Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA

FACULTATEA DE MECANIC
DEPARTAMENTUL MAINI MECANICE, UTILAJE I TRANSPORTURI
CATEDRA DE TEHNOLOGIE MECANIC
Bd. Mihai Viteazul, nr. 1, sala 132
Tel. 0256-403591, Fax: 0256-403523

Tematica pentru admitere la ciclul master


MANAGEMENTUL CALITII PROCESELOR TEHNOLOGICE
SEPTEMBRIE 2011
1

Calitate, asigurarea calitii, managementului calitii

Sisteme de management, standarde

Managementul organizaiilor

Auditare i certificare

Strategii i politici organizaionale

BIBLIOGRAFIE
[ 1 ] SR EN ISO 9000:2006
[ 2 ] SR EN ISO 9001:2008
[ 3 ] SR EN ISO 9004:2010
[ 4 ] SR EN ISO 19011:2003
[ 5 ] Referine web: www.iso.org (general guidance)
www.tc176.org (interpretations)
www.iso.org/tc176/sc2 (ISO 9000 Introduction and Support package)