Sunteți pe pagina 1din 1

Caile de reducere a costurilor de productie

a) Reducerea consumurilor specifice (tehnologice).


Consumul specific este cantitatea de materie prima, materiala, combustibil in expresie
fizica etc. utilizata pentru executarea unei unitati de produs finit sau a unei unitati de prestare.
Reducerea consumurilor specifice constituie principala cale de reducere a costurilor.
b) Utilizarea intensiva a capacitatilor de productie are ca rezultat scaderea partii de
amortizare pe unitatea de produs si implicit reducerea costului de productie;
c) Accelerarea vitezei de rotatie a capitalului circulant, prin imbunatatirea aprovizionarii
tehnico-materiale, scurtarea ciclurilor de productie, accelerarea desfacerii produselor
fabricate etc,;
d) Cresterea productivitatii muncii in conditiile in care indicele productivitatii muncii
devanseaza indicele salariului mediu;
e) Reducerea cheltuielilor administrative - gospodaresti in conditiile cresterii volumului
productiei se poate asigura prin realizarea unei proportii optime intre personalul
productiv si cel auxiliar, prin mecanizarea lucrarilor de calcul si evident etc.;
f) Reducerea stocurilor de materiale si in special a stocurilor supranormative, care
imobilizeaza resursele banesti;
g) Reducerea cheltuielilor de desfacere si de publicitate comerciala