Sunteți pe pagina 1din 17

Realizam lucrari de licenta/disertatie originale!

id licenteoriginale

Accesati http://www.lucraredelicenta.com/ - redactori cu experienta academica,, realizam la comanda


lucrari de licenta disertatie originale din majoritatea domeniilor de studiu. Lucrarile sunt intocmite
individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie
sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util .

Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.

Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de


disertatie drept,managementul resurselor umane, marketing bancar,managementul proiectelor,marketing
in turism,finante banci,relatii
publice,politehnica,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie,snspa,co
ntabilitate .

lucraredelicenta.com: Lucrari de licenta, diploma, disertatie, referate

Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane,

marketing bancar,managementul proiectelor,marketing in turism,finante banci,relatii publice, politehnica,


,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie, snspa, contabilitate şi
informatica de gestiune (cig),administratie publica,geografie lucrare de licenta economie, lucrare de
licenta microeconomie, lucrare de licenta macroeconomie, lucrare de licenta economie regionala, lucrare
de licenta economia sectorului public, lucrare de licenta doctrine economice, lucrare de licenta statistica
si previziune economica, lucrare de licenta informatica economica, lucrare de licenta contabilitate, lucrare
de licenta CIG, lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune, lucrare de licenta jurnalism
analiza economico-financiara, lucrare de licenta audit si control de gestiune. lucrare de licenta
contabilitate internationala, lucrare de licenta informare financiara, lucrare de licenta informatica
gestiunilor, lucrare de licenta comert,lucrare de licenta merceologie,lucrare de licenta managementul
calitatii, lucrare de licenta turism servicii,lucrare de licenta bazele statisticii,lucrare de licenta comunicare
economica, lucrare de licenta econometrie, lucrare de licenta epistemologie economica,lucrare de licenta
corespondenta economica, lucrare de licenta modele econometrice,lucrare de licenta cercetari in
marketing, lucrare de licenta sociologie economica,lucrare de licenta economie monetara, lucrare de
licenta jurnalism economic,lucrare de licenta istorie economica, lucrare de licenta analiza pietelor de
capital, lucrare de licenta analiza datelor,lucrare de licenta proiecte economice, lucrare de licenta
antropologie, lucrare de licenta finante publice,lucrare de licenta asigurari, lucrare de licenta banci,
lucrare de licenta burse de valori, lucrare de licenta moneda, lucrare de licenta institutii de credit, lucrare
de licenta servicii bancare, lucrare de licenta audit bancar, lucrare de licenta contabilitate bancara, lucrare
de licenta gestiune bancara, lucrare de licenta inginerie financiara, lucrare de licenta tranzactii bursiere,
lucrare de licenta macrofinante, lucrare de licenta asigurari si reasigurari, lucrare de licenta investitii
financiare, lucrare de licenta preturi si concurenta, lucrare de licenta fiscalitate, lucrare de licenta evaluare
si audit,

lucrare de licenta management, lucrare de licenta economie manageriala, lucrare de licenta aprovizionare
si vanzare, lucrare de licenta analiza strategica, lucrare de licenta mediu concurential, lucrare de licenta
managementul productiei, lucrare de licenta strategia firmei, lucrare de licenta eficienta economica,
lucrare de licenta administratie, lucrare de licenta management public, lucrare de licenta marketing,
lucrare de licenta business, lucrare de licenta logistica, lucrare de licenta cercetari de marketing, lucrare
de licenta strategii de marketing, lucrare de licenta comportamentul consumatorului, lucrare de licenta
cybermarketing, lucrare de licenta tehnici promotionale, lucrare de licenta relatii economice
internationale, lucrare de licenta economie europeana, lucrare de licenta economia serviciilor, lucrare de
licenta protectia consumatorului, lucrare de licenta finante publice, lucrare de licenta cibernetica
economica, lucrare de licenta administrarea afacerilor, lucrare de licenta administratie si management
public, lucrare de licenta managementul organizatiei, lucrare de licenta management public, lucrare de
licenta drept, lucrare de licenta medicina, lucrare de licenta ase, lucrare de licenta amg, lucrare de licenta
drept gratis, pret lucrare licenta 2020, lucrare de licenta cuprins, REALIZEZ EXECUT FAC RELIZAM
LUCRARI DE DISERTATII LICENTE, REDACTAM LUCRARI LICENTA DISERTATII, lucrari de
licenta neplagiate, scriu lucrari de licenta

VA PUTEM AJUTA CU URMATOARELE TEME

LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ LA

PROGRAMUL DE STUDIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

1.Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului

2. Autoritatea parinteasca

3. Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului

4. Analiza a legislatiei si a practicii judiciare in materia tutelei

Timpul de muncă – element esențial al contractului individual de muncă

2. Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea de drept a contractului

individual de muncă.

3. Dreptul la concediu de odihnă

4. Concedierea colectivă – reglementare internă și europeană

5. Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective


Principiile sistemului de pensii publice

2. Dreptul la pensie pentru limită de vârstă

3. Dreptul la pensie de invaliditate

4. Protecția socială a maternității

5. Indemnizația de șomaj – aspecte normative și sociale


Codificarea normelor privind administrația publică

2. Angajarea răspunderii Guvernului în dreptul românesc şi comparat

3. Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale

4. Legalitatea funcției publice

5. Actele Guvernului României. Analiză comparativă cu alte state europene

6. Atribuţiile Preşedintelui României. Abordare comparativă cu alte state europene

7. Autorităţile administrative autonome centrale în România şi în alte state europene

8. Autorităţile locale deliberative şi autorităţile locale executive în România

9. Deontologia funcţionarilor publici. Aspecte de drept comparat

10. Controlul administrative

Dreptul transporturilor, notiune si caracteristici

2. Contractul de transport

3. Cabotajul în legislația europeană.

4. Obligaţiile izvorâte din contractul de transport rutier

5. Participantii la contractul de transport

6. Transportul rutier - conditii de acces in activitatea rutiera

7. Contractul de expediţie de mărfuri

8. Transporturile modale

9. Licenţa de transport

10. Transporturi efectuate de operatori de transport succesivi

11. Marfa transportata

12. Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport

13. Aquis-ul comunitar in domeniul transporturilor

14. Privilegiile operatorului de transport

15. Răspunderea operatorului de transport

Contractualizarea în materia protecției mediului


2. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

3. Dreptul de proprietate și protecţia mediului

4. Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările umane

5. Infractiunile ecologice

6. Protecția juridică a pădurilor

7. Principiile care guvernează răspunderea juridică în dreptul mediului

8. Protecția juridică a aerului înconjurător

9. Răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului

10. Reglementarea și aplicarea practică a principiului precauției

11. Sistemul procedural al evaluării și autorizării activităților cu impact asupra mediului

12. Protecția juridică a patrimoniului natural

13. Normele juridice unionale din domeniul gestionării deșeurilor

14. Regimul substantelor, preparatelor chimice periculoase si al ingrasamintelor chimice

15. Patrimoniul în dreptul mediului

Metodele cercetării ştiinţifice juridice

2. Acţiunea in timp a normei juridice

3. Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice

4. Cutuma - ca izvor de drept

5. Faptul juridic- premisă a raportului juridic

6. Raportul juridic

7. Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc


Inspecţia fiscală

2. Obligațiile fiscale directe ale persoanei fizice

3. Instituții cu competență în execuția bugetară

4. Ogligațiile fiscale directe ale persoanei juridice

5. Procedura bugetară – execuția bugetelor locale

6. Controlul execuției bugetare


7. Răspunderea juridică în domeniul financiar
Organizaţia publică în context european

2. Leadershipul în organizaţia publică

3. Motivaţia între teorie şi practică

4. Decizia în organizaţia publică

5. Influenţa mediului extern asupra performanţei organizaţiei publice

6. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în administraţia publică

7. Evaluarea resurselor umane în administraţia publică

8. Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane în administraţia public

Rolul managementului resurselor umane în societatea contemporană

2. Resursa umană – resursă fundamentală a organizației moderne

3. Resursele umane în organizaţia........ ...( se va personaliza cu organizația aleasă)

4. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în ...( se va personaliza cu organizația aleasă)

5. Evaluarea resurselor umane în .... ...( se va personaliza cu organizația aleasă)

6. Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane

Modalităţi de eficientizare a serviciului public….(se va particulariza pentru oricare din

tipurile de servicii cunoscute

2. Analiza proceselor de realizare şi furnizare de servicii publice de către instituţia publică în

care lucraţi şi propuneri de îmbunătăţire.

3. Locul şi rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială a României

4. Fenomenul non-calitate în servicii, cauze și prevenirea acestuia

5. Rolul angajaților - garanția peroformanței în domeniul serviciilor

6. Asigurarea satisfacției consumatorului de servicii


Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru prejudiciile cauzate în

materia contenciosului administrativ

2. Noţiunea şi rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale

omului şi cetăţeanului
3. Excepţia de nelegalitate şi regimul juridic al excepţiei de nelegalitate a actului administrativ

4. Procedura în materie de contencios administrative

LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ

LA PROGRAMUL DE STUDIU

FINANȚE ȘI BĂNCI

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gheorghe.savoiu@upit.ro

1. Rămân valabile legile lui Carlo Cippola într-o cercetare statistică a opiniilor studenților

în economie ?

2. Evoluţia şi modificările structurale ale consumului în România

3. Inflatia si somajul – dezechilibre macroeconomice fundamentale

4. Absorbtia fondurilor structurale studii de caz la entitati teritoriale (comune, orase,

municipii, judete)

5. Analiza ocupării şi şomajului în judeţul……

6. Aspecte privind rentabilitatea și profitabilitatea agenților economici

7. Studii privind echilibrul financiar la agenții economici

8. Bugetele întreprinderilor și previziunea trezoreriei

9. Studii privind Fondul de Rulment la agenții economici

10. Activele imobilizate și amortizarea imobilizărilor

11. Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi

administrativ-teritoriale)

12. Autonomia financiară locală în România

13. Sistemul fiscal în România

14. Evoluția deficitul public în România

15. Zona euro si perspectivele sale

16. Solvabilitatea bancilor comerciale


17. Tarile Europei de Est si perspectivele adoptarii euro

18. Riscurile bancare – evaluarea si modalitati de acoperire

19. Inflatia si politicile antiinflationiste

20. Bancile comerciale si creditarea economiei reale

23. Mediul concurențial al băncii ......

24. Evoluția concurenței în sectorul comerțului electronic

25. Evoluția concurenței pe piața serviciilor de asistență medicală din România

26. Inflaţia în România – dimeniuni şi consecinţe

27. Disparități socio-economice in economia romanesca

28. Modalităţi de intervenţie a statului în economiile moderne

29. Rolul resurselor de muncă şi a capitalului uman în procesul creşterii economice

30. Absorbţia fondurilor comunitare în România

31. Contribuţia brokerilor la dezvoltarea pieţei asigurărilor

32. Asigurări de răspundere faţă de terţi

33. Analiza Pilonului III

34. Utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere în tranzacţiile internaţionale

35. Piaţa internaţională a creditelor

36. Piaţa Lloyd’s

37. Coordonatele actuale şi prospective ale pietei asigurarilor

38. Mecanismul creditării bancare; principii si reguli generale privind activitatea de

creditare

39. Servicii bancare electronice în România

40. Rolul Băncii Reglementelor Internaționale în promovarea cooperării monetare și

financiare

41. Rolul băncilor centrale în criza financiară și economică

42. Sistemul bancar din România – trecut, prezent și viitor


43. Studiu privind investirea prin fonduri de investiții

44. Evoluția Bursei de Valori București în perioada 2015-2018

45. Warrant-urile la Bursa de Valori București

46. Selectarea proiectelor de investiţii – studiu de caz

47. Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor financiare publice

48. Contabilitatea și analiza datoriilor de exploatare

Metode, tehnici și instrumente de îmbunătățire a calității organizației moderne

2. Cadrul conceptual al politicii în domeniul calității în condițiile pieței concurențiale a afacerilor

3. Soluţii eficiente de motivare a personalului în afacerile internaţionale. Studiu de caz la S.C.

4. Raţionalizarea activităţii de recrutare pe pieţele internaţionale. Studiu de caz la S.C. ...

5. Cercetare de marketing pentru identificarea comportamentului consumatorilor pe piața

6. Cercetare de marketing privind identificarea modului de formare a preferințelor consumatorilor

pentru anumite mărci pe piața ……..

7. Cercetare de marketing privind identificarea impactului imaginii de marcă asupra formării

preferințelor consumatorilor pe piața ………

8. Elaborarea programului de marketing pentru lansarea unui produs/ serviciu pe o piață

internațională.

9. Diagnosticarea strategică a activității organizației în mediul său concurențial. Studiu de caz la

S.C.

10. Analiza sistemului de management implementat în cadrul S.C. .............. şi formularea de

propuneri privind raționalizarea sa

11. Fundamentarea deciziei de constituire şi gestionare a principalelor categorii de stocuri la S.C.

12. Soluții de îmbunătățire a performanțelor comerciale ale S.C. ..................... prin raționalizarea

procesului/proceselor de aprovizionare şi/sau vânzare

13. Analiza carierei profesionale la S.C.

14. Analiza managementului resurselor umane la S.C.


15. Strategia de resurse umane identificată la S.C.

16. Analiza performanțelor profesionale a resurselor umane în cadrul .

17. Particularităţi ale internaţionalizării firmei

18. Propuneri pentru îmbunătăţirea comerţului exterior al României în spaţiul comunitar european

19. Mediul de afaceri european şi comerţul la cei trei poli

20. Analiza politicii de promovare la S.C.

21. Târgurile și expozițiile – instrumente de promovare utilizate de către S.C.

22. Fuziunile şi achiziţiile - modalităţi de creştere şi dezvoltare a întreprinderilor. Studiu de caz

23. Studiu privind influenţa tehnicilor promoţionale asupra vânzărilor unui supermarket/hipermarket

24. Comportamentul consumatorului şi procesul de cumparare

25. Studiu privind efectele campaniilor publicitare asupra comportamentului consumatorului

26. Contribuţia negocierii la eficientizarea procesului încheierii şi derulării contractelor comerciale

ale S.C. …

27. Analiza procesului de comunicare – internă şi externă – la S.C. …

28. Analiza abordării procesuale a managementului riscurilor în scopul constituirii unui brand de

succes. Studiu de caz la

29. Analiza metodelor de evaluare a performanțelor în managementul de proiect. Studiu de caz la

30. Analiza interacțiunii dintre management şi responsabilitatea socială corporatistă. Studiu de caz

la …

31. Analiza soluțiilor de consolidare a brandului corporativ prin managementul riscurilor. Studiu de

caz la

Cultura organizațională, cultura calității în domeniul serviciilor și competitivitatea

2. Fundamentarea strategiei de dezvoltare a unei organizații prestatoare de servicii

3. Analiza impactului caracteristicilor serviciilor asupra administrării afacerii în domeniul serviciilor

4. Gestionarea activității organizației prestatoare de servicii în condițiile pieței actuale a serviciilor

5. Planificarea strategică a activităţii S.C. ........................... pe baza analizei de competitivitate a


firmei în mediul său concurenţial

6. Căi de perfecționare a strategiei S.C. ........................... desprinse pe baza analizei diagnostic

7. Demersul elaborării planului de aprovizionare. Studiu de caz la S.C. ....

8. Fundamentarea şi elaborarea strategiei comerciale. Studiu de caz la S.C.

9. Analiza strategiilor de integrare identificate în cadrul

10. Metode de recrutare și selecție a resurselor umane în cadrul S.C.

11. Studiu privind calitatea resurselor umane angajate în turism

12. Evoluţii recente şi predicţii privind comerţul internaţional

13. Comunicarea comercială la SC

14. Distribuţia comercială de produse alimentare la SC

15. Etica şi responsabilitatea socială în comercializarea produselor de către SC

17. Studiu privind sezonalitatea activităţii turistice în regiunea

18. Tehnici şi operaţiuni de elaborare a pachetelor turistice în cadrul agenţiei de turism

19. Studiu privind organizarea şi funcţionarea activităţii de alimentaţie publică în cadrul

20. Analiza principalilor indicatori ai eficienţei economice în cadrul hotelului

21. Dezvoltarea şi promovarea turismului în judeţul Argeş

22. Turismul rural în Pielachtal (Austria) – model de amenajare turistică a zonei rurale

23. Turismul de croazieră în Marea Mediterană

24. Turismul litoral în arhipelaguri exotice. Studiu de caz: Tahiti, Bali etc.

25. Potenţialul balneoclimateric al staţiunii ....... şi valorificarea acestuia

26. Turismul pentru afaceri şi cumpărături. Studiu de caz: Dubai

27. Turismul internaţional în calitate de componentă a comerţului internaţional

28. Analiza evoluţiei şi a factorilor determinanți ai dezvoltării turismului pe plan mondial în ultimii 10

ani

29. Analiza pieţei serviciilor de telefonie mobilă. Studiu de caz.

30. Analiză privind prestarea serviciilor medicale către populaţie la spitalul


31. Strategii de îmbunătăţire a ofertei de servicii turistice la

32. Evoluţia pieţei de produse electrice şi electrocasnice din România. Studiu de caz.

33. Analiza rolului managementului calităţii în elaborarea unei propuneri de proiect. Studiu de caz

la

34. Managementul proiectelor la nivelul unei pensiuni turistice/ agro-turistice. Studiu de caz la .

35. Strategii de marketing dezvoltate de societăţile responsabile social. Studiu de caz la ...

36. Analiza indicatorilor de performanţă utilizaţi în analiza diagnostic a unui serviciu public

descentralizat sau deconcentrat. Studiu de caz la .

Cultura organizațională și competitivitatea în condițiile economiei moderne – studiu de caz

2. De la idei de afaceri la antreprenoriat de succes – studiu de caz

3. Planul de afaceri, instrument de monitorizare a dezvoltării organizaționale

4. Planul de afaceri, instrument de identificare a finanțării afacerii

5. Strategia și politica de marketing, componente esențiale în fundamentarea afacerii

6. Analiza sistemului decizional în cadrul companiei multinaţionale

7. Sudiu comparativ privind organizarea structurală a două organizaţii din acelaşi domeniu de

activitate: una naţională şi cealaltă multinaţională

8. Soluţii de optimizare a strategiei la nivelul unei companii multinaţionale.

9. Analiza metodelor moderne de conducere la S.C. …..

10. Analiza recrutării personalului în afacerile internaţionale. Studiu de caz la S.C.

11. Soluţii de îmbunătăţire a motivării angajaţilor din vânzări. Studiu de caz la S.C. …

12. Cercetare de marketing privind identificarea caracteristicilor managementului în companiile

internaționale.

13. Analiza mediului de marketing al companiei .....

14. Cercetare de marketing privind identificarea managementului în companiile din industria ..

15. Analiza gradului de internaționalizare al companiei

16. Elaborarea unui program de marketing pentru lansarea produsului ... pe piața
17. Analiza gradului de internaționalizare al companiei multinaționale ….. Cercetare de marketing

pentru măsurarea reactivității naționale.

18. Managementul dezvoltării unui nou produs cu studiu de caz la SC

19. Planificarea asigurării calității producției și a creșterii acesteia cu studiu de caz la SC

20. Politici manageriale de inovare a producției întreprinderii prin mecanizare și automatizare cu

studiu la SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

21. Politici manageriale de fundamentare și reducere a costurilor de producție cu studiu la

SC

22. Politica întreprinderii de elaborare și punere în practică a sistemelor informatice pentru

elaborarea planului și programelor operative de producție cu studiu la SC....

23. Programarea producției de serie mare și de masă cu fabricația organizată în flux cu studiu la

SC

24. Programarea producției de serie mică și individuală cu fabricația organizată pe comenzi cu

studiu la SC

25. Conceperea, fundamentarea și implementarea unor soluții strategico – tactice de îmbunătățire

a viabilității economico – financiare și manageriale a firmei. Studiu de caz la S.C. .

26. Metode și tehnici decizionale care facilitează alegerea variantei optime. Studiu de caz la S.C.

27. Managementul proceselor prin abordări de tip Forrester. Studiu de caz la S.C

28. Modele structurale specifice managementului strategic fundamentate pe turbulența mediului.

Studiu de caz la S.C.

29. Managementul serviciilor de transport auto. Abordare din perspectiva teoriei sistemelor

30. Optimizarea deciziilor economice din sfera serviciilor prin utilizarea studiului matematic al

sistemelor de așteptare

31. Diagnosticul mediului concurențial. Studiu de caz la S.C. ...

32. Analiza motivării resurselor umane în cadrul

33. Fluctuația forței de muncă în România în perioada 2014 – 2018


34. Dinamica salariului mediu în România în perioada 2013 – 2018

35. Evaluarea performanțelor profesionale în cadrul S.C. ...............

36. Modelele David Guest identificate în firmele românești

37. Analiză în scopul eficientizării procesului de asigurare a resurselor materiale la S.C.

38. Fundamentarea şi elaborarea de propuneri de raționalizare a strategiei comerciale a S.C.

39. Organizarea activităților logistice în cadrul unei companii

40. Expediția internațională (funcțiile expeditorului, formalități, documente și activități legate de

expediție) - studiu de caz

41. Particularități privind logistica şi distribuția mărfurilor produse de o societate comercială

42. Motivarea resurselor umane din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

43. Cariera funcționarilor publici din România

44. Particularităţi ale managementului în diferite contexte naţionale şi culturale – abordare

comparativă.

45. Managementul în Uniunea Europeană.

46. Analiza managementului în Japonia. Studiu de caz.

47. Grupurile și munca în echipă. Studiu de caz.

48. Stresul organizațional și gestionarea acestuia

49. Managementul conflictelor în context organizațional

50. Planificarea și dezvoltarea carierei profesionale în cadrul S.C. … S.A.

51. Contribuția auditului intern ca instrument al conducerii organizației, la îmbunătățirea continuă a

sistemului de management în cadrul

52. Eco-antreprenoriatul - tendință majoră în afaceri

53. Creativitatea - ca variabilă a antreprenoriatului în cadrul...

54. Metode de evaluare și de îmbunătățire a calității produselor și serviciilor oferite de către organizația...

55. Studiu privind aplicarea unor tehnici și instrumente moderne ale managementului calității în

cadrul organizației…
56. Impactul globalizării asupra modelor de sisteme de management al calității în cadrul…

57. Strategii și politici inovative privind resursele umane în cadrul …

58. Strategii, tehnici şi tactici în procesul negocierii. Studiu de caz la ..

59. Comunicarea şi negocierea factori cheie ai performanței în afaceri

60. Contribuția comunicării negocierii şi comerciale la creşterea cometitivității firmei. Studiu de caz

la

61. Căi de eficientizarea a procesului comunicării la

62. Analiza eticii în raport cu mixul de marketing. Studiu de caz la

63. Analiza implementării responsabilităţii sociale corporatiste în strategia de marketing a firmei.

Studiu de caz la

64. Studiu privind logistica aprovizionării cu mărfuri la S.C.

65. Evaluarea şi selecţia furnizorilor la S.C. …

LISTA TEMELOR ORIENTATIVE PENTRU

LUCRAREA DE LICENŢĂ

Sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 și februarie 2020

1. Abordare managerială a pieţei de produse…., cu studiu de caz la S.C………

2. Preocupări de marketing în managementul societăţilor comerciale din domeniul…., cu studiu de

caz la S.C……….

3. Sistem informatic managerial la nivelul societăţii comerciale din domeniul……., cu studiu de

caz la S.C……..

4. Managementul activităţilor de realizare a profilului consumatorului online din România, cu

studiu de caz la S.C……..

5. Relația dintre management şi etica afacerilor în domeniul…., cu studiu de caz la S.C…….

6. Sisteme informatice pentru gestiunea resurselor întreprinderii (ERP) în firme de servicii, cu

studiu de caz la S.C………

7. Procesul decizional în managementul investiţiilor din construcţii, cu studiu de caz la S.C….. .....
8. Managementul promovării produselor apicole, cu studiu de caz la S.C…...

9. Metode manageriale de dezvoltare economică în transporturile auto, cu studiu de caz la S.C…......

10. Fundamentarea deciziei manageriale de investiţii în agricultură, cu studiu de caz la S.C….

11. Procesul managerial de investiţii în piaţa de capital, cu studiu de caz la……..

12. Managerii şi etica în afacerile imobiliare, cu studiu de caz la S.C………..

13. Managementul financiar al firmelor de consultanţă, cu studiu de caz la S.C…….

14. Evaluarea performanţelor angajaţilor în managementul modern al resurselor umane din domeniul

bancar, cu studiu de caz la .....

15. Managementul resurselor umane pentru stimularea inovativității și creativității în domeniul

producţiei de echipamente de telecomunicaţii, cu studiu de caz la S.C…………

16. Managementul relaţiilor publice din mass-media, cu studiu de caz la S.C…….

17. Recrutarea - activitate de bază a managementului resurselor umane în procesul de asigurare cu

personal a instituţiilor publice, cu studiu de caz la .....

18. Managementul șomajului în rândul tinerilor, cu studiu de caz la AJOFM……….

19. Sisteme informatice pentru managementul firmelor din domeniul……, cu studiu de caz la .....

20. Calitatea ocupării în IMM-uri, cu studiu de caz la S.C……….SRL

21. Cultură şi specificitate culturală în managementul monumentelor istorice, cu studiu de caz la

Direcţia cultură a .....

22. Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane în domeniul......, cu studiu de caz la

S.C. ....

23. Soluţii software pentru managementul proiectelor, cu studiu de caz la ....

24. Sisteme informatice de asistare a deciziei manageriale în industrie, cu studiu de caz la S.C. ...

25. Managementul plăţilor electronice, cu studiu de caz la ...

26. Managementul serviciilor bancare online, cu studiu de caz la .....

27. Metode şi tehnici de gestionare a riscurilor bancare, cu studiu de caz la ....

28. Managementul formării profesionale în servicii, cu studiu de caz la ....


29. Managementul elaborării strategiei de promovare în domeniul ..., cu studiu de caz la ...

30. Managementului financiar al firmelor din domeniul ..., cu studiu de caz la ....

31. Managementul profitului și rentabilității în domeniul ..., cu studiu de caz la ....

32. Managementul calității și implicațiile sale asupra resurselor umane în domeniul…, cu studiu de

caz la ...

33. Sistemul de management al calității totale în domeniul ...., cu studiu de caz la ....

34. Tehnici și instrumente ale managementului calității aplicate în domeniul ..., cu studiu de caz la ...

35. Managementul calității în cadrul organizațiilor publice, cu studiu de caz la ....

36. Planificarea personalului în managementul resurselor umane, cu studiu de caz la ...

37. Diagnoza și analiza în procesul de stabilire a necesarului de personal, cu studiu de caz la .....

38. Recrutarea şi selecţia personalului la în cadrul firmelor din domeniul ..., cu studiu de caz la .....

39. Evaluarea performanţelor în managementul resurselor umane din domeniul…, cu studiu de caz la

.....

40. Sistemul de salarizare în managementul personalului organizaţiei, cu studiu de caz la .....

41. Managementul resurselor umane în perioade de criza, cu studiu de caz la .....

42. Managementul strategic al activităţii de aprovizionare în domeniul..., cu studiu de caz la ...

43. Managementul calităţii produselor destinate desfacerii, cu studiu de caz la .....

44. Managementul desfacerii produselor din domeniul ..., cu studiu de caz la ....

45. Managementul stocurilor de desfacere în domeniul ..., cu studiu de caz la ...

46. Strategii manageriale de desfacere a produselor din domeniul ..., cu studiu de caz la ....

47. Managementul calităţii serviciilor de .... cu studiu de caz la .....

48. Metode manageriale de redresare economică a firmelor mici prin investiţii, cu studiu de caz la...

49. Procesul managerial al investiţiilor în domeniul ..., cu studiu de caz la ...

50. Politica managerială de investiţii în domeniul ..., cu studiu de caz la ....

51. Managementul resurselor umane în organizațiile publice, cu studiu de caz la ....

52. Metode de stimulare a creativităţii în managementul firmei, cu studiu de caz la ...


53. Management, dezvoltare şi schimbare organizațională prin inovare în domeniul ..., cu studiu de

caz la ...

54. Managementul proiectelor de inovare în cadrul firmelor din domeniul ..., cu studiu de caz la ...

55. Managementul operaţional al producţiei în domeniul ..., cu studiu de caz la .....

56. Managementul automatizării, robotizării şi informatizării proceselor de producţie în domeniul

..., cu studiu de caz la ...

57. Managementul strategic al firmelor din domeniul ..., cu studiu de caz la .....

58. Managementul transporturilor în domeniul ...., cu studiu de caz la....

59. Managementul transporturilor de pasageri, cu studiu de caz la ...

60. Managementul dezvoltării mobilității urbane, cu studiu de caz .....

S-ar putea să vă placă și