Sunteți pe pagina 1din 3

1.7.3.

Prelucrarea automata a datelor si constituirea bancii de date a cadastrului


general
Daca ne referim la prelucrarea datelor primare de masuratori in scopul calcularii si
ordonarii suprafetelor de teren care formeaza un corp de proprietate (unul sau mai multe
imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati, apartinand aceluiasi proprietar), operatiile sunt
simple la acest nivel, dar foarte laborioase in cazul unui numar foarte mare de parcele si
de proprietari la nivelul unui teritoriu administrativ. Complexitatea operatiilor de calcul se
amplifica atunci cand se aplica regulile de baza privind calcularea si introducerea
corectiilor datorate erorilor de neinchidere. Acestea se constata dupa compararea
suprafetelor masurate cu cele deduse din coordonate si pot fi:
- corectii la nivelul tarlalelor (cvartalelor),
- corectii la nivelul foilor de plan cadastra,
- corectii la nivel de unitate administrativ-teritoriala.
In continuare, volumul si complexitatea calculelor se amplifica datorita necesitatii
redarii selective si interactive, sub forma grafica sau numerica, a cel putin 90 de parametri
si a combinatiilor dintre acestia, cum ar fi:
- parametri privind proprietarul si destinatia terenului,
- parametri privind categoriile si subcategoriile de folosinta ale terenului,
- parametri privind calitatea terenurilor agricole, etc.
Operatiile de prelucrare a datelor se executa in etape, care corespund cu etapele
de lucrari cadastrale, astfel:
- prelucrarea datelor primare (initiale) ; in aceasta etapa se calculeaza suprafetele
pe categorii de folosinta si corpuri de proprietate, utilizandu-se, in cazul teritoriilor
mari, fie metoda digitizarii sau a scanarii si vectorizarii direct de pe planurile
cadastrale, fie prin exploatare analitica a fotogramelor aeriene, obtinandu-se
fisiere cu valori provizorii ale suprafetelor,
- prelucrarea datelor intermediare; in aceasta etapa se compenseaza suprafetele in
cadrul tarlalelor (cvartalelor) si, dupa caz, a foilor de plan cadastral, obtinandu-se
rezultate definitive ale suprafetelor; de asemenea se calculeaza suprafetele totale
ale parcelelor pe categorii de folosinta si destinatie; pentru extravilan si intravilan
se calculeaza suprafetele totale, obtinandu-se fisierele respective,
- prelucrarea datelor finale ( redactarea continutului registrelor cadastrale ) ; in aceasta etapa se ordoneaza si se sistematizeaza datele pentru intocmirea
registrului cadastral al parcelelor, a indexului alfabetic al proprietarilor, a registrului
corpului de proprietati si a fiselor centralizatoare pe proprietari si categorii de
folosinta; in continuare se genereaza pe cale grafica fisierele cu datele de iesire
pentru registrele cadastrale, iar in final se efectueaza sinteza, pe baza cadastrului
general la nivel de judet si pe intreaga tara, obtinandu-se, prin incarcarea B.D. a
C.G. la nivelul judetelor, situatia pe total tara.
Situatiile fondului funciar pe fiecare judet si pe total tara se realizeaza numai pe
baza datelor din C.G., ele fiind destinate organelor centrale si locale judetene, continutul
acestora stbilindu-se de catre institutia cadastrului si a statisticii. Intocmirea situatiilor
fondului funciar necesita prelucrarea periodica a unui volum foarte mare de date,
alcatuirea unei baze de date complexe ce impune utilizarea unor mijloace de hard si soft

performante cu posibilitati de accesare si modificare rapida a situatiilor corpurilor de


proprietate.
In general, banca de date (B.D.) este o colectie de date referitoare la un anumit
domeniu, avand drept scop stocarea datelor si prelucrarea lor conform necesitatilor
beneficiarilor, fiind formata dintr-un ansamblu de date, organizate intr-un anumit mod
specific, si un sistem de gestiune a bancii de date (S.G.B.D.), respectiv un set de
programe si proceduri destinate prelucrarii datelor din B.D.
Orice B.D. are urmatoarele functii:
- functia de definire a datelor; se realizeaza cu un limbaj de definire a datelor
(L.D.D.) si conduce la memorarea, in cadrul B.D., a formei codificate, stabilind
criteriile de validare, metodele de acces si modul de asigurare a confidentialitatii,
- functia de manipulare care se realizeaza prin intermediului limbajului de manipulare a datelor (L.M.D.) si care reprezinta cea mai complexa functie a B.D.,
asigurand efectuarea intregii game de operatii de manipulare a datelor,
- functia de gestiune a programelor; se realizeaza intr-un sistem ce ofera utilizatorilor posibilitatea activarii facile a componentelor soft, anterior programate,
- functia de administrare realizeaza functionarea optima a intregii B.D.,
- functia de utilizare realizeaza legatura intre B.D. si operator in vederea folosirii
curente si optime a B.D. de catre beneficiari.
Notiunile privind gestiunea datelor si organizarea fisierelor de date cuprind
urmatoarele elemente:
- informatiile, sunt definite de elementele: entitate, atribut si valoare. Entitatea este
exprimata prin obiectul informatiei; atributul se exprima prin descrierea entitatii; valoarea
exprima masura entitatii. Astfel, informatia cadastrala o putem reprezenta in modul
urmator: entitatea de baza-parcela; atributul- categoria de folosinta a terenului; valoareasuprafata parcelei;
- datele constituie materializarea simbolica a informatiei (litere, cifre, cuvinte,
semne) convenabila unei comunicari. Datele, din punct de vedere al informaticii, sunt:
primare sau de intrare, intermediare si finale sau de iesire;
- codificarile reprezinta modalitatea reproducerii conventionale (coduri) a multimii de
date si se utilizeaza pentru a se reduce spatiul necesar reprezentarii datelor, cat si pentru
cresterea debitului de informatii;
- structurile de date sunt criterii definite pentru ordonarea datelor astfel incat sa fie
plasate in functie de relatiile dintre informatii. Structurile de date pot fi: liniare
(corespunzatoare unor informatii repetabile), arborescente (ierarhizate pe mai multe
niveluri, subordonate unor relatii de apartenenta), in retea (in structuri arborescente, in
care unele date au mai multe subordonari) si relationale (legaturile intre retele);
- fisierele de date sunt colectii de date omogene din punct de vedere al domeniului
si a necesitatii de prelucrare. Operatiile care se efectueaza asupra fisierelor sunt: crearea,
actualizarea, consultarea sau exploatarea, sortarea, etc. Sistemele de gestiune ale
fisierelor sunt specifice bancilor de date, organizate pe baza fisierelor integrate (comasate
dupa criteriul unitatii datelor);
- sistemele de gestiune a fisierelor integrate se prezinta sub forma unor pachete de
programe utilizabile la nivelul limbajelor de asamblare. Prin sistemul de gestiune al

fisierelor integrate se poate parcurge in orice sens arborescenta, astfel incat sistemul de
gestiune specific B.D. cadastrale contine proceduri atat pentru crearea cat si pentru
actualizarea datelor. De asemenea sistemul de gestiune contine proceduri de editare,
reorganizare, salvare si restaurare a fisierelor, precum si proceduri pentru operatiile
standard de parcurgere a arborescentei, asigurandu-se si independenta programelor de
aplicatii fata de structura datelor care compun B.D. Indiferent de scop si de structura,
sistemele de gestiune ale B.D. sunt organizate pe urmatoarele categorii mari de activitati:
- introducerea datelor initiale in memoria externa;
- tinerea la zi a datelor prin actualizare sau reorganizare;
- calcularea si memorarea rezultatelor;
- extragerea si sistematizarea datelor finale in forma numerica sau grafica dorita.
Potrivit Legii Cadastrului si Publicitatii Imobiliare, nr.7/1996, in cadrul oficiilor
judetene de cadastru, se organizeaza si functioneaza baza de date a cadastrului, aceasta
putand fi redactata si arhivata pe suporturi magnetice, avand efect juridic echivalent celor
pe hartie.