Sunteți pe pagina 1din 2

Drept si legislatie silvica

Normele dispozitive sunt acele norme a caror aplicare este lasata la dispozitia
partilor participate la corpul juridic.
Aplicarea normelor de drept este garantata de forta de coercitie a statului . Forta
de constrangelere apartine numai statului ca si garant al ordinii de drept.
Statul este titular al suveranitatii si un instrument in conducerea sociala. In teoria
politica prin stat de drept se intelege un stat bazat pe o ierarhie a normelor
generatoare pe ordine juridica.
In statul de drept, statul este garantul libertatilor si drepturilor individuale
totodata asigurand ssecuritatea interna si externa a cetatenilor prin institutiile
democreatice. Este cel care garanteaza aplicarea sanctiunilor in cazul
nerespectarii conduitei impuse de normele juridice.
Izvoarele de drept
Separatia puterilor in stat
Statul functioneza prin intermediul a 3 categorii de institutii dotate cu atributii
legislative, executive si judecatoresti.
Puterea legislativa parlament bicameral camera deputatilor si senat
Rolul lor este de a elabora, aproba si emite legi. Parlamentul este unicul organ
legislativ al tarii.
Puterea executiva este exercitata de guvern si prestedintele tarii. P. E. Sub
controlul parlamentul are o functie legislativa .
Puterea judecatoreasca este chemata sa puna in aplicare legea.
Instantele judecatoresti:
-

IICJ
Curtile de apel
Tribunalele
Judecatoriile

07.04.15
Modalitatile financiare prin care se stabileste cine va suporta costurile de
intocmire a amenajamentului de administrare de paza de ingrijire,
protectie contra daunatorilor, expoatare si regenerare.
Prin contract, ocolul silvic va raspunde de faptele contraventionale si
infractionale care fac obiectul contractului. El va datora despagubiri
materiale pentru daunele materiale produse.
Rezilierea contractelor de administrare din vina uneia dintre parti se face
potrivit dreptului civil. Contractele de administrare se incheie pe o durata
minim egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic.

Dreptul de proprietate asupra terenurilor


Formele proprietatii:
Proprietatea este publica sau privata. Statul si unitatatile sale administrativ
teritoriale pot detine terenuri si in proprietate privata astfel incat
proprietatea de stat poate fi la randul ei proprietate publica sau privata.
Dreptul de proprietate publica se caracterizeata inalienabilitate si
imprescribilitate.
In conditiile legii bunurile proprietate publica pot fi date in administrarea
regiilor autonome ori institutiilor publice. (scolile).
Pprintre modalitatile specifice de dobandire a proprietatii publice, pe langa
cele general expuse in paragraf, sunt exproprierea pentru cauza utililitate
publica, rechizitia, confiscarea bunurilor fara stapan si cele abandonate.,
comoara, succesiunile vacante, amenzile, impozitele si taxele de timbru.
Dreptul la prop privata este acel drept in virtutea caruia titularii exercita
posesia folosinta si dispozitia asupra unor bunuri mobile sau imobile care
se afla in circuitul civil in conditiile stabilite de lege. Proprietatea asupra
bunurilor imobile se exercita in general pe baza unui titlu de proprietate in
timp ce in cazul bunurilor mobile simpla posesie constituie prezumtie de
proprietate.
Dreptul de prop privata asupra terenurilor forestiere este acel drept in
virtutea caruia titularii exercita posesia folosinta si dispozitia asupra
terenurilor firestiere aflate in circuitul civil.
Posesia este excercitiul unei stapaniri a bunului in materialitatea sa dpdv
fizic sau economic. Direct sau mijlocit, la locul asezarii bunului sau in
oricare alta parte ex. Limitarea limitelor, drumurilor, amenajarea padurilor.
Folosinta este posibilitatea de a utiliza economic un bun in confrmitate cu
destinatia sa economica si de a si insusi fructele si veniturile pe care bunul
le produce. Ex recoltarea de lemn mort.
Dispozitia poate fi materiala sau juridica, respectiv posibiliatatea de a
hotari asupra existentei materialuluii in limitele legii sau de a hotari cu
privire la soarta juridica a bunuilui. De ex. Defrisarea sau vanzarea
terenurilor sau a arborilor pe pivior.