Sunteți pe pagina 1din 2

Standarde minimale de redactare a lucrarilor stiintifice pentru absolventii

Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei


A. LUCRAREA DE LICENTA - are drept scop esential acela de a-i permite
studentului/absolventului sa faca dovada unor COMPETENTE dobandite in timpul
facultatii, si anume:
sa caute/identifice informatia RELEVANTA in raport cu titlul temei de licenta;
sa evalueze, sa selecteze, sa SINTETIZEZE, si sa ierarhizeze principalele aspecte
tematice si teorii relevante, intr-o maniera coerenta si sistematica, cu trimiteri
complete la surse, inclusiv baze de date sau pagini web;
sa TRANSFERE informatiile teorice a) intr-un design de cercetare corect elaborat
sau b) intr-un set de aplicatii practice relevante prin raportare la tema aleasa
sa prezinte in fata membrilor comisiei continutul final al lucrarii, intr-un mod
clar, coerent, convingator.
Lucrarea de licenta va avea urmatoarea structura orientativa:
1. Cuprinsul lucrarii (pe capitole, subcapitole, sectiuni, subsectiuni).
2. Introducere sau motivatia alegerii temei.
3. Prezentarea continutului teoretic pe capitole distincte (o descriere analitica
proprie a principalelor concepte continute in titlul lucrarii).
La finalul fiecarui capitol se vor formula succint concluziile referitoare la
continutul acestuia si eventualele conexiuni cu continutul celorlalte capitole
(maxim 1-2 pagini). Partea teoretica nu va depasi 2-3 capitole!
4. Partea aplicativa care, in functie de domeniul de studii/specializare poate
include: a. Proiectul unui design de cercetare si organizarea cercetarii (fara
obligativitatea derularii propriu-zise a cercetarii);
Se vor preciza:
i. scopul cercetarii;
ii. ipotezele cercetarii si fundamentarea lor teoretica;
iii. metodologia si organizarea cercetarii: - metodele si instrumentele de cercetare
folosite (descrierea si argumentarea alegerii lor); - lotul de subiecti (scurta
descriere)/baza de cercetare si/sau documentare; - modul de culegere si
inregistrare a datelor; - modalitatea de prelucrare a datelor; - modul cum vor
putea fi valorificate si interpretate rezultatelor obtinute.
b. Aplicatii practice (studii de caz, proiecte de interventie, studii comparative,
instrumente de evaluare etc.) care au rolul de a demonstra capacitatea
studentului de a transfera cunostintele/informatiile teoretice in practica specifica
domeniului sau specializarii.

5. Concluzii finale
6. Bibliografia generala (inventarierea tuturor titlurior folosite in redactarea
lucrarii, in ordinea alfabetica a autorilor; la finalul bibliografiei vor fi trecute si
bazele de date sau paginile web accesate) vor fi consultate i prezentate minim
20 de titluri (articole, carti, reviste, studii), inclusiv in limbi de circulaie
internaionala.
7. Anexe (daca este necesar).
Nota: Numarul optim de pagini al lucrarii de licenta: 40-45 de pagini, fara anexe!!