Sunteți pe pagina 1din 5

1 IOAN

Ghid de studiu / Lec]ia 5


Dragostea lui Dumnezeu ntrupat`
Comentariu la 1 Ioan 3:1-24
n acest capitol stimulativ, ca [i n cele dou` care urmeaz`, suntem ndruma]i
cu mare grij` de apostolul Ioan cu privire la umblarea credinciosului. Este ca [i cum
aproape c` l-am auzi pe b`trnul apostol spunnd: Fi]i foarte aten]i! Este foarte
important pentru s`n`tatea voastr` spiritual` s` acorda]i toat` aten]ia la ceea ce
Duhul v` va spune prin aceast` epistol`.
n aceast` lec]ie, Ioan a[az` o temelie puternic` a dragostei lui Dumnezeu, ca
fundament pe care s` fie zidit` via]a cre[tin`. Noi avem tendin]a de a considera
via]a cre[tin` drept rezultatul unui efort propriu. Efortul propriu este o tr`s`tur`
fireasc` a naturii umane, care poate fi ns` d`un`tor cre[tinilor pentru c` dorin]a
sincer` din inima fiec`rui credincios este s` se p`streze ntr-un chip vrednic de
Domnul, ca s`-I fie pl`cut n orice lucru, aducnd roade n tot felul de fapte (Col.
1:10). De multe ori uit`m c` rezultatul final al faptelor noastre este c` noi primim
slava, nu Domnul. Nu ne d`m seama c` nf`ptuind un lucru sau altul prin noi n[ine
ne ndep`rt`m de El, n timp ce dependen]a total` de El (sau r`mnerea n El) duce
la o rela]ie personal` din ce n ce mai strns` cu El.
De asemenea, este posibil s` nu n]elegem c` efortul propriu se afl` n opozi]ie
cu credin]a, la fel cum ncercarea de a-]i g`si singur drumul spre cer se afl` n opozi]ie
cu acceptarea pur [i simplu a mntuirii n Hristos, mul]umind pentru ea, dup` care s`
ncepi s` tr`ie[ti bucuros, ca un copil al lui Dumnezeu!
Tocmai aceast` caracteristic` fireasc` a omenirii, efortul propriu, a dus la
c`derea primului cuplu. Vicleanul [arpe i-a ispitit s` fac` ceva care p`rea a fi bine, s`
fie [i ei ca Dumnezeu, cunoscnd binele [i r`ul (Gen. 3:5). Din nefericire, Adam [i
Eva au sc`pat din vedere c` acest lucru nsemna de fapt nesupunere direct` fa]` de
porunca iubitorului lor Creator (Gen. 3:11) [i exprima nencredere n resursele lui
Dumnezeu pentru ei. El le d`duse tot ceea ce le trebuia pentru mplinirea lor fizic` [i
spiritual`, dar ei au ac]ionat dup` propria lor voin]` pentru a primi ceva ce [arpele ia convins c` le lipsea. Dac` ei ar fi avut ncredere n Dumnezeu (dac` L-ar fi crezut)
[i ar fi dovedit aceasta prin supunerea fa]` de poruncile Sale (ceea ce depindea de
ei), noi n-am mai fi avut acum nevoie de un Mntuitor care s` ne elibereze de
consecin]a faptului c` am ac]ionat potrivit voii noastre, nu voii Lui.
Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce ne trebuie, [i calea Lui este iubirea. Apostolul
Pavel explic` acest lucru n termeni foarte simpli: ...a[a nct Hristos s` locuiasc` n
inimile voastre prin credin]`, pentru ca avnd r`d`cina [i temelia pus` n dragoste,
s` pute]i pricepe mpreun` cu to]i sfin]ii (credincio[ii) care este l`rgimea, lungimea,
Community Bible Study International - All rights reserved

adncimea [i n`l]imea [i s` cunoa[te]i dragostea lui Hristos, care ntrece orice


cuno[tin]` ca s` ajunge]i plini de toat` plin`tatea lui Dumnezeu (Efeseni 3:17-19).
Ioan ncepe acest capitol cu urm`torul gnd despre iubire: Vede]i ce dragoste
ne-a ar`tat Tat`l, s` ne numim copii ai lui Dumnezeu, [i suntem! (v. 1). Apoi
continu` s` vorbeasc` despre ceea ce ar trebui s` facem: Oricine are n`dejdea
aceasta n El, se cur`]e[te, dup` cum El este curat (v. 3).
Ajungem la acest lucru ncrezndu-ne n Dumnezeu, mai mult dect prin efort
(Efeseni 2:8-9), prin ceea ce suntem n Hristos (Col. 1:27). ns` nseamn` aceasta s`
nu facem nimic? Dimpotriv`, apostolul Pavel afirm` n 2 Petru 1:3-11 c` trebuie s`
ne d`m toat` str`duin]a! Diferen]a const` n faptul c` vom depune tot efortul prin
puterea lui Hristos (prin credin]`) [i nu prin noi n[ine! Exist` o posibilitate u[oar` de
a verifica prin care din cele dou` puteri ac]ion`m: Ioan spune c` atunci cnd lucr`m
prin puterea Lui, nu p`c`tuim (v. 9-10). Cu alte cuvinte:
Atunci cnd ispita bate la u[a vie]ii mele,
Dac`-i deschid, a[ putea s`-i cedez (pentru c` eu sunt slab).
Dac`, prin credin]` l las pe Hristos s` r`spund`, El va spune Nu ispitei (pentru
c` El e puternic).
Cnd am nevoie de putere s`-mi duc la cap`t sarcina,
Dac` fac totul prin propriile mele puteri, rezultatul la care ajung este limitat.
Dar dac` m` bizui pe t`ria Lui, atunci noi (eu [i El) vom avea la dispozi]ie
puterea de nenvins a nvierii Lui (Efeseni 1:19, Filip. 3:10, Col. 1:11).
Cnd sunt chemat s`-l iubesc pe cel pe care nu l-a[ iubi
Nu voi reu[i, pentru c` dragostea mea este m`rginit`.
Dar dac` m` bizui pe dragostea Lui, voi putea nf`ptui lucr`rile dragostei (v.
17).
Este a[a cum a spus Domnul Isus nsu[i: Cine r`mne n Mine, [i n cine
r`mn Eu, aduce mult`
road`; c`ci desp`r]i]i de mine nu pute]i face nimic (Ioan 15:5).
Dac` crezi c` aceasta nseamn` c` acum urmeaz` s` st`m [i s` ne odihnim, n
timp ce Hristos lucreaz`, recite[te 2 Petru 1:3-11. Sau, avnd n vedere pasajul din 1
Ioan 3:1-24:
- cum ne-am putea noi cur`]i singuri? (v. 3)
- cum am putea face ceea ce e drept? (v. 7)
- cum am putea s`-i iubim pe fra]ii no[tri? (v. 10)
- cum am putea s` ne d`m via]a pentru fra]ii no[tri? (v. 16)
- cum am putea iubi prin fapt` [i adev`r? (v. 17)
Putem face toate acestea creznd n numele (al Aceluia care este astfel prin
fire [i prin fapt` sau caracter) lui Isus Hristos (v. 23). Ne odihnim n Hristos [i lucr`m
n puterea [i plin`tatea Lui!
Gnde[te-te la aceasta: Profetul Isaia rezum` toate acestea pentru noi:
Nu [tii? N-ai auzit? Dumnezeul cel ve[nic, Domnul, a f`cut marginile
p`mntului. El nu obose[te, nici nu ostene[te, priceperea Lui nu poate fi
p`truns`. El d` t`rie celui obosit, [i m`re[te puterea celui ce cade n le[in.
Fl`c`ii obosesc [i se odihnesc, chiar tinerii se clatin`, dar cei ce se ncred
1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 5, Pagina 2

n Domnul [i nnoiesc puterea, alearg` [i nu obosesc, umbl` [i nu


ostenesc (Isaia 40:28-31).
Faptul: Vede]i ce dragoste ne-a dat Tat`l, s` ne numim copii ai lui Dumnezeu,
[i suntem (v. 1).
Rezultatul credin]ei noastre n El: Copila[ilor, s` nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci
cu fapta [i cu adev`rul (v. 18).
Rezumat personal:
IAR ACELUI CE PRIN PUTEREA CARE LUCREAZ~ N NOI, POATE S~
FAC~ NESPUS MAI MULT DECT CEREM SAU GNDIM NOI, A LUI S~
FIE SLAVA N BISERIC~ {I N ISUS HRISTOS, DIN NEAM N NEAM, N
VECII VECILOR. AMIN. (Efeseni 3:20).

NTREB~RI PENTRU STUDIU PERSONAL


|NTREB~RI PENTRU LEC}IA 6: ADEV~R {I EROARE - 1 Ioan 4:1-21
nainte de a ncepe s` r`spunde]i la aceste ntreb`ri, ruga]i-v` pentru lumin` [i
c`l`uzire. Citi]i mai nti n ntregime 1 Ioan 4:1-21, [i apoi citi]i, n momentul n care
ajunge]i la ea, fiecare referin]` biblic` indicat`. Nu uita]i s` indica]i referin]a biblic`
pe care v` ntemeia]i r`spunsul. ntreb`rile cu asterisc sunt pentru o medita]ie mai
profund`.

Duhurile religiei trebuie cercetate, 1 Ioan 4:1-3.


1) Lund n considerare studiul pe care l-a]i f`cut asupra primei epistole a lui Ioan
pn` n acest punct,
precum [i versetul 1, care sunt duhurile care trebuie cercetate?

2) a. Cum trebuie s` identific`m nv`]`tura care vine de la Dumnezeu?

b. De ce este important s` urm`m aceast` cale? (Ioan 14:6-7)

3) a. Reciti]i introducerea din Lec]ia 1 [i explica]i de ce testul lui Ioan din versetul 2
este att de
important.

b. Cum se potrive[te testul din versetul 3, cu modul de gndire contemporan?


(Aduce]i-v` aminte de
1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 5, Pagina 3

introducere, precum [i de 1 Ioan 5:1 [i Ioan 5:23.)

Biruirea duhului lui Anticrist, 1 Ioan 4:4-6


4) a. De unde vine puterea credinciosului de a-l nvinge pe acela care este n
lume?

b. Citi]i Matei 4:8-11 [i spune]i cine este aceast` persoan` [i pn` unde se
ntinde puterea sa.

5) Citi]i 1 Corinteni 2:6-16 [i explica]i versetul 6 din pasajul nostru cu propriile


voastre cuvinte.

Dragostea este de la Dumnezeu, 1 Ioan 4:7-12


6) a. Cum ni s-a revelat dragostea lui Dumnezeu? (Vezi [i Ioan 3:16.)
b. De ce doar Dumnezeu a putut veni nspre noi cu aceast` dragoste?
c. Dac` astfel ne-a iubit Dumnezeu, care trebuie s` fie atitudinea noastr` unii
fa]` de al]ii?
d. Dac` mprejur`rile sunt de a[a natur` nct este foarte greu, chiar imposibil
s` iubim pe cineva,
suntem noi scuza]i pentru aceasta?
e. Dac` nu, cum putem s` o facem?

Dovezi ale faptului c` Tat`l L-a trimis pe Fiul, 1 Ioan 4:13-16


7) a. Defini]i cu propriile cuvinte (sau folosi]i un dic]ionar, dac` e posibil) sensul
termenului a r`mne.
b. n cine r`mne Dumnezeu? (v. 16)
c. Cine este martorul r`mnerii noastre n El? (v. 13 [i Rom. 8:15-16)
1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 5, Pagina 4

8) De ce a putut Ioan s` spun` ceea ce a spus n v. 14? (Revede]i Lec]ia 1; vede]i [i


2 Petru 1:16-19.)

ncredere n ziua judec`]ii, 1 Ioan 4:17-21


9) a. Cum vom putea a[tepta cu deplin` ncredere ziua judec`]ii? (Vezi [i Ioan 5:24.)
b. Explic` de ce nu trebuie s` ne fie team` de pedeaps`. (Vezi Ioan 3:16, 1 Ioan
4:18.)
c. De ce iubirea lui Dumnezeu vine naintea iubirii noastre pentru El [i al]ii? (v.
19 [i Efeseni 2:4-9)
d. De ce iubirea noastr` trebuie s` o urmeze pe a Lui n vie]ile noastre? (v. 2021, 1 Ioan 2:9-10)

Gnd personal: Isus m` iube[te, [tiu asta... Eu l iubesc?

1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 5, Pagina 5