Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme rezolvate

Problema 1. Determinati covarianta si corelatia dintre actiunile unui parc de distractie si a unui
statiune dedicata skiatului in conditiile in care se cunosc urmatoarele informatii :

State of weather

Probability

Very Cold
Cold
Average
Hot

0.1
0.3
0.4
0.2

Return on
amusement
park stock
-15%
-5%
10%
30%

Return on ski
resort stock
35%
15%
5%
-5%

Rezolvare:
E(RA) = 0.1 (-0.15) + 0.3 (-0.05) + 0.4 (0.10) + 0.2 (0.30) = 7.00%
E(RS) = 0.1 (-0.35) + 0.3 (0.15) + 0.4 (0.05) + 0.2 (-0.05) = 9.00%

A = 0.1(-0.150 - .07 ) 2 + 0.3(-0.050 - .07 ) 2 + 0.4(0.10 - .07 ) 2 + 0.2(0.30 - .07 ) 2 = 14.18%


S = 0.1(0.350 - .09 ) 2 + 0.3(0.150 - .09 ) 2 + 0.4(0.050 - .09 ) 2 + 0.2(-0.050 - .09 ) 2 = 11.14%

COV xy

n
i 1

probi X i E ( R X ) Yi E ( RY )

Covarianta dintre parcul de distractie si statiunea de ski:

CovAS = 0.1(-0.150 - .07)(0.350 - .09) + 0.3(-0.050 - .07)(0.150 - .09)


+ 0.4(0.10. - .07)(0.050 - .09) + 0.2(0.30 - .07)(-0.050 - .09) = - 0.0148
De interpretat covarianta negative ( actiunile tind sa se miste in directii diferite).
Corelatia

Corr XY =

Cov XY
X Y

Corelatia dintre parcul de distractie si statiunea de ski:

Corr XY =

Cov XY

X Y

- 0.0148
= - 0.93746
(0.1418) (0.1114)

Problema 2. Pe o pia financiar sunt cotate numai 2 active financiare C i D, caracterizate prin
urmtorii indicatori:
Rentabiliti observate
Capitalizare bursier (CBi)
Risc (i)
RC = 10%
3%
1.000.000
RD = 14%
7%
3.000.000
Coeficientul de corelaie CD = 0,4; C = 0,45; D = - 0,2; M = 5,5924%.
a) Determinai rentabilitatea i riscul portofoliului pieei;
b) Determinai rentabilitile estimate pentru cele dou active conform modelului de pia i
comparai cele dou valori cu rentabilitile observate, cunoscnd c valorile indicatorilor
sunt C = 0,05 i D=0,15.
R(1/4C+3/4D) = 1/4RC+3/4RD
VAR (1/4C+3/4D) = VARc+3/4 VARd + 2*1/4*3/4*CovarCD = 0.004215 = 6.49%^2
Rm = 10%*1/4 + 14%*3/4 = 13%
VARm =
cd= cd/ c* d = 0.4
cd = 0.00084
Rce = 0.05 + 0.45*13% = 10.85%
Rde = 12,4%
Problema 3. Modelul CAPM
S se determine rentabilitatea ateprat a titlului X pentru ziua curenta tiind c rata de
rentabilitate fr risc este estimat la 6%, rata de rentabilitate estimat pe piaa de capital este de
15% ia coeficientul de volatilitate al titlului X este 1,2. In conditiile in care rentabilitatea
inregistrata pe piata in ziua curenta a titlului X este de 20%, care este decizia pe care o luati, dar
daca este 18%.
Modelul CAPM
E(Rx) = Rf + *(E(Rm)-Rf)
E(Rx) = 6% + 1.2*(15%-6%) =19,5%
Problema 4. Rentabilitatea i riscul unui portofoliu de dou titluri
S se calculeze rentabilitatea i riscul unui portofoliu de dou titluri dac se cunosc urmtoarele:

Probabilitatea
5%
10%
20%
30%
20%
10%
5%

Rentabilitatea
actiunii A (Ra)
-2%
2%
6%
11%
16%
20%
24%

Rentabilitatea
aciunii B (Rb)
16%
14%
10%
9%
8%
4%
2%

Portofoliul este format din titluri A n proporie de 60% (xa) i titluri B n proporie de 40%(xb).
Rezolvare:
Rentabilitatea portofoliului
Ra = pi*Rai=11%
Rb = pi*Rbi=9%
Rp = 60%*Ra+ 40%*Rb = 0.6*11%+9%*0.4 =10.2%
Riscul portofoliului:
2Ra = pi*(Rai-E(Ra))2 =0.05*(-2%-11%)2+0.1*(2%-11%)2 + 0.2*(6%-11%)2 + 0.3*(11%11%)2 + 0.2*(16%-11%)2 +0.1*(20%-11%)2 + 0.05*(24%-11%)2 = 43.1%2
2Rb = pi*(Rai-E(Ra))2 =0.05*(16%-9%)2+0.1*(14%-9%)2 + 0.2*(10%-9%)2 + 0.3*(9%-9%)2
+ 0.2*(8%-9%)2 +0.1*(4%-9%)2 + 0.05*(2%-9%)2 = 10.3%2
RaRb=pi*(Rai-E(Ra))*(Rbi-E(Rb))=0.05*(-2%-11%)(16%-9%)+0.1*(2%-11%)(14%-9%) +
0.2*(6%-11%)(10%-9%) + 0.3*(11%-11%)(9%-9%) + 0.2*(16%-11%)(8%-9%) +0.1*(20%11%)(4%-9%) + 0.05*(24%-11%)(2%-9%) = -20,1%2
2Rp = xa2 2Ra + xb2 2Rb+2xaxb RaRb=0.6*0.6*43.1%2+0.4*0.4*10.3%2+2*0.6*0.4*(20,1%2) =6,898%2 , si de aici Rp=3,63%
Problema 5. Rentabilitatea i riscul unui portofoliu de dou titluri
S se determine rentabilitatea i riscul uni portofoliu format astfel:
titlul
ponderea
Rentabilitatea
Riscul (R)
A
B

40%
60%

Rezolvare:
Rp=0,4*10%+0,6*8%=8,8%

10%
8%

3%
2%

Coeficientul de
corelatie
0.3

2Rp = xa2 2Ra + xb2 2Rb+2xaxb RaRb = 2Rp = xa2 2Ra + xb2 2Rb+2xaxb Ra
Rb*RaRb= 0.4*0.4*9%2+0.6*0.6*4%2+2*0.4*0.6*0,3*3%*2%=5.76%2
Rp=2.4%