Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnata ., studenta in anul V,


an universitar 2014-2015, la Universitatea de Vest Vasile
Goldis
Arad, la Facultatea de Medicina, Farmacie si
Medicina dentara, specializarea FARMACIE, va rog sa-mi
aprobati
sustinerea
lucrarii
de
licenta
cu
titlul
avandu-l ca si profesor
coordinator pe d-na .
Va multumesc anticipat.

Data

03.11.2014

Semnatura profesor coordonator,


student,

Semnatura