Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 2

Model de tez cu subiect unic la clasa a VIII-a pe semestrul II


Toate subiectele sunt obligatorii
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
Se acord 10 puncte din oficiu
SUBIECTUL I( 48 puncte) se trec numai rezultatele

4p

1. a) Dac E(x)=x-1, atunci E(3)E(-2) = ..


5
, atunci x {:}
4p
b) Dac x i
x 1
a)
3 6
4p
c) Dac
, atunci b=
b 14
4p 2. a) Dac 2x+3y=15 i x=3,atunci y=.
4p
b) Dac x i x (3;5) , atunci x {}
4p
c) Dac S este mulimea soluiilor inecuaiei 2x-1<x+4, atunci S *={}
4p 3. a) Volumul cubului care are diagonala de 6 3 cm este de .cm
4p
b) Aria lateral a conului cu R=5 cm i G=6 cm este de ..cm
4p
c)Un cilindru circular drept are seciunea axial un ptrat cu aria de 36 cm.Volumul lui
este de cm
4p 4. a) O piramid patrulater regulat are nlimea ct jumtatea apotemei.Unghiul dintre planul
bazei i planul unei fee laterale este de ..
4p
b) Rezultatul calculului 2sin30+3tg45 este ..
4p
c) Seciunea axial a unui con circular drept are perimetrul de 34 cm.Dac raza conului este
R=5 cm, atunci G=..
SUBIECTUL II (42 puncte) se cer rezolvri complete
5p
5p
5p

5p
5p
2p
5p
5p
5p

1. a) Rezolvai inecuaia: (8x-3) - (6x+1) < 28x-12


4 x 3 3x 2 2 x 5

2
b) Rezolvai ecuaia:
5
4
10
2 x 3 y 4
c) Rezolvai prin metoda reducerii sistemul:
3x 2 y 7
2. Un bicyclist a parcurs distana dintre dou localiti astfel:n prima zi 1/3 din distaa total, a
doua zi 2/5 din rest,iar a treia zi ultimii 60 km,Calculai:
a) Distana dintre cele dou localiti;
b) Valoarea raportului dintre distana parcurs n a doua zi i cea parcurs n prima zi.
3. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile direct proporionale cu 2,3 i 5 iar V=810 cm.
Se cere:
a) Figura;
b) Aria total;
c) Lungimea diagonalei;
d) Valoarea raportului dintre aria lateral i aria total.

Prof.Valer Pop
c.Gen.an