Sunteți pe pagina 1din 1

BAZE PE DATE (SQL)

TESTE GRILA REZOLVATE

2001. In SQL*PLUS, tipurile de date stabilite pentru identify coloanelor tabelelor trebuie:

^

0

s8 corespunda tipurilor de date predefinite, proprii SGBD Oracje.

b.

obligatorily sa fie compatibile cu alte limbaje de programare;

c.

s i nu permita modificarea lor ulterioara;

d. s i fie declarate implicit de Oracle, fara a mai fi definite de c%

utilizator.

2002. In SQL*PLUS, denumirea unei tabele nu trebuie:

a. obligatoriu sa inceapa cu o litera mare sau mica;

b.sa poata fi de maximum 30 de caractere;

c. sa poata confine litere, numere §i caractere speciale (_, $ sau #);

obligatoriu,

sa confina cuvinte rezervate limbajului

>x:CREATE, SELECT,DELETE ).

SQL*PLUS

2003. in SQL*PLUS, constrangerea NOT NULL

semnifica faptul ca:

pentru o coloana

2005. Ii

^defaul

a. litere

b. cifre;

c. valor

denui

$

2006. Ii

a. actua

b. adSuj

c. §terg<

schir

N O TN

A

2007.

TO

l

modi

stocate 1

b. modi

c. modi

d. opfiu

TABLI

(& valorile de tip NULL nu sunt permise acestei coloane;

b. valorile de tip NULL tabelele virtuale;

c. valorile de tip NULL

valori de tip caracter;

d. valorile de tip NULL sunt permise coloanei doar in cazul inserarii de

valori de tip data §i numeric.

sunt permise doar pentru coloanele unei

sunt permise coloanei doar in cazul inserarii de

2004. Opfiunea CASCADE CONSTRAINTS din SQL*PLUS, poate

fi aso cial comenzii:

a.

CHECK (); DROP TABLE;

c.

PRIMARY KEY;

d.

FOREIGN KEY.

2008.

a. inert

b. utili

c. utili

unei t;

util

2009.

SEI

& ex

b. ex

c. ej

ince