR si cu o rata a cuponului de 3.33% p.a.. Dvs doriti sa cumparati certificatul de depozit din piata secundara dupa emitere,
mai exact la 127 de zile ramase pana la scadenta, stiind ca randamentul curent cerut pe piata este de 3.78% p.a.. Calculati si
randamentul aferent perioadei de detinere a certificatului de depozit.
Rezolvare:
Suma la scadenta = 3.000.000 x (1+(0.0333 x

= 3.050.505,5 EUR
Suma platita pe piata secundara in ziua 55 de la emitere =

= 3.010.362,32 EUR
Randamentul aferent perioadei de detinere =


=

= 3.78%.

Aplicatia 5:
Aflati echivalentul randamentului real (true yield) a unor instrumente monetare cu discount denominate in GBP cu scadenta la 92 zile,
avand rata discontului cunoscuta de 4.3257 % pe an.
Rezolvare:
Randamentul real =

(


)
=

)
4.3734% pe an.

Aplicatia 6:
Sunteti trezorierul unei companii farmaceutice si doriti sa va protejati compania de o eventuala crestere a ratelor dobanzii in cazul unui
credit deja contractat la o alta banca (cu o rata a dobanzii variabile EURIBOR + 0.75 puncte). In acest sens, ati contactat o banca care va
poate oferi protectia printr-un aranjament pe rata dobanzii (FRA) pe 6 luni (180 zile), cu rata contractuala de 4.44% p.a. la suma de
8.000.000 EUR. In ipoteza ca la data reglementarii (fixing date) contractului FRA, EURIBOR-ul ar fi 5.55%, care va fi valoarea
contractuala a FRA-ului? Datorati sau veti avea de primit o suma de bani din partea bancii care va este contrapartida? Dar in ipoteza in
care EURIBOR ar fi 3.33%?
Rezolvare:
Varianta A: EURIBOR = 5.55% p.a.
Valoarea contractual a unui FRA = principal x (


(


)

Curs: Prof.univ.dr. Nicolae Dnil ASE - FABBV An 2 Seminar: Turcan Ciprian - Pagina 15
Prof.univ.dr. Vasile Dedu Disciplina: Produse si servicii bancare
Lect.univ.dr. Dan Costin Nitescu
Valoarea contractual a unui FRA = 8.000.000 x (

)
= 8.000.000 x

= - 43.201,18 EUR
Rezultatul fiind negativ, inseamna ca trezorierul corporatiei va incasa de la banca suma de 43.201,18 EUR
Varianta B: EURIBOR = 3.33% p.a.
Valoarea contractual a unui FRA = principal x (


(


)

Valoarea contractual a unui FRA = 8.000.000 x (

)
= 8.000.000 x

= 43.672,85 EUR
Rezultatul fiind pozitiv, inseamna ca trezorierul corporatiei datoreaza suma de 43.672,85 EUR bancii sale care ii este contrapartida

Aplicatia 7:
Fie urmatorul certificat de depozit ce ofera cupoane multiple (semianuale). Valoarea nominala este de 100.000 USD, cupon anual de
4.4%, iar pana la urmatorul cupon mai sunt 26 zile din cele initiale de 180 zile. Tinand cont ca pana la scadenta, emintentul va plati in total
6 cupoane (cupon 1 pentru 183 zile, cupon 2 pentru 182 zile si cupon 3 pentru 181 zile cupon, cupon 4 pentru 185 zile, cupon 5 pentru
179 zile, cupon 6 pentru 185 zile), calculati care ar fi pretul certificatului de depozit in prezent. Randamentul cerut de piata in prezent este
de 3.89% pe an.
Rezolvare:
Pretul =

(


) (


) (


) (


) (


) (


)

+(


) (


) (


) (


) (


) (


)

+(


)(


)(


)(


)(


)
+(


)(


)(


)(


)
+(


)(


)(


)
+(


)(


)
+(


)
=

)(

)(

)(

)(

)(

)
+
+

)(

)(

)(

)(

)
+
+

)(

)(

)(

)
+

)(

)(

)
+
ASE - FABBV An 2 Pagina 16
Seminar 3: Produse si servicii de trezorerie

+

)(

)
+

)
=
=


=
= 103.165,81 USD Deci, valoarea cert. de dep. pe piata sec.avand 26 de zile ramase pana la urmatorul cupon este de 103.165,81 USD.

Parker, Phillip, Mastering ACI Dealing Certificate, ACI Financial Markets Association, Prentice Hall, Pearson Education, 2003
Phoon Chiong Tuck, ACI Board of Education ACI Dealing Certificate A study guide and ACI Singapore, 2010
Radut, Radu, Principii de creditare. Analiza clientului, Institutul Bancar Roman, 2006
Reuters Introducere in studiul pietelor de obligatiuni, Seria Reuters pentru educatie financiara, Ed. Economica 2001.
Reuters Introducere in studiul pietelor monetare si valutare, Ed. Economica 2000
Reuters Introducere in studiul produselor financiare derivate, Seria Reuters pentru educatie financiara, Ed. Econ.2001.
Stancu, I. Finante, , Ed a III a, Editura Economica 2002 Pg 507
Steiner, Robert, Mastering Financial Calculations, ACI Institute, Prentice Hall, Pearson Education, 1998
Turcu, Ion, Operatiuni si contracte bancare, Editura Lumina Lex, 1994
Ungurean, Pavel, Banking Produse si operatiuni bancare, Editura Dacia 2001

*** Certificatul Bancar European EFCB Modulul B Clienti si produse bancareInstitutul Bancar Roman, 2006
*** The Financial Markets Association, (2009), Eonia Swap Index The derivatives market reference rate for the Euro, source:
http://www.aciforex.org/d\ocs/misc/20091112_EoniaSwapIndexbrochure.pdf
*** youtube.com diverse videoclipuri prezentate pe parcursul seminarului

Bibliografie

Baroga, C., Boboc, St., Popescu, V.
Dictionar Englez Roman, Piata de
capital, Termenii Esentiali, Editura
Hrema, Bucuresti, 2003
Daneti, Luminita, Analiza financiara in
creditare, Institutul Bancar Roman, 2006
Danila, Nicolae, Anghel Lucian, Radu
Alina, Boitan Iustina, Bistriceanu Gabriel,
Sinca Florin, Corporate Banking.
Produse si servicii bancare corporate,
Editura Economica 2010
Danila, Nicolae, Anghel Lucian, Sinca
Florin, Retail Banking Produse si
servicii bancare retail, Editura
Economica 2012
Dedu Vasile, Enciu Adrian, Ghencea
Stanel, Produse si servicii bancare:
corporate si retail bancar principii si
tehnici de analiza, creditare,
monitorizare, trezorerie si plati
electronice, Editura ASE, 2008, cap 3, 4
si 5.
Finance Trainer - Curs ACI Dealing
Certificate modulul FX Markets
Olteanu, Alexandru, Management
bancar, Editura Dareco 2003