Sunteți pe pagina 1din 23

REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Accesati http://www.lucraredelicenta.

com/

-echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie originale din orice
domeniu. Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand
intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in
timp util . Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.Plata se va face
esalonat pe capitole prin alimentare card nu inainte de a previzualiza capitolul in format PDF. si
dupa plata in Word.

Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

lucraredelicenta.com: Lucrari de licenta, diploma, disertatie, referate

Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor


umane,

marketing bancar,managementul proiectelor,marketing in turism,finante banci,relatii publice,


politehnica, ,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie,
snspa, contabilitate şi informatica de gestiune (cig),administratie publica,geografie lucrare de
licenta economie, lucrare de licenta microeconomie, lucrare de licenta macroeconomie, lucrare
de licenta economie regionala, lucrare de licenta economia sectorului public, lucrare de licenta
doctrine economice, lucrare de licenta statistica si previziune economica, lucrare de licenta
informatica economica, lucrare de licenta contabilitate, lucrare de licenta CIG, lucrare de licenta
contabilitate si informatica de gestiune, lucrare de licenta jurnalism analiza economico-
financiara, lucrare de licenta audit si control de gestiune. lucrare de licenta contabilitate
internationala, lucrare de licenta informare financiara, lucrare de licenta informatica gestiunilor,
lucrare de licenta comert,lucrare de licenta merceologie,lucrare de licenta managementul
calitatii, lucrare de licenta turism servicii,lucrare de licenta bazele statisticii,lucrare de licenta
comunicare economica, lucrare de licenta econometrie, lucrare de licenta epistemologie
economica,lucrare de licenta corespondenta economica, lucrare de licenta modele
econometrice,lucrare de licenta cercetari in marketing, lucrare de licenta sociologie
economica,lucrare de licenta economie monetara, lucrare de licenta jurnalism economic,lucrare
de licenta istorie economica, lucrare de licenta analiza pietelor de capital, lucrare de licenta
analiza datelor,lucrare de licenta proiecte economice, lucrare de licenta antropologie, lucrare de
licenta finante publice,lucrare de licenta asigurari, lucrare de licenta banci, lucrare de licenta
burse de valori, lucrare de licenta moneda, lucrare de licenta institutii de credit, lucrare de licenta
servicii bancare, lucrare de licenta audit bancar, lucrare de licenta contabilitate bancara, lucrare
de licenta gestiune bancara, lucrare de licenta inginerie financiara, lucrare de licenta tranzactii
bursiere, lucrare de licenta macrofinante, lucrare de licenta asigurari si reasigurari, lucrare de
licenta investitii financiare, lucrare de licenta preturi si concurenta, lucrare de licenta fiscalitate,
lucrare de licenta evaluare si audit,
lucrare de licenta management, lucrare de licenta economie manageriala, lucrare de licenta
aprovizionare si vanzare, lucrare de licenta analiza strategica, lucrare de licenta mediu
concurential, lucrare de licenta managementul productiei, lucrare de licenta strategia firmei,
lucrare de licenta eficienta economica, lucrare de licenta administratie, lucrare de licenta
management public, lucrare de licenta marketing, lucrare de licenta business, lucrare de licenta
logistica, lucrare de licenta cercetari de marketing, lucrare de licenta strategii de marketing,
lucrare de licenta comportamentul consumatorului, lucrare de licenta cybermarketing, lucrare de
licenta tehnici promotionale, lucrare de licenta relatii economice internationale, lucrare de licenta
economie europeana, lucrare de licenta economia serviciilor, lucrare de licenta protectia
consumatorului, lucrare de licenta finante publice, lucrare de licenta cibernetica economica,
lucrare de licenta administrarea afacerilor, lucrare de licenta administratie si management public,
lucrare de licenta managementul organizatiei, lucrare de licenta management public, lucrare de
licenta drept, lucrare de licenta medicina, lucrare de licenta ase, lucrare de licenta amg, lucrare
de licenta drept gratis, pret lucrare licenta 2019, lucrare de licenta cuprins, REALIZEZ EXECUT
FAC RELIZAM LUCRARI DE DISERTATII LICENTE, REDACTAM LUCRARI LICENTA
DISERTATII, lucrari de licenta neplagiate, scriu lucrari de licenta

TEME LICENŢĂ

Specializarea DREPT

An universitar 2019-2020

DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Coordonator: Asist.univ.dr. Daniela Scarlat

DREPT IFR

1. Durata de protectie a drepturilor patrimoniale de autor;

2. Studiu de caz in materia dreptului la respectarea integritatii operei;

3. Mijloacele de aparare a dreptului de autor - studiu de caz;

4. Regimul juridic special al unor categorii de opere - studiu de caz;

5. Protectia marcilor - conditii de fond;

6. Limitele juridice ale execitarii dreptului de autor;


7. Studiu de caz in materia exercitarii drepturilor conexe ale artistilor-interpreti;

8. Copia pentru uz personal - exceptie de la regula reproducerii cu acordul autorului;

9. Studiu de caz in materia desenelor si modelelor industriale;

10. Inventia - conditii de fond pentru brevetare.

DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Coordonator: Prof.univ.dr. Gabriel Olteanu

1. Studiu de caz privind cesiunea dreptului de autor

2. Transmiterea exercițiului drepturilor morale-studiu de caz

3. Apărarea dreptului de autor prin mijloace penale – studiu de caz

4. Studiu de caz privind drepturile producătorilor de fonograme

5. Utilizarea operelor de către prestatorii de servicii online de partajare de conținut și Directiva


privind piața unică digitală

6. Studiu de caz privind dreptul de autor și reproducerea pentru uz personal

7. Studiu de caz privind dreptul de autor și comunicarea publică

8. Studiu de caz privind semnele ce pot fi înregistrate ca marcă

9. Imitarea mărcii înregistrate – studiu de caz

10. Indicațiile geografice – studiu de caz

DISCIPLINA: DREPTUL MEDIULUI

Coordonator: Conf. univ. dr. Anca Ileana Dușcă

1. Principiul efectivității în jurisprudența CJUE – cauza C-440/05 Comisia c. Consiliul UE;

2. Organismele modificate genetic în jurisprudența CJUE – cauza C-165/08 Comisia c Republicii


Polone;

3. Principiul ”poluatorul plătește” în jurisprudența CJUE – cauza C – 104/17 Cali Esprou;

4. Regimul deșeurilor solide – cauza C-97/11 Amia SpA;

5. Principiile de drept al mediului în TFUE şi jurisprudenţa CJUE;


6. Participarea publicului la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul – cauza C-
263/08 Djurgarden -Lilla

7. Regimu1 juridic al ariilor protejate la nivelul Uniunii Europene – jurisprudenţa CJUE;

8. Răspunderea pentru mediul înconjurător – cauza C-534/13 Fipa Group Srl;

9. Infracțiunile la regimul silvic – Decizia nr. 351/2013 Curtea de Apel Suceava;

10. Protecţia mediului în jurisprudenţa CEDO – cauza Brândușe c. României.

DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE II

Coordonator: Conf. univ. dr. Anca Ileana Dușcă

Drept ZI

1. Libera circulație a mărfurilor Achiziţii publice. cauza C-296/15 Medisanus c. Splošna


Bolnišnica Murska Sobota;

2. Libera circulaţie a mărfurilor. Interzicerea măsurilor cu efect echivalent unor restricţii


cantitative la export

cauza C-15/15 New Valmar BVBA c. Global Pharmacies Partner Health Srl. 1;

TEME LICENŢĂ

Specializarea DREPT

An universitar 2019-2020

3. Restricţie cantitativă la import. Măsură cu efect echivalent. Justificare. Protecţia sănătăţii și a


vieţii

persoanelor - cauza C-148/15 Deutsche Parkinson Vereinigung eV c. Zentrale zur Bekämpfung


unlauteren Wettbewerbs eV;

4. Principiul recunoașterii mutuale în cazul suplimentelor alimentare, cauza C-672/15 Noria


Distribution SRL;

5. Recunoaşterea diplomelor în TFUE şi jurisprudenţa CJUE - cauza C-274/05 Comisia


Comunităţilor

Europene c. Republicii Elene;

6. Libertatea de circulaţie și de ședere a persoanelor în statele membre - cauza C-391/09


Malgožata RunevičVardyn, Łukasz Paweł Wardyn;
7. Principiul libertății de tranzit al mărfurilor în spațiul Uniunii Europene - Cauza C-173/05
Comisia

Comunităţilor Europene c. Republicii Italiene;

8. Noțiunea „contract de achiziții publice de lucrări” - cauzele conexate C-197/11 și C-203/11


Eric Libert, și alții și All Projects & Developments NV și alții;

9. Politica socială. Principiul nediscriminării în funcție de vârstă - cauza C-482/16 Georg


Stollwitzer c. ÖBB Personenverkehr AG;

10. Interdicţia ajutoarelor de stat – cauza T- 115/1994 Opel Austria.

Drept FR

1. Libera circulație a persoanelor. Drept de ședere - cauza C-480/08, Maria Teixeira c. London
Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department;

2. Libera circulație a lucrătorilor. Obligație de înmatriculare a unui vehicul aparținând unei


persoane cu

reședința în Belgia și destinat să fie utilizat în Italia – cauza C-420/15, în procedura penală
împotriva U. 1;

3. Libera prestare a serviciilor. Norme profesionale - cauza C-339/15 Luc Vanderborght. 1;

4. Servicii în cadrul pieței interne. Excluderea serviciilor și a rețelelor de comunicații electronice


- cauzele

conexate C-360/15 și C-31/16, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente


Amersfoort c. X.

BV (C-360/15), și Visser Vastgoed Beleggingen BV c. Raad van de gemeente Appingedam (C-


31/16);

5. Aspecte particulare ale rǎspunderii pentru prejudiciile cauzate de produsele defectuoase –


studiu de caz;

6. Consumatorii şi accesul lor la justiţie - studiu de caz;

7. Formarea profesională în jurisprudența CJUE – cauza 147/03 Comisia c. Austriei;

8. Libera prestare a serviciilor, libertatea de stabilire, libera circulație a capitalurilor și libertatea


de a desfășura

o activitate comercială. Restricții - cauza C-322/16, Global Starnet Ltd c. Ministero


dell’Economia e delle
Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. 1;

9. Servicii de transport sanitar. Legislație națională care autorizează autoritățile sanitare


teritoriale să

încredințeze activitățile de transport sanitar asociațiilor de voluntariat - cauza C-50/14, Consorzio


Artigiano

Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) și alții;

10. Ordinea publică în contextul Uniunii Europene ca justificare a unei derogări de la principiul
fundamental al

liberei circulaţii a lucrătorilor - Cauza C-41/74 Ivonne van Duyn c. „Home Office”.

DISCIPLINA: DREPTUL SOCIETĂȚILOR

Coordonator: Prof.univ.dr. Lucian Bernd Săuleanu

DREPT ZI

1. Excluderea asociatului în temeiul art. 222 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990

2. Teoria străpungerii vălului coroprativ

3. Suspendarea executării hotărârilor AGA (art. 133 din Legea nr. 31/1990)

4. Decizia de afaceri (art. 1441 din Legea nr. 31/1900)

5. Conflictul de interese între acționar și societate (art. 127 din Legea nr. 31/1990)

6. Convențiile privind exercitarea votului (art. 128 din Legea nr. 31/1990)

7. Aportul bunurilor comune ale soților la constituirea unei societăți

8. Convocarea AGA la cererea acționarilor (art. 119 din Legea nr. 31/1990)

TEME LICENŢĂ

Specializarea DREPT

An universitar 2019-2020

9. Contractul de asociere în participație

10.Răspunderea administratorului

DREPT FR
1. Retragerea asociaților (art. 226 din Legea nr. 31/1990)

2. Retragerea acționarilor (art. 134 din Legea nr. 31/1990)

3. Creditorii personali ai asociatului (art. 66 din Legea nr. 31/1990)

4. Administratorul de fapt

5. Drepturile acționarilor

DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII

Coordonator: Conf.univ.dr. Roxana Cristina Radu

DREPT ZI

1. Studiu de caz privind modificarea unilaterală a contractului individual de muncă

2. Studiu de caz privind suspendarea contractului individual de muncă pe durata incapacității


temporare de muncă

3. Studiu de caz privind legalitatea declanșării grevei

4. Studiu de caz privind conditiile de acordare a concediului suplimentar de odihnă

5. Studiu de caz privind revocarea din funcție

6. Studiu de caz privind plata drepturilor salariale

7. Studiu de caz privind statutul și drepturile asistenților judiciari

8, Studiu de caz privind demisia

9. Studiu de caz privind contestaţia în anulare formulată de intervenientul accesoriu

10. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă în procedura insolvenței

DREPT FR

1. Studiu de caz privind suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului

2. Studiu de caz privind nulitatea deciziei de sancționare disciplinară

3. Studiu de caz privind inaplicabilitatea excepţiei de neexecutare a contractului în ceea ce


privește contractual individual de muncă

4. Studiu de caz privind constituirea organizațiilor sindicale în rândul personalului clerical

5. Studiu de caz privind încetarea plății indemnizației de șomaj


DISCIPLINA: DREPT CIVIL. DINAMICA OBLIGAȚIILOR

1. Studiu de caz privind executarea de bunăvoie a obligaţiilor;---

2. Studiu de caz privind mijloacele de protecție a drepturilor creditorilor

3. Studiu de caz privind executarea silită a obligatiilor;

4. Studiu de caz privind transmisiunea şi transformarea obligaţiilor

5. Studiu de caz privind stingerea obligaţiilor;

6. Studiu de caz privind ipoteca imobiliară

7. Studiu de caz privind ipoteca mobiliară

8. Studiu de caz privind garanţiile personale

9. Studiu de caz privind garanţiile reale

10. Studiu de caz privind garanţiile creditorului

TEME LICENŢĂ

Specializarea DREPT

An universitar 2019-2020

DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Coordonatori: Prof.univ.dr Stefan Scurtu, Lect.univ.dr Madalin Ticu

DREPT ZI

1. Studiu de caz privind clauzele asiguratorii in contractele de comert international;

3. Studiu de caz privind modalitati de plata in comertul international;

4. Studiu de caz privind arbitrajul in comertul internaţional ;

5. Studiu de caz privind prescripţia în materia vânzarii internaţionale de mărfuri ;

6. Studiu de caz privind contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele;

7. Studiu de caz privind contractul de transport international de mărfuri aerian;

8. Studiu de caz privind raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri


aerian;
9. Studiu de caz privind executarea hotărârii arbitrale străine;

10. Studiu de caz privind hotararea arbitrala in litigiile de comert international.

BIBLIOGRAFIE:

1. I.Dogaru, C.Mocanu, Tr.Popescu, M.Rusu, Principii şi instituţii în Dreptul comerţului


internaţional, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 1980;

2. D.A.Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009 ;

3. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed. C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;

4. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol. I, partea generală.
Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985;

5. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol.II, partea specială,
Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti 1987;

6. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. I, partea generală, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti 1994;

7. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. II, partea specială, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti 1995;

8. T.R.Popescu, Dreptul comertului international, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,


1983;

9. D.Mazilu, Dreptul comertului international, Ed. Lumina Lex, vol.1-1999, vol.2-2000;

10. St.Scurtu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactica si Pedagogica, 2010;

DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Coordonatori: Prof.univ.dr Stefan Scurtu

DREPT FR

1. Studiu de caz privind contractul de vânzare internaţională de mărfuri ;

2. Studiu de caz privind societăţile comerciale în comerţul internaţional ;

3. Studiu de caz privind conţinutul contractului de comert internaţional ;

4. Studiu de caz privind conventia de arbitraj in comertul international;---

5. Studiu de caz privind acreditivul documentar în comerţul internaţional ;


6. Studiu de caz privind raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri
pe sosele;

7. Studiu de caz privind contractul de transport international de mărfuri pe calea ferată;

8. Studiu de caz privind drepturile si obligatiile partilor in contractul de vânzare internaţională de


mărfuri ;

9. Studiu de caz privind raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri


pe calea ferata;

10. Studiu de caz privind contractul de transport international de mărfuri pe mare.

BIBLIOGRAFIE:

1. I.Dogaru, C.Mocanu, Tr.Popescu, M.Rusu, Principii şi instituţii în Dreptul comerţului


internaţional, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 1980;

2. D.A.Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009 ;

TEME LICENŢĂ

Specializarea DREPT

An universitar 2019-2020

3. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed. C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;

4. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol. I, partea generală.
Ed Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985;

5. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol.II, partea specială,
Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti 1987;

6. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. I, partea generală, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti 1994;

7. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. II, partea specială, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti 1995;

8. T.R.Popescu, Dreptul comertului international, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,


1983;

9. D.Mazilu, Dreptul comertului international, Ed. Lumina Lex, vol.1-1999, vol.2-2000;

10. St.Scurtu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactica si Pedagogica, 2010.


DISCIPLINA: FILOSOFIA DREPTULUI (Cursuri ZI)

Coordonator : Lect. univ. dr. Mădălin-Savu TICU

1 Drept, lege și justiție în epoca lui Socrate – un periplu între physis și nomos

2 Statul platonician, între realitate și utopie – studiu de caz

3 Ideea Binelui, chintesenţă a filosofiei juridice platoniciene - studiu de caz

4 Omul aristotelic ca zoon politikon – idei antice, reverberații actuale

5 Reperele gândirii juridice romane: Cicero, Seneca și jurisconsulții

6 Concepții despre drept și stat în perioada Evului mediu

7 Importanța juridică a teoriilor expuse în cadrul școlii dreptului natural – studiu de caz

8 Contractul social între necesitate și realitate – studiu de caz

9 Neokantianismul juridic

10 Esenţa libertăţii în viziunea lui Friedrich Hayek și a lui John Rawls

DISCIPLINA: FILOSOFIA DREPTULUI (Cursuri FR)

Coordonator : Lect. univ. dr. Mădălin-Savu TICU

1 Sofism și socratism în filosofia dreptului – studiu de caz

2 Platonism și aristotelism în filosofia dreptului - texte alese

3 Natura şi esenţa statului în viziunea lui Hugo Grotius – studiu de caz

4 Suveranitate, guvernământ și lege în doctrinele contractului social – texte alese

5 Ideea libertăţii în opera lui Mircea Djuvara – studiu de caz

6 Influența gândirii hegeliene în filosofia juridică românească

7 Curentul utilitarist în sfera dreptului

TEME LICENŢĂ

Specializarea DREPT

An universitar 2019-2020

DISCIPLINA: DREPTUL CONSUMULUI


Coordonator: Lect. univ. dr. Armand Mihail Calotă

1. Protectia dreturilor consumatorului din perspectiva legislatiei inerne si comunitare

2. Contractul de credit din perspectiva drepturilor cosumatorului

3. Protectia consumatorului impotriva clauzelor abuzive

4. Vanzarea de consumatie

5. Publicitatea si securitatea generala a produselor si serviciilor in lumina drepturilor


consumatorului

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV

Coordonator: Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu

DREPT ZI

1. Particularităţile raportului de drept administrativ. Studiu de caz

2. Contestarea raportului de evaluare profesională a funcţionarului public. Studiu de caz

3. Angajarea răspunderii disciplinare în cazul funcţionarului public. Studiu de caz

4. Recrutarea funcţionarilor publici. Studiu de caz

5. Contestarea rezultatului unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice. Studiu de caz

6. Atacarea unui ordin al prefectului la instanţa de judecată. Studiu de caz

7. Atacarea unei dispoziţii a primarului la instanţa de judecată. Studiu de caz

8. Atacarea a unei hotărâri as consiliului local la instanţa de judecată. Studiu de caz

9. Atacarea a unei hotărâri de guvern la instanţa de judecată. Studiu de caz.

10. Angajarea răspunderii contravenţionale. Studiu de caz.

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV

Coordonator: Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu

DREPT FR

1. Răspunderea disciplinară a funcţionarului public. Studiu de caz

2. Relaţia Guvern -administraţia publică locală. Studiu de caz


3.Angajarea răspunderii guvernului. Studiu de caz

4.Contestarea actului administrativ de imputaţie de către funcţionarul public. Studiu de caz

5. Contestarea actului administrativ prin care se angajaează răspunderea disciplinară a


funcţionarului public.

Studiu de caz

6. Contestarea actelor primarului la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz

7. Contestarea actelor consiliului local la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz

8. Contestarea actelor prefectului la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz

9. Contestarea actelor consiliului judeţean la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz.

10.Rolul administratorului public. Studiu de caz

11. Organizarea statului de drept şi activitatea executivă. Studiu de caz.

DISCIPLINA: RELAŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

Coordonator: Lect.univ. dr. Livia Călin

1. Impactul globalizării asupra statelor

2. Apariția statelor moderne. Succesiunea și recunoașterea statelor

3. Relația dintre societăţile transnaţionale și state

3. Interacțiunea ONG-urilor cu subiectele de drept internaţional public

4. Statutul individului în relațiile cu subiectele de drept internațional

5. Organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniul drepturilor omului

6. Subiectele principale şi derivate ale relaţiilor internaţionale

7. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale în domeniul drepturilor omului

8. Importanţa ONU în menţinerea păcii

TEME LICENŢĂ

Specializarea DREPT

An universitar 2019-2020
9. Asigurarea securităţii internaţionale prin încheierea alianţelor militare, (studiu de caz NATO)

10. Evolutia curentelor de gândire în analiza relațiilor internaționale

DISCIPLINA: TEORIA GENERALA A DREPTULUI

Coordonator: Conf.univ. dr. Roberta Plosca

Specializari:Drept-ZI , Drept-FR, Administratie publica

1. Analiza conceptului de drept subiectiv.Studiu de caz

2. Valoarea juridica teoretica si practica a legii

3.Trasaturile generale ale sistemului de drept.Studiu de caz

4.Caracteristicile teoretice si practice ale normei juridice

5.Semnificatia din punct de vedere notional si utilitatea practica a Ordonantelor de Guvern

6.Caracteristici teoretice si practice cu privire la ierarhia normelor juridice in sistemul de drept

7.Consideratii cu privire la tehnica juridica .Studiu de caz

8. Aspecte teoretice si practice cu privire la persoana juridica

9.Reflectii teoretice si practice asupra conceptului de drept obiectiv

10.Consideratii teoretice si practice asupra persoanei fizice ca subiect de Drept

DISCIPLINA: DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

Coordonator: Prof. univ. dr. Ion Turculeanu

DREPT ZI

1. Revizuirea sarcinilor și condițiilor liberalităților

2. Petiția de ereditare

3. Nedemnitatea judiciară

4. Rezerva succesorală a descendenților

5. Acțiunea în raportul donațiilor

6. Activul succesoral

7. Capacitatea succesorală a moștenitorilor


8. Împărțirea pe linii a moștenirii

9. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

10.Pasivul succesoral

Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

An universitar 2019-2020

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV

Coordonator: Conf.univ.dr. Alina Livia Nicu

1. Controlul de tutelă administrativă referitor la hotărârile de consiliu local. Studiu de caz

2. Contestarea raportului de evaluare a funcţionarului public. Studiu de caz

3. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici. Studiu de caz

4. Încetarea raportului de serviciu. Studiu de caz

5. Aplicarea sancţiunilor disciplinare în cazul funcţionarilor publici. Studiu de caz

6. Recrutarea funcţionarilor publici. Studiu de caz

7. Evoluţia carierei funcţionarilor publici. Studiu de caz

8. Angajarea răspunderii prefectului. Studiu de caz

9. Constituirea consiliului local. Studiu de caz

10. Administraţia publică şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Studiu de caz

11. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici. Studiu de caz

DISCIPLINA: ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI

Coordonator: Conf.univ.dr. Alina Livia Nicu

1. Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.Studiu de caz

2. Transparenţa decizională în administraţia publică. Studiu de caz

3. Liberul acces la informaţiile de interes public. Studiu de caz

4. Funcţia administraţiei publice de administrare a personalului. Studiu de caz

5. Funcţia administraţiei publice de achiziţii. Studiu de caz


Teme licenţă pentru sesiunea iulie 2020

valabile pentru programul de studii

ADMINISTRAREA AFACERILOR

1. Metode, tehnici și instrumente moderne de îmbunătățire a calității

2. Politica în domeniul calității în condițiile pieței concurențiale a afacerilor

3. Studiu privind implementarea modelului național român de excelență în cadrul organizației X.

4. Factori care favorizează succesul IMM în noua economie

5. Propuneri de îmbunătățire a sistemului de management al calității în cadrul organizației X

6. Analiza strategiei de marketing aplicată de compania

7. Organizarea activității de marketing. Studiu de caz

8. Analiza mix-ului de marketing în cadrul companiei

9. Studiu privind identificarea comportamentului consumatorilor pe piața

10. Elaborarea unei campanii de rebranding

11. Analiza strategiei manageriale a S.C. ................ şi formularea de propuneri privind


optimizarea sa

12. Utilizarea analizei de competitivitate a activității organizației în mediul său concurențial ca

instrument de raționalizarea a strategiei S.C.

13. Analiza particularilăților procesului de aprovizionare la S.C......... şi a influenței acestuia


asupra strategiei comerciale

14. Analiza factorilor care influențează nivelul de formare la principalele categorii de stocuri.

Influența lor asupra strategiei de aprovizionare a S.C.

15. Analiza calitativă a resurselor umane la S.C.

16. Studiu privind noile tendințe de ocupare a resurselor umane

17. Evaluarea performanțelor profesionale în domeniul serviciilor de turism

18. Analiza migrației forței de muncă în perioada 2014-2018

19. Domeniul marketingului senzorial şi merchandisingul la S.C.


20. Expunerea şi subliminalul. Etica comunicării comerciale

21. Conceperea punctului de vânzare, în optica S.C.

22. Mediul de afaceri european şi politica comercială comună

23. Elaborarea politicii de marcă la S.C.

24. Studiu privind promovarea vânzărilor la S.C.

25. Metode şi tehnici de promovare a vânzărilor la S. C.

26. Analiză privind organizarea spaţiului de vânzare la hipermarketul

27. Analiza instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru industria alimentară. Studiu de caz

28. Analiza formelor de prevenire a riscurilor într-o întreprindere. Studiu de caz

29. Analiza managementul de proiect și atitudinea față de risc - o analiză a sectorului petrolului
și gazului

30. Analiza strategiilor de evaluare a riscului unui proiect în sectorul agrar. Studiu de caz

31. Noutati legislative in Comportamentul consumatorului la nivel de UE

32. Studiu privind efectele campaniilor publicitare asupra comportamentului consumatorului in


UE

33. Cercetare de marketing privind lansarea unui nou produs pe o piața internațională

34. Evaluarea influenței loialităţii faţă de brand asupra deciziei de cumpărare a consumatorilor

35. Percepția consumatorilor cu privire la impactul mărcii asupra comportamentului de


cumpărare

Teme licenţă pentru sesiunea iulie 2020

valabile pentru programul de studii

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

1. Cultura organizațională, cultura calității în domeniul serviciilor și competitivitatea

2. Evaluarea performanțelor proceselor sistemului de management al calității în cadrul

organizației X

3. Metode de evaluare și de îmbunătățire a calității produselor și serviciilor oferite de către


organizația X.

4. Studiu privind aplicarea unor tehnici și instrumente moderne ale managementului calității în

cadrul organizației X.

5. Coordonatele strategiei de dezvoltare a unei organizații prestatoare de servicii

6. Analiza impactului caracteristicilor serviciilor asupra administrării afacerii în domeniul


serviciilor

7. Studiu privind evaluarea potențialului intern al S.C......... şi a influenței acestuia asupra

strategiei organizației

8. Analiza particularilăților micromediului S.C......... şi a influenței acestuia asupra strategiei

organizației

9. Analiza particularilăților sistemului de management implementat în cadrul S.C. .............. şi a

influenței acestuia asupra eficienței activității organizației

10. Studiu privind optimizarea modului de derulare a procesului de aprovizionare în cadrul


activității de asigurare şi gestiune a resurselor materiale la S.C.

11. Elaborarea strategiei de comunicare la S.C.

12. Analiza motivării resurselor umane la S.C.

13. Studiu privind legătura dintre consum și salariul mediu în România în perioada 2014-2018
Conf. univ. dr. Carmen Secară

14. Analiza politicii de resurse umane la S.C.

15. Comerţul internaţional şi blocurile comerciale internaţionale

16. Dezbaterea comerţ liber versus protecţionism

17. Natura şi importanţa preţului. Determinarea preţurilor la S.C.

18. Contextul psihologic al achiziţiei serviciului turistic - ,,Bine aţi venit în Economia
Experienţelor!”

19. Studiu privind organizarea şi funcţionarea hotelului

20. Studiu privind piaţa turistică în judeţul Argeş

21. Tehnici de stabilire a preţurilor în cadrul restaurantului


22. Strategii de distribuţie şi comercializare a pachetelor de servicii turistice în cadrul agenţiei de

turism

23. Perspective de dezvoltare ale turismului de wellness în România

24. Tendinţe în sectorul tour-operatorilor din România

25. Turismul rural în ......... – model de amenajare turistică a zonei rurale

26. Potenţialul balneoclimateric al staţiunii ....... şi valorificarea acestuia

27. Turismul pentru cumpărături – cheie a marketingului destinațiilor turistice. Studiu de caz: (la

alegere New York, Tokyo, Paris, Londra etc.)

28. Turismul internaţional în calitate de componentă a comerţului internaţional Lect. univ. dr.
Smaranda Toma

29. Tendinţe ale pieţei ecoturismului

30. Rolul statului și al asociaţiilor de ecoturism în promovarea și dezvoltarea destinațiilor

ecoturistice

31. Modalităţi de diversificare şi promovare a serviciilor turistice în staţiunea ….

32. Cererea şi oferta de servicii de telefonie mobilă pe piaţa românească. Studiu de caz.

33. Tendinţe în dezvoltarea serviciilor (asigurări, bancare, educaţionale) în România.

34. Tehnici de prezentare a mărfurilor la S.C. ………

35. Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din

perspectiva normelor etice într-o întreprindere. Studiu de caz

36. Analiza efectele aplicării normelor de etică asupra performanței unei companii. Studiu de caz

37. Analiza obţinerii unui avantaj competitiv în domeniul serviciilor publice prin implementarea

parteneriatului public-privat. Studiu de caz

38. Analiza antreprenoriatul corporativ și strategic prin îmbunătăţirea calităţii mangementului.

Studiu de caz

39. Evaluarea gradului de satisfacție a utilizatorilor de servicii hoteliere din România vs. Europa
40. Cercetare de marketing privind promovarea imaginii României la nivel internațional

Teme licenţă pentru sesiunea iulie 2020

valabile pentru programul de studii

MANAGEMENT

1. Antreprenoriatul social și inovarea socială

2. Dinamica sectorului IMM-urilor: Analiză comparativă

3. Oportunități antreprenoriale în mediul virtual

4. Eco-antreprenoriatul - tendința majoră în afaceri

5. Planul de afaceri, instrument de monitorizare a dezvoltării organizaționale

6. Strategia și politica de marketing, componente esențiale în fundamentarea afacerii

7. Cercetări privind profilul întreprinzătorului (în România, în regiunea … sau localitatea

8. Mediul de afaceri românesc: studiul barierelor la ieșire

9. Soluții de atragere și de reținere a celui mai bun personal la S.C.

10. Influența organizării structurale asupra eficienței organizației. Studiu de caz S.C.

11. Proiectarea politicilor și strategiilor comerciale pe termen mediu la S.C.

12. Soluții eficiente de optimizare a activității de vânzare și de îmbunătățire a rezultatelor

economico - financiare la S.C.

13. Organizarea și conducerea activității de marketing. Studiu de caz

14. Strategia de marketing - aspecte teoretice și aplicate. Studiu de caz

15. Programul de marketing - instrument de operaționalizare a strategiei companiei. Elaborarea

unui program de marketing cu scopul

16. Orientarea către piață - filosofie managerială. Studiu de caz

17. Studiu privind identificarea profilului managerului public vs. profilul managerului privat în

percepția tinerilor din România


18. Antreprenor sau Manager - studiu privind măsurarea intenției antreprenoriale în rândul
tinerilor

din România

19. Stabilirea succesiunii optime de lansare în fabricație a produselor pe baza algoritmilor de

ordonanţare cu studiu de caz la S.C.

20. Optimizarea transportului intern în întreprinderea industrială cu studiu de caz la S.C.

21. Utilizarea controlului statistic de recepție în managementul calităţii producţiei cu studiu de


caz

la S.C.

22. Calculul parametrilor unei linii de producţie în flux și modalităţi de echilibrare a acesteia cu

studiu de caz la S.C.

23. Calculul necesarului de SDV-uri și modelarea stocurilor acestora prin tehnici Forrester cu

studiu de caz la S.C.

24. Utilizarea modelului dinamic normativ în raționalizarea deciziilor strategice la SC....

25. Utilizarea teoriei firelor de așteptare în firmele de servicii. Studiu de caz la SC.......

26. Amplificarea impactului metodelor și tehnicilor generale și specifice de management asupra

eficienței firmelor. Studiu de caz la SC

27. Studiu privind fenomenul intreprenorial în județul Argeș

28. Strategii manageriale şi eficientizarea întreprinderilor mici și mijlocii. Studiu la nivelul


firmelor

din mun. Pitești

29. Dinamica salarizării în România în perioada 2014-2018

30. Migrația forței de muncă: cauze și efecte

31. Salarizarea în sectorul public versus salarizarea în mediul privat

32. Analiza satisfacției profesionale a resurselor umane la S.C. ....………

33. Planificarea activităţii de asigurare materială la S.C. .....


34. Caracteristici ale pieţei şi ale ofertei S.C.......... şi influenţa lor asupra strategiei comerciale

35. Internaţionalizarea şi marketingul activităţilor firmei

36. Strategiile CMN şi investiţiile străine directe (ISD)

37. Analiza caracteristicilor managementului în corporațiile nord-americane. Studiu de caz.

38. Caracterisici manageriale specifice firmelor nipone. Studiu de caz.

39. Analiza managementului în Franța. Studiu de caz

40. Valorile, atitudinile și motivația în muncă. Studiu de caz.

41. Aspecte contemporane ale leadership-ului în cadrul organizațiilor.

42. Comportamentul indivizilor și dinamica grupurilor. Studiu de caz.

43. Gestionarea carierelor în companii din U.E. Studiu de caz

44. Organizarea activităților logistice în cadrul unei companii

45. Expediția internațională (funcțiile expeditorului, formalități, documente și activități legate de

expediție) - studiu de caz

46. Diagnosticul global strategic al societăţii comerciale.

47. Procesul elaborării strategiilor organizaţionale/funcţionale.

48. Studiul managementului calităţii la o societate comercială.

49. Managementul excelenţei.

50. Orientări moderne în managementul calităţii.

51. Studiul potenţialului de creativitate și inovare în organizație.

52. Studiu al impactului poluării asupra mediului înconjurător

53. Analiza influenței culturii organizaționale și a performanței resurselor umane într-o

întreprindere. Studiu de caz

54. Analiza modelelor de afaceri existe în mediul de afaceri online. Studiu de caz

55. Cercetare de marketing privind lansarea unui nou produs în cadrul companiei X

56. Cercetarea comportamentului consumatorilor cu privire la produsele ecologice


57. Evaluarea percepției consumatorilor cu privire la rolul internetului în procesul de cumpărare

58. Cercetare de marketing privind impactul imaginii companiei asupra comportamentului de

cumpărare al consumatorilor