Sunteți pe pagina 1din 3

MINISERUL SANATATII PUBLICE

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CONSTANTA


BIROUL MEDICINA SCOLARA
TEL: 0241/481619, FAX: 481642
PROCES VERBAL DE CONSTATARE A CONFORMITATII
Nr. ........../........./20....
Subsemnatul(a), ..............................................., in calitate de .............................., insotit/insotita
de ......................................... din cadrul ..................................................., (se specifica autoritatea
competenta) serviciul/biroul/compartimentul .........................................., am efectuat la solicitarea
..........................................., (denumirea solicitantului) cu sediul in.................................................
inregistrata la ................................................. nr. .................din............/20.....,
in prezenta
domnului/doamnei ........................................ in calitate de ........................., evaluarea obiectivului
......................................................................................................................, cu sediul in localitatea
............................................., str. .............. ...............................................nr. ........., judetul/sectorul
............................................., cu activitatea/activitatile (cod CAEN)
........................................................................................................................................................
CANTINA
Denumirea:
Adresa:
Autorizata/vizata anual :
Nr. total de locuri/serie (la sala de mese)
Subordinea administrativa: unitate de stat/particulara.
Cladirea: special construita, amenajata etc.
Starea exterioara a cladirii, curtii
....................
Incalzirea(gaz, lemne, centrala)........................................................................................
temperatura :corespunzatoare/ necorespunzatoare.
Iluminatul natural......................................................................................................................
Iluminatul artificial (incandescent/fluorescent).........................
Ventilatia:...............................................................................................................................
Starea pavimentelor............................
Starea tamplariilor......................................................................................... ..........................
Starea zugravelilor/tencuielilor interioare .
Aprovizionarea cu apa.; program: permanent/intermitent.
Nr. copii la sursa de apa/tura.................................................................................
..................................................................
Indepartarea reziduurilor: corespunzator/ necorespunzator........................................................
Nr. obiecte sanitare pt. consumatori: nr. WC-uri...... ; nr.chiuvete........... .........................................
Asigurarea grupurilor sanitare separate pt. personalul blocului alimentar: da/nu.
Bucataria: cu circuit separat: da/nu ;
Spatii pentru pastrarea alimentelor: corespunzatoare/ necorespunzatoare .
Asigurarea spatiului pentru pregatire alimente: da/nu;

Asigurare camera transat zarzavat: da/nu.


Asigurarea camerei pt transat carne: da/nu.
Asigurarea spalator vase: da/nu.
Pastrarea alimentelor pe sortimente, la temperaturile cerute pe ambalaj: da/nu.
Spatii pentru prepararea alimentelor: corespunzatoare/ necorespunzatoare
Spatiu pentru distribuirea alimentelor: corespunzator/necorespunzator.
Utilaje pentru prepararea hranei: functionale/ nefunctionale.
Starea utilajelor: corespunzatoare/ necorespunzatoare.
Asigurare mese de lucru separate pentru operatiilor salubre si insalubre, marcarea blaturilor de
lucru: da/nu.
Ghisee primire/ returnare vesela: da/nu.
Instalatii frigorifice: corespunzator/ necorespunzator.
Asigurarea veselei numeric suficienta: da/nu.
Asigurare sala mese: da/nu.
Meniurile se intocmesc prin calculul aportului caloric si de principii alimentare, pe grupe de
varsta: da/nu, incorect.
Probele alimentare se pastreaza: da/nu, incorect........................................................................
Recoltari teste salubritate din blocul alimentar: da/nu.
Verificarea ratiilor calorice si structurale de catre medicul si asistentul scolar: da/nu.
Personalul angajat are analizele medicale cerute la angajare/periodic, conform fisei postului.
Concluzii

Intocmitdata..
Din partea unitatii controlate,

Medic compartiment specialitate..