Sunteți pe pagina 1din 1
EXPUNERE DE MOTIVE Bona, didaca sau doica sunt tot atétea denumiri care definese persoana ce se coupé de ingrijirea si educarea copiilor mici, Nu existi numai in dictionarul limbii romane, ci si in realitate, Este un termen, dar nu 0 meserie recunoscuti oficial. De aceea, se incearci sa 9: p”iseasc’ o solutie care s& vina in sprijinul périnjilor care au copii cu varste de pand la trei ant Lege va prevedea in primul rand, infiintarea unor centre de zi pe modelul creselor unde {ngrijirea copiilor se face de c&tre personal specializat, Apoi posibilitatea de a avea grijé de copii la domiciliul acestora sau la domiciliul bonei. Este necesar ca bonele si urmeze un curs de ingrijire $i educare a copiilor. in plus, ele trebuie si aiba o stare de sindtate bund, confirmata de medicul de familie, dar si un certificat de la psiholog. Legea mai prevede ca sojul persoanci care practicl aceasti meserie sa isi dea consimfimantul in scris, in fata autoritafilor. Salariul bonei a fost echivalat cu cel al unui asistent maternal, respectiv intre 700 gi 800 lei Iunar. O alta conditie este ca bona si aiba varsta peste 18 ani si sf nu depiseascd virsta de pensionare. Noua lege se va aplica inclusiv didacelor angajate de agentii specializate Legea bonelor face diferenja intre serviciul de bona gi cel de babysitting, Bona este persoana care se ocupi la domiciliul propriu de ingrijirea, cresterea si educarea copilor. Babysitter-ul face acelasi lucru, dar Ia domiciliul familie, in baza unui contract. © bon nu poate ‘avea in ingrijire mai mult de patru copii care nu au ajuns ined la varsta scolar. Din aceste considerente propunem Proiectul de lege privind serviciul de asistent familial INITIATOR: (re pee rie on PRL aed tacks AS Popov Aisa, Manel? hep Cohviya Ot an Pat cael) va TRAKOY Sead aw PA ce 4 bp Mire, BRoARv~ yf? Ap LL ssa Cth yd bo. Asstelacle — t4chef