Sunteți pe pagina 1din 1

1.

7 Utilitatea Bancilor de date a cadastrului general


1.7.1 Generalitati
Legatura dintre beneficiarii datelor si documentatiilor C.G. si cartilor funciare (C.F.)
pe de o parte si institutiile cadastrului si cartilor funciare pe de alta parte, are un pronuntat
caracter de traditionalitate in ceea ce priveste utilitatea (protejarea si garantarea
proprietatii).
Desi rolul principal a ramas in linii generale acelasi in decursul timpului
metodologiile de lucru, mijloacele tehnice si modalitatile de organizare au fost marcate de
progresul tehnico-stiintific, precum si de conditiile specifice de organizare ale societatii.
Daca pentru proprietarul persoana fizica, considerat izolat, C.G. este perceput ca
institutia care trebuie sa- i asigure datele autorizate- cantitativ si calitativ- in scopul
reglementarii (prin C.F.) a dreptului sau de proprietate si a obligatiilor fiscale numai pentru
proprietatile sale, pentru organele centrale si locale care administreaza domeniul public,
cerintele sunt insa mult mai mari din punct de vedere al continutului si complexitatii datelor
si documentatiilor.
Nota de modernitate este data de implementarea in metodologiile de lucru a
mijloacelor si procedeelor tehnice cu cel mai inalt grad de automatizare, precum: sistemele
G.P.S. (Global Positioning System) - static si cinematic -, sistemele de masuratori prin
unde, sistemele de hard si soft adaptate diferitelor etape de lucru si de organizare a
bancilor de date (B.D.), sistemele de redare grafica automata de inalta precizie, sistemele
de exploatare analitica a fotogramelor aeriene, etc.
Domeniul cadastrului si implicit cel al geodeziei, fotogrammetriei si cartografiei se
numara printre primele domenii care au utilizat cele mai spectaculoase rezultate ale
tehnicilor de varf si in primul rand al electronicii, opticii, mecanicii fine si informaticii.
Una dintre caile principale de modernizare a tehnologiilor masuratorilor terestre
este cea a inlocuirii mijloacelor tehnice invechite cu mijloace performante. Aceasta
constituie de fapt dezideratul principal pentru realizarea noului C.G.