Sunteți pe pagina 1din 8

Baze de date SQL 2 - Tutorial PHP http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date2.

html

Curs PHP-MySQL
Home Engleza Spaniola HTML CSS JavaScript AJAX Flash Anime Jocuri Forum

Notiuni fundamentale despre bazele de date si SQL (2)


Invatati sa acordati si sa revocati privilegii de acces intr-o baza de date SQL
Invatati sa accesati datele stocate intr-o baza de date SQL
Invatati sa modificati datele si tabelul dintr-o baza de date
Invatati sa sortati si sa grupati datele de iesire

1. Acordarea si revocarea privilegiilor de acces

Cnd un utilizator ncearca sa obtina acces la o baza de date relationala, aplicatia care gazdueste baza de
date (in cazul nostru MySQL) verifica daca utilizatorul are permisiunea de a executa operatia.
Administratorul de sistem poate folosi comanda MySQL "GRANT" pentru a autoriza un utilizator sa obtina
accesul la un tabel din baza de date. Comanda are urmatoarea forma:

GRANT ALL ON tabel TO utilizator IDENTIFIED BY parola;

Unde "tabel" este numele tabelului, "utilizator" este numele contului de utilizator, iar "parola" este parola pe
care o va furniza utilizatorul pentru a-si proba identitatea.
Alternativ, administratorul de sistem poate autoriza un utilizator sa obtina acces la orice tabel dintr-o baza de
date specificata, folosind urmatoarea forma a comenzii "GRANT":

GRANT ALL ON baza_de_date.* TO utilizator IDENTIFIED BY parola;

De exemplu, comanda urmatoare autorizeaza pe utilizatorul "Marius" sa obtina acces la toate tabelele din
baza de date numita "testdb", ori de cte ori utilizatorul furnizeaza parola "mypassword":
GRANT ALL ON testdb.* TO Marius IDENTIFIED BY mypassword;
Comanda "REVOKE" se poate folosi pentru retragerea privilegiilor acordate anterior, interzicerea accesului.
Comanda are urmatoarele forme:

REVOKE ALL ON tabel FROM utilizator;


REVOKE ALL ON baza_de_date.* FROM utilizator;

De exemplu, pentru a revoca toate privilegiile (din toate bazele de date) utilizatorului "tip_rau", scrieti
comanda:
REVOKE ALL ON *.* FROM tip_rau;
Comanda "GRANT" are si o forma mai complexa pentru a autoriza accesul numai la anumite coloane
specificate. Forma avansata a acestei comenzi este:

GRANT privilegiu (coloane) ON tabel TO utilizator IDENTIFIED BY 'parola;


sau
GRANT privilegiu (coloane) ON baza_de_date.* TO utilizator IDENTIFIED BY 'parola;

- Unde "privilegiu" este privilegiul care urmeaza a fi extins, "coloane" sunt coloanele carora li se aplica
privilegiul, iar "tabel", "baza_de_date", "utilizator" si "parola" au semnificatiile cunoscute.
Sunt permise si forme similare ale comenzii REVOKE:

REVOKE privilegiu (coloane) ON tabel FROM utilizator;


sau

1 of 8 11-Sep-17, 13:19
Baze de date SQL 2 - Tutorial PHP http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date2.html

REVOKE privilegiu (coloane) ON baza_de_date.* FROM utilizator;

ntre privilegiile posibile se numara urmatoarele:

INSERT - care permite adaugarea de date in coloana specificata


SELECT - care permite accesul de citire la rndurile care contin coloana specificata
UPDATE - care permite actualizarea rndurilor care contin coloana specificata

De exemplu, pentru a permite unui utilizator sa obtina accesul la o coloana, fara a o modifica, puteti folosi o
secventa de comenzi similara cu urmatoarea:
REVOKE ALL ON carte FROM Marius;
GRANT
SELECT(carteid, titlu, pret),
INSERT(carteid, titlu, pret),
UPDATE(carteid, titlu, pret)
ON carte TO php IDENTIFIED BY 'mypassword';
REVOKE INSERT(pret) ON carte FROM Marius;
REVOKE UPDATE(pret) ON carte FROM Marius;
- Prima comanda revoca toate privilegiile de la nivelul tabelului; n caz contrar, aceste privilegii le vor
elimina pe cele situate la nivel de coloana.
Pentru a vedea privilegiile acordate unui anumit utilizator, folositi urmatoarea comanda:

SHOW GRANTS FOR nume_utilizator;

Caracteristica privilegiilor furnizata de MySQL este mai sofisticata si furnizeaza mult mai multe optiuni.
Pentru mai multe informatii, consultati manualul SQL de la adresa www.mysql.com

2. Accesul la datele dintr-o baza de date, interogarile SQL

n afara de Data Definition Language, SQL include Data Manipulation Language (DML). DML va permite
sa formati interogari, care obtin accesul la datele aflate ntr-o baza de date relationala si raporteaza aceste
date. De asemenea, puteti folosi DML pentru a insera, actualiza si sterge rndurile dintr-un tabel.
Cea mai elementara forma de interogare este comanda "SELECT" simpla.
Cea mai simpla interogare raporteaza toate coloanele din toate rndurile unui tabel. Interogarea are
urmatoarea forma:

SELECT * FROM tabel;

- Unde "tabel" este numele tabelului la care se va obtine accesul.


Aceasta comanda va afisa un tabel cu fiecare rnd pe o linie separata. Datele de iesire includ numele
coloanelor si linii care separa coloanele.
Daca doriti sa selectati numai anumite coloane sau sa raportati coloanele ntr-o anumita ordine, puteti folosi
urmatoarea forma a comenzii "SELECT":

SELECT coloana1, coloana2 FROM tabel;

- Unde "tabel" este numele tabelului, iar "coloana1" si "coloana2" sunt coloanele la care se va obtine accesul
si al caror continut va fi afisat.
Puteti specifica mai multe coloane, separate prin virgula.
Daca vreti sa fie selectate numai acele rnduri care satisfac un anumit criteriu, clauza "WHERE" va permite
sa specificati o conditie; rndurile care nu satisfac conditia nu sunt raportate.
De exemplu, iata o interogare care raporteaza un singur rnd:
SELECT titlu, pret FROM carte WHERE carteid=1;

2 of 8 11-Sep-17, 13:19
Baze de date SQL 2 - Tutorial PHP http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date2.html

Forma conditiilor folosite n sub-limbajul DML al limbajului SQL este similara cu aceea a conditiilor PHP.
Puteti folosi oricare din urmatorii operatori relationali:

= Egalitate
<> Inegalitate
!= Inegalitate, diferit de
< Mai mic decat
> Mai mare decat
<= Mai mic sau egal cu
=> Mai mare sau egal cu

Puteti compara valoarea unei coloane cu aceea a altei coloane, respectiv valoarea unei coloane cu o valoare
string. Valorile string SQL (sirurile) trebuie sa fie incluse ntre ghilimele simple, nu ntre ghilimelele duble.

Cnd unei coloane nu i-a fost repartizata nici o valoare, SQL i atribuie valoarea speciala NULL. De
asemenea, programatorii pot atribui n mod explicit valoarea NULL unei coloane.
Comparatiile obisnuite cu valori NULL, care folosesc operatorii de (in)egalitate, vor returna un rezultat fals.
Totusi, puteti folosi operatorul special "<=>". care compara valorile tinnd cont de valoarea NULL. Daca
folositi acest operator pentru a compara doua valori NULL, se obtine un rezultat adevarat.

SQL include si numerosi operatori de comparatie non-algebrici:

Operator Descriere
x BETWEEN y AND z Adevarat, daca valoarea lui x este cuprinsa ntre valorile lui y si z
x LIKE y Adevarat daca valoarea lui x este echivalenta cu modelul y
x NOT LIKE y Adevarat daca valoarea lui x nu este echivalenta cu modelul y
Adevarat daca valoarea lui x este un membru al listei y1, y2. Lista
x IN (y1, y2)
poate contine unul, doi sau mai multi membri
Adevarat daca valoarea lui x nu este un membru al listei y1, y2.
x NOT IN (y1, y2)
Lista poate contine unul, doi sau mai multi membri
x IS NULL Adevarat daca x are valoarea NULL
x IS NOT NULL Adevarat daca x nu are valoarea NULL
Sub-limbajul folosit pentru specificarea modelelor asociate operatorului "LIKE" este diferit de cel folosit de
PHP. Meta-caracterul "%" corespunde unui numar de zero sau mai multe caractere, iar meta-caracterul "_"
corespunde unui singur caracter.
Modelele, precum sirurile, sunt incluse ntre ghilimele simple.
- De exemplu, modelul '%ar%' corespunde oricarui sir care contine sub-sirul 'ar', inclusiv siruri precum 'ar',
'arc' si 'un zar'.
Pentru a plasa un caracter "%" sau "_" ntr-un sir test, folositi secventa "\%" sau "\_"; ca n PHP.
Ca si PHP, sub-limbajul DML din SQL va permite sa formati expresii logice care combina expresiile
relationale. Puteti folosi oricare din urmatorii operatori logici:

AND , && - SI, adevarat daca ambii operanzi sunt adevarati


OR , || - SAU, adevarat daca un operand este adevarat
NOT , ! - NU, adevarat daca operandul este fals

De exemplu, urmatoarea interogare raporteaza rndurile care au pretul de carte mai mare dect 11 sau al
caror titlu include sub-sirul 'Curs':
SELECT titlu, pret FROM carte
WHERE pret>11 OR titlu LIKE %Curs%;

Pentru a compara o valoare cu o expresie regulata n MySQL, folositi urmatoarea forma:

3 of 8 11-Sep-17, 13:19
Baze de date SQL 2 - Tutorial PHP http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date2.html

x REGEXP y, unde "x" este valoarea care va fi testata, iar "y" este o expresie regulata, delimitata prin
ghilimele simple.

3. Modificarea datelor dintr-o baza de date

Sub-limbajul SQL, Data Manipulation Language, include comenzi care va permit sa inserati rnduri noi ntr-
un tabel, sa actualizati una sau mai multe coloane ale rndurilor existente, respectiv sa stergeri rnduri dintr-
un tabel.
Pentru a insera un nou rnd ntr-un tabel, folositi comanda "INSERT", care are urmatoarea forma:

INSERT INTO tabel VALUES (valoare1, valoare2);

- Unde "tabel" este numele tabelului la care se va adauga rndul.


- "valoare1" este valoarea pentru prima coloana din tabel, iar "valoare2" este valoarea celei de-a doua
coloane din tabel. Se pot da mai mult sau mai putin de doua valori; numarul valorilor date ar trebui sa fie egal
cu acela al coloanelor din tabel.
O coloana poate primi si valoarea "NULL", cu exceptia situatiilor cnd definitia coloanei nu permite.
O forma mai buna (si recomandata) a comenzii INSERT specifica numele coloanelor carora le sunt atribuite
valorile:

INSERT INTO tabel (coloana1, coloana2) VALUES (valoare1, valoare2);

Unde coloana denumita "coloana1" primeste valoarea "valoare1", iar coloana denumita "coloana2" primeste
valoarea "valoare2".
Pot fi specificate mai mult sau mai putin de doua coloane si valori. Numarul coloanelor specificate trebuie sa
fie egal cu numarul valorilor specificate.
Coloanele care nu sunt denumite n comanda "INSERT" si care nu au o valoare prestabilita (DEFAULT)
primesc valoarea NULL, cu exceptia situatiilor cnd valoarea respectiva nu este permisa (n acest caz,
comanda INSERT esueaza).
Daca doriti sa adaugati mai multe randuri intr-un tabel, intr-o singura inserare, puteti folosi urmatoarea forma
a comenzii INSERT:

INSERT INTO tabel (coloana1, coloana2)


VALUES (valoare1, valoare2),
(valoare3, valoare4),
(valoare5, valoare6);

Pentru a modifica valoarea unui rnd sau mai multor rnduri existente ntr-un tabel, folositi o comanda
"UPDATE", care are urmatoarea forma:

UPDATE tabel SET coloana1=valoare1, coloana2=valoare2


WHERE conditie;

- Unde "tabel" este numele tabelului ale carui rnduri urmeaza sa fie modificate, "coloana1" este numele
primei coloane care urmeaza a fi modificata, "valoare1" este valoarea care va fi repartizata n "coloana1",
"coloana2" este numele celei de-a doua coloane care urmeaza a fi modificata, "valoare2" este valoarea care
va fi repartizata n "coloana2", iar "conditie" identifica rndul sau rndurile care urmeaza a fi actualizate,
dupa o anumita conditie.
Poate fi actualizat un numar mai mare sau mai mic de coloane. Daca se doreste ca toate randurile
coloanei sa fie actualizate, clauza "WHERE" poate fi omisa.
De exemplu, comanda urmatoare modifica din coloana "titlu" numele asociat cartii in "Curs2", in randul
unde coloana "pret" are valoarea 5.
UPDATE carte SET titlu=Curs2

4 of 8 11-Sep-17, 13:19
Baze de date SQL 2 - Tutorial PHP http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date2.html

WHERE pret=5;

Pentru a sterge un rnd dintr-un tabel, folositi comanda "DELETE", care are urmatoarea forma:

DELETE FROM tabel WHERE conditie;

Daca se vrea a fi sterse toate rndurile tabelului, clauza WHERE poate fi omisa.
De exemplu, comanda urmatoare sterge rndul din tabelul "carte" asociat titlului "Curs2":
DELETE FROM carte WHERE titlu='Curs2';

4. Sortarea si gruparea

Deseori, este important ca datele sa fie raportate ntr-o anumita secventa. Puteti specifica ordinea de
raportare a rezultatelor interogarii folosind clauza "ORDER BY", care are urmatoarea forma:

ORDER BY valoare

Daca se vor folosi mai multe cmpuri de sortare, acestea vor fi separate prin virgula.
Daca doriti sa indicati o sortare descendenta, n locul uneia ascendente, specificati "DESC" dupa valoare.
De exemplu, pentru a ordona toate cartile n functie de pret, de la cel mai mare la cel mai mic, respectiv dupa
titlu pentru un pret egal, puteti folosi urmatoarea interogare:
SELECT pret, titlu FROM carte
ORDER BY pret DESC, titlu;
Pentru a include numai titlurile care au un pret mai mare de 50, adaugati o clauza WHERE la comanda
SELECT:
SELECT pret, titlu FROM carte
WHERE pret>50
ORDER BY pret DESC, titlu;

SQL include functii care va permit sa raportati valori diferite, valori utile, precum un numar al rndurilor
tabelului. Iata cele mai importante functii in acest sens:
Functie Descriere
count(*) - Numarul rndurilor din tabel
- Numarul rndurilor din tabel care contin o valoare diferita
count(coloana)
de NULL n coloana specificata
count(distinct - Numarul valorilor distincte diferite de NULL care apar n
coloana) coloana specificata
avg(coloana) - Valoarea mijlocie (medie) a coloanei numerice specificate
min(coloana) - Valoarea minima din coloana specificata
max(coloana) - Valoarea maxima din coloana specificata
sum(coloana) - Suma valorilor din coloana specificata
De exemplu, interogarea urmatoare raporteaza numarul cartilor si pretul mediu al acestora:
SELECT count(*), avg(pret) FROM carte;
- Datele de iesire vor fi afisate pe o singura linie.
Clauza SQL "AS" specifica un nume nou pentru o coloana sau expresie. Numele specificat este folosit ca
titlu n rapoartele SQL. Clauza "AS" este utila n lucrul cu functiile din tabelul anterior, va ajuta sa identificati
mai usor datele de iesire.
De exemplu, interogarea precedenta poate fi rescrisa pentru a include o clauza "AS", astfel:
SELECT count(*) AS Carte_Numar,
avg(pret) AS Pret_Mediu
FROM carte;

5 of 8 11-Sep-17, 13:19
Baze de date SQL 2 - Tutorial PHP http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date2.html

O alta clauza utila este "GROUP BY", aceasta are urmatoarea forma:

GROUP BY coloana-sortare

- Unde "coloana-sortare" este numele sau valoarea unei coloane, specificata ntr-o clauza "ORDER BY",
care trebuie sa urmeze dupa clauza "GROUP BY".
De exemplu, avem un tabel "carte" cu 4 coloane (carteid, titlu, anul si pret), interogarea urmatoare
raporteaza numarul cartilor si pretul mediu pentru fiecare an (anul) n parte:
SELECT count(*), avg(pret) FROM carte
GROUP BY anul
ORDER BY anul;
Pentru a include n datele de iesire numai grupurile selectate, specificati clauza "HAVING" imediat dupa
clauza "GROUP BY". Clauza "HAVING" are urmatoarea forma:

HAVING conditie

De exemplu, pentru a include numai cartile al caror atribut "anul" are valoare mai mare dect 1980, srieti
urmatoarea interogare:
SELECT count(*), avg(pret) FROM carte
GROUP BY anul
HAVING anul>1980
ORDER BY anul;
Mai jos sunt afisati operatorii matematici folositi in SQL:

+ Adunare
- Scadere
* Inmultire
/ Impartire
| SAU, la nivel de bit
& SI la nivel de bit
>> Deplasare la dreapta
<< Deplasare la stanga
_ Complement la nivel de bit

Notiuni fundamentale despre bazele ... <<-- Anterior --- Urmator -->> Baze de date SQL ...

Un Test simplu in fiecare zi

HTML

CSS

JavaScript

PHP-MySQL

Engleza

Spaniola

Care functie aplica o alta functie la elementele unui array?


array_merge() array_search() array_map()
$arr = arra("abc", "<p>xyz</p>", "<em>PHP</em>");
// aplica functia strip_tags() ca sa stearga tag-urile HTML din fiecare element din %arr

6 of 8 11-Sep-17, 13:19
Baze de date SQL 2 - Tutorial PHP http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date2.html

$arr = array_map("strip_tags", $arr);


}

Advertisement

SHARE

2
Share Like

Lectii / Tutoriale

Curs PHP-MySQL (Lectii)


Tutoriale
PHP Laravel - Tutoriale
Functii si Coduri PHP
Scripturi
Clase PHP Utile
Teste PHP - 1
Teste PHP - 2

Advertisement

Last accessed pages

1. Bubbles3 Joaca gratis online Games (1091454)


2. Butterfly Kyodai Joaca gratis online Games (378753)
3. Adjectivul in limba engleza - The adjective (53023)
4. Cursuri limba engleza gratuite si lectii online (159881)
5. animale (4094)

Popular pages this month

1. Bubbles3 Joaca gratis online Games (2779)


2. Gramatica limbii engleze - prezentare generala - English grammar (2348)
3. Zuma Deluxe Joaca gratis online Games (2106)
4. Butterfly Kyodai Joaca gratis online Games (1503)
5. Mahjong online Joaca Gratis Jocuri distractive (1392)

Site access statistics

Site access statistics From: 8-Jan-2014Now: 11-Sep-2017, 11:19


Total site visits: 16926115
- Most: 29161 15-Jan-2014
Yesterday: 4258
Today: 1585
- Unique Visitors -
- Record: 7595 15-Jan-2014
Yesterday: 1667

7 of 8 11-Sep-17, 13:19
Baze de date SQL 2 - Tutorial PHP http://www.marplo.net/php-mysql/baze_de_date2.html

Today: 666
Online Now: 6
- Record: 49 10-Feb-2014, 16:45
Most-Yesterday: 12
Most-Today: 13 09:17
- Current Page Access -
Nr. visits: 8593
This month: 22
Last: 2017-09-11 03:52
Your IP: 82.208.160.5
Advertisement

MarPlo Contact Engleza Spaniola HTML CSS PHP-MySQL Laravel JavaScript Node.js Ajax Flash-AS3
Jocuri Anime
Webmaster, Webdesigner : MarPlo

8 of 8 11-Sep-17, 13:19